PdF DSPD401 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PdF D-SPD4 Speciální pedagogika

Povinné

Příprava disertační práce a odborná orientace v oboru

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8x, tedy celkem splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8x, tedy celkem splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPDC008Odborná orientace v oboru M. Vítkovák 0/0/05 --
PdF:SPDC009Příprava disertační práce M. Vítkovák 0/0/015 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPDC001Inkluzivní speciální pedagogika M. Vítkovázk 0/0/08 1-
PdF:SPDC002Metodologie 1 M. Vítkovázk 0/0/010 1-
PdF:SPDC003Filozofie výchovy a vzdělávání M. Vítkovázk 0/0/05 2-
PdF:SPDC004Psychologie handicapu M. Vítkovázk 0/0/05 3-
PdF:SPDC005Poruchy psychického vývoje M. Vítkovázk 0/0/05 7-
PdF:SPDC006Stáž v zahraničí M. Vítkováz 0/0/05 7-
PdF:SPDC007Metodologie 2 K. Pančochazk 0/0/015 8-
53 kreditů

Povinně volitelné

Profilace

Student během studia splní 2 předměty ze sekce povinně volitelných předmětů "Profilace".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPDC010Profilace - širší vědní základ - Adiktologie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC011Profilace - širší vědní základ - Speciální andragogika M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC012Profilace - širší vědní základ - Etopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC013Profilace - širší vědní základ - Logopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC014Profilace - širší vědní základ - Oftalmopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC015Profilace - širší vědní základ - Psychopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC016Profilace - širší vědní základ - Specifické poruchy učení M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC017Profilace - širší vědní základ - Somatopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC018Profilace - širší vědní základ - Surdopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC019Profilace - širší vědní základ - Těžké a souběžné postižení více vadami M. Vítkovázk 0/0/010 3-
100 kreditů

Cizí jazyk na úrovni C1

Student během studia splní 1 předmět ze skupiny předmětů Cizí jazyk na úrovni C1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RCSZ_AJC1Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 3-
PdF:RCSZ_FJC1Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 K. Sedláčkovázk 0/0/0 konzultace.7 3-
PdF:RCSZ_NJC1Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 3-
PdF:RCSZ_RJC1Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 M. Ševečkovázk 0/0/0 konzultace.7 3-
28 kreditů