FF FNBApH Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-BA_ Baltistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg1Litevská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg3Finská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 2Z
FF:BA_Mg5Novodobé dějiny baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/04 --
FF:BA_SZk_MgStátní závěrečná zkouška magisterská V. ŠeferisSZk 0/0/0- --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura

Nutno absolvovat jeden z uvedných předmětů (celkem za 5 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg2Lotyšská literatura H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 --
FF:BA_Mg4Estonská literatura P. Hebedovázk 1/1/05 --
10 kreditů

Gramatický systém

Nutno absolvovat dva předměty litevské nebo dva finské (celkem za 10 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgF1Finština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 1Z
FF:BA_MgF2Finština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 2Z
FF:BA_MgL1Litevština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 1Z
FF:BA_MgL2Litevština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 2Z
20 kreditů

Jazyková výuka

Nutno DVAKRÁT absolovat všechny litevské nebo všechny finské předměty (celkem za 18 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgF3Finština: překladová cvičení P. Hebedovázk 0/2/03 1P
FF:BA_MgF4Seminář práce s finským literárním textem P. Hebedovázk 0/2/03 1P
FF:BA_MgF5Finská konverzace P. Hebedováz 0/2/03 1P
FF:BA_MgL3Litevština: překladová cvičení V. Šeferiszk 0/2/03 1P
FF:BA_MgL4Seminář práce s litevským literárním textem V. Šeferiszk 0/2/03 1P
FF:BA_MgL5Litevská konverzace V. Šeferisz 0/2/03 1P
18 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA411Lotyština: praktický kurs I E. Křivánkovázk 1/1/02 --
FF:BA412Lotyština: praktický kurs II V. Šeferiszk 0/2/02+1 --
FF:BA413Lotyština: praktický kurs III E. Křivánkovázk 1/1/02 --
FF:BA414Lotyština: praktický kurs IV V. Šeferiszk 1/1/02 --
FF:BA777Redakční práce pro baltisty E. Křivánkováz 0/2/04 --
FF:BA_E1_drilEstonština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E2Estonština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E2_drilEstonština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E3Estonština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E3_drilEstonština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E4Estonština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E4_drilEstonština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E5Estonština 5 M. Kovářzk 0/4/03 --
FF:BA_E6Estonština 6 M. Kovářzk 0/4/03 --
FF:BA_E_cetbEstonská četba P. Hebedováz 0/1/02 --
FF:BA_E_superEstonština pro pokročilé P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_F1Finština 1 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_MgF3Finština: překladová cvičení P. Hebedovázk 0/2/03 --
FF:BA_MgF4Seminář práce s finským literárním textem P. Hebedovázk 0/2/03 --
FF:BA_MgF5Finská konverzace P. Hebedováz 0/2/03 --
FF:BA_MgL3Litevština: překladová cvičení V. Šeferiszk 0/2/03 --
FF:BA_MgL4Seminář práce s litevským literárním textem V. Šeferiszk 0/2/03 --
FF:BA_MgL5Litevská konverzace V. Šeferisz 0/2/03 --
64 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgPMagisterská diplomová práce V. Šeferisz 0/0/0- 4P
FF:BA_SemMgP1Seminář k magisterské diplomové práci I V. Šeferisz 0/2/015 3P
FF:BA_SemMgP2Seminář k magisterské diplomové práci II V. Šeferisz 0/2/015 4P
30 kreditů