PřF UCBV Učitelství biologie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9010Pedagogická praxe z biologie 1 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Bi9012Pedagogická praxe z biologie 2 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1-
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 2-
11 kreditů

Povinně volitelné

Student volí předměty za min. 1 kredit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi4340Biologie člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 3P
18 kreditů

Oborová didaktika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5221Seminář z didaktiky biologie O. Rotreklováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7221Didaktika biologie Z. Lososovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi8380Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie P. Burešk 0/0/0 5D.3+1 2P
10 kreditů