FF FBSJpH Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
FF:SJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I D. Vázquez Touriñoz 0/2/44 5P
FF:SJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II D. Vázquez Touriñoz 0/2/44 6P
FF:SJ1A053Bakalářská diplomová práce D. Vázquez Touriñoz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1P
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Malázk 2/6/24+3 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Malázk 2/6/25+3 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A005Jazykový seminář V M. Maláz 0/2/12 5P
FF:SJ1A006Jazykový seminář VI M. Malázk 0/2/23 6P
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 3P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 4P
FF:SJ1A023Hispanoamerická literatura I D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 5P
FF:SJ1A024Hispanoamerická literatura II D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 6P
FF:SJ1A031Španělská lingvistika I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Španělská lingvistika II P. Stehlíkzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A033Témata španělské lingvistiky I I. Buzekzk 1/1/45 3P
FF:SJ1A034Témata španělské lingvistiky II C. Rodríguez Garcíazk 1/1/45 4P
FF:SJ1A035Aplikovaná lingvistika I - Úvod do didaktiky ELE M. Malázk 2/2/15 5P
FF:SJ1A036Aplikovaná lingvistika II - Úvod do překladatelství ŠJ D. Vázquez Touriñozk 2/3/15 6P
FF:SJ1A054Závěrečná práce z jazyka M. Maláz 0/0/0- 6-
FF:SJ1A055Státní závěrečná zkouška D. Vázquez TouriñoSZk 0/0/0- 6-
95 kreditů

Volitelné předměty

Jazyková cvičení a podpůrné předměty

Tyto předměty jsou určeny studentům prvního ročníku, kteří na to, aby úspěšně absolvovali Jazykový seminář I a II, potřebují víc hodin jazykové výuky nebo opakování jazykových cvičení pod dohledem vyučujícího.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1B001Jazyková cvičení I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B002Expresión oral I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B003Jazyková cvičení II M. Maláz 0/2/13 2-
FF:SJ1B004Expresión oral II M. Maláz 0/2/13 2-
12 kreditů

Lingvistika

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRSJB004Úvod do španělské frazeologie P. Dytrtz 0/2/24 3P
FF:SJ1B021Sexismus ve španělském jazyce P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ1B022Historie španělského lexika I. Buzekzk 1/1/25 6P
FF:SJ1B023Úvod do španělské frazeologie M. Maláz 0/2/24 4P
FF:SJ1B041El hispanismo en Europa Central y Oriental D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 -P
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 3P
FF:SJ2B009Úvod do španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 5P
32 kreditů

Kultura a literatura

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1B011Club de escucha D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 3P
FF:SJ1B012Cineclub D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 3P
FF:SJ1B013Narrativa hispanoamericana contemporánea D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 5P
FF:SJ1B014Novela realista y naturalista J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 4P
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 6P
FF:SJ1B016Ernesto Sabato, nukleární fyzik, spisovatel, malíř I. Buzekzk 2/0/05 -P
FF:SJ1B017 -- 0/0- -P
FF:SJ1B041El hispanismo en Europa Central y Oriental D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 -P
27 kreditů

Další románské jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Italština III (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Italština IV (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA01Katalánština I (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Katalánština II (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Katalánština III (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Katalánština IV (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
72 kreditů

Různé

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 --
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 --
FF:PRSJB012Překladatelská dílna I A. Alchaziduz 0/2/04 --
FF:ROM0B015Romanistický semestrální projekt P. Dytrtz 0/0/23 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film N. Olaranzk 0/2/25 --
FF:ROM1BBA13Úvod do dějin a kultury Basků I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:SJ1B031Didaktický seminář M. Maláz 1/1/34 --
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B008Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly E. Lukavskázk 1/1/45 --
FF:SJ2B010“So la espina está la rosa”: Lecturas del Libro de buen amor J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B011Utopías y literaturas distópicas. Teoría, historia y casos en lengua española J. Bellón Aguileraz 0/0/05 --
FF:SJ2B012Španělská literatura v období 1850-1914 J. Bellón Aguilerazk 1/1/05 --
97 kreditů