FSS VSPLZ03 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1108Základy ekonomie G. Vacekovázk 2/0/05 1Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum O. Horazk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3P
FSS:VPLb1150Základy veřejné politiky P. Horákzk 1/1/06 3P
FSS:VPLb1151Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů M. Horákovázk 1/1/05 4-
41 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 2/2/08 4-
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum P. Navrátilzk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 3-
28 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1105Sociální právo I. Kernovázk 1/1/03 2P
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 6P
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5P
FSS:VPLb1156Ekonomika organizace T. Sirovátkaz 1/1/04 4P
16 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC197Sociologie bydlení v mikroperspektivě L. Rabušiczk 1/1/06 3-
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání I. Kernovázk 2/1/05 5-
40 kreditů