angličtinaPřihlášení do IS MU

Test studijních předpokladů

Přípravný kurz k přijímačkám

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů

Zobrazit nabídku

Přípravný kurz k přijímací zkoušce

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí úspěšně zvládnout zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky – test studijních předpokladů (TSP).

Zobrazit nabídku

Odborné kurzy

Lékařská fakulta

E-learning Preparatory Courses 2018-2019

LF MU offers three E-learning preparatory courses for students who intend to study General Medicine, Dentistry or Physiotherapy in English language.

Zobrazit nabídku

Filozofická fakulta

Přípravné kurzy pro 2018/2019

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019.

Zobrazit nabídku

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I+II (kurz, test)

Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako u přijímací zkoušky + cvičná přijímací zkouška.

2 600 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru
Konání: 23. 3. 2019, 09:00 - 16:30

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Ekonomicko-správní fakulta

V našich kurzech Vás rádi připravíme na vybrané studijní programy (pro prezenční i kombinovanou formu studia).

Finance

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Finance

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Podniková ekonomika a management

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Podniková ekonomika a management

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Regionální rozvoj a správa

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Regionální rozvoj a správa

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Veřejná ekonomika a správa

Přípravný kurz na navazující magisterské studium – Veřejná ekonomika a Veřejná ekonomika a správa

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Rozhodli jste se pro studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity?

Více informací

Repetitorium z Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2

Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského studia (zejména kombinované formy) Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

1 600 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti