angličtinaPřihlášení do IS MU

Test studijních předpokladů

Přípravný kurz k přijímačkám

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů

Zobrazit nabídku

Přípravný kurz k přijímací zkoušce

Kurz je zaměřen na přípravu pro úspěšné zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky – test studijních předpokladů (TSP).

Zobrazit nabídku

Odborné kurzy

Lékařská fakulta

E-learning Preparatory Courses 2017

LF MU offers three E-learning preparatory courses for students who intend to study General Medicine, Dentistry or Physiotherapy in English language.

Zobrazit nabídku

Filozofická fakulta

Přípravné kurzy pro 2017/2018

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018.

Zobrazit nabídku

Sportovní příprava na přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018

pro uchazeče o studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

U sportovní přípravy je náplní kurzů praktické prověření a zdokonalení pohybových dovedností a schopností pod vedením učitelů FSpS. Účastnící kurzů si prakticky vyzkouší splnění sportovních limitů (předepsaných cviků a časů) podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení. Prodej kurzů pro letošní rok právě připravujeme.