Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BEIER, Oliver, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Cleaning and activation of float glasses by areal atmospheric pressure plasmas – a treatment procedure prior to coating. In 14. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 6. Kolloquium Dünne Schichten in der Optik. 14th. Jena, Germany: MEOX Projektmanagement GbR, 2019. ISBN 978-3-00-062102-4.
 2. 2013

 3. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behavior of Microdischarges. In Fifth Central European Symposium on Plasma Chemistry (5th CESPC). 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 4. 2009

 5. VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Harmonic analysis of discharge voltages as a tool to control the RF sputtering deposition process. Europhysics Letters, European Physical Society, 2009, roč. 85, č. 1, s. 15002-15006. ISSN 0295-5075.
 6. DVOŘÁK, Pavel a Zdeněk MORAVEC. Higher harmonics of plasma potential in capacitively coupled discharges. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8 - Book of abstracts. Brno: VUT Brno, 2009. s. 57. ISBN 978-80-214-3875-0.
 7. VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Is it possible to control degree of target poisoning during RF reactive magnetron sputtering by higher harmonic frequencies of discharge voltage? In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8 - Book of abstracts. Brno: VUT Brno, 2009. s. 74. ISBN 978-80-214-3875-0.
 8. RÁHEĽ, Jozef, Vojtěch PROCHÁZKA, Dan ERBEN, Ondřej ŠEVELA a Hana POLÁŠKOVÁ. Plasma assisted preparation of chitosan-based materials and their applications. In Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009. s. 35-38, 4 s. ISBN 978-80-89186-45-7.
 9. 2008

 10. DVOŘÁK, Pavel a Zdeněk MORAVEC. DEPENDENCE OF HIGHER HARMONIC FREQUENCIES MEASURED IN CAPACITIVELY COUPLED PLASMA ON THE MATCHING UNIT PARAMETERS. Chemické listy, Brno: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, s1311-1538, s. 1356 - 1359. ISSN 1803-2389.
 11. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Harmonic analysis of discharge voltages as a tool to control RF sputtering deposition process. In 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - Book of Abstracts. 32 A. Granada: European Physical Society, 2008. s. 78P (topic 5), 2 s. ISBN 2-914771-04-5.
 12. DVOŘÁK, Pavel a Zdeněk MORAVEC. Higher harmonic frequencies measured in Capacitively Coupled Plasma. In 2nd CESPC - Book of extended abstracts. Brno: Ústav fyzikální elektroniky (PřF MU), JČM, 2008. s. 74.
 13. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Measurement of Fundamental and Higher Harmonic Frequencies as Tool to Control RF Sputtering Deposition Process. In Programme and Abstract Book of the 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: CVUT v Praze, 2008. s. 91-92, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
 14. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ a Pavel SLAVÍČEK. Plasma Diagnostics of Underwater Electrical Diaphragm Discharge for FabricsTreatment. In 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology. 2008. ISBN 978-80-01-04030-0.
 15. POTÁČOVÁ, Anna, Jana ČUMOVÁ a Roman HÁJEK. Proteomická analýza a její využití ve výzkumu mnohočetného myelomu. Klinická onkologie Supplement 2008, Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s1, s. 243-246. ISSN 0862-495X.
 16. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC a Pavel DVOŘÁK. Radial Structure of RF Discharge in Neon. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. Brno: Ústav fyzikální elektroniky (PřF MU), JČM, 2008. s. 77 - 78, 2 s.
 17. RÁHEĽ, Jozef, Vojtěch PROCHÁZKA, Miroslav ZAHORAN a Dan ERBEN. Removal of copper metal ions from aqueous solutions by plasma made chitosan filter. Chemické Listy, Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 16, s. 1432-1435. ISSN 0009-2770.
 18. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Veronika KONEČNÁ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Spatially resolved laser induced breakdown spectroscopy in orthogonal double pulse configuration and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry of archaeological findings. Chemické listy, 2008, roč. 102/2008, č. 16, s. s1372−s1375. ISSN 1213-7103.
 19. KYJOVSKÁ, Drahomíra, Jana ČUMOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Využití Myelomové banky vzorků FN Brno. In XXXII: Brněnské onkologické dny a XXXII: Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 20. 2007

 21. ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Daniel FRANTA, Pavel DVOŘÁK, Radek ŠMÍD, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Deposition of protective coatings in rf organosilicon discharges. Plasma Sources Science and Technology, Bristol: Institute of Physics Publishing, 2007, roč. 16, č. 1, s. S123-S132. ISSN 0963-0252.
 22. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Deposition of protective hydrophobic coatings in atmospheric pressure surface barrier discharge. In Abstract book Sec. Workshop &Training School on Low Cost Applications of Plasma Technology in Industry and Enviroment. Kahira Egypt: Center of Plasma Technology, Al-Azhar University, 2007. s. 21-21, 1 s.
 23. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Jana JURMANOVÁ, Pavel SLAVÍČEK a Pavel KONEČNÝ. Experimental study of atmospheric pressure plasma jet generated in surface barrier discharge configuration in argon. In Second Workshop and Training School on low Cost Aplications of Plasma Technology in Industry and Enviroment. 1. vyd. Cairo -Egypt: Al Azar, 2007. s. 33-33, 1 s.
 24. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Eva HADAŠOVÁ a Josef TOMANDL. HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolites in perfusion medium and plasma from rats. Journal of Chromatography B, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 852, 1-2, s. 571-577. ISSN 1570-0232.
 25. DVOŘÁK, Pavel a Jan JANČA. Hydrogen dissociation degree in capacitively coupled discharge. In 16th Symposium on Application of Plasma Processes - Book of Abstracts. Bratislava: Union of Slovak Mathematicians and Physicists, 2007. s. 153-154, 2 s. ISBN 978-80-89186-13-6.
 26. DOLEŽAL, Vojtěch, Pavel DVOŘÁK a Jan JANČA. Influence of methane on capacitively coupled oxygen discharge. In 16th Symposium on Application of Plasma Processes - Book of Abstracts. Bratislava: Union of Slovak Mathematicians and Physicists, 2007. s. 149-150, 2 s. ISBN 978-80-89186-13-6.
 27. KOUTNÝ, Marek, Jakub INSTITORIS, Marian LEHOCKÝ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Investigation of Rhodococcus SP.S3E2 and Rhodococcus SP.S3E3 adhesion to hydrophobic teflon like surface. In Book of abstracts 8.International Balkan Workshop on Applied Physics. 1. vyd. Constanta, Rumunsko: ovidius university, 2007. s. 148-148, 1 s. ISBN 978-973-614-314-4.
 28. DVOŘÁK, Pavel a Jan JANČA. Measurement of ions in H2 - N2 capacitively coupled discharge. In Proceedings of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: J. Schmidt, M. Šimek, S. Pekárek, V. Prukner, 2007. s. 5P09-29, 2 s. ISBN 978-80-87026-01-4.
 29. VRAJOVÁ, Jitka, Ondřej NOVOTNÝ, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. Sterilisation of paper in dieletric barrier discharge at atmospheric pressure. In Book of abstracts 8.International Balkan Workshop on Applied Physics. Constanta, Rumunsko: ovidius university, 2007. s. 136-136, 1 s. ISBN 978-973-614-391-5.
 30. 2006

 31. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. Determination of midazolam and its metabolites in rat plasma and perfuse medium by HPLC. In CD of the abstracts of the 29th international symposium on capillary chromatography. Belgium: T. Sandra, Research Institute for Chromatography, 2006. s. -, 1 s.
 32. SLAVÍČEK, Pavel, Miloš KLÍMA, Jan JANČA, Antonín BRABLEC, Jitka KADLECOVÁ a Petr SMÉKAL. Diagnostics of rf microdischarge generated at atmospheric pressure. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1057-1061. ISSN 0011-4626.
 33. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Dissociation increase due to admixtures. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2006, roč. 56B, 56B, s. B877-B881. ISSN 0011-4626.
 34. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Dissociation Increase Due to Admixtures. In Programme & Abstracts Books of the 22nd Symphosium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 22.-29. June 2006. Praha: Organizační výbor symposia ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, 2006. s. 46. ISBN 80-01-03506-9.
 35. DVOŘÁK, Pavel, Martin ORAL a Jan JANČA. Energy Dependence of the Sensitivity of an Ion Energy and Mass Spectrometer. Czechoslovak Journal of Physics B, Praha: Institute of Physics, AV ČR, 2006, roč. 56, č. 1, s. 702-706. ISSN 0011-4626.
 36. GUIVAN, M.M., A.N. MALININ, Antonín BRABLEC, Jan JANČA, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVICEK. Excitation of phosphors by UV XeI excimer radiation. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 659-664. ISSN 0011-4626.
 37. KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK, Martin ŠÍRA, Tomáš ČIŽMÁR a Pavel VANĚK. HF plasma pencil and DC diaphragm discharge in liquids - diagnostics and application. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1051-1056. ISSN 0011-4626.
 38. ČERNÁK, Mirko, Ľudmila ČERNÁKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. High-speed, Low-cost Plasma Activation of Web Materials. In Book of Abstracts of First Central European Symposium on Plasma Chemistry. 1. vyd. Gdansk Poland: Polish Academy of Science, 2006. s. 21.
 39. BRZOBOHATY, Oto a David TRUNEC. Modelování dohasínajícího plazmatu. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: A. Brablec , D. Trunec, 2006. s. 139-152, 14 s. ISBN 80-210-4195-1.
 40. VALTR, Miroslav, Ivan OHLÍDAL a Daniel FRANTA. Optical characterization of carbon films prepared by PECVD using ellipsometry and reflectometry. Czech. J. Phys., Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2006, roč. 56/2006, Suppl. B, s. 1103 - 1109. ISSN 0011-4626.
 41. HODER, Tomáš, Vít KUDRLE, Bohumil DAVID, Naděžda PIZÚROVÁ a Oldřich SCHNEEWEISS. Synthesis of alpha-Fe nanoparticles by microwave plasma. In Book of abstracts of 3rd international conference on microwave chemistry. Brno: Masaryk university, 2006. s. 8PO-8PO, 1 s. ISBN 80-210-4070-X.
 42. 2005

 43. VALTR, Miroslav, Ivan OHLÍDAL a Petr KLAPETEK. AFM Study of Hydrocarbon Thin Films. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media (ed. J. Safrankova). Praha: Matfyzpress, 2005. s. 391-396, 6 s. ISBN 80-86732-59-2.
 44. DAVID, Bohumil, Naděžda PIZÚROVÁ, Oldřich SCHNEEWEISS, Tomáš HODER, Vít KUDRLE a Jan JANČA. alpha-Fe Nanoparticles Prepared by Microwave Plasma Decomposition of Iron Pentacarbonyl. In NANO'05. Brno: Pavel Šandera, 2005. s. 366-369, 4 s. ISBN 80-214-3085-0.
 45. BURŠÍK, Jiří, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Martin BUBLAN a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Analytical electron microscopy of plasma deposited carbon nanostructures. In Proceedings of 7th Multinational Congress on Microscopy. 1. vyd. Portiroz: Jožef Stefan Institute, 2005. s. 321-322, 2 s. ISBN 961-6303.
 46. KRČMA, František, Zdena STARÁ a Pavel SŤAHEL. Applied plasma chemistry -new practical exercises. In Proc. ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: Univerzita Toronto, 2005. s. 1146-1147.
 47. BROŽEK, Vlastimil, Jiří MATĚJÍČEK, Zlatko ŠRANK, Libor MASTNÝ a Jan JANČA. Fotokatalytická aktivita plazmově zpracovaných titanových prekurzorů. In Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APPROCHEM 2005. 1. vyd. Praha: Ed. PetroChemEng, 2005. s. 439-444, 6 s. ISBN 80-02-01755-2.
 48. ČERNÁKOVÁ, Ludmila, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEL', Mirko ČERNÁK a P TSAI. Low-cost High-speed Plasma Activation and Post-plasma Grafting of Polymer Materials. In Proc. of 5.International Symposium on Polymer Surface Modification. 1. vyd. Toronto: Univ. Toronto, 2005. s. 42-46, 4 s.
 49. ČERNÁK, Mirko, Jana ČERNÁKOVÁ, Milan MIKULA, Dušan KOVÁČIK, Pavel SŤAHEL a Andrej BUČEK. Low-cost Plasma Activation and Chitosan Grafting of Polypropylene and Poly-Lactic-Acid Nonwoven Fabrics. In , 15th Symposium on Applications of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. 1. vyd. Slovensko: UK Bratislava, 2005. s. 77-78, 2 s. ISBN 80-223-2018-8.
 50. HODER, Tomáš, Vít KUDRLE, Zdeněk FRGALA, Jan JANČA a Bohumil DAVID. Microwave Plasma Used for alpha-Fe Nanoparticles Synthesis. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: J.Šafránková, 2005. s. 300-306, 6 s.
 51. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Jan JANČA a Petr KLOC. Modification of polymer surfaces using atmospheric pressure barrier discharges. In International Conference ELMECO-5 Electromagnetic Devices and Processes for Environment Protection. Lublin Poland: Lublin University of Technology, 2005. s. 10. ISBN 83-89868-23-7.
 52. ČECH, Jan, Petr KLOC, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Plasma Modification of Paper by Means of Surface Barrier Discharge. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part III - Physics (ed. J. Safrankova). Prague: Matfyzpress, 2005. s. 332-336, 5 s. ISBN 80-86732-59-2.
 53. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL, Filip ZLÁMAL a David TRUNEC. Plasma surface activation of polycarbonate using APGD. Chem. Listy, Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99/2005, č. 99, s. 477-478. ISSN 0009-2770.
 54. ZLÁMAL, Filip, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Plasma surface activation of polymer using APGD. In Proc. ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: Univerzita Toronto, 2005. s. 728-731.
 55. HUDEC, Ivan, Michal JAŠŠO, Mirko ČERNÁK, Henrich KRUMP, E. DAYSS a V. ŠURIOVÁ. Plasma Treatment and Polymerization-Method for Adhesion Strength Improvement of Textile Cord to Rubber. Kautschuk-Gummi-Ku nststoffe, Germany, 2005, roč. 10/2005, č. 10, s. 525-528. ISSN 0948-3276.
 56. SŤAHEL, Pavel, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL a David TRUNEC. Plasma treatment of polymers. In Sborník Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. vyd. Brno: ČSPU, 2005. s. 95-99, 5 s. ISBN 80-239-6135-7.
 57. BROŽEK, Vlastimil, Marek ELIÁŠ a Jan JANČA. Redukce wolframanových prekurzorů v plazmatu buzeném ve směsi vodíku a vhodného uhlovodíku. ChemZi 57.sjezd chemických společností, Bratislava, SK: SCHS, 2005, roč. 1/1, 1/1, s. 167-168. ISSN 1336-7242.
 58. BROŽEK, Vlastimil, Marek ELIÁŠ a Jan JANČA. Redukce wolframanových prekurzorů v plazmatu buzeném ve směsi vodíku a vhodného uhlovodíku. ChemZi 57.sjezd chemických společností, Bratislava, SK: SCHS, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 167-167. ISSN 1336-7242.
 59. JANYPKA, P., V. ŠURIOVÁ, Michal JAŠŠO, Henrich KRUMP, Ivan HUDEC, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a M. ONDÁŠ. Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. 2005. Patent. Číslo: PP73-2005. Vydavatel: Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. Místo vydání: Bratislava. Název vlastníka: Matador Půchov. Datum registrace: 17. 6. 2005. Datum přijetí: 17. 6. 2005.
 60. PŘICHYSTAL, Antonín. Unusual raw materials chipped during prehistory in the Bohemian Massif (Czech Republic, Central Europe). Der Anschnitt, Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2005, roč. 57, č. 19, s. 119-123. ISSN 0003-5238.
 61. 2003

 62. VALTR, Miroslav, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Dependence of the Normalized Absorbance of the DLC:SiOx Thin Films on the Flow Rate of HMDSO. In JUNIORMAT 03. 1. vyd. Brno: ÚMI VUT FSI v Brně ve spolupráci s Českou společností pro nové materiály a technologie, 2003. s. 58-59. ISBN 80-214-2462-1.
 63. SLAVÍČEK, Pavel, Antonín BRABLEC, Vratislav KAPIČKA, Miloš KLÍMA a Martin ŠÍRA. Longitudinal emission diagnostics of plasma channel in rf barrier torch discharge. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes. 1. vyd. Liptovský Mikuláš, Slovak Republic: IPSAS Bratislava, DPMA Liptovský Mikuláš, 2003. s. 173-174. ISBN 80-8040-195-0.
 64. ELIÁŠ, Marek, Jan JANČA, Jaromír ŽÍLA a Vlastimil BROŽEK. Optical Diagnostics of ICP Dischare During Synthesis of Tungsten Carbide. In Proceedings of the XIV Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Institute of Physics Academy of Sciences, 2003. s. 116-117, 2 s. ISBN 80-8040-195-0.
 65. TRUNEC, David, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Antonín BRABLEC. The Different Types of Dielectric Barrier Discharge in Gas Mixtures. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes. 1. vyd. Liptovský Mikuláš, Slovak Republic: IPSAS Bratislava, DPMA Liptovský Mikuláš, 2003. s. 171-172. ISBN 80-8040-195-0.
 66. 2002

 67. ELIÁŠ, Marek, Jaromír ŽÍLA, Jan JANČA a Vlastimil BROŽEK. Simultaneous plasmachemical reduction of mixed tungsten and titanion precursors. Czech. Jourmal of Physics, Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 857-1716. ISSN 001-4626.
 68. 2001

 69. JANČA, Jan, Pavel SŤAHEL, Jiří BUCHTA a Deepak Prasad SUBEDI. A Plasma Surface Treatment of Polyester Textile Fabrics Used for Reinforcement of Car Tires. Krčma F, Pryčková J. Plasmas and Polymers, New York: KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, 2001, roč. 2001, 6, 1/2, s. 79-89. ISSN 1084-0184.
 70. BRABLEC, Antonín, Pavel SLAVÍČEK, Vratislav KAPIČKA, Miloš KLÍMA, Marek ELIÁŠ, Miloš ŠÍCHA, D. SLAVINSKÁ, M. TRCHOVÁ a H. BIEDERMAN. Deposition of polymer films in rf discharge at atmospheric pressure. In 15th ISPC symposium proceedings, vol VI. Orleans,France: GREMI, CNRS/University of Orleans, 2001. s. 2329-2333.
 71. JAŠEK, Ondřej, Jan JANČA, Miloš KLÍMA a Vít KUDRLE. Study of hydrocarbons decomposition in microwave discharge and mass spectrometry of radiofrequency discharges in liquids. In SAPP 13th Symposium Proceedings. Bratislava: MFF UK, 2001. s. 96-97. ISBN 80-223-1573-7.
 72. VALTR, Miroslav, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Siegmar RUDAKOWSKI. Thin Films Deposited from Ar/C2H2 by Pulsed RF PECVD: Deposition Profiles in Tubular Plug-Flow Reactor. In JUNIORMAT 01. 1. vyd. Brno: ÚMI VUT FSI v Brně ve spolupráci s Českou společností pro nové materiály a technologie, 2001. s. 277-278. ISBN 80-214-1885-0.
 73. 2000

 74. RAHEL, Josef, Mirko ČERNÁK, J. HUDEC, Antonín BRABLEC, David TRUNEC a I. CHODÁK. Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Ultra Molecular Weight Polypropylene Fabric. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 445-448. ISSN 0011-4626.
 75. BUCHTA, Jiří, Antonín BRABLEC a David TRUNEC. Comparison of Ozone Production in Atmospheric Pressure Glow Discharge and Silent Discharge. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 273-276. ISSN 0011-4626.
 76. BRABLEC, Antonín, Zbyněk ČEŠKA, Vratislav KAPIČKA, Miloš KLÍMA a Pavel SLAVÍČEK. Optical Diagnostics of Special Types of RF and DC Discharges Burning at Atmospheric Pressure. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 269-272. ISSN 0011-4626.
 77. KOUSAL, Jaroslav, Miloš KLÍMA, Jan JANČA, Vratislav KAPIČKA, Antonín BRABLEC, Petr SULOVSKÝ a Pavel SLAVÍČEK. Plasma Pencil - New Small Scale Source for Atmospheric Surface Modification. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 409-412. ISSN 0011-4626.
 78. BROŽEK, V., V. DUFEK, Jan JANČA a L. LAPČÍK. Reduction of ATP precursors in capacvitive RF discharge plasma reactor. In ŠARMAN, L. 14th International Congress, CHISA 2000, Prague, August 2000. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2000. s. 139. J3.5. ISBN 80-86059-30-8.
 79. SCHÄFER, Jan, Zuzana POKORNÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA a Jan JANČA. Treatise on Heating of Objects Immersed in Plasma. In WDS 2000, Proceedings of Contributed Papers, Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2000. s. 297-302. ISBN 80-85863-5.
 80. 1999

 81. SCHÄFER, Jan, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Plazmova depozice oteruvzdornych ochrannych vrstev na polykarbonatech a vliv teploty substratu na vlastnosti techto vrstev. In Materialove vedy na prahu 3. milenia. prvni. Brno: Vysoke uceni technicke v Brne, fakulta strojniho inzenyrstvi, 1999. s. 62-65. ISBN 80-214-1377-8.
 82. JAŠEK, Ondřej, Jan JANČA a Miloš KLÍMA. Synthesis of fullerenes by radiofrequency plasma discharges. In In Proceedings of 14th International Symposium on Plasma Chemistry. 1999. vyd. Praha: Institute of Plasma Physics AS CR, 1999. s. 2223-4450. ISBN 80-902724-3-6.
 83. 1998

 84. PLONKA, Miroslav, Jan JANČA, Martin ŠOLC a Miroslav VETEŠNÍK. Laboratory gas phase spectroscopy of carbon molecular structures in relation to diffuse interstellar bands. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia, 1998, vol. 48, č. 5, s. 565-576. ISSN 0011-4626.
 85. JANČA, Jan a Ladislav SODOMKA. Plasma polymerized organosiloxane thin films as selective gas sensors. Surface & coatings technology, Elsevier Science, 1998, roč. 98, č. 2, s. 851-854. ISSN 0257-8972.
 86. 1997

 87. KLÍMA, Miloš, Jan JANČA, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK a Pavel SULOVSKÝ. Application of plasma-liquid system to conservation treatment of ancient artifacts. In ELMECO 97. Naleczow, Poland: Lublin Tech. University, Poland, 1997. s. 20-25. ISBN 83-87270-86-5.
 88. KLÍMA, Miloš, Jan JANČA, Pavel SLAVÍČEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Antonín BRABLEC. New methods applying plasma in liquid environment for the treatment and conservation of ancient artefacts. In 18th Symp. on Plasma Physics and Technology. Prague, Czech Republic: Czech Tech. University, Prague, 1997. s. 285-287. ISBN 80-01-01641-2.
 89. KLÍMA, Miloš, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan JANČA. The perspectives of plasmachemical treatment of ancient artifacts. Z. für Schweizerische Archäelogie und Kunstgeschichte, 1997, roč. 1997, č. 54, s. 31.
 90. 1992

 91. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Lumír SOMMER a Jiří TOMAN. Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu a vysokoteplotních plamenech. 1. st. Praha: Academia, 1992. 152 s. Pokroky chemie 24. ISBN 80-200-0215-4.
 92. 1989

 93. KOUŘIL, Milan, Milan ALBERTI, Jan JANČA a Eckhard HERRMANN. On the Plasma Polymerization of (PNCl2)3. BRD, 1989. s. 21. Zeitschrift für Chemie, 29,.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2020 16:16