Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F22901 Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
FF:SJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I D. Vázquez Touriňoz 0/2/44 5P
FF:SJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II D. Vázquez Touriňoz 0/2/44 6P
FF:SJ1A053Bakalářská diplomová práce D. Vázquez Touriňoz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Kyloušekzk 1/1/45 2Z
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Malázk 2/6/27 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Malázk 2/6/28 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A005Jazykový seminář V M. Maláz 0/2/12 5P
FF:SJ1A006Jazykový seminář VI M. Malázk 0/2/23 6P
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I A. Alchaziduzk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II D. Vázquez Touriňozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A021Španělská literatura I A. Alchaziduzk 2/2/35 3P
FF:SJ1A022Španělská literatura II A. Alchaziduzk 2/2/35 4P
FF:SJ1A023Hispanoamerická literatura I D. Vázquez Touriňozk 2/2/35 5P
FF:SJ1A024Hispanoamerická literatura II D. Vázquez Touriňozk 2/2/35 6P
FF:SJ1A031Španělská lingvistika I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Španělská lingvistika II M. Strmiskovázk 1/1/45 2P
FF:SJ1A033Témata španělské lingvistiky I I. Buzekzk 1/1/45 3P
FF:SJ1A034Témata španělské lingvistiky II P. Stehlíkzk 1/1/45 4P
FF:SJ1A035Aplikovaná lingvistika I - Úvod do didaktiky ELE M. Malázk 2/2/15 3P
FF:SJ1A036Aplikovaná lingvistika II - Úvod do překladatelství ŠJ A. Alchaziduzk 2/3/15 4P
FF:SJ1A054Závěrečná práce z jazyka M. Maláz 0/0/0- 6-
FF:SJ1A055Státní závěrečná zkouška D. Vázquez TouriňoSZk 0/0/0- 6-
95 kreditů

Povinně volitelné předměty

Lingvistika

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRSJB004Úvod do španělské frazeologie P. Dytrtz 0/2/24 3P
FF:SJ1B022Historie španělského lexika I. Buzekzk 1/1/25 6P
FF:SJ1B023Základy pragmatické lingvistiky M. Strmiskovázk 1/1/45 4P
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 3P
FF:SJ2B009Vybrané kapitoly z dějin španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 5P
23 kreditů

Kultura a literatura

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1B011Narrativa española de los siglos XX y XXI A. Alchaziduzk 1/1/35 3P
FF:SJ1B012Původní kultury a etnické minority v Latinské Americe A. Alchaziduzk 1/1/35 3P
FF:SJ1B013Narrativa hispanoamericana contemporánea D. Vázquez Touriňozk 1/1/45 5P
FF:SJ1B014Novela realista y naturalista J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 4P
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 6P
FF:SJ2B007Hispanoamerická fantastická povídka E. Lukavskázk 1/1/44 4P
29 kreditů

Další románské jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) K. Garajováz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) K. Garajovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Italština III (pro neitalštináře) K. Garajováz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Italština IV (pro neitalštináře) K. Garajovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA01Katalánština I (pro nekatalánštináře) E. Cremades Cortiellaz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Katalánština II (pro nekatalánštináře) E. Cremades Cortiellazk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Katalánština III (pro nekatalánštináře) E. Cremades Cortiellaz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Katalánština IV (pro nekatalánštináře) E. Cremades Cortiellazk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
72 kreditů

Různé

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe K. Garajovázk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I A. Amezaga Etxebarriaz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II A. Amezaga Etxebarriazk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III A. Amezaga Etxebarriaz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura A. Amezaga Etxebarriazk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film A. Amezaga Etxebarriazk 0/2/25 --
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Touriňozk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriňozk 1/1/45 --
FF:SJ2B008Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly E. Lukavskázk 1/1/45 --
FF:SJ2B010“So la espina está la rosa”: Lecturas del Libro de buen amor J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B011Utopías y literaturas distópicas. Teoría, historia y casos en lengua española J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B012Španělská literatura v období 1850-1914 J. Bellón Aguilerazk 1/1/05 --
73 kreditů

Jazyková cvičení a podpůrné předměty

Tyto předměty jsou určeny studentům prvního ročníku, kteří na to, aby úspěšně absolvovali Jazykový seminář I a II, potřebují víc hodin jazykové výuky nebo opakování jazykových cvičení pod dohledem vyučujícího.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1B001Jazyková cvíčení I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B002Expresión oral I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B003Jazyková cvíčení II M. Maláz 0/2/13 2-
FF:SJ1B004Expresión oral II M. Maláz 0/2/13 2-
12 kreditů

Volitelné předměty

Další aplikace