FF FNAJUpJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJU_ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Všechny kurzy v sekcích Pedagogicko-psychologický základ, Didaktika, Lingvistika pro učitele, Praxe, Diplomová práce, Zkoušky z AJ jsou povinné.

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Didaktika - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2101Didaktika anglického jazyka I T. Rankinz 0/2/04 1Z
FF:AJU2102Didaktika anglického jazyka II T. Rankinz 0/2/04 1Z
FF:AJU2103Didaktika anglického jazyka III T. Rankinzk 0/2/04 2Z
12 kreditů

Lingvistika pro učitele

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2201Jazykové zkoušky a testování L. Nepivodováz 0/2/04 2P
FF:AJU2202Vybrané jazykové jevy pro učitele T. Rankinz 0/2/04 3P
FF:AJU2203Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka T. Rankinz 0/2/04 3P
FF:AJU2204Angličtina pro specifické účely T. Rankinz 0/2/04 3P
16 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJUPP01JUčitelská praxe z anglického jazyka 1 T. Rankinz 0/3/06 --
FF:AJUPP02JUčitelská praxe z anglického jazyka 2 T. Rankinz 0/0/06 --
FF:AJUPP03JUčitelská praxe z anglického jazyka 3 J. Sedláčkováz 0/0/06 --
FF:AJURS01JReflektivní seminář k praxi 1 J. Sedláčkováz 0/1/02 --
FF:AJURS02JReflektivní seminář k praxi 2 T. Rankinz 0/1/02 --
FF:AJURS03JReflektivní seminář k praxi 3 J. Sedláčkováz 0/1/02 --
24 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2901Projekt didakticky zaměřené diplomové práce T. Rankinz 0/2/04 2P
FF:AJU2902Seminář k magisterské diplomové práci T. Rankinz 0/0/04 3P
FF:AJU2903Magisterská diplomová práce T. Rankinz 0/0/08 4P
16 kreditů

Zkoušky z AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2401Zkouška z anglického jazyka T. Rankinzk 0/0/0- 2P
FF:AJU2402Ústní zkouška z anglického jazyka T. Rankinzk 0/0/0- 2P
0 kreditů

Didaktika - povinně volitelné

V rámci této kategorie musí student nasbírat minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2104ICT ve výuce angličtiny T. Rankinz 0/2/04 -P
FF:AJU2105Příprava didakticky zaměřené diplomové práce T. Rankinz 0/2/04 3P
FF:AJU2106Individuální rozdíly ve výuce anglického jazyka J. Sedláčkováz 0/2/04 -P
FF:AJU2107Literatura a kultura ve výuce angličtiny F. Krajníkz 0/2/04 -P
FF:AJU2108Výuka výslovnosti na středních školách T. Rankinz 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné kredity na KAA

V rámci této kategorie musí student nasbírat minimálně 16 kreditů z magisterských kurzů na KAA (kódy AJL2% a AJU2%).