Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HÜBELOVÁ, Dana. Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (HINEQ). 2021.
 2. 2019

 3. FAKSOVÁ, Kristýna, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Aileen ROBERTSON a Alexandr PARLESAK. Nutritionally adequate food baskets optimised for cultural acceptability as basis for dietary guidelines for low-income Czech families. Nutrition Journal. London: BioMed Central, 2019, roč. 18, č. 1, s. 1-13. ISSN 1475-2891. doi:10.1186/s12937-019-0510-y.
 4. 2017

 5. VORLOVÁ, Lenka, Lenka PROKOPOVÁ, Jan POSPÍŠIL, Petr TICHOVSKÝ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Kateřina BOGDANOVIČOVÁ. Dynamics of lactose changes during ripening of Edam cheese. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Praha: HACCP Consulting, 2017, roč. 11, č. 1, s. 696-701. ISSN 1338-0230. doi:10.5219/685.
 6. FOREJT, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Marie FORBELSKÁ, Petr BIENERT, Petra MOŘKOVSKÁ, Miroslava ZAVŘELOVÁ, Aneta POHOŘALÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Nabil SALAH a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 4, s. 321-325. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4451.
 7. 2016

 8. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ, Aleš PEŘINA, Lenka VORLOVÁ a Jindřich FIALA. Gendeŕ-specific food preferences measured by the graphic scale method. In Eurosense 2016, 7th European conference on sensory and consumer research. 2016.
 9. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana. Krajiny srdce - Zuzana Derflerová Brázdová. In Krajiny srdce. Vydání první. Praha: Novela bohemica : Veronica - Ekologický institut, 2016. s. 51-53. ISBN 978-80-87683-58-3.
 10. 2015

 11. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ, Dalibor HRUŠKA, Alice PROKOPOVÁ, Aleš BURJANEK a Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF. Assessment of environmental determinants of physical activity: a study of built environment indicators in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, S, s. "S23"-"S29", 7 s. ISSN 1210-7778.
 12. BŘEZKOVÁ, Veronika a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Co ví dospívající dívky o prevenci osteoporózy? In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 30-34. ISBN 978-80-210-8139-0.
 13. MÜLLEROVÁ, Dana, Jana LANGMAJEROVÁ, Pavel SEDLÁČEK, Jana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš HIRSCHNER, Zdeněk WEBER, Luděk MÜLLER a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. DRAMATIC DECREASE IN MUSCULAR FITNESS IN CZECH SCHOOLCHILDREN OVER THE LAST 20 YEARS. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, Suppl. 2015, s. "S9"-"S13", 5 s. ISSN 1210-7778.
 14. ŠIMŮNEK, Jan, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Kateřina VÍTŮ. Food wasting: A study among Central European four-member families. International Food Research Journal. Serdang: Universiti Putra Malaysia, 2015, roč. 22, č. 6, s. 2679-2683. ISSN 1985-4668.
 15. FIALA, Jindřich, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan ŠVANCARA a Lubomír KUKLA. Gender differences in the projection of food preferences into food consumption in Czech adolescents. Journal of Food and Nutrition Research. Bratislava: Food Reseach Institute, 2015, roč. 54, č. 3, s. 195-204. ISSN 1336-8672.
 16. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana. Rýma. ČRo Olomouc: Český rozhlas 2, 2015. 4. 4. 2015.
 17. 2014

 18. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka VORLOVÁ a Jindřich FIALA. Food preference for milk and dairy products. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014, roč. 83, Supplementum 10, s. "S41"-"S44", 4 s. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201483S10S41.
 19. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Joceline POMERLEAU, Jindřich FIALA, Lenka VORLOVÁ a Dana MULLEROVÁ. Heavy metals in hair samples: A pilot study of anaemic children in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Central European Journal of Public Health. Prague: Czech National Institute of Public Health, 2014, roč. 22, č. 4, s. 273-276. ISSN 1210-7778.
 20. STÁVKOVÁ, Jana a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Konzumace ovoce a zeleniny a jiné stravovací zvyklosti romské populace. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 4, s. 179-183. ISSN 1802-6281.
 21. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana. Monitoring a evaluace programů podpory zdraví. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 1, s. 47-49. ISSN 1802-6281.
 22. BŘEZKOVÁ, Veronika, Halina MATĚJOVÁ a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Prevence osteoporózy - to není jen vápník. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2014, roč. 69, č. 3, s. 62-65. ISSN 1211-846X.
 23. 2013

 24. STOJANOVIČOVÁ, Martina, Halina MATĚJOVÁ a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Jak ovlivňují jednotlivá náboženství stravovací návyky. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2013, roč. 68, č. 1, s. 6-9. ISSN 1211-846X.
 25. POMERLEAU, J., C. KNAI, C. FOSTER, H. RUTTER, N. DARMON, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, A.F. HADZIOMERAGIC, G. PEKCAN, I. PUDULE, A. ROBERTSON, E. BRUNNER, M. SUHRCKE, M. Gabrijelcic BLENKUS, L. LHOTSKA, G. MAIANI, L. MISTURA, T. LOBSTEIN, B. W. MARTIN, L. S. ELINDER, S. LOGSTRUP, F. RACIOPPI a M. MCKEE. Measuring the food and built environments in urban centres: Reliability and validity of the EURO-PREVOB Community Questionnaire. Public Health. LONDON: W B SAUNDERS CO LTD, 2013, roč. 127, č. 3, s. 259-267. ISSN 0033-3506. doi:10.1016/j.puhe.2012.12.025.
 26. BŘEZKOVÁ, Veronika a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Prevence osteoporózy je již v dětském věku. Vox pediatriae. Praha: Vydavatelství MEDIX, 2013, roč. 13, č. 3, s. 16-18. ISSN 1213-2241.
 27. 2012

 28. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana. Adaptation of WHO *protocol *for Feeding Recommendations for Children Living in slum Mukuru, Nairobi - Kenya. Nairobi, Kenya: Sisters of Mercy, Ireland, 2012. 32 s. Assignment reports 2012.
 29. CELHOFFER, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Anna KUČEROVÁ, František DERFLER, Simona ZMRZLÁ a Valůšek JIŘÍ M. Básně o lásce a smrti ze staré Itálie. 2012.
 30. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana a Martin CELHOFFER. Diminuce madrigalu "Ancidetemi Pur" Jacoba Arcadelta. Musicologica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, Neuveden, červen, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1805-370X.
 31. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF, Aleš SEKOT, Dalibor HRUŠKA a Martin SEBERA. EURO-PREVOB: dílčí zpráva o spolupráci Masarykovy univerzity jako zástupce ČR na projektu 6. RP č. 044291. Výživa a potraviny. Praha, 2012, roč. 2012, supplement 2012, s. 1-7. ISSN 1211-846X.
 32. 2011

 33. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype x nutrient association of single-nucleotide polymorphisms in obesity-related genes with native dietary composition in the Central-European population. In European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam. 2011.
 34. 2010

 35. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype X nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. BRITISH JOURNAL OF NUTRITION. 2010, roč. 103, č. 3, s. 352-359. ISSN 0007-1145. doi:10.1017/S0007114509991887.
 36. PLACHETA, Zdeněk, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Muni Pressd, 2010. 41 s. ISBN 978-80-210-5172-0.
 37. 2009

 38. POMERLEAU, Jocelyne, Cecile KNAI, Charlie FOSTER, Aileen ROBERTSON, Martin MCKEE, Nicole DARMON a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Development of instruments to assess the obesogenicity of urban environments in Europe. In 17th European Congress opn Obesity (ECO) Amsterdam 6-9 Mai 2009. 2009.
 39. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932.
 40. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype 3 nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. British Journal of Nutrition. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, roč. 2009, č. 14, s. 1-8. ISSN 0007-1145.
 41. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252.
 42. 2008

 43. SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679.
 44. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Vláknina ve výživě dětí. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Suppl 1, 2 s. ISSN 1802-6281.
 45. 2007

 46. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population? In European Journal of Human Genetics. 2007.
 47. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Common variants in leptin and leptin receptor genes are associated with specific eating patterns in the Czech population. In Addiction and Eating Disorders: Neurobiology and Comorbidities. 2007. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 49-50, 1 s. ISBN 978-80-87041-18-5.
 48. FOREJT, Martin, Jan ŠIMŮNEK, Zuzana BRÁZDOVÁ a Danuše LEFNEROVÁ. The influence of regular consumption of kefir beverage on the incidence of Enterococcus faecalis in the human stool. SCRIPTA MEDICA. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2007, roč. 80, č. 6, s. 279-286. ISSN 1211-3395.
 49. 2006

 50. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Disturbance of circadian rhythm in blood pressure by lack of darkness at night. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 147-154. ISSN 1211-3395.
 51. 2005

 52. FOREJT, Martin, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Rozdíly mezi skutečnou konzumací a preferencí nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů. In XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: Repronis Ostrava, 2005. s. 33-34, 58 s. ISBN 80-7329-107-X.
 53. SVOBODA, Petr a Zuzana BRÁZDOVÁ. Studie stanovení hydratace pokožky porovnáním metody dotazníku a měřením kapacitance. Derma. Slovenská republika, 2005, V., 3., s. 4-6. ISSN 1335-7913.
 54. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Lenka VORLOVÁ a I. KARPÍŠKOVÁ. The antimicrobial activity of honeys produced in the Czech Republic. In CHABINIOKOVÁ, K. Czech Journal of Animal Science. Czech Republic, 2005. s. 376-384.
 55. 2004

 56. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Martin FOREJT, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ALTERATIONS OF CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE BY LACK OF DARK: 24-h AMBULATORY BLOOD-PRESSURE MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 16-16. ISBN 80-86607-14-3.
 57. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT a Jan HOLLAN. Disturbance of circadian processes by lack of dark:first results of blood-pressure monitoring.Abstracts. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004. s. 31-31.
 58. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel VANK a Leona DUNKLEROVÁ. Působení světla v průběhu spánku na změny krevního tlaku u zdravých dobrovolníků. In Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky. Brno: Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 73-82.
 59. BRÁZDOVÁ, Z a A MOTTLOVÁ. Velikosti porcí. 1. vyd. Brno: Vladimír Smrčka, 2004. ISBN 80-901427-9-6.
 60. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. Praha: GALÉN, 2004. 223 s. ISBN 80-7262-264-1.
 61. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Výživa a nádory uropoetického a urogenitálního ústrojí. Urologické listy. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 2., č. 3, s. 15-18. ISSN 1214-2085.
 62. 2003

 63. HRUBÁ, Drahoslava a Zuzana BRÁZDOVÁ. Význam primární prevence v perinatologii - doporučení pro primární prevenci. Interní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, č. 3, s. 12-16. ISSN 1212-7299.
 64. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. 2003.
 65. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MATUŠKA a Lenka VORLOVÁ. Výživa kojenců a mladších batolat. I. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů, 2003. 77 s. ISBN 80-7013-385-6.
 66. 2002

 67. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, J. NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Guality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39/4/2002, s. 344. ISSN 0098-1532.
 68. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie. 2002, roč. 57, č. 11, 2 s.
 69. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, J. NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 2 s. 57/11/2002.
 70. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER, J. HAK a Martin FOREJTŮ. Průzkum pitného režimu dětí a adolescentů. Česko-slovenská pediatrie. ČR, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, s. 429-433.
 71. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Quality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39, č. 4, s. 344. ISSN 0098-1532.
 72. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků. Alergie. ČR: Bibliographia Midica Čechoslovaca, 2002, roč. 4/2002, 3/2002Bro,, s. 200-205. ISSN 1212-3536.
 73. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, J. FIALA a Milan BAJER. Životní styl a riziko aterosklerózy u bývalých onkologických pacientů. Diabetologie, matabolismus, endokrinologie, výživa. Plzeň, 2002, roč. 5/2002, č. 3, s. 17.
 74. 2001

 75. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jiří RUPRICH, Drahoslava HRUBÁ a Alena PETRÁKOVÁ. Dietary Guidelines in the Czech Republic III.: Challenge for the 3rd millennium. Central European Journal of Public Health. 2001, roč. 9/2001, č. 1, s. 30-34. ISSN 1210-7778.
 76. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Lubomír ELBL a Jan NOVOTNÝ. Pozdní následky léčby dětských nádorů: hodnocení kardiorespiračních funkcí, skladby těla a životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Pediatrie pro praxi. Konice, ČR: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 278-281. ISSN 1213-0494.
 77. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER, Martin FOREJTŮ a J. HAK. Výsledky hodnocení pitného režimu zdravých a chronicky nemocných dětí a adolescentů. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 2001. s. 216-221. ISBN 80-88866-10-3.
 78. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita jako součást životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Scripta medica. Brno - CZ: LF MU Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 379-389. ISSN 12211-3395.
 79. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a J. HAK. Výživa dětí s astma bronchiale. Bulletin SAAD. Sdružení pro alergické a astmatické děti, 2001, č. 2, s. 5-7.
 80. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milena BURIANOVÁ. Výživa, pohybová aktivita a skladba těla u mládeže s astma bronchiale. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2001, roč. 10, č. 3, s. 120-130. ISSN 1210-5481.
 81. 2000

 82. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. A comparison between the lifestyles of men and women - parents of school age children. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 2, s. 94-100. ISSN 1210-7778.
 83. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Paris VOGAZIANOS. Correlation between food preferences and actual dietary consumption in Czech university students. European Journal of Clinical Nutrition. 2000, roč. 54/2000, Suppl. 4, s. S6, 1 s. ISSN 0954-3007.
 84. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Jana BAUEROVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Czech dietary guidelines : I.theoretical background and development. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 3, s. 186-190. ISSN 1210-7778.
 85. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Determinanty zájmu o screeningové primárně preventivní vyšetření. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 139, č. 10, s. 291-294. ISSN 0008-7335.
 86. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Jana BAUEROVÁ a Dana MULLEROVÁ. Dietary Guidelines in the Czech Republic II.: Nutritional Profiles of Food Groups. Central European Journal of Public Health. 2000, roč. 8/2000, č. 4, s. 216-220. ISSN 1210-7778.
 87. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Knowledge and attitude to healthy nutrition and physical activity in children after treatment for cancer. Medical and Pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 286. ISSN 0098-1532.
 88. HRSTKOVÁ, Hana, Lenka KOPEČNÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Má dítě po prodělané leukémii zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob v dospělosti? In Abstrakt XVIII.konference České společnosti pro hypertenzi. 1. vyd. Znojmo: Čs. společnost pro hypertenzi, 2000. s. 32.
 89. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Pohybová aktivita dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru v dětství. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 11, s. 726-728. ISSN 0069-2328.
 90. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-0838.
 91. PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2451-3.
 92. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Příjem vybraných živin u dětí v České republice. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 1, s. 10-15. ISSN 1210-7840.
 93. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Srovnání životního stylu kuřáků a nekuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 95-103. ISSN 1210-7840.
 94. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Igor CRHA. Syndróm PICA u 3-ročného dieťaťa z Kosova. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
 95. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
 96. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA a Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1335-0862.
 97. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Milena BURIANOVÁ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita dětí s asthma bronchiale. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, S1, s. 44. ISSN 0069-2328.
 98. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživová spotřeba těhotných a kojících žen ve srovnání s dalšími soubory. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 86-94. ISSN 1210-7840.
 99. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Výživové zvyklosti u detí a adolescentov s diagnózou astma bronchiale. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
 100. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.
 101. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Znalosti a postoje ke správné výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. In Sborník 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1. vyd. Ostrava: Radioterapeut. klinika FNsP Ostravqa, 2000. s. 45.
 102. 1999

 103. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Děti po léčbě zhoubného nádoru v 21. století. In 44. Pediatrický den. Abstrakta. Brno, 1999. s. 26.
 104. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Hana HRSTKOVÁ. Dietary assessment of vitamin and mineral intake among Czech children. Scan J Publ Health. Oslo, 1999, roč. 43, č. 34, s. 53S, 1 s. ISSN 1102-6510.
 105. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Halina MATĚJOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Dietary guidelines for the Czech republic - challenge for the new millenium. In Sborník abstrakt kongres MEFA. 1. vyd. Brno, 1999. s. 9.
 106. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Hana HRSTKOVÁ. Dietary Guidelines in the Czech republic. Scan J Publ Health. Oslo, 1999, roč. 43, č. 34, s. 34S, 1 s. ISSN 1102-6510.
 107. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Metoda rychlého a jednoduchého hodnocení výživy dětí. Detský lekár. Bratislava, 1999, roč. 54, č. 6, s. 200-205. ISSN 1335-0838.
 108. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Halina MATĚJOVÁ a Jindřich FIALA. Metoda screeningového hodnocení výživové spotřeby těhotných žen. Česká gynekologie. Praha, 1999, roč. 64, č. 4, s. 266-270. ISSN 1210-7832.
 109. FIALA, Jindřich, Zuzana BRÁZDOVÁ a Václav KOZINA. Nová metoda hodnocení výživových zvyklostí. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 1, s. 14-23. ISSN 1210-7840.
 110. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Osteoporosis and nutrition. In Sborník abstrakt MEFA kongres. 1. vyd. Brno, 1999. s. 9.
 111. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jindřich FIALA a Ivana REJDOVÁ. Protection of the human fertility against the oxidative stress by vitamin supplementation. In Sborník abstrakt kongres MEFA 1999. 1. vyd. Brno, 1999. s. 9.
 112. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Příjem vápníku u českých dětí. Diagnóza. Praha, 1999, roč. 2, č. 15, s. 9. ISSN 1212-3595.
 113. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživa těhotných a kojících žen. 1. vyd. Brno: Smrčka, 1999. 40 s. ISBN 80-901427-3-7.
 114. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Zelenina v prevenci onkologických a ostatních civilizačních onemocnění. In Mezinárodní konference ZF MZLU Lednice, duben 1999. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. s. 1-4.
 115. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Zelenina v prevenci onkologických a ostatních civilizačních onemocnění. In Mezinárodní konference ZF MZLU Lednice, duben 1999. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. s. 1-4.
 116. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120, 1999. 39 s.
 117. 1998

 118. BAUEROVÁ, Jana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. " 5 a day " project for improving children´s eating habits. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 5, s. 297-305. ISSN 1211-3395.
 119. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Jiří TOTUŠEK, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Analysis of human placental tissues from deliveries: cadmium and zinc concentrations. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 5, s. 269-281. ISSN 1211-3395.
 120. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Antropometrické ukazatele u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 12, s. 744-747. ISSN 0069-2328.
 121. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Cadmium levels in the follicular fluid of women in assisted reproduction/IVF therapy. A pilot study. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 449-461. ISSN 1211-3395.
 122. FIALA, Jindřich, Zuzana BRÁZDOVÁ a Václav KOZINA. Computer evaluation of individual nutrition habits using food pyramid principles. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 115-124, 9 s. ISSN 1211-3395.
 123. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Dietary guidelines in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: MU LF, 1998. 247 s. Acta Facultatis Medicae Universitas Masarykianae. ISBN 80-210-1956-5.
 124. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 461-470. ISSN 1211-3395.
 125. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 8, s. 439-448. ISSN 1211-3395.
 126. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Hana HRSTKOVÁ a Jana BAUEROVÁ. Jednotkové porce potravinových skupin jako nástroj hodnocení výživové spotřeby romských dětí. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 4, s. 195-206. ISSN 1210-7840.
 127. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Konzumace zeleniny a ovoce u definovaných skupin obyvatelstva České republiky. In Mezinárodní konference ZF MZLU a Univ. fur Bodenkultur. 1. vyd. Lednice: ZF MZLU, 1998. s. 5.
 128. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Hana HRSTKOVÁ. Potravinové preference romských dětí v odrazu jejich skutečné výživové spotřeby. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 424-429. ISSN 0069-2328.
 129. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Preventive examination and advice on healthy lifestyle for future teachers as a method of primary preventive intervention : project results. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 135-152. ISSN 1211-3395.
 130. HRSTKOVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Results of dietary assessment in ethnic group fo gipsy children in Czech republic. In Abstrakta XXII. international Congress of Pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. ISBN 90-75141-64-5.
 131. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. The new quick computerised dietary assessment method for general use in Czech Republic. European Journal of Clinical Nutrition. 1998, roč. 52, suppl 2, s. 55-56. ISSN 0954-3007.
 132. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. The results of the health support project which was realized with the use of the method of informing and motivating preventive examination. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, č. 5, s. 283-296. ISSN 1211-3395.
 133. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Vývoj skladby těla a výživové zvyklosti dětí po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S26, 2 s. ISSN 0069-2328.
 134. HRSTKOVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživové zvyklosti dětí JM regionu. In Abstrakta 43. Pediatrického dne. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice, 1998.
 135. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Hana HRSTKOVÁ. Výživové zvyklosti romských dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 419-423. ISSN 0069-2328.
 136. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jinřich FIALA. 3rd International conference on dietary assessment methods.Arnhem,The Netherlands, 6-9 May 1998, abstracts. European Journal of Clinical Nutrition. 1998, roč. 52, suppl 2, s. 58. ISSN 0954-3007.
 137. 1997

 138. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Elixír M - závěrečná zpráva. Praha: Vědecká rada institutu DANONE, 1997. s. 20. duben 1997.
 139. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Rudolf POLEDNE. Jak naučit děti rozumět výživě. In Jak naučit děti rozumět výživě. Praha: Laboratoires Fournier, 1997.
 140. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživa kojící matky. In Kojení, dar pro život. Praha: Grada - Avicenum, 1997. s. 81-95.
 141. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Hana HRSTKOVÁ. 9x o výživě. In 9x o výživě. Brno: MZ ČR, 1997.
 142. 1996

 143. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Elixír M - Manuál pro učitele. In Elixír M - Manuál pro učitele. Benešov: Institut Danone, 1996.
 144. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Jiří KOTULÁN. Formulace výživových doporučení ve slovní a grafické formě. Závěrečná zpráva GAČR. 1996, s. 21.
 145. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Know and improve your health: symbiosis of preventive project and preventive medicine education. Central european journal of public health. 1996, roč. 40, č. 4, s. 257-262.
 146. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Maso v lidské výživě. Maso. 1996, roč. 7, č. 4, s. 3-6. ISSN 1210-4086.
 147. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Maso ve výživě lidí. ČON Praha. 1996, roč. 4, s. 3-5.
 148. KLIMOVÁ, Anna, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Postoje brněnských žen ke kojení. Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1996, příloha 7, s. 151-159. ISSN 0862-5956.
 149. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Halina MATĚJOVÁ. Potravinová pyramida - Manuál pro učitele. Brno: MZ ČR, 1996.
 150. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Potravinová pyramida - Ovlivnění výživových zvyklostí. In Potravinová pyramida - Závěrečná zpráva PPZ. Brno: MZ ČR, 1996.
 151. HRSTKOVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživa v rodinách s dětským pacientem s nádorem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 2, s. 5. ISSN 0069-2328.
 152. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Změna výživových zvyklostí I. Elixír M - Listy rodičům. In Změna výživových zvyklostí I. Elixír M - Listy rodičům. Benešov: Institut Danone, 1996.
 153. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Změna výživových zvyklostí II. Potravinová pyramida - Listy rodičům. In Změna výživových zvyklostí II. Benešov: Institut Danone, 1996.
 154. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Životní styl a zdraví - ženy se stravují zdravěji než muži. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 5, s. 251-254. ISSN 0032-6739.
 155. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Životní styl a zdraví - ženy se stravují zdravěji než muži. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 4, s. 45-48. ISSN 0032-6739.
 156. 1995

 157. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Dietary guidelines for Czech population in the beginning of the 21st century. In Abstract book of 7th european nutrition conference. Vienna: Nutrition conference, 1995. s. 46.
 158. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Factors determining food choice in Czech children. In Appetite,suppl.Abstract book of 4th int.con. on food choice. Birmingham: Conference on food choice, 1995. s. 4.
 159. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Pictorial recall - the new method for the assessment of fruit and vegetables consumption in Czech children. In Abstractbook of inter.confer. on dietary assessment methods. Boston: Conference on dietary, 1995.
 160. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživa kojící ženy. In Kojení - dar pro život. Brno: MZ ČR, 1995. s. 48-51.
 161. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživová doporučení pro Českou republiku na počátku 21. století. In Tématická monografie GAČR. Praha: MZ ČR GAČR, 1995.
 162. 1994

 163. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Czech project 5-a-day: the 1st nutrition campaign in Czech republic. In Abstractbook of apha annual meeting. Washington: Apha annual meeting, 1994.
 164. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Model výživy pro populaci ČR na počátku 21.století. In Trvale udržitelná budoucnost. Olomouc: PřF UP Olomouc, 1994. s. 43-66.
 165. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jindřich FIALA. Project 5 a day: how to change the dietary behavior of child population in CR. In Conference on stress and behavioral medicine. Praha: The CIANS, 1994.
 166. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Projekt zvýšení konzumace ovoce a zeleniny: "5x denně", závěrečná zpráva. Praha: MZ ČR, 1994. s. 32.
 167. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Projekt 5x denně, příklad intervence cílené na změnu výživového chování. Výživa. 1994, č. 5, s. 130-131.
 168. BRÁZDOVÁ, Zuzana. The role of dietary guidelines in modification of dietary behavior of Czech population. In Conference on stress and behavioral medicine. Praha: The CIANS, 1994.
 169. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživa jako podpora či překážka trvale udržitelné budoucnosti? Veronica. 1994, č. 2, s. 14-17.
 170. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jaroslav KOTULÁN. Výživová doporučení jako prostředek k ozdravění výživy obyvatelstva. In Sborník konference ergonomickéspolečnosti. Brno: Ergonomická společnost, 1994. s. 31-35. květen 94.
 171. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživová doporučení: jejich smysl, principy tvorby a podmínky úspěchu. Výživa. 1994, č. 6, s. 5.
 172. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Výživové chování: I. principy a teorie. Hygiena. 1994, roč. 39, č. 2, s. 120-128. ISSN 1210-7840.
 173. 1993

 174. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Anna KLIMOVÁ. Distribuce příjmu vybraných výživových faktorů u stočlenného souboru dětí z Brna. Čs. hygiena. 1993, roč. 38, č. 2, s. 77-81.
 175. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Ovlivnění výživových zvyklostí dětské populace se zaměřením na zvýšení konzumace ovoce a zeleniny. In Ovlivnění výživových zvyklostídětské populace se zaměřením n. Brno: VŠZ, 1993. habil.prác.
 176. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Tvorba výživových doporučení v USA. Čs. hygiena. 1993, roč. 38, č. 3, s. 172-179.
 177. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Úvod do výživy. Brno: LF MU, 1993.
 178. BRÁZDOVÁ, Zuzana. Úvod do výživy. Brno: LF MU, 1993.
 179. BRÁZDOVÁ, Zuzana. 5 a day: how to change dietary habits in czech children. In Proceedings - current research into eating practices. Postdam: Agev conference, 1993. s. 5.
 180. BRÁZDOVÁ, Zuzana. "5-A-DAY": How to change dietary habits in Czech children. In Agev, current research into eating practices - abstracts boo. Postdam, 1993. s. 45.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2021 01:19