Přihlášení do IS MU

MVV32K Human Rights in Europe

PrF | doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., JUDr. Michal Hájek, Ph.D.

V předmětu je k dispozici interaktivní osnova, která slouží jako rozcestník ke kurzu, kde jsou informace ke kurzu, podklady ke… Zobrazit úplnou prezentaci

MP108Z Jazyk I.1. - němčina pro právníky

PrF | PhDr. Eva Šrámková

V předmětu je zavedena interaktivní osnova, ve které studenti mají odkazy na volně dostupné zdroje týkající se výuky německého jazyka… Zobrazit úplnou prezentaci

MP306Z Jazyk I.3. - němčina pro právníky

PrF | PhDr. Eva Šrámková

V předmětu je zavedena interaktivní osnova, ve které studenti mají odkazy na volně dostupné zdroje týkající se výuky německého jazyka… Zobrazit úplnou prezentaci

MVE002K Počítačové zpracování odborného textu

PrF | Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Předmět je vyučován plně e-learningovou formou. Učivo je rozděleno do šesti bloků, studium každého bloku trvá dva týdny. Výklad je… Zobrazit úplnou prezentaci

MVE001Z Kapitoly z českého středověkého práva

PrF | Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D., PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.

Prostřednictvím e-learningových nástrojů v IS MU byl vytvořen e-learningový kurz, který obsahuje průvodce e-learningovým kurzem a šest tematicky sevřených výukových… Zobrazit úplnou prezentaci

BZ209K Právní informatika

PrF | JUDr. Danuše Spáčilová, JUDr. Matěj Myška, Ph.D., JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.

Výuka předmětu v bakalářskému studiu v kombinované formě probíhá v PC učebně a je založena na praktickém osvojení vyučovaných dovedností… Zobrazit úplnou prezentaci

MP311Z Občanské právo II

PrF | prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D., prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

Vysokokapacitní povinný předmět, ve kterém jsou jak přednášky, tak seminární výuka. Má zavedeno několik interaktivních osnov. Tyto osnovy jsou zpracovány… Zobrazit úplnou prezentaci

BEV501Zk Evropské mezinárodní právo soukromé

PrF | doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Pro studenty tohoto předmětu je připravena interaktivní osnova, která slouží jako výuková pomůcka umožňující studentům získat lepší přehled v probíraném… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty