PdF NCJC2cp Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-CJC2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp401Fonetika češtiny pro cizince D. Sochorovázk 0/1/04 1P
PdF:CJp402Stylistika v teorii a praxi M. Lollokzk 0/1/03 1P
PdF:CJp403Vývoj spisovné češtiny H. Svobodovák 2/0/03 1P
PdF:CJp406Kapitoly z didaktiky literární výchovy M. Šubrtovák 1/0/03 1-
PdF:CJp503Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura J. Poláčekz 0/0/0 jinak.- 1-
PdF:CJp409Komunikace s cizincem J. Tuškovák 0/2/04 2P
PdF:CJp411Učebnice, výukové materiály a autentické texty ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem J. Tuškovák 0/1/03 2-
PdF:CJp412Mluvený projev a přednes v pedagogické praxi D. Kročak 0/2/04 2P
PdF:CJp413Literatura v kontextu náboženství M. Šubrtovázk 1/0/04 2P
PdF:CJp414Seminář z literatury v kontextu náboženství M. Šubrtovák 0/2/04 2-
PdF:CJp505Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež M. Šubrtováz 1/0/02 2P
PdF:CJp517Světová literatura 20. století J. Poláčekz 1/0/02 2P
PdF:CJp420Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu M. Chocholatýzk 0/2/04 3P
PdF:CJp421Česká literatura 19. století a její recepce jiných národů E. Novákováz 0/2/03 3P
PdF:CJp516Průvodce dějinami české literatury M. Chocholatýz 0/2/04 4P
47 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si z nabídky volí předměty za 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp407Alternativní metody výuky českého jazyka 1 J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp408Literární komparatistika M. Šubrtováz 0/2/02 1-
PdF:CJp415Alternativní metody výuky českého jazyka 2 J. Tuškováz 0/2/02 2-
PdF:CJp427Základy dialektologie J. Tuškováz 0/2/02 2-
PdF:CJp422Testování a hodnocení jedinců s odlišným mateřským jazykem D. Sochorováz 0/1/02 3-
PdF:CJp423Žák s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému J. Tuškováz 1/0/02 3-
12 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp416Teorie bilingvismu J. Tuškovák 1/0/03 2-
PdF:CJp417Mediální výchova D. Sochorováz 0/2/03 2-
PdF:CJp418České reálie M. Šubrtováz 1/0/02 2-
PdF:CJp504Kapitoly ze starší české literatury O. Sládekz 1/0/02 2-
PdF:CJp419Mluvená čeština I. Kolářovázk 1/0/03 3-
PdF:CJp424Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro dospělé J. Tuškovák 0/1/03 3-
PdF:CJp425Sociologie čtení a čtenářství M. Šubrtovák 1/0/03 3-
PdF:CJp426Literární místopis J. Poláčekk 0/1/03 3-
PdF:CJp506Jazykový rozbor 1 D. Kročaz 0/0/0 předmět je v tomto období realizován distanční výukou s využitím distančních výukových materiálů, online konzultací (MS Teams), případně individuálními a skupinovými kontaktními konzultacemi podle potřeb studentů.3 3-
PdF:CJp501Jazykovědná exkurze J. Tuškováz 0/0/0 1 den.2 4-
PdF:CJp507Jazykový rozbor 2 D. Kročaz 0/2/03 4-
30 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp404Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 1 J. Tuškováz 0/2/02 1Z
PdF:CJp405Didaktika literární výchovy pro žáky s odlišným mateřským jazykem M. Šubrtovázk 0/2/04 1Z
PdF:CJp410Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 2 J. Tuškovázk 0/2/04 2Z
10 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:CJ6007Učitelská praxe 2 J. Zítkováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:CJ6008Učitelská praxe 3 J. Zítkováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJ_DPpDiplomová práce - Projekt J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:CJ_DPDiplomová práce J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:CJ_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Tuškováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů