FF FDCJpJ Český jazyk
Název anglicky: Czech language
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-CJ_ Český jazyk

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDY01Filozofie jazyka P. Cahak 2/0/010 1-
FF:CJDY02Jazyková příprava K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CJDY03Doktorský seminář I K. Osolsoběz 1/1/015 1-
FF:CJDY04Doktorský seminář II K. Osolsoběz 1/1/015 2-
FF:CJDY05Doktorský seminář III K. Osolsoběz 1/1/015 3-
FF:CJDY06Doktorský seminář IV K. Osolsoběz 1/1/015 4-
FF:CJDY07Doktorský seminář V K. Osolsoběz 1/1/015 5-
FF:CJDY08Doktorský seminář VI K. Osolsoběz 1/1/015 6-
FF:CJDY09Doktorský seminář VII K. Osolsoběz 1/1/015 7-
FF:CJDY10Doktorský seminář VIII K. Osolsoběz 1/1/015 8-
FF:CJDY11Doktorský den I K. Osolsoběz 0/0/010 --
FF:CJDY12Doktorský den II P. Kosekz 0/0/010 --
FF:CJDY13Prezentace I K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CJDY14Vědecká studie I K. Osolsoběz 0/0/015 --
FF:CJDY15Zahraniční studijní pobyt I K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CJDY16Doktorská zkouška K. OsolsoběSDzk 0/0/0- --
FF:CJDY17Teze K. Osolsoběz 0/0/05 8-
FF:CJDY18Doktorská práce K. Osolsoběz 0/0/025 8-
210 kreditů

Povinně volitelné předměty

30 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDY19Textová příprava K. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:CJDY20Vědecká studie II K. Osolsoběz 0/0/015 --
FF:CJDY21Prezentace II K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CJDY22Zahraniční studijní pobyt/stáž II K. Osolsoběz 0/0/010 --
FF:CJDY23Zahraniční studijní pobyt/stáž III K. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CJDY24Výuka K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
FF:PLIN068Applied Machine Learning R. Holajk 2/0/03 --
FF:PLIN069Applied Machine Learning Project R. Holajzk 0/0/46 --
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_003Středověká latina P. Mutlovák 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 --
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 --
324 kreditů