Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F12302 Německá jazykověda
Název anglicky: German linguistics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_28Diplomarbeit - Magister J. Munzarz 0/0/0- 4P
FF:NJII_271Diplomseminar - Magister I J. Munzarz 0/0/015 3P
FF:NJII_284Diplomseminar - Magister II J. Munzarz 0/0/015 4P
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_1821ANěmecká syntax J. Zemank 1/1/04 1Z
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 1Z
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1Z
FF:NJII_24AHistorický vývoj němčiny II S. Stanovskázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2Z
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/03 2-
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 2-
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 2-
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 2-
42 kreditů

Povinně volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinně volitelné předměty

Všechny specializace obsahují skladbu specializačních předmětů. Sbírá se vždy mimimálně 40 kreditů, zbývajících 18 kreditů jsou volitelné předměty. Zde se sbírají buď další předměty z magisterské nabídky kurzů na ÚGNN, nebo jiné předměty MU.

Blok 1

Povinně volitelné předměty specializace Německá jazykověda

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_125Ausgewählte Probleme der historischen Semantik V. Bromz 0/2/04 3P
FF:NJII_133Deutsche Eigennamen V. Bromk 1/1/03 4P
FF:NJII_3238Tendenzen in der Gegenwartssprache I. Kratochvílováz 1/14 3P
FF:NJII_3239 -- 0/0- 4P
FF:NJII_3243Fachsprachen I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_34Methoden der Text(sorten)analyse J. Maláz 1/1/04 3P
FF:NJII_35Sprache der Massenmedien J. Malák 1/1/04 3P
FF:NJII_3514Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_38Phraseologie in Texten J. Malák 1/1/04 4P
FF:NJII_421Deutsche Wortfolge im Vergleich J. Zemank 1/1/04 3P
FF:NJII_755 -- 0/0- 4P
35 kreditů

Další aplikace