FSS DMJSAJ01 Media and journalism studies
Název anglicky: Media and journalism studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-MJSAJ_ Media and journalism studies

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0001Teorie mediálních a žurnalistických studií J. Macekk 1/1/015 1-
FSS:ZURd0002Teoretická část dizertační práce I J. Macekz 0/2/015 1-
FSS:ZURd0003Teoretická část dizertační práce II J. Macekz 0/2/015 2-
FSS:ZURd0004Metodologie mediálních a žurnalistickým studií D. Šmahelk 1/1/015 2-
FSS:ZURd0005Analýza dat I D. Šmahelz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0006Analýza dat II D. Šmahelz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0007Prezentace návrhu dizeračního projektu J. Macekz 0/1/01 1-
FSS:ZURd0008Obhajoba dizertačního projektu D. Šmahelzk 0/1/05 4-
FSS:ZURd0009Prezentace výsledků dizertačního projektu J. Macekzk 0/1/05 6-
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0011Prezentace na konferenci J. Macekz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0012Prezentace na mezinárodní konferenci J. Macekz 0/2/015 5-
FSS:ZURd0013Publikační činnost I D. Šmahelz 0/2/015 6-
FSS:ZURd0014Publikační činnost II D. Šmahelz 0/2/020 7-
FSS:ZURd0099Dizertační práce J. Macekz 0/2/020 8-
FSS:ZURd0102Účast na výuce J. Motalz 0/2/05 3-
186 kreditů

Selective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:ZURd0600Data analysis internship J. Macekz 0/2/020 --
FSS:ZURd0601Popularization of science J. Motalz 0/2/05 --
FSS:ZURd0602Teaching assistance J. Motalz 0/2/05 --
FSS:ZURd0603Participation in research project D. Šmahelz 0/2/010 --
FSS:ZURd0604Teaching practice J. Motalz 0/2/05 --
FSS:ZURd0605Writing and managing research projects J. Motalz 0/2/05 --
74 kreditů

Elective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0610Publications III D. Šmahelz 0/2/020 --
FSS:ZURd0611Dissertation II J. Macekz 0/2/020 --
40 kreditů