Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS POL02 Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL147Diplomový seminář k bakalářské práci S. Balíkz 0/0/06 6Z
6 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL102Systémy politických stran L. Kopečekzk 1/1/07 3Z
FSS:POL103Dějiny politických idejí S. Balíkzk 2/0/04 3Z
FSS:POL104Úvod do politologie S. Balíkzk 1/1/04 1Z
FSS:POL109Politické systémy J. Šedozk 2/0/07 4Z
FSS:POL112Teorie demokracie a politické doktríny S. Balíkzk 2/0/04 2Z
FSS:POL116Moderní politické dějiny S. Balíkzk 2/0/04 1Z
FSS:POL118Politický systém českých zemí 1848-1992 S. Balíkzk 2/0/04 2Z
FSS:POL142Politická filosofie XX. století S. Balíkzk 2/0/05 4Z
FSS:POL144Politický systém ČR S. Balíkzk 1/1/04 2Z
FSS:POL181Metodologie politologie R. Chytilekzk 2/1/07 3Z
FSS:POL359Současná Evropská unie S. Balíkzk 1/1/05 4Z
55 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL150Slovak Politics P. Spáčzk 1/1/04 2-
FSS:POL185Volební systémy J. Šedozk 1/1/05 1-
FSS:POL188Komunismus v ČR S. Balíkzk 2/0/05 5-
FSS:POL190Komunální politika S. Balíkzk 1/1/04 1-
FSS:POL203Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/04 4-
FSS:POL235Francouzská politika a politické strany S. Balíkzk 1/1/04 5-
FSS:POL248Úvod do volební geografie S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POL250Základy komparace politických systémů J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POL256Základy politického marketingu L. Kopečekzk 1/1/04 --
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy P. Dufekzk 1/1/05 --
FSS:POL276Volební inženýrství R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POL287Koncepty v politické filosofii P. Dufekzk 1/1/04 3-
FSS:POL288Second Order Elections M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POL291Křesťanství a politika S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POL330Politika v Rusku S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POL332Československá politika 1969-1989 S. Balíkz 2/0/02 --
FSS:POL339American Political Institutions S. Balíkzk 1/1/05 5-
FSS:POL340Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) S. Balíkz 1/1/03 --
FSS:POL343Československá politika 1945-1969 S. Balíkz 2/0/02 --
FSS:POL347Hlavy státu v Evropě S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POL352Mýty a fakta voleb S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POL353Česká ústavněprávní interpretace J. Barošzk 1/14 5-
FSS:POL354Kampaně v České republice S. Balíkzk 2/0/04 --
FSS:POL362Politická reklama L. Kopečekz 1/1/03 --
FSS:POL363Politická psychologie L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POL370Volby v praxi S. Balíkz 1/1/03 --
FSS:POL371Vizualizace dat v sociálních vědách M. Pinkz 0/2/04 --
FSS:POL373Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století L. Kopečekzk 1/1/03 --
110 kreditů

Další aplikace