FSS VSPLZ03 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Úvodní informace / Pokyny

Vedlejší studijní plán (dále jen SP) VSPLZ se vyznačuje následujícími znaky: součástí bakalářské státní zkoušky není obhajoba bakalářské diplomové práce, studium vyžaduje získat menší počet kreditů (dále jen „ECTS“) než v hlavním SP a zahrnuje absolvování především povinných předmětů daného vědního oboru.

K bakalářské zkoušce při sdruženém studiu ve vedlejším SP se může přihlásit student/ka, který/á splní následující podmínky:

(1) Získá předepsaný počet ECTS pro vedlejší SP. Pro nově nastupující studenty/tky je to 60 ETCS. Z těchto kreditů získá student/studentka:

- 41 ECTS za povinné předměty

- 19 ECTS za povinně volitelné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty studenti/tky nemohou nahradit ECTS za předměty volitelné.

Povinné předměty

Student musí absolvovat všech 8 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1108Základy ekonomie G. Danielzk 2/0/05 1Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum M. Suchaneczk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3P
FSS:VPLb1150Základy veřejné politiky P. Horákzk 1/1/06 3P
FSS:VPLb1151Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů M. Horákovázk 1/1/05 4-
41 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat alespoň 19 kreditů (v každém bloku alespoň jeden předmět).

Blok 1

Student musí absolvovat alespoň 1 ze 7 předmětů/podmínek.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 2/2/08 4-
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1104Základy práva P. Navrátilzk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 1-
32 kreditů

Blok 2

Oborově významné předměty - student musí absolvovat alespoň 1 ze 7 předmětů/podmínek.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1105Sociální právo P. Navrátilzk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 6-
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5-
FSS:VPLb1156Ekonomika organizace V. Hedijaz 1/1/04 2-
20 kreditů

Blok 3

Student musí absolvovat alespoň 1 z 9 předmětů/podmínek.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 3-
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 5-
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1211Drogy a společnost M. Tesárkovázk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor J. Pejcalzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání B. Plasovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1163Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/04 3-
45 kreditů