FF FNNJpSNJ Německá jazykověda
Název anglicky: German linguistics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_28AMagisterská práce J. Maláz 0/0/0- 4P
FF:NJII_271ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 3P
FF:NJII_284ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_1821ANěmecká syntax I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 1Z
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1Z
FF:NJII_24AHistorický vývoj němčiny II S. Stanovskázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2Z
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/03 2-
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 1/1/05 2-
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 2-
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 2-
43 kreditů

Povinně volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinně volitelné předměty

Všechny specializace obsahují skladbu specializačních předmětů. Sbírá se vždy mimimálně 34 kreditů, zbývajících 24 kreditů jsou volitelné předměty. Zde se sbírají další předměty z magisterské nabídky povinně volitelných kurzů na ÚGNN v minimální výši 16 kreditů, zbývajících 8 kreditů je možno nasbírat i z jiných předměty MU.

Blok 1

Povinně volitelné předměty specializace Německá jazykověda

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/05 3P
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 4P
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/05 4P
FF:NJII_3243BOdborný jazyk I. Zündorfk 1/1/05 4P
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/05 3P
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/05 3P
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/05 4P
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/05 4P
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/05 3P
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 4P
52 kreditů