Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
7. 12.
2006

Koncentrujeme se na moderní designy našich portálů

Not rated yet.
Novinky
V nedávné době došlo ke změně hlavní internetových stránek Masarykovy univerzity www.muni.cz, kterou se Masarykova univerzita prezentuje široké veřejnosti. Ve stejné době se změnou designu jiného Informačního systému Masarykovy univerzity zabývá také vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), který systém pro podporu studijní administrativy http://is.muni.cz/ provozuje.

V listopadu 2006 uvolnil do ostrého provozu nový design a přepracovaný obsah webu pro veřejnost. Po osmi letech tak změnil výrazný středněmodrý vzhled stránek na přitažlivý a svěží design, který obsahuje moderní prvky čisté internetové prezentace.
Příjemný vzhled, přehlednost, snadná ovladatelnost stránek a interaktivní odkazy doplňují primární účel stránek - služby studijního informačního systému a potřebné informace pro veřejnost.

    Profesionální systém navigačních "etiket" nabízí rychlou orientaci v informacích:

  • elektronickou přihlášku pro uchazeče ke studiu na MU, která prošla zásadní inovací;
  • e-learningový portál MU - Elportál, který poskytuje souhrn zkušeností, tipů, výukových publikací nebo metodiky veřejnosti;
  • podrobnosti o IS MU, kde lze nalézt ojediněle publikované podrobnosti o Informačním systému MU, například o jeho architektuře, možnostech a úspěších.
Tyto aplikace, stránky nebo portál vykazují shodné formáty designu v různých odstínech barev a respektují konzistentní orientaci. Navigační "stopa" vždy ukazuje, v které části systému se nacházíme.

Kromě standardních informací ke studiu, o lidech, absolventech nebo dokumentech MU nabízí systém veřejnosti také v úplném rozsahu všechny letošní bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce na MU, aplikaci pro vyhledávání informací nebo pro vlastní uživatele vstup do autentizované části studijního systému.

Neopomenutelnou vlastností stránek je trvalá přístupnost v co nejširším spektru dostupných prohlížečů a rychlé načítání stránek v každém z nich. Celý informační systém včetně stránek pro veřejnost je vyvíjen v jazyce Perl a používá kaskádové styly CSS.


Obr. 1: Nový design IS MU


Obr. 2: Dřívější design IS MU

7. prosince 2006

Not read yet0 commentspermalink
8. 11.
2006

Ručně psaná písemka moderně: podpora opravování a nahlížení do ní

Not rated yet.
Novinky
Důležitým prvkem výukového procesu je ověřování znalostí. S tím, jak je vysokoškolské vzdělání dostupnější, přibývá zkoušení prostřednictvím písemek, které (oproti ústnímu zkoušení) lze administrativně zvládnout i uprostřed semestru jako průběžný kontrolní bod pro studenty, aby věděli, jak na tom jsou. Informační systém již delší dobu široce podporuje zpracování písemek ve formě testů - odpovědní list s testem je strojově oskenován, rozpoznán a vyhodnoceny správné odpovědi. Tento typ skenování testů přináší obrovskou úsporu času na straně vyučujících, kteří dosud testy opravovali ručně. Protože jsou se skenováním a rozpoznáváním dobré zkušenosti (dochází jen k malé chybovosti u špatně zaškrtaných listů), vznikla poptávka po usnadnění práce také s ručně psanou písemkou, kdy student přímo na papír řeší problém či zodpovídá otázku.

Tento typ úlohy samozřejmě nelze opravit zcela automaticky, ale postupuje se následujícím způsobem:

  • Student na odpovědní list vyplní strojově rozpoznatelně svou identifikaci (učo - univerzitní číslo osoby) a číslo listu, má-li úloha více listů.
  • Učitel řešení opraví - vepíše svoje poznámky či komentáře přímo do listu s řešením a do strojově rozpoznávatelného pole vyznačí počet získaných bodů.
  • Pomocí speciálního software balík písemek oskenuje, IS jej přenese do Úschovny učitele. Další software jednotlivé skeny zařadí do Přijímáren jednotlivých studentů, aby si mohli prohlédnout hodnocení učitele. Každý vidí pouze svou písemku. Odpadá tedy náročné docházení za učitelem, vyhledávání písemky v celém balíku atd.
  • Body ze strojově zpracovatelných polí jsou převedeny do evidence studia v konkrétním předmětu, do tzv. Poznámkového bloku. Dále s nimi lze provádět běžné operace týkající se průběžného hodnocení - např. vytvořit anonymní statistiku a graf úspěšnosti v dané písemce a zveřejnit ji studentům.
Pokud má učitel zájem, může si odpovědní list pro písemku stáhnout ve formátu LaTeX a upravit si jej dle potřeb - např. doplnit text zadání či pokyny. Důležité je pouze zachovat kalibrační značky, podle kterých se následně orientuje rozpoznávací software.

Služba je přínosem zejména pro vyučující velkých kurzů, kteří byli dosud neúměrně zatěžování vydáváním opravených písemek studentům. Pohodlné je také automatické přenesení počtu bodů z písemky do poznámkového bloku. Informační systém nabízí podporu celé řady různých způsobů zkoušení (zaškrtávací papírové testy, testy realizované na počítači, sběr souborů s řešením vypracovaným v učebně během zkoušky), ale v některých oblastech výuky ruční písemka je a bude nenahraditelná: zejména tam, kde je požadavkem něco vyjádřit graficky (průběh funkce, diagram chování systému, složitá chemická, matematická či třeba notová notace).


Ilustrace: opravená písemka ze základů japonštiny

8. listopadu 2006

Not read yet0 commentspermalink
7. 11.
2006

Nová e-přihláška: přijímací řízení pro 2007/2008 otevřeno

Not rated yet.
Novinky

Přijímací řízení na Masarykově univerzitě pro studium 2007/2008

Tisková zpráva, Brno 2. listopadu 2006

Ve středu 1. listopadu 2006 otevřela Masarykova univerzita (MU) přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2007/2008. Přihlášky ke studiu se podávají od 1. 11. 2006 do 28. 2. 2007. Tradičně se na Masarykovu univerzitu hlásí ke studiu velký počet uchazečů, loni podalo přihlášku 54 400 studentů, proti loňskému roku narostl počet studentů studujících na MU o 4 000, aktuální počet studentů je 40 700 studentů.

„Masarykova univerzita již několik let nabízí prostupné studium mezi obory jednotlivých fakult - studenti si sami vybírají z kombinací možností a studují nejen předměty nabízené jejich domovskou fakultou, ale i předměty z jiných fakult“, říká prorektorka pro informační technologie Ivana Černá a dodává: „Získávají tím cenné mezioborové znalosti pro praxi, které odpovídají trendu požadovaných znalostí na trhu práce.“

Od roku 2002 mají uchazeči možnost přihlašovat se ke studiu na MU elektronicky, univerzita tehdy nabídla jako první elektronickou přihlášku uchazečům ke studiu v České republice. V loňském roce podalo přihlášku již 97% uchazečů ke studiu elektronicky. Letos mají uchazeči k dispozici novou modernizovanou e-přihlášku, která se především liší od předchozí grafickým designem a příjemnou navigací pro její pohodlné vyplňování a rozšířením o e přihlášku k rigoróznímu řízení (dosud se nabízely e-přihlášky k prezenčnímu, kombinovanému, doktorskému a celoživotnímu studiu). Stejně jako předchozí verze je i tato integrovanou součástí Informačního systému MU, uchazeč ji nalezne na http://is.muni.cz/prihlaska/.

Výhodami této e-přihlášky proti jiným je například možnost vybírat z nabídky oborů dle fakulty a názvu předmětu a přihláška poskytuje doplňující informace pro uchazeče (elektronické studijní brožurky). Uchazeči podávají obvykle několik přihlášek ke studiu na univerzitě - e-přihláška na MU ho nenutí vyplňovat požadované údaje k jeho osobě pokaždé, vyplňuje je pouze jednou pro všechny e-přihlášky. Součástí e-přihlášky jsou sofistikované kontroly korektnosti dat a úplnosti povinných údajů. Vede uchazeče rychle ke správnému podání e-přihlášky ke studiu a každý uchazeč si ji může bez obav zkoušet vyplnit i několikrát. Uchazeč na MU nikdy nemusel díky propojení s ekonomickým systémem zasílat nadbytečné ústřižky složenek a dnes již uchazeč nezasílá ani papírové přihlášky. Prostřednictvím e-přihlášky se také dozví informace, kdy platba dorazila na univerzitu, informace o potvrzení přijetí
e-přihlášky, nabídku termínů ke zkouškám, pozvánku a instrukce ke zkoušce, výsledky svých odpovědí na zkoušce, stav přijetí ke studiu a další informace (důležité informace jsou navíc zasílány poštou nebo elektronicky na adresy uvedené na e-přihlášce).

Výhody a ukázky e-přihlášky:
20061106_e-prihl_vyhody.pl
2000611_eprihlaska.ppt.


Obr 1: http://is.muni.cz/prihlaska/ - e-přihláška

7. listopadu 2006

12. 10.
2006

Představení Informačního systému MU na konferenci ICTE´2006

Not rated yet.
Novinky

Letos poprvé jsme se účastnili konference ICTE´2006, která se konala v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 5. až 7. září 2006. Konference ´Informační a komunikační technologie ve vzdělávání´ se zaměřuje na efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.

Příspěvek "Development of e-learning and its integration into Masaryk university Information system", jehož záměrem bylo představit e-learning na MU aplikovaný pomocí Informačního systému MU v celé šíři devíti fakult a čtyřicetitisíci uživateli s přínosy, které univerzitě a studentům přináší, přednesla Bc. Andrea Šikulová, zástupkyně týmu IS MU pro oblast uživatelské podpory.

Celý příspěvek je Development of E-learning and Its Integration into Masaryk University Information system.

12. října 2006

Not read yet0 commentspermalink