FF FBKRpV Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR001Řecká mluvnice I J. Stekláz 2/4/010 1Z
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:KR002Řecká mluvnice II J. Stekláz 2/4/010 2Z
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:KR003Řecká mluvnice III J. Stekláz 1/1/04 3Z
FF:KR005Řecká syntax I J. Stekláz 1/1/04 3P
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Steklák 0/2/04 3P
FF:KR004Řecká mluvnice IV J. Franekzk 1/1/04 4Z
FF:KR006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/04 4P
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 4P
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 4-
60 kreditů