Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBSJpH Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
FF:SJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I D. Vázquez Touriňoz 0/2/44 5P
FF:SJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II D. Vázquez Touriňoz 0/2/44 6P
FF:SJ1A053Bakalářská diplomová práce D. Vázquez Touriňoz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1P
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Kyloušekzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Malázk 2/6/27 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Malázk 2/6/28 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A005Jazykový seminář V M. Maláz 0/2/12 5P
FF:SJ1A006Jazykový seminář VI M. Malázk 0/2/23 6P
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I A. Alchaziduzk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II D. Vázquez Touriňozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A021Španělská literatura I A. Alchaziduzk 2/2/35 3P
FF:SJ1A022Španělská literatura II A. Alchaziduzk 2/2/35 4P
FF:SJ1A023Hispanoamerická literatura I D. Vázquez Touriňozk 2/2/35 5P
FF:SJ1A024Hispanoamerická literatura II D. Vázquez Touriňozk 2/2/35 6P
FF:SJ1A031Španělská lingvistika I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Španělská lingvistika II M. Strmiskovázk 1/1/45 2P
FF:SJ1A033Témata španělské lingvistiky I I. Buzekzk 1/1/45 3P
FF:SJ1A034Témata španělské lingvistiky II P. Stehlíkzk 1/1/45 4P
FF:SJ1A035Aplikovaná lingvistika I - Úvod do didaktiky ELE M. Malázk 2/2/15 3P
FF:SJ1A036Aplikovaná lingvistika II - Úvod do překladatelství ŠJ A. Alchaziduzk 2/3/15 4P
FF:SJ1A054Závěrečná práce z jazyka M. Maláz 0/0/0- 6-
FF:SJ1A055Státní závěrečná zkouška D. Vázquez TouriňoSZk 0/0/0- 6-
95 kreditů

Volitelné předměty

Jazyková cvičení a podpůrné předměty

Tyto předměty jsou určeny studentům prvního ročníku, kteří na to, aby úspěšně absolvovali Jazykový seminář I a II, potřebují víc hodin jazykové výuky nebo opakování jazykových cvičení pod dohledem vyučujícího.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1B001Jazyková cvíčení I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B002Expresión oral I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B003Jazyková cvíčení II M. Maláz 0/2/13 2-
FF:SJ1B004Expresión oral II M. Maláz 0/2/13 2-
12 kreditů

Další aplikace