FF FBSJpJ Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty.
 

Zamýšleným efektem předmětů společného fakultního základu je rozšířit u studentů zapsaných v  bakalářských studijních programech rozhled za hranice zvoleného programu a podpořit přemýšlení v interdisciplinárních souvislostech.

Proto si student volí primárně z nabídky předmětů, které nejsou vázány k jeho studijnímu programu (jednooborovému či hlavnímu studijnímu plánu).

Pokud ale student již nějaký předmět s kódem ARTS absolvuje, může si zapsat libovolný další předmět z nabídky. Tento předmět se pak v kontrolní šabloně počítá jako volitelný předmět (C kredit).

 

Nabídka:

ARTS001: Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd (není určeno pro studenty Japanistiky)

ARTS002: Přístupy k vědeckému poznání jazyka (není určeno pro studenty Obecné jazykovědy)

ARTS003: K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla (není určeno pro studenty Hudební vědy)

ARTS004: Homér a evropská literatura (není určeno pro studenty Klasického řeckého jazyka a literatury)

ARTS005: Život v kyberprostoru: návod k přežití (není určeno pro studenty Informačních studií a knihovnictví)

ARTS006: The Fall of an Empire or the Rise of Europe?  (není určeno pro studenty Dějin umění)

ARTS007: Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu  (není určeno pro studenty Německého jazyka a literatura)

ARTS008: Argumentace a logika (není určeno pro studenty Filozofie)

ARTS009: ABC češtiny (není určeno pro studenty Českého jazyka a literatury)

ARTS010: Dějiny Mongolska a stepních říší  (není určeno pro studenty Vietnamistiky)

ARTS011: Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse (není určeno pro studenty Religionistiky)

ARTS012: Kulturní konstrukce jinakosti (není určeno pro studenty Etnologie)

ARTS013: Slovanské areály (není určeno pro studenty Jihoslovanských a balkánských studií)

ARTS014: Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. (není určeno pro studenty Českého jazyka a literatury)

ARTS015: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu (není určeno pro studenty Archeologie)

ARTS016: Literární život na středověkých univerzitách (není určeno pro studenty Latinského jazyka a literatury)

ARTS017: Život po smrti v evropské literatuře a umění (není určeno pro studenty Estetiky)

ARTS018: You Are Here: Places and Spaces in Anglophone Cultures (není určeno pro studenty Dějin umění)
ARTS019:  Shakespeare a povaha lásky (není určeno pro studenty Estetiky)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS001Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd J. Matelazk 2/0/05 --
FF:ARTS002Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/05 --
FF:ARTS003K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla M. Štědroňk 0/0/05 --
FF:ARTS004Homér a evropská literatura I. Radovák 2/0/05 --
FF:ARTS005Život v kyberprostoru: návod k přežití P. Škyříkk 2/0/05 --
FF:ARTS006The Fall of an Empire or the Rise of Europe? I. Folettik 2/0/05 --
FF:ARTS007Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu A. Urválekk 2/0/05 --
FF:ARTS008Argumentace a logika M. Pichak 1/1/05 --
FF:ARTS009ABC češtiny Z. Hladkák 2/0/05 --
FF:ARTS010Dějiny Mongolska a stepních říší M. Schwarzk 0/0/05 --
FF:ARTS011Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse A. Chalupak 2/0/05 --
FF:ARTS012Kulturní konstrukce jinakosti D. Drápalak 2/0/05 --
FF:ARTS013Slovanské areály P. Krejčík 2/0/05 --
FF:ARTS014Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. Z. Fišerk 2/0/05 --
FF:ARTS015Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu J. Macháčekk 2/0/05 --
FF:ARTS016Literární život na středověkých univerzitách P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ARTS018You Are Here: Places and Spaces in Anglophone Cultures T. Pospíšilk 2/0/05 --
FF:ARTS019Shakespeare: umění a ctnost P. Osolsoběk 2/0/05 --
95 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
FF:SJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I D. Vázquez Touriñoz 0/2/44 5P
FF:SJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II D. Vázquez Touriñoz 0/2/44 6P
FF:SJ1A053Bakalářská diplomová práce D. Vázquez Touriñoz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Malázk 2/6/24+3 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Malázk 2/6/25+3 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A005Jazykový seminář V M. Maláz 0/2/12 5P
FF:SJ1A006Jazykový seminář VI M. Malázk 0/2/23 6P
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 3P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 4P
FF:SJ1A023Hispanoamerická literatura I D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 5P
FF:SJ1A024Hispanoamerická literatura II D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 6P
FF:SJ1A031Španělská lingvistika I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Španělská lingvistika II P. Stehlíkzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A033Témata španělské lingvistiky I I. Buzekzk 1/1/45 3P
FF:SJ1A034Témata španělské lingvistiky II C. Rodríguez Garcíazk 1/1/45 4P
FF:SJ1A035Aplikovaná lingvistika I - Úvod do didaktiky ELE M. Malázk 2/2/15 5P
FF:SJ1A036Aplikovaná lingvistika II - Úvod do překladatelství ŠJ D. Vázquez Touriñozk 2/3/15 6P
FF:SJ1A054Závěrečná práce z jazyka M. Maláz 0/0/0- 6-
FF:SJ1A055Státní závěrečná zkouška D. Vázquez TouriñoSZk 0/0/0- 6-
95 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 42 kreditů v povinně volitelných předmětech. Z toho, 8 kreditů z bloku lingvistických předmětů a 8 kreditů z předmětů Kultury a literatury

Lingvistika

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRSJB004Úvod do španělské frazeologie P. Dytrtz 0/2/24 -P
FF:SJ1B021Sexismus ve španělském jazyce P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ1B022Historie španělského lexika I. Buzekzk 1/1/25 -P
FF:SJ1B023Základy pragmatické lingvistiky M. Strmiskovázk 1/1/45 -P
FF:SJ1B041El hispanismo en Europa Central y Oriental D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 -P
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ2B009Úvod do španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 -P
33 kreditů

Kultura a literatura

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 --
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 --
FF:SJ1B011Club de escucha D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 --
FF:SJ1B012Původní kultury a etnické minority v Latinské Americe A. Alchaziduzk 1/1/35 --
FF:SJ1B013Narrativa hispanoamericana contemporánea D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ1B014Novela realista y naturalista J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ1B017 -- 0/0- --
FF:SJ1B018La cultura flamenca: perspectivas musicales y literarias H. Iridianiz 2/2/23 --
FF:SJ1B041El hispanismo en Europa Central y Oriental D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 --
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B007El cuento español e hispanoamericano J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
52 kreditů

Další románské jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Italština III (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Italština IV (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA01Katalánština I (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Katalánština II (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Katalánština III (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Katalánština IV (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
72 kreditů

Různé

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRSJB012Překladatelská dílna I A. Alchaziduz 0/2/04 --
FF:ROM0B015Romanistický semestrální projekt P. Dytrtz 0/0/23 --
FF:ROM0B127Praktické cvičení v lexikografii - romanistické obory P. Dytrtk 0/0/18 18 hodin za týden.5 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 --
FF:ROM1BBA13Úvod do dějin a kultury Basků I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:SJ1B031Didaktický seminář M. Maláz 1/1/34 --
FF:SJ1B051Zahraniční pracovní stáž D. Vázquez Touriñoz 0/0/0 Pracovní stáž na plný úvazek po dobu min. 1 měsíce.- --
64 kreditů

Jazyková cvičení a podpůrné předměty

Tyto předměty jsou určeny studentům prvního ročníku, kteří na to, aby úspěšně absolvovali Jazykový seminář I a II, potřebují víc hodin jazykové výuky nebo opakování jazykových cvičení pod dohledem vyučujícího.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1B001Jazyková cvičení I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B002Expresión oral I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B003Jazyková cvičení II M. Maláz 0/2/13 2-
FF:SJ1B004Expresión oral II M. Maláz 0/2/13 2-
12 kreditů

Volitelné předměty

Student může absolvovat 18 kreditů ve volitelných předmětech z celouniverzitní nabídky.