FF FBCSpH Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-CS_ Čínská studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA200Seminář k bakalářské diplomové práci I D. Vávrak 0/2/02 5P
FF:KSCA201Seminář k bakalářské diplomové práci II L. Olivovák 0/2/08 6P
FF:KSCZ02Bakalářská závěrečná práce z čínských studií L. Olivováz 0/0/0- --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA001Úvod do čínských studií D. Vávrazk 2/0/04 1Z
FF:KSCA002Čínské písmo Z. Pospěchováz 1/1/02 1P
FF:KSCA004Gramatika čínštiny I Z. Pospěchováz 1/1/02 1Z
FF:KSCA005Gramatika čínštiny II Z. Pospěchovázk 1/1/04 2Z
FF:KSCA006Čínština I Z. Pospěchovák 0/6/06 --
FF:KSCA007Čínština II Z. Pospěchovák 0/6/06 --
FF:KSCA008Čínština III Z. Pospěchovák 0/6/06 --
FF:KSCA009Čínština IV Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA010Čínština V Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA011Čínština VI Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA014Psaní odborných textů D. Vávrak 0/2/03 --
FF:KSCA020Četba čínských textů I Z. Pospěchováz 0/2/02 3P
FF:KSCA021Četba čínských textů II Z. Pospěchováz 0/2/02 4P
FF:KSCA022Dějiny čínského myšlení D. Vávrak 1/1/04 4P
FF:KSCA023History of Chinese Literature L. Olivovák 1/1/04 3P
FF:KSCA027History of China (to the end of 18th c.) L. Olivovák 2/0/04 1P
FF:KSCA028Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) D. Vávrak 2/0/04 2P
FF:KSCA203Fonetika čínštiny Z. Pospěchovák 1/1/02 1P
73 kreditů

Povinně volitelné předměty

blok studia kultury a dějin

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty čínské kultury, společnosti, politiky. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCB003Náboženství Číny D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB004Dějiny a kultura Taiwanu D. Vávrak 2/0/04 --
FF:KSCB020Raný taoismus D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB027Konfucianismus dnes D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB036Tradiční čínská architektura L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB044Čínské teritoriální konflikty D. Hilbertovák 1/1/04 --
FF:KSCB045Krvavé režimy L. Olivovák 2/0/04 --
FF:KSCB054Chinese Art L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB059Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I D. Hilbertovák 1/1/04 --
FF:KSCB062Recepce západní civilizace v Číně D. Vávrak 2/0/04 --
FF:KSCB063Women in modern and contemporary China and Taiwan L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB064Čínské malířství ve 20. století L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB065Sociální problémy v soudobé Číně D. Hilbertovák 2/0/04 --
FF:KSCB070Popular Culture and Taiwanese Identity D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB074Dějiny a politika v ČLR v současnosti D. Hilbertovák 0/2/04 --
FF:KSCB075Seminar in Chinese Literature L. Olivovák 1/1/04 --
64 kreditů

jazykový blok

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zaměřených na komplexní rozvoj znalostí moderní čínštiny. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCB010Cvičení z čínské gramatiky I L. Olivovák 0/2/04 --
FF:KSCB011Cvičení z čínské gramatiky II L. Olivovák 0/2/04 --
FF:KSCB012Intenzivní konverzace I Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB013Intenzivní konverzace II Z. Pospěchovák 0/3/04 --
FF:KSCB014Intenzivní konverzace pro první ročník Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB015Online intenzivní konverzace I T. Hegerovák 0/2/04 --
FF:KSCB016Online intenzivní konverzace II T. Hegerovák 0/4/04 --
FF:KSCB107Fonetika souvislé řeči v čínštině Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB112Dril I Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB113Dril II Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB114Dril III Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB115Dril IV Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB116Dril V Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB117Chinese in Popular Culture D. Vávrak 0/2/04 --
FF:KSCB124Dril VI Z. Pospěchovák 0/2/04 --
60 kreditů

Volitelné předměty