Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 s. ISBN 978-80-210-9974-6.
  3. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
  4. NOVOTNÝ, Petr, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 s. ISBN 978-80-210-9974-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021.

  2020

  1. BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-4-5.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Karla BRÜCKNEROVÁ. Netradiční studenti : Role angažovanosti ve studiu. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.

  2019

  1. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Katarína ROZVADSKÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Dana KNOTOVÁ. Research based typology of non-traditional university students studying for education degrees. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Karla BRÜCKNEROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Typologie netradičních univerzitních studentů pedagogických oborů postavená na datech. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.

  2018

  1. KNOTOVÁ, Dana. Heliocentrický obrat v rodinné výchově. In 100 let české rodiny. 2018.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Libor JUHAŇÁK. Non-traditional Students Studying for Education Degrees. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Social pedagogy in Czech Republic and United Kingdom. In International Conference Social Pedagogy and Social Education Bridging Traditions and Innovations. 2018.
  4. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. “You have betrayed us for a little dirty money!” The Prague Spring as seen by primary school teachers. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. Belgie, 2018, roč. 54, č. 3, s. 320-337. ISSN 0030-9230. doi:10.1080/00309230.2017.1394884.

  2017

  1. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7.
  2. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017.
  3. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education. Taylor&Francis, 2017, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. doi:10.1080/0046760X.2016.1276970.
  4. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5.
  5. ŠIMÁNĚ, Michal, Jiří ZOUNEK a Dana KNOTOVÁ. Učitelé základních škol v období pražského jara a počátku normalizace. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. 2017.
  6. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Život Karla – příběh učitele v socialistickém Československu. Orbis Scholae. Karolinum, 2017, roč. 11, č. 1, s. 31-52. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.56.

  2016

  1. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 131-159. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-7.
  2. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Diktafon a/nebo dokument/historický pramen? Orální historie a archivní materiály ve výzkumu dějin socialistického školství. In Mücke, P.; Brychta, M. Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie. Vydání první. Praha: Česká asociace orální historie, 2016. s. 83-96. ISBN 978-80-7464-880-9.
  3. ŠIMÁNĚ, Michal, Jiří ZOUNEK a Dana KNOTOVÁ. Učitelé základních škol jako nástroj ateizace společnosti v komunistickém Československu. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu", České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
  4. KNOTOVÁ, Dana, Jiří ZOUNEK a Michal ŠIMÁNĚ. Vzdělávání učitelů základních škol v socialistickém Československu (1948-1989). In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". České Budějovice, 15.-16. září. 2016.
  5. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Život a práce učitele v (post)socialistickém Československu. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.

  2015

  1. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319.
  2. KNOTOVÁ, Dana. K možnostem domácí péče o seniory. In XII. Hradecké dny sociální práce. 2015.
  3. KNOTOVÁ, Dana, Michal ŠIMÁNĚ a Jiří ZOUNEK. K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. In IV. konference České asociace orální historie: "Na hranicích mezi minulosti a přítomností. Perspektivy orální historie." Ostrava, 19.-20. března 2015. 2015.
  4. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Oral history in researching socialist education in the Czech Republic. In Oral history in Central-Eastern Europe: Current research areas, challenges and specificity, University of Lodz, 17-18 September, 2015, Lodz, Poland. 2015.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Profese sociálního pedagoga? In Socialia 2015. 2015.
  6. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989). In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
  7. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). In Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu. Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 4. února, 2015, Praha. 2015.
  8. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Teoretické ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a možnosti jejich analýzy. In XIV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 10.-12. 6. 2015, hrad Sovinec. 2015.
  9. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství : k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 89-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-3-6.

  2014

  1. KNOTOVÁ, Dana. člen redakční rady. Pedagogická orientace, 2014 - 2018. ISSN 1211-4669.
  2. KNOTOVÁ, Dana. členka vědecké rady. Vědecká rada Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2014.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Informace o sjezdu polských sociálních pedagogů. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, roč. 2, č. 1, s. 122-125. ISSN 1805-8825.
  4. KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. In Martina Kotková. Domácí násilí v kontextu rodiny a práce. 1. vyd. Brno: Spondea, 2014. s. 103- 114, 11 s. ISBN 978-80-260-7191-4.
  5. KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. 2014.
  6. KNOTOVÁ, Dana. Social Pedagogy in the Czech Republic. Intenational Journal of Social Pedagogy. London: ThemPra Social Pedagogy, 2014, vol 3, N 01 2014, s. 30-38, 8 s. ISSN 2051-5804.
  7. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.
  8. KNOTOVÁ, Dana. The development of social pedagogy in the Czech Republic in the past two decades. Pedagogika Społeczna. Warzsava: PEDAGOGIUM, 2014, roč. 52/ XIII, 2 (52), s. 9- 15. ISSN 1642-672X.
  9. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989). In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014.
  10. KNOTOVÁ, Dana. Tři v jednom. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 2, s. 165- 170, 5 s. ISSN 1803-7437.
  11. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitel v době normalizace. In XXII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí, 8.-10. září, Olomouc. 2014.
  12. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v letech 1969-1989. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014.
  13. KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.
  14. KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6.

  2013

  1. KNOTOVÁ, Dana. Čas volnosti- čas výchovy. Sociální pedagogika. Časopis pro vědu a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše bati, Zlín, 2013, roč. 1. roč., č. 1, s. 117-119. ISSN 1805-8825.
  2. KNOTOVÁ, Dana. členka vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB Zlín. 2013.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Jaká je (a může být) česká sociální pedagogika. In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. 2013.
  4. TRNKOVÁ, Kateřina a Dana KNOTOVÁ. Koncept komunitních škol a málotřídky - inspirace nebo realita? Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, roč. 137, č. 4, s. 23-27. ISSN 0323-0449.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Možnosti rozvoje kompetencí sociálních pedagogů. In Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. 2013.
  6. KNOTOVÁ, Dana. Proměny české sociální pedagogiky. In V. zjazd pedagogov spolecznych. 2013.
  7. KNOTOVÁ, Dana. Rozvoj kompetencí studentů oboru sociální pedagogika. In Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. 2013.

  2012

  1. KNOTOVÁ, Dana. členka vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity T. Bati ve Zlíně. 2012.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Fond rozvoje vysokých škol, předsedkyně oborové komise B5,. 2012.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Jaká je současná sociální pedagogika? In Současná orientace sociální pedagogiky a její další směřování. 2012.
  4. KNOTOVÁ, Dana. Perspektivy sociální pedagogiky v České republice. In Sympozium pedagogiky spolecznej. 2012.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Učebnice sociální pedagogiky? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 145-149, 4 s. ISSN 1803-7437.
  6. KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Zkušenostně reflektivní učení. In Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě, Brno, 19.-20. duben 2012. 2012.
  7. KNOTOVÁ, Dana. Zkušenostně reflektivní učení v přípravě sociálních pedagogů. In Sympozium Aktuální úkoly sociální pedagogiky. 2012.

  2011

  1. KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 195 s. 333. ISBN 978-80-7315-223-9.
  2. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In konference Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
  3. KOLÁŘ, Jan, Jan NEHYBA, Bohumíra LAZAROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In Bargel, Miroslav; Jarosz, Ewa ; Jůzl, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. s. 141-147. ISBN 978-80-87182-16-1.

  2010

  1. KNOTOVÁ, Dana. Málotřídní školy v České republice. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 2010.
  2. TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8.

  2009

  1. KNOTOVÁ, Dana. členka oborové komise F5 Fondu rozvoje vysokých škol. Fond rozvoje vysokých škol, 2009.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 135 s. habilitační spis.
  3. KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Pedagogičtí pracovníci málotřídních škol. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
  4. KNOTOVÁ, Dana, Kateřina TRNKOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách- izolovaní a nekvalifikovaní? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, č. 2, s. 51-69, 18 s. ISSN 1803-7437.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Zájmové vzdělávání dospělých. In Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 169-189, 20 s. ISBN 978-80-210-4779-2.

  2008

  1. KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Cooperation Between Small Schools and Municipalities in the Czech Republic. 2008.
  2. KNOTOVÁ, Dana. členka oborové komise F5 Fondu rozvoje vysokých škol. Fond rozvoje vysokých škol, 2008.
  3. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. In FRANIOK, Petr a Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. s. 105-111. ISBN 978-80-210-4752-5.
  4. KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Málotřídní školy a volnočasové aktivity. In Pedagogika volného času- teória a prax. Trnava: Trnavská univerzita, 2008. s. 56-62. ISBN 978-80-8082-171-5.
  5. KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Málotřídní školy a volnočasové aktivity. Trnava: Trnavská univerzita, 2008.
  6. LAZAROVÁ, Bohumíra a Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji. In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-44. ISBN 978-80-210-4595-8.
  7. MAŇÁK, Josef. Učitel a kurikulum. In FRANIOK, Petr a Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. s. 29-36. ISBN 978-80-210-4752-5.

  2007

  1. KNOTOVÁ, Dana. Česká vzdělávací soustava a její kontext. 2007. 5 s.
  2. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. s. 186-195. ISBN 978-80-7302-133-7.
  3. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7.
  4. KNOTOVÁ, Dana. K tradicím a vývoji sociální pedagogiky v České republice. In Sociální pedagogika v současné společnosti. 1. vyd. Zlín: Univerzita T. Bati ve Zlíně, 2007. s. 18-22. ISBN 978-80-7318-579-4.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Mimoškolní péče o děti v Evropě. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická (U). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 67- 79. ISBN 978-80-210-4472-2.
  6. KNOTOVÁ, Dana. Mimoškolní péče o děti ze znevýhodněného prostředí. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 2007. s. 58. ISBN 978-80-7040-987-9.
  7. KNOTOVÁ, Dana. Neformální vzdělávání dospělých ve volném čase. In Výchova a volný čas 2. 1. vydání. Brno: PdF MU Brno, 2007. s. 182-186. ISBN 978-80-8663397-8.
  8. LAZAROVÁ, Bohumíra a Jan KOLÁŘ. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. s. 170-177, 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
  9. HORKÁ, Hana. ROZVOJ EKOSOCIÁLNÍ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE - MOŽNOSTI A MEZE. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2007. s. 41 - 50. ISBN 978-80-7302-133-7.
  10. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. In Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: FF MU, 2007. 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
  11. SMÉKAL, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina (eds.) ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7.
  12. NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
  13. CHALOUPKOVÁ, Lucie, Kateřina PEVNÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Zkvalitňování přípravy budoucích profesionálů v pomáhajících profesích prostřednictvím inovované koncepce praxí. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 165-169. ISBN 978-80-7302-133-7.

  2006

  1. KNOTOVÁ, Dana. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická (U). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 56-67, 11 s. ISBN 80-210-4143-9.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Volný čas dospělých v kontextu celoživotního učení. In Výchova a volný čas. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 29-32. ISBN 80-7040-849-9.
  3. ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 2, s. 152-163. ISSN 0031-3815.
  4. KNOTOVÁ, Dana a Zuzana ŠIMBEROVÁ. Vzdělávání - jedna z činností dospělých ve volném čase? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, Konvoj, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 42-52, 108 s. ISSN 1211-4669.

  2005

  1. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Dana KNOTOVÁ. Analýza diplomových a bakalářských prací ÚPV FF Masarykovy univerzity v Brně s tématikou mládeže. In Sociália. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 86-90. ISBN 80-7041-247-X.
  2. KNOTOVÁ, Dana. konference Výchova v kontextu sociálních proměn. 2005.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Socializace a multikulturalita. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2005. s. 338-346, 7 s. ISBN 80-902936-7-0.
  4. KNOTOVÁ, Dana a Jiří NĚMEC. The Interrelationship of Czech and Polish Social Pedagogy, an Outline of Approaches to its Study in the Czech Republic. In Selected Educational Problems. 1.vyd. Krakov: Uniwersitet Wroclawski, 2005. s. 23-33, 10 s. ISBN 83-7308-563-7.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Vědecko- výzkumné aktivity v sociální pedagogice. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2005. s. 20-27. ISBN 80-902936-6-2.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel, Dana KNOTOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Evropský sociální fond, 2005.

  2004

  1. KNOTOVÁ, Dana. Institucionální podpora výchovy ve volném čase. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2004. s. 133-137. ISBN 80-969146-0-X.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Jaká je současná sociální pedagogika? In sborník Konstituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2004. s. 61-67. ISBN 80-902936-5-4.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Konference Slovenské pedagogické společnosti a katedry pedagogiky FF UCM v Trnavě. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 115-117. ISSN 1211-4669.
  4. KNOTOVÁ, Dana. Poradenství jako součást sociálně pedagogických aktivit. In sborník Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004. s. 240-250, 9 s. ISBN 80-89034-77-2.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Proměny rolí současného učitele. In sborník Profese učitele a současná společnost. 1. vyd. Ústí n.Labem: UJEP, 2004. s. 28-35, 7 s.
  6. KNOTOVÁ, Dana. recenze Grantové nabídky a české školy. Pedagogická orientace. Brno: ČSPdS, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 120-121. ISSN 1211-4669.
  7. KNOTOVÁ, Dana. Sociální pedagogika a poradenství. In Socialia Olomouc 2003. 1 vyd. Olomouc: Univerzita palackého v Olomouci, 2004. s. 141-144, 3 s. ISBN 80-244-0878-3.
  8. KNOTOVÁ, Dana. Vliv společenských podmínek na trávení volného času dětí a mládeže. In sborník Výchova v kontextu sociálních proměn. 1. vyd. Brno: ČSPdS, 2004. s. 154-158, 4 s. ISBN 80-7302-087-4.
  9. KNOTOVÁ, Dana a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vzdělávání poradců jako jedna z cest k profesionalizaci poradenské práce. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2004, roč. 10, č. 40, s. 33-40. ISSN 1214-7230.
  10. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3.
  11. KNOTOVÁ, Dana. Vzdělávání poradců v České republice (zpráva o výzkumu). In sborník prací FF MU Studia paedagogica. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 127-139, 12 s. ISBN 80-86728-15-3.
  12. KNOTOVÁ, Dana. Zpráva o konferenci Výchova v kontextu sociálních proměn. In Sborník prací FF MU Studia paedagogica. 1 vyd. Brno: FF MU, 2004. s. 204-205. ISBN 80-210-3452-1.

  2003

  1. KNOTOVÁ, Dana. Možnosti intervence do nefunkčního rodinného prostředí. In Teoreticko- metodická propedeutika pro edukační činnost s dětmi a mládeží. 1.vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2003. s. 117- 123. ISBN 80-86633-06-3.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Sociální kompetence edukátora. In Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. 1. vyd. Bratislava: IUVENTA, 2003. s. 178-185, 7 s. ISBN 80-8072-006-1.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Volnočasové instituce a občanská sdružení pro děti a mládež. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 27-42, 11 str. ISBN 80-7315-012-3.
  4. KNOTOVÁ, Dana. Volný čas a prevence sociálních deviací. In Socialia 2002- K sociální analýze mládeže. 1. vyd. Hradec Králové: UHK Gaudeamus, 2003. s. 131- 134. ISBN 80-7041-902-4.

  2002

  1. NYKODÝM, Jiří, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Pavel KORVAS a Jan ONDRÁČEK. Prostorové zabezpečení tělovýchovných aktivit se zřetelem na školskou tělovýchovu. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 291-294. ISBN 80-246-0558-9.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Śkola jako součást sociálního prostředí. In STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vydání. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 147-155. ISBN 80-86633-00-4.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Sociální kompetence edukátora. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, roč. 2001, č. 4, s. 35-39, 4 s. ISSN 1211-4669.
  4. KORVAS, Pavel, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Jiří NYKODÝM a Jan ONDRÁČEK. Vývoj, stav a rozvojové možnosti tělovýchovných a sportovních zařízení v ČR. Telesná výchova a šport. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV, 2002, roč. 12, č. 1, s. 10-14. ISSN 1335-2245.

  2001

  1. KNOTOVÁ, Dana a Jarmila FALTÝSKOVÁ. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. vyd. Praha: PedF UK Praha, 2001. s. 196-201. ISBN 80-7290-059-5.
  2. JOSEFÍK, Zdeněk, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Dana KNOTOVÁ a Jiří ONDRÁČEK. Komplexní pojetí realizace úkolů veřejné správy v oblasti vybavenosti sídel sportovními zařízeními. Brno: MŠMT, 2001. 48 s. 1.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Prostředí a výchova. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaniu V. Človek- prostredie- príroda. 1. vydání. Bratislava: IUVENTA, 2001. s. 55-58. ISBN 80-88893-63-1.
  4. KNOTOVÁ, Dana. Volný čas dětí a mládeže a aktivity spolků, sdružení a organizací. In Sociália 2000- Mládež a volný čas. 1. vyd. Hradec Králové: PdF UHK, 2001. s. 215-218. ISBN 80-7041-760-9.
  5. KNOTOVÁ, Dana. Výchova a sociální prostředí. In Texty pro pedagogicko- psychologickou přípravu romských asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 27-31. ISBN 80-7315-011-5.

  2000

  1. KNOTOVÁ, Dana. Náhradní rodinná péče- SOS dětské vesničky. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. 1. vydání. Brno: Česká pedagogická společnost, 2000. s. 193-195. ISBN 80-85615-92-4.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Sociální pedagogika v České republice. In Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2000. s. 71-77. ISBN 80-223-1419-6.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Volný čas žáků základní školy. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaniu. 1. vydání. Bratislava: IUVENTA, 2000. s. 131-133. ISBN 80-88893-63-1.

  1999

  1. KNOTOVÁ, Dana. K některým sociálním aspektům výchovy na I. stupni ZŠ. In Premeny pedagogickej zložky prípravy učiteľa I.stupňa ZŠ. první. Banská Bystrica: PF UMB, 1999. s. 147-151. ISBN 80-8055-317-3.
  2. PŘADKA, Milan, Dana KNOTOVÁ a Jarmila FALTÝSKOVÁ. Prostředí a výchova. In Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PdF MU, 1999. s. 17-33, 16 s. ISBN 80-210-1946-8.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Volný čas a jeho pedagogické aspekty. In Poslanie výchovy v kontexte globálnych zmien. Bratislava: IUVENTA, 1999. s. 152-155. Quo vadis výchova VIII. ISBN 80-88893-43.
  4. KNOTOVÁ, Dana. Vývoj sociální pedagogiky v České republice. In Pedagogika spoleczna w Polsce- Miedzy stagnacija a zaangažowaniem. první. Katowice: Katedra pedagogiky spolecznej Uniwersytetu Slaskiego, 1999. s. 136-142. ISBN 83-226-0853-5.

  1998

  1. KNOTOVÁ, Dana. Profesní příprava sociálních pedagogů. In Sociálna práca-ludské práva-vzdelávanie dospelých. Prešov: Prešovská univerzita, 1998. s. 308-311. ISBN 80-88885-49-3.
  2. HAVEL, Jiří a Dana KNOTOVÁ. Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti studentů v seminářích pedagogických předmětů. In Tvořivá škola. Brno: Paido, 1998. s. 123-127. ISBN 80-85931-63-X.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Sociální pedagogika a její studium na Pedagogické fakultě MU v Brně. In Aktuální problémy sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. 56-58. ISBN 80-85931-66-4.
  4. KNOTOVÁ, Dana. Význam primární prevence ve výchově dospívajících. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaniu. Bratislava: IUVENTA, 1998. s. 74-76. ISBN 80-88893-23-2.

  1997

  1. HAVEL, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ŠVEC. Jak studenti učitelství hodnotí podmínky pro podněcování jejich aktivity, samostatnosti a tvořivosti? In Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido, 1997. s. 107-113. ISBN 80-85931-47-8.
  2. KNOTOVÁ, Dana. Primární prevence drogových závislostí ve městě Brně. In Quo vadis. Bratislava: IUVENTA, 1997. s. 224-225. ISBN 80-88893-15-1.
  3. KNOTOVÁ, Dana. Sociální pedagogika a její studium na vysoké škole. In Transformace našeho školství. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 1997. s. 161-163. ISBN 80-85615-21-5.

  1996

  1. KNOTOVÁ, Dana. Hra ve volném čase. In Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 12-16. ISBN 80-210-1274-9.
  2. SPOUSTA, Vladimír, Libor HŘEBÍČEK, Evžen ŘEHULKA, Jarmila FALTÝSKOVÁ a Dana KNOTOVÁ. Kapitoly z pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 40 s. ISBN 80-210-1274-9.
  3. KNOTOVÁ, Dana a Jarmila FALTÝSKOVÁ. Volný čas a sociální pedagogika. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996, roč. 1996, 18/19, s. 156-157. ISSN 1211-4669.
  4. FALTÝSKOVÁ, Jarmila a Dana KNOTOVÁ. Volný čas a sociální pedagogika. Pedagogická orientace. Brno, 1996, roč. 1996, 18/19, s. 156-157. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 01:48