Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.
 2. 2014

 3. KRÁLÍK, Miroslav, Stanisław GRONKIEWICZ, Pavlína INGROVÁ a Sławomir KOZIEŁ. Changes in Digit Ratio During Puberty: X-ray Sample from the Wrocław Longitudinal Study of Twins. Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk University, 2014. s. 187-189. ISBN 978-80-210-6849-0.
 4. 2012

 5. ŠMAHEL, David a Lukáš BLINKA. Excessive Internet Use among European Children. In Children, risk and safety on the internet. Bristol: The Policy Press, 2012. s. 191 - 203. ISBN 978-1-84742-882-0.
 6. 2009

 7. BLINKA, Lukáš a David ŠMAHEL. Online Friendship Among Czech Youth: Addition to and Compensation for Real -World Relationships. Denver: Society for Research in Child Development Biennial Meeting, 2009.
 8. RAŠTICOVÁ, Martina. Prediktory nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí v adolescenci. E-psychologie. 2009, roč. 3, č. 1, s. 30-42. ISSN 1802-8853.
 9. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2009, LIII, č. 1, s. 70-85. ISSN 0009-062X.
 10. KADLÍKOVÁ, Jana a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Výživové zvyklosti v adolescenci. In Sborník abstrakt Konstantinovy Lázně 30.ledna - 1.února 2009. 1. vyd. Konstantinovy Lázně: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., 2009. 1 s.
 11. HANŽLOVÁ, Martina a Petr MACEK. Vztah mezi styly zvládání, přesvědčením o vlastním vlivu a problémy dospívajících. E-psychologie. 2009, roč. 3, č. 1, s. 12-21, 11 s. ISSN 1802-8853.
 12. 2008

 13. KONEČNÝ, Štěpán. Adolescent Internet Use. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-112. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 14. VANČURA, Jan a Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Autobigraphical Narratives Of Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 95-99. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 15. DALAJKA, Jiří a Stanislav JEŽEK. Belief in a Just World. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 85-94. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 16. LUSKOVÁ, Eva, Lukáš BLINKA a David ŠMAHEL. Blog jako cesta k porozumění dospívajícím. E-psychologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 1-15. ISSN 1802-8853.
 17. POLÁŠKOVÁ, Eva, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Stanislav JEŽEK. Body Changes and Their Perception in Middle Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-83. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 18. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Clarity of Self. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 39-45. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 19. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-64. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 20. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 21. WATANABE, Fumihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jerzy CZAPLICKI a Franz HALBERG. Differing far-transyear/calendar year amplitude ratios in blood pressure vs. heart rate in adolescence. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 177-183. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 22. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Early Romantic Relationships. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 19-24. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 23. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Experienced Relationships with Peers. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-18. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 24. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Lenka LACINOVÁ. Fears of 15-Year-Old Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65-70. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 25. SMÉKAL, Vladimír a Michal ČERŇÁK. Hodnoty a trávení volného času dospívajících. In POSPÍŠIL, Jiří a Marcela (eds.) ROUBALOVÁ. Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 18. – 19. října 2007 v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 9-22. ISBN 978-80-244-2142-1.
 26. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, George S. KATINAS, Fumihiko WATANABE, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Othild SCHWARTZKOPFF a Franz HALBERG. Chronomics: Anxiety disorder in adolescence and heart rate asynchronized with weekly schedule. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 189-203. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 27. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Interparental Conflict as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 131-138. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 28. KUBA, Robert. Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 6, s. 339-343., 5 s. ISSN 1213-1814.
 29. MATĚJKOVÁ, Eva a Marie BLAHUTKOVÁ. Komparace postojů adolescentů k dopingu ve vybraných evropských zemích. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 87-269. ISBN 978-80-210-4716-7.
 30. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and development of leisure activities by ELSPAC respondents at 11,13,15 years. Turin, Italy: XIth EARA Conference, 2008.
 31. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and salesian pedagogy. In School and Health 21. 2008. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 145 - 149, 3 s. Contem. Discourse on School and Health Investigati. ISBN 978-80-7392-041-8.
 32. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ONEMOCNĚNÍ PARODONTU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ. Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 56, č. 2, s. 16-22. ISSN 1213-0613.
 33. ŠIRŮČEK, Jan. Parenting Style as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-121. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 34. MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ a Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, roč. 71, č. 4, s. 63-68. ISSN 1392-5644.
 35. ŠMAHEL, David, Lukáš BLINKA a Ondřej LEDABYL. Playing MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a Character. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2008, roč. 2008, č. 11, s. 715-718. ISSN 1094-9313.
 36. SAKAŘOVÁ, Zuzana. Possible Selves. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 47-53. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 37. ŠIRŮČEK, Jan a Lenka LACINOVÁ. Relationships with Parents from the Perspective Attachment Theory. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 123-130. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 38. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Risk Behavior. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 25-37. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 39. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008.
 40. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008.
 41. MACEK, Petr a Jan VANČURA. Self-understanding in Early Adolescence: Developmental Changes Captured in Short Autobiographical Stories. Cambridge., 2008.
 42. RAŠTICOVÁ, Martina a Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008.
 43. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Radka MICHALČÁKOVÁ. The Psychological Branch of the ELSPAC Study: A Survey of 15-Year-Old Respondents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-11. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 44. BLINKA, Lukáš. The relationship of players to their avatars in MMORPGs: differences between adolescents, emerging adults and adults. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2008, roč. 2, č. 1, s. 1-9. ISSN 1802-7962.
 45. ČAVNICKÁ, Martina. Vocational Selection and Professional Career Planning. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 101-105. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 46. KRIEGELOVÁ, Marie. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Grada Publishing, 2008. 176 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2333-4.
 47. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008.
 48. 2007

 49. GELHAAR, Tim, Inge SEIFFKE-KRENKE, Anna BORGE, Elvira CICOGNANI, Madalena CUNHA, Darko LONCARIC, Petr MACEK, Hans-Christoph STEINHAUSEN a Christa WINKLER METZKE. Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe. European Journal of Developmental Psychology. 2007, roč. 4, č. 2, s. 129-156. ISSN 1740-5629.
 50. VANČURA, Jan. Analýza textů dospívajících. 138. klinicko-psychologický den.: Praha, 8. 1., 2007.
 51. ŠMAHEL, David. Cyberspace 2007, workshop: Psychology and Internet. 2007.
 52. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on responsibility perceived in moral action. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 167-175. ISSN 0039-3320.
 53. MACEK, Petr. Když děti dospívají. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. ledna 2007. 2007.
 54. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Percepce rodičovského chování a jeho souvislost se sebehodnocením. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. 2007.
 55. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Socializační funkce rizikového chování v adolescenci. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. 2007.
 56. ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci. Československá psychologie. Praha: ČSAV, 2007, roč. 51, č. 5, s. 476-488. ISSN 0009-062X.
 57. KAYLOR, Michael Matthew a Forrest REID. The Garden God: A Tale of Two Boys, by Forrest Reid. 1. vyd. Kansas City, Missouri: Valancourt Books, 2007. 160 s. Valancourt Books. ISBN 1-934555-04-5.
 58. KONEČNÝ, Štěpán a Mojmír TYRLÍK. Vnímání odpovědnosti u adolescentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická. Ročník P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 73-80, 7 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
 59. RAŠTICOVÁ, Martina. Vzrušující nákupy bez placení. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 20-23. ISSN 1211-5886.
 60. 2006

 61. SUBRAHMANYAM, Kaveri, David ŠMAHEL a Patricia GREENFIELD. Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in Online Teen Chat Rooms. Developmental psychology. Washington: American Psychological Association, 2006, roč. 42, č. 3, s. 395-406. ISSN 0012-1649.
 62. MACEK, Petr a Eva POLÁŠKOVÁ. Czech Republic. In J. J. Arnett (Ed.). International Encyclopedia of Adolescence. New York and London: Routledge, 2006. s. 206-219. 2 vols. ISBN 0415966671.
 63. HANŽLOVÁ, Martina a Petr MACEK. Pojetí důvěry u adolescentů. In Sociální procesy a osobnost 2005: sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 134-140. ISBN 80-86174-09-3.
 64. TYRLÍK, Mojmír a Jana DVOŘÁKOVÁ. Reprezentace interpersonálních vztahů jako součást sebesystému člověka a její změny v adolescenci. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 99-114. ISBN 80-7364-034-1.
 65. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 66. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence: deskripce a analýza souvislostí. Brno: FSS MU, 2006. 163 s.
 67. ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006.
 68. MACEK, Petr, Josef BEJČEK a Jitka VANÍČKOVÁ. Transition to adulthood in the time of social changes: The case of the Czech Republic. Paper presented on Xth Conference of European Association for Research on Adolescence. Antalya, Turkey, May 2 -6. 2006.
 69. MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Výzkum vztahů v adolescenci: minulost a současnost. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 11-24. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 70. JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 81 - 98. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 71. MACEK, Petr a Zuzana ŠTEFÁNKOVÁ. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 25 - 40. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 72. 2005

 73. NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2005. 260 s. TMSP. ISBN 80-903070-2-7.
 74. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on moral judgment in adolescents. In Book of Abstracts (CD version): European Conference on Developmental Psychology. 2005.
 75. JANYŠKOVÁ, Anna. Charakteristické znaky kresby lidské postavy u adolescentů. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Annales psychologici, P9. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 121-132. ISBN 80-210-3717-2.
 76. HUMPOLÍČEK, Pavel. Intimita na přelomu adolescence a dospělosti. 2005.
 77. MACEK, Petr. Kde končí dospívání a kde začíná dospělost? In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 217-225, 8 s. ISBN 80-210-3804-7.
 78. KONEČNÝ, Štěpán, Mojmír TYRLÍK a Petr MACEK. Making responsibility of adolescents commensurate with their relationship with parents. In 14th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Book of Abstracts. 2005.
 79. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005.
 80. HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie. In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
 81. MAREŠ, Jan. Rodinné prostředí a jeho vliv na výkonovou motivaci jedenáctiletých dětí. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 405-409. ISBN 80-210-3804-7.
 82. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Jan ŠIRŮČEK. Sociální opora u adolescentů: rizikový nebo protektivní faktor rizikového chování v adolescenci? 2005.
 83. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. The role of trust in action among the adolescents. In Programme Book of 14th General meeting of the EAESP. 2005.
 84. MACEK, Petr a Mojmír TYRLÍK. Trust in adolescence: Cultural, social, and interpersonal context. In 9th European Congress of Psychology, Book of Abstracts. Granada, Spain: EFPA, 2005. s. 99-100, 1 s. ISBN 84-923717-6-5.
 85. 2004

 86. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X.
 87. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava a Petr MACEK. Czech adolescents in open-ended sentences. Porto, Portugal.: neuveden, 2004.
 88. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Book of Abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. s. 78-78.
 89. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Second European Conference on Positive Psychology. Scientific programme and book of abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. s. 211-212.
 90. POLÁŠKOVÁ, Eva. Gay and lesbian adolescents and their parents: How Czech families negotiate coming out. In IX Conference of the European Association for Research on Adolescence. Abstracts. Porto: European Association for Research on Adolescence, 2004. s. 130-130.
 91. MACEK, Petr, Mojmír TYRLÍK a Ivana MARKOVÁ. Meaning and perception of trust in public and private life: psychosocial context and cross-national comparison. Porto, Portugal.: neuveden, 2004.
 92. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Moral judgement and moral orientation in Czech Adolescents. In IX EARA Conference 2004 Abstracts. Porto, Portugal: EARA, 2004. s. 123-123.
 93. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Moral judgement and moral orientation in Czech Adolescents. Porto (Portugal): European Association for Research on Adolescence, 2004. IX EARA Conference.
 94. KUPČÍKOVÁ, Martina. Psaní deníků v dospívání. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, č. 6, s. 19-21. ISSN 1211-5886.
 95. MACEK, Petr. Social changes and everyday life of adolescents: Is contemporary generation different from previous one? In Paper presented on IXth Conference of European Association for Research on Adolescence. Abstracts, p. 134. Porto, Portugal.: neuveden, 2004. s. 134-134.
 96. 2003

 97. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci. Pavlov: konference Sociální procesy a osobnost., 2003. PsÚ FF MU, PsÚAV ČR, ÚEP SAV, SpÚ SAV.
 98. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie v adolescenci. Brno: konference Učitelé a zdraví., 2003. PedF MU.
 99. KYASOVÁ, Miroslava. Imagery and Associatiations of Adolescents Influencing their Behaviour. Central European Journal of Public Health. 2003, roč. 11, č. 3, s. 132-137. ISSN 1210-7778.
 100. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Eva POLÁŠKOVÁ. Rizikové chování očima českých adolescentů. Pavlov: Sociální procesy a osobnost, 2003. poster.
 101. JELÍNKOVÁ, Jana, Mojmír TYRLÍK a Petr MACEK. Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2003, roč. 47, č. 6, s. 491-502. ISSN 0009-062X.
 102. MACEK, Petr a Mojmír TYRLÍK. The meaning of responsibility among adolescents. Paper presented at XIth European Conference od Developmental Psychology. Milano: Catholic University, 2003.
 103. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The teacher stressing situations in the teacher - adolescent pupil relationship. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 129-138. ISBN 80-86669-02-5.
 104. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
 105. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Vliv hodnotové orientace na percepci odpovědnosti u českých adolescentů. Pavlov: Psychologický ústav FF MU, 2003. Sociální procesy a osobnost 2003. ISBN 80-86633-09-8.
 106. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Vliv hodnotové orientace na percepci odpovědnosti u českých adolescentů. In Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků 6. ročníku konference. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 144-149. ISBN 80-86633-09-8.
 107. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Eva POLÁŠKOVÁ. Vliv vrstevníků na rizikové chování v adolescenci. Zlín: Konference Novinky ve školní a pedagogické psychologii, 2003. ústní prezentace.
 108. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Vrstevníci a jejich vliv na rizikové chování v adolescenci. J. Mareš a kol. In Sociální opora u dětí a dospívajících III. 2003. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2003. s. 199-209, 10 s.
 109. 2002

 110. MACEK, Petr. Adolescence a čeští dospívající na přelomu století. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 113-127. ISBN 80-85947-83-8.
 111. VALÁŠKOVÁ, Magdalena a Stanislav JEŽEK. Adolescent Body Satisfaction: Relationships with Self-esteem and Self-efficacy. In 11th European Conference on Personality, Jena. 2002.
 112. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 96-103. ISBN 80-903228-0-8.
 113. HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí z pohledu českého práva. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 30-45. ISBN 80-903228-0-8.
 114. VACULÍK, Martin. Hraní počítačových her jako specifický fenomén období adolescence. In Utváření a vývoj osobnosti. 2002. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 209-226, 17 s. LN00A023. ISBN 80-85947-83-8.
 115. VALÁŠKOVÁ, Magdalena, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Changes of body image during adolescence: relationship to self-esteem and self-efficacy. Poster presented at the 8th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, September 3rd - September 7th 2002, Oxfor, 2002.
 116. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 84-91. ISBN 80-903228-0-8.
 117. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka v pojetí adolescentů. Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
 118. JARKOVSKÁ, Lucie a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Mýtus krásy. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 154-161. ISBN 80-903228-0-8.
 119. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Perception of risk behaviour by Czech adolescent. Oxford (England): EARA Conference, 2002. poster.
 120. MAREŠ, Jan. Postoje adolescentů k sociálnímu prostředí školy. Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
 121. VALÁŠKOVÁ, Magdalena a Stanislav JEŽEK. Prožívání tělesných změn v adolescenci a jejich vliv na sebehodnocení adolescentů. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 147-161. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 122. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, roč. 2002, č. 46, s. 16-19. ISSN 0044-1996.
 123. MACEK, Petr. Psychosociální charakteristiky a proces utváření identity adolescentů: co je typické a co se v posledním desetiletí mění. In I. Plaňava, M. Pilát (Eds.), Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 246-259. ISBN 80-86598-36-5.
 124. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Rizikové chování adolescentů ve vztahu k některým morálním přesvědčením a vnímání sebe sama. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".
 125. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové chování v adolescenci. V. Smékal, P. Macek (Eds.). Brno.: Bannister & Principal., 2002. 10 s. Utváření a vývoj osobnosti. ISBN 80-85947-83-8.
 126. KUBOVÁ, Olga. Rovné příležitosti mužů a žen v pracovním právu ČR. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 66-73. ISBN 80-903228-0-8.
 127. KYASOVÁ, Miroslava. Sexuální chování v názorech, asociacích a postojích adolescentních dívek. Ošetřovatelství. 2002, roč. 4, 3-4, s. 75-79. ISSN 1212-723X.
 128. MACEK, Petr, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Současný výzkum adolescentů: východiska, soubor, metody. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 129-146. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8.
 129. VACULÍK, Martin. Ve světě počítačových her. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2002, roč. 6/2002, č. 6, s. 16-17. ISSN 1211-5886.
 130. MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Výskyt depresivních symptomů u adolescentů: vliv věku a pohlaví, souvislosti s osobnostními charakteristikami a s percepcí rodinného prostředí. In M. Blatný, M. Svoboda, I. Ruisel, J. Výrost (Red.), Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychol. ústav AV ČR a sdružení SCAN, 2002. s. 55-61. ISBN 80-86620-04-2.
 131. MAREŠ, Jan. Vývoj vztahu ke škole v adolescenci. Brno: 5. výroční konference s mezinárodní účastí. 26.9.2002., 2002. Učitelé a zdraví.
 132. VALÁŠKOVÁ, Magdalena a Stanislav JEŽEK. Vztah k vlastnímu tělu a jeho proměnám v období adolescence. Psychologické dny: Kořeny a vykořenění, 2002.
 133. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".
 134. 2001

 135. MACEK, Petr. Adolescence, utváření identity a současní čeští dospívající. In O. Řehulková, E. Řehulka (Editoři). Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav AV ČR v nakladatelství Albert, 2001. s. 18-29. ISBN 80-7326-001-8.
 136. VACULÍK, Martin. Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2001, XLV, č. 2, s. 143-151. ISSN 0009-062X.
 137. MACEK, Petr. Parents and peers in the context of adolescent self-system. In Poster presented at the Xth European Conference on Developmental Psychology. Uppsala: Uppsala University, 2001. s. 1-6.
 138. KYASOVÁ, Miroslava. Postoje a názory adolescentních dívek ve vztahu ke jejich rizikovému chování. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2001, roč. 36, č. 1, s. 26-38. ISSN 0555-5574.
 139. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001.
 140. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové a protektivní faktory problémového chování v adolescenci. Brno: Sociální procesy a osobnost, 2001. ústní sdělení.
 141. MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Symptomy deprese v adolescenci: Souvislosti s osobností a s psychosociálními charakteristikami. In D. Vobořil, H. Klimusová (Editoři) Konference "Sociální procesy a osobnost". Sborník abstrakt. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 14-15. ISSN 1211-8818.
 142. POLÁŠKOVÁ, Eva a Petr MACEK. The Institute for the Research of Children, Youth And Family, School of Sociel Studies, Masaryk University Brno, Czech Republic. Örebro University, Sweden: EARA, 2001. 3 s. EARA Newsletter.
 143. VACULÍK, Martin. Výkonová motivace hráčů počítačových her v adolescenci. In Psychologické otázky adolescence. 2001. vyd. Brno: PSÚ AV ČR, 2001. s. 103-113. ISBN 80-7326-001-8.
 144. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 2-7. ISSN 1211-6858.
 145. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Zátěžové situace u adolescentů a jejich percepce učiteli. In Psychologické otázky adolescence. 1. vyd. Brno: Albert, 2001. s. 120-128, 8 s. ISBN 80-7326-001-8.
 146. 2000

 147. MACEK, Petr. Adolescenti, vzdělávání, škola. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 2000, roč. 6, č. 2, s. 16-17. ISSN 1211-5886.
 148. MACEK, Petr. Dobro, zlo a dodržování lidských práv v představách českých adolescentů. In Sborník referátů z IX. konference klubu UNESCO - Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž: klub Unesco, 2000. s. 26-29.
 149. VACULÍK, Martin. Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psú AVČR, 2000, roč. 6, č. 1, s. 1-11. ISSN 1211-8818.
 150. VACULÍK, Martin. Eysenckova typologie osobnosti hráčů počítačových her. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: FSS MU, 2000. s. 193-199.
 151. GI-RIVAS, V., J. DIMITRIEVA, S. TALLY, L. BOTCHEVA, Petr MACEK a L. GREENBERGER. Family Correlates of Problem Behavior and Depressed Mood during Adolescence: A Cross-Cultural Examination. . Paper presented at 8th Biennial Meeting of the Society for Research on Adolesc. Chicago: N/A, 2000.
 152. HŘEBÍČKOVÁ, M., Petr MACEK a F. OSTENDORF. How the Czech and German adolescents rate themselves in the five personality domains. Jena 24.-28.9., 2000. Kongress Deutsche Gesellschaft für Psychologie.
 153. VACULÍK, Martin. Percepce a hodnocení interpersonálního chování hráčů počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PSú AV ČR, MU, 2000. s. tisk, 9 s.
 154. VACULÍK, Martin. Psychologické a sociální charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. disertační práce. Brno: FSS MU, 2000. 145 s.
 155. VACULÍK, Martin. Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2000, roč. 44, č. 2, s. 279-286. ISSN 0009-062X.
 156. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Tématická analýza focus group diskusí adolescentů: reprezentace dobrého a zlého v souvislosti s rizikem HIV/AIDS. Zpravy psychologického ústavu AV ČR Brno. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000, roč. 6, č. 2, s. 9. ISSN 1211-8818.
 157. 1999

 158. GROB, A., A. STETSENKO, C. SABATIER, L. BOTCHEVA a Petr MACEK. A Cross National Model of Subjective Well-Being in Adolescents. In F.D. Alsaker & A. Flammer (Eds.), European and American adolescents in the 1990s. London: Lawrence Erlbaum, 1999. s. pp.115-130, 16 s. ISBN 0-8058-2552-5.
 159. FLANAGAN, C., B. JONSSON, L. BOTCHEVA, J. CSAPO, Petr MACEK, I. AVERINA, E. SHEBLANOVA a J. BOWES. Adolescents and the "Social Contract":Developmental Roots of Citizenship in Seven Countries. In M. Yates, J. Youniss (Eds.), Roots of Civic Identity. International Perspectiveson Community Service and Activism in Youth. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. s. 135-154. ISBN 0521622832.
 160. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Comprehension of Good and Evil: The Case of Czech adolescents. Book of Abstracts. XIIth General Meeting of EAESP, Oxford. 1999.
 161. VACULÍK, Martin. Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1999, roč. 43, č. 2, s. 165-179. ISSN 0009-062X.
 162. OSECKÁ, L., Petr MACEK a O. ŘEHULKOVÁ. Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: rozdíly mezi dívkami a chlapci. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 2, s. 97-105. ISSN 0009-062X.
 163. WINKLER, Jiří. Rizika adolescentního mateřství. Editor: P. Ondrejkovič. In Sborník prác pedagogickej fakulty UK Bratislava. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. s. 3-7.
 164. MACEK, Petr a Mojmír TYRLÍK. The good and the evil: What it means for adolescents. In E. Besevegis (Ed.), Human Development at the Turn of the Century. Abstracts. IXth European Conference on Developmental Psychology. Island of Spetses, Greece, 1999. s. pp. 319.
 165. MACEK, Petr a L. OSECKÁ. The non-expression of emotions by conflicts and problems with parents: Changes during adolescence, gender differences, and relationships to self-system. In E. Besevegis (Ed.), Human Development at the Turn of the Century. Abstracts. IXth European Conference on Developmental Psychology, Island of Spetses, Greece. 1999. s. pp. 319.
 166. 1998

 167. FLANAGAN, L., B. CSAPO, L. BOTCHEVA, Petr MACEK a I. AVERINA. Adolescents' perceptions of the "New Deal" in Central Europe and Russia. Seventh Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, San Diego, 1998.
 168. MACEK, Petr. Adolescents political attitudes and perceptions of changing society: Relationships to their self-system. XVth Biennial ISSBD Meetings, Berne, July 1-4, Abstracts. 1998. 118 s.
 169. MACEK, Petr. Dívky a chlapci v adolescenci: rodové stereotypy nebo pohlavní rozdíly? In D. Heller (Red.), Psychologie pro třetí tisíciletí. Abstrakt. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 1998. s. s.40.
 170. OSECKÁ, L., O. ŘEHULOVÁ a Petr MACEK. Negative Events and Depression at Nonclinical Sample of Adolescentes: The role of Family. In Poster presented on 6th Biennial Conference of the EARA, 3-7 June, Budapest, Hungary. 1998.
 171. MACEK, Petr, O. ŘEHULKOVÁ a L. OSECKÁ. Unpleasant events, family problems, negative emotions, and subjective satisfaction as predictor of health complains in adolescents. XVth Biennial ISSBD Meetings, Berne, July 1-4, Abstracts, p.420, 1998.
 172. MACEK, Petr, L. OSECKÁ a O. ŘEHULKOVÁ. Zdravotní stesky adolescentních dívek a chlapců: Souvislosti s osobnostními a psychosociálními charakteristikami. In 18. sympozium Dušení zdraví mládeže, Brno, str. 22-23. 1998.
 173. 1997

 174. MACEK, Petr. Adolescents' perception of parents and family life: relations to their self-system. In New Trends in Developmental Psychology: Resume. VII Conference on Developmental Psychology, September 3-7, Rennes, p. 260. 1997.
 175. SZÉPFALUSI, Zs., I. NENTWICH, M. DOBNER, K. PILLWEIN, R. URBANEK a Department of Paediatrics, University of Vienna-AKH, Austria. IgE-mediated allergic reaction to hyaluronidase in paediatric oncological patients. Eur J Pediatr. Germany: Springer, 1997, roč. 156, č. 3, s. 199-203. ISSN 0340-6199.
 176. 1996

 177. MACEK, Petr. Adolescent in changing society: The case of Czech republic. Paper presented at Department of Developmental Psychology, Vrie Universiteit, Amsterdam, November 13, 1996.
 178. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Relationships beween self-assessment of Czech adolescents and their assessment of parents. Paper presented on VIth Biennial Meeting of Society for Research on Adolescence, Boston, March 7-10, 1996.
 179. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Sebesystém adolescentů a jejich hodnocení rodičů" psychosémantický přístup. Sborník prací FF BU, P1, s. 35-48, 1996.
 180. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. The Importance of Adolescents Selves: Desription, Typology and Context. Personality and Individual Differences. 1996. Vol. 21, No6, pp1021-1027.
 181. 1995

 182. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Adolescents coping reactions to stress: Personality, Identity and Well-Being. In International Conference on Conflict and Development in Adolescence. Book of Abstracts. Universiteit Gent, p. 78. 1995.
 183. 1994

 184. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Adolescents styles of identity in psychosocial context. In Paper presented on 13th Biennial Meetings of ISSBD, Amserdam, Abstracts, p.472. 1994.
 185. GROB, A., C. SABATIER, L. BOTCHEVA, Petr MACEK a A. STETSENKO. Adolescents Well-Being in Different Social Context and their Determinants: A cross-Culturaal Comparison between eleven European Countries and the USA. In Paper presented on 13th Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, Abstracts, p. 107. 1994.
 186. MACEK, Petr a Ladislav RABUŠIC. Czechoslovakia. Editor K. Hurrelman. In International Handbook of Adolescence. Westport: Greenwood, 1994. s. 117-130. ISBN 0-313-28584-5.
 187. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a A. GROB. Indicators of Adolescents Subjective Well-Being: Intercultural Similarities and Differences. Poster presented on The 4th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Stockholm, Scientific Programme, 1994. s. 51-52.
 188. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. The self-esteem of Czech adolescents: Crossnational comparisons, psychosocial and personality context. In Paper presented on The 4th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Stockholm, Scientific Programme p. 512. 1994.
 189. 1993

 190. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Actual and Normative Selves during Adolescence: Their Importance and Context. In Presentation and Abstract. VIth European Conference on Developmental Psychology. Bonn, Book of Abstracts, p. 10. 1993.
 191. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ a Petr MACEK. Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1993, roč. 36, č. 6, s. 444-454. ISSN 0009-062X.
 192. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. Semantic structure of adolescents actual, ideal, and unwanted self. In Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, I27, 111-121. 1993.
 193. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a G. VYKYPELOVÁ. Subjective Well-Being of Czech Adolescents: Its Relations to Other Personal and Psychocosial Characteristics. In Rudinger, R., Rietz, Ch., Kleinemas, U., Meiser, T. (eds.): Psychology in a Changing Europe. VIth European Conference on Developmental Psychology, Bonn, Book of Abstracts, p. 57. 1993.
 194. 1992

 195. GROB, A., B. CSAPO, N. GOOTKINA, H. LIBERSKA, Petr MACEK, S. MAURY, D. MAYWALD, C. SABATIER a G. SPELTINI. A typical adolescents day in ten European countries. In Abstract and a poster presented at "5th European Conference on Developmental Psychology", Seville, Spain, p. 325. 1992.
 196. MACEK, Petr a Ladislav RABUŠIC. Adolescence in Czechoslovakia. In Paper presented on public lectures series on "Living Conditions of Adolescents in Different Countries. University of Berne, August 30 - September 5. 1992.
 197. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Identity, self and coping strategies of Czech adolescents as possible predictors of their will-being. In paper regarding the poster presented at The Johann Jacobs Foundations Conference on "Youth in the Year 2000: Psychosocial issues and interventions", Marbach Castle, Germany, November 5-7. 1992.
 198. 1982

 199. MACEK, Petr. Oč jde téměř dospělým. In Rodina a škola, 29, 11. 1982.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 06:37