FF FNBApH Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-BA_ Baltistika

Úvodní informace / Pokyny

Během sdruženého magisterského studia, u kterého je baltistika HLAVNÍM oborem, má student povinnost nasbírat 80 kreditů z nabídky baltistických předmětů, přičemž 20 kreditů připadá na přípravu diplomové práce, 54 kreditů připadá na povinné a povinně-volitelné předměty a 6 kreditů připadá na volitelné předměty. Student na konci studia obhajuje diplomovou práci na oboru baltistika.

Povinné předměty

Povinné předměty lze absolvovat v libovolném pořadí, uvedený semestr je pouze DOPORUČENÝ údaj. Výjimku tvoří předmět BA_SZk_Mg (Státní závěrečná zkouška), který se absolvuje ve 4. semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg1Litevská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg3Finská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 3Z
FF:BA_Mag5Novodobé dějiny baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 --
FF:BA_SZk_MgStátní závěrečná zkouška magisterská V. ŠeferisSZk 0/0/0- 4-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou zarazeny do následujících bloků: "Literatura", "Gramatický systém" a "Jazykový výuka". Student má povinnost absolvovat stanovený počet kreditů v KAŽDÉM z těchto bloků, bližší pokyny k volbě konkrétních předmětů se zobrazí po rozkliknutí toho kterého bloku.

Literatura

Nutno absolvovat jeden z uvedených předmětů (celkem za 5 kreditů): údaj o semestru absolvování je pouze DOPORUČENÝ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg2Lotyšská literatura H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 2P
FF:BA_Mg4Estonská literatura J. Šíkzk 1/1/05 4P
10 kreditů

Gramatický systém

Nutno absolvovat dva předměty litevské nebo dva finské (celkem za 10 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgF1Finština v systémových souvislostech I P. Hebedovázk 1/0/05 1P
FF:BA_MgF2Finština v systémových souvislostech II P. Hebedovázk 1/0/05 2P
FF:BA_MgL1Litevština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 1P
FF:BA_MgL2Litevština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 2P
20 kreditů

Jazyková výuka

Nutno DVAKRÁT absolovat všechny litevské nebo všechny finské předměty (celkem za 24 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MagF3Finský seminář překladu a redakčních prací J. Šíkzk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagF4Seminář práce s finským textem J. Šíkzk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagF5Finština pro pokročilé P. Hebedováz 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL3Litevský seminář překladu a redakčních prací H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL4Seminář práce s litevským textem H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL5Litevština pro pokročilé H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04*2 1P
48 kreditů

Volitelné předměty

Nutno absolvovat předměty alespoň za 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA777Redakční práce pro baltisty V. Šeferisz 0/2/04 --
FF:BA_E1_drilEstonština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E2Estonština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E2_drilEstonština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E3Estonština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E3_drilEstonština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E4Estonština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E4_drilEstonština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E5Estonština 5 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E6Estonština 6 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E_cetbEstonská četba P. Hebedováz 0/1/02 --
FF:BA_E_superEstonština pro pokročilé P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:Ba_Est1Estonština 1 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_Est2Estonština 2 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_Est3Estonština 3 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_Est4Estonština 4 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_F1Finština 1 J. Šíkzk 0/4/03 --
FF:BA_F1_drilFinština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F2_drilFinština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F3_drilFinština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F4_drilFinština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F5_drilFinština 5 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F6_drilFinština 6 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_Fi1Finština 1 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi2Finština 2 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi3Finština 3 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi4Finština 4 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi5Finština 5 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi6Finština 6 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi_cet1Finština: četba I J. Šíkz 0/2/04 --
FF:BA_Fi_cet2Finština: četba II J. Šíkz 0/2/04 --
FF:BA_Fi_sys1Finština: výklad systému I P. Hebedovázk 2/0/05 --
FF:BA_Fi_sys2Finština: výklad systému II P. Hebedovázk 2/0/05 --
FF:BA_L1_drilLitevština 1 - dril T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L2_drilLitevština 2 - dril T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L3_drilLitevština 3 - dril T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L4_drilLitevština 4 - dril T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L5_drilLitevština 5 - dril T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L6_drilLitevština 6 - dril T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_Li1Litevština 1 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li2Litevština 2 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li3Litevština 3 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li4Litevština 4 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li5Litevština 5 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li6Litevština 6 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li_cet1Litevština: četba I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 --
FF:BA_Li_cet2Litevština: četba II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 --
FF:BA_Li_sys1Litevština: výklad systému I V. Šeferiszk 2/0/05 --
FF:BA_Li_sys2Litevština: výklad systému II V. Šeferiszk 2/0/05 --
FF:BA_Lo1Lotyština 1 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_Lo2Lotyština 2 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_Lo3Lotyština 3 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_Lo4Lotyština 4 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_LV1drilLotyština 1 - dril K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_LV2drilLotyština 2 - dril K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_LV3drilLotyština 3 - dril K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_LV4drilLotyština 4 - dril K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_MgF3Finský seminář překladu a redakčních prací J. Šíkzk 0/2/03 --
FF:BA_MgF4Seminář práce s finským literárním textem J. Šíkzk 0/2/03 --
FF:BA_MgF5Finská konverzace P. Hebedováz 0/2/03 --
FF:BA_MgL3Litevština: překladová cvičení H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/03 --
FF:BA_MgL4Seminář práce s litevským literárním textem T. Kabeláčovázk 0/2/03 --
FF:BA_MgL5Litevská konverzace H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/03 --
202 kreditů

Diplomová práce

Diplomové semináře se povinně absolvují v 2. a 4. semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgPMagisterská diplomová práce P. Hebedováz 0/0/0- 4P
FF:BA_MgDipS1Diplomový seminář pro magistry I P. Hebedováz 0/2/010 2P
FF:BA_MgDipS2Diplomový seminář pro magistry II P. Hebedováz 0/2/010 4P
20 kreditů