BOOP0422p Optické přístroje II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Martin Antoš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOOP0422p/A: Čt 4. 3. 13:30–15:10 91, Čt 11. 3. 13:30–15:10 91, Čt 18. 3. 13:30–15:10 91, Čt 25. 3. 13:30–15:10 91, Čt 1. 4. 13:30–15:10 91, Čt 8. 4. 13:30–15:10 91, Čt 15. 4. 13:30–15:10 91, Čt 22. 4. 13:30–15:10 91, Čt 29. 4. 13:30–15:10 91, Čt 6. 5. 13:30–15:10 91, Čt 13. 5. 13:30–15:10 91, Čt 20. 5. 13:30–15:10 91, Čt 27. 5. 13:30–15:10 91, Čt 3. 6. 13:30–15:10 91, Čt 10. 6. 13:30–15:10 91
BOOP0422p/B: Čt 4. 3. 15:30–17:10 91, Čt 11. 3. 15:30–17:10 91, Čt 18. 3. 15:30–17:10 91, Čt 25. 3. 15:30–17:10 91, Čt 1. 4. 15:30–17:10 91, Čt 8. 4. 15:30–17:10 91, Čt 15. 4. 15:30–17:10 91, Čt 22. 4. 15:30–17:10 91, Čt 29. 4. 15:30–17:10 91, Čt 6. 5. 15:30–17:10 91, Čt 13. 5. 15:30–17:10 91, Čt 20. 5. 15:30–17:10 91, Čt 27. 5. 15:30–17:10 91, Čt 3. 6. 15:30–17:10 91, Čt 10. 6. 15:30–17:10 91
Předpoklady
BOOP0321c Optické přístroje I-cvič. && BOBO0322p Brýlová optika II-před. && BOBO0322c Brýlová optika II-cvič. && BOZF0322 Základy fyzik.opt. měření II
BOOP0321c && BOBO0322p && BOBO0322c && BOZF0322
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student formulovat principy funkcí a konstrukcí základních zobrazovacích optických přístrojů – subjektivních i objektivních - oka a jeho vlastností, brýlí, lup, dalekohledů, mikroskopů, přístrojů fotografických, zvětšovacích, promítacích, dálkoměrů a refraktometrů, fokometrů, monochromátorů, spektrofotometrů. Získané znalosti obecného přehledu o členění optiky a optických přístrojů aplikuje na potřebu brýlové optiky pro dokonalé vidění i ochranu očí před škodlivými účinky. Dovede definovat základní fotometrické veličiny. Dokáže navrhnout nejvhodnější typy osvětlení pro různé pracovní činnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student:
- formulovat principy funkcí a konstrukcí základních zobrazovacích optických přístrojů – subjektivních i objektivních - oka a jeho vlastností, brýlí, lup, dalekohledů, mikroskopů, přístrojů fotografických, zvětšovacích, promítacích, dálkoměrů a refraktometrů, fokometrů, monochromátorů, spektrofotometrů.
Osnova
  • Přehled členění optiky a optických přístrojů – klasická optika, optoelektronika, koherenční optika. Mezinárodní soustava jednotek SI – základní a doplňkové jednotky. Spektrum elektromagnetického záření. Spojité a čárové spektrum. Charakteristické vlnové délky ve viditelném oboru. Zrak a osvětlení, světlo a vidění. Fotometrické jednotky – světelný tok, svítivost, jas, osvětlení, osvětlení v oboru oční optiky. Změna osvětlení obrazu průchodem světla zobrazovací soustavou. Fokometr – optické schéma. Monochromátor – optické schéma. Lom světla hranolem, minimální deviace, disperse a rozlišovací schopnost hranolu. Dispersní vlastnosti mřížek. Ohyb světla, disperse a rozlišovací schopnost mřížky, spektrum 1. a 2. řádu. Fabry-Perotův interferometr. Disperse, oblast disperse, rozlišovací schopnost, kontrast. Spektrofotometr – optické schéma. Princip měření spektrální propustnosti brýlových skel. Lasery. Stimulovaná emise záření. Energiové hladiny atomů; stimulovaná emise záření. Laserové rezonátory. Vliv parametrů optických rezonátorů na charakteristiky laserového svazku. Typy laserů: plynové, pevnolátkové, polovodičové. Gaussovský laserový svazek. Příčné rozdělení amplitudy, šíření svazku laserových paprsků ve volném prostoru, úhel rozbíhavosti a poloměr křivosti vlnoplochy laserového svazku paprsků. Transformace gaussovského laserového svazku paprsků optickou soustavou, soustředění světla laseru, střed laserového svazku. Opakování, písemná práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Fuka, J. and Havelka, B.: Optika. Praha: SPN, 1961. 846 s.
  • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
    doporučená literatura
  • Kingslake, R.: Applied Optics and Optical Engineering. Vol. V (Optical Instruments). New York: Academic Press, 1969. 382 s.
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášejícím předmětu BOOP0422p Optické přístroje II-přednáška je doc. Ing.Baláž, CSc. Zkoušejícím je Ing. Martin Antoš, Ph.D.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOOP0422p