angličtinaPřihlášení do IS MU

Test studijních předpokladů

Přípravný kurz k přijímačkám

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů

Zobrazit nabídku

Přípravný kurz k přijímací zkoušce

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí úspěšně zvládnout zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky – test studijních předpokladů (TSP).

Zobrazit nabídku

Odborné kurzy

Lékařská fakulta

E-learning Preparatory Courses 2018

LF MU offers three E-learning preparatory courses for students who intend to study General Medicine, Dentistry or Physiotherapy in English language.

Zobrazit nabídku

Filozofická fakulta

Přípravné kurzy pro 2018/2019

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018.

Zobrazit nabídku

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I+II (kurz, test)

Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako u přijímací zkoušky + cvičná přijímací zkouška.

2 600 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Intenzivní přípravný kurz pro obor Španělský jazyk a literatura

Na prezenční výuku navazuje rozšiřující e-learningový kurz (v ceně).
Konání: 17. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Ekonomicko-správní fakulta

Pro akademický rok 2017/2018 Vás v našich kurzech rádi připravíme na vybrané studijní obory (pro prezenční i kombinovanou formu studia).

Finance

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Finance

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Podniková ekonomika a management

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Podniková ekonomika a management

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Regionální rozvoj a správa

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Regionální rozvoj a správa

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Veřejná ekonomika a správa

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Veřejná ekonomika a Veřejná ekonomika a správa

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Rozhodli jste se pro studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity?

Více informací

Repetitorium z Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2

Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského studia (zejména kombinované formy) Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

1 600 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Fakulta sportovních studií

Kurz biologie člověka k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Kurz biologie člověka pro studijní obor Fyzioterapie

1 200 Kč 44
Koupit | Podrobnosti

Sportovní kurzy

Fakulta sportovních studií

Cílem kurzu je praktické prověření a zdokonalení pohybových dovedností a schopností zájemců o studium pod vedením učitelů Fakulty sportovních studií. Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší splnění sportovních limitů (předepsaných cviků a časů) podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení pro uvedené sporty.