FSS DMJSAJ01 Media and journalism studies
Název anglicky: Media and journalism studies
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-MJSAJ_ Media and journalism studies

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0001Teorie mediálních a žurnalistických studií J. Macekk 1/1/015 1-
FSS:ZURd0002Teoretická část dizertační práce I J. Macekz 0/2/015 1-
FSS:ZURd0003Teoretická část dizertační práce II J. Macekz 0/2/015 2-
FSS:ZURd0004Metodologie mediálních a žurnalistickým studií D. Šmahelk 1/1/015 2-
FSS:ZURd0005Analýza dat I D. Šmahelz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0006Analýza dat II D. Šmahelz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0007Prezentace návrhu dizertačního projektu J. Macekz 0/1/01 1-
FSS:ZURd0008Obhajoba dizertačního projektu D. Šmahelz 0/1/05 4-
FSS:ZURd0009Prezentace výsledků dizertačního projektu J. Macekz 0/1/05 6-
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0011Prezentace na konferenci J. Macekz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0012Prezentace na mezinárodní konferenci J. Macekz 0/2/015 5-
FSS:ZURd0013Publikační činnost I D. Šmahelz 0/2/015 6-
FSS:ZURd0014Publikační činnost II D. Šmahelz 0/2/020 7-
FSS:ZURd0099Dizertační práce J. Macekz 0/2/020 8-
FSS:ZURd0102Účast na výuce J. Motalz 0/2/05 3-
186 kreditů

Study abroad

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 -P
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 -P
24 kreditů

Selective courses

Za povinně volitelné předměty je potřeba získat minimálně 34 kreditů, přičemž některé předměty jsou hodnoceny v rozmezí 5-20 kreditů (ZURd0100), případně 1-10 kreditů (ZURd0103).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/0- --
FSS:ZURd0100Analytická praxe J. Macekz 0/2/020 --
FSS:ZURd0101Popularizace vědy J. Motalz 0/2/05 6-
FSS:ZURd0103Účast na výzkumném projektu D. Šmahelz 0/2/010 --
FSS:ZURd0104Pedagogické praktikum J. Motalz 0/2/05 4-
FSS:ZURd0105Psaní a management projektů J. Motalz 0/2/05 6-
45 kreditů

Elective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0610Publications III D. Šmahelz 0/2/020 --
FSS:ZURd0611Dissertation II J. Macekz 0/2/020 --
40 kreditů