FF FNPHpJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PH_ Filozofie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHNPPProjekt magisterské diplomové práce M. Pichaz 0/0/05 2P
FF:PHNSS1Seminář k magisterské diplomové práci I M. Pichaz 0/0/010 3P
FF:PHNSS2Seminář k magisterské diplomové práci II M. Pichaz 0/0/010 4P
25 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHNASoudobá anglo-americká filozofie R. Bělohradzk 0/2/05 1P
FF:PHNFSoudobá francouzská filozofie D. Pichovázk 2/0/05 1P
FF:PHNNSoudobá německá filozofie R. Brázdazk 2/0/05 1P
FF:PHNESoudobá etika R. Brázdazk 1/1/05 2Z
FF:PHNGEpistemologie pro pokročilé M. Pichazk 1/1/05 2Z
FF:PHNTTutorský seminář M. Pichaz 0/2/05 2Z
FF:PHNCČeská filozofie D. Pichovázk 2/0/05 3P
FF:PHNOOntologie pro pokročilé J. Krobzk 1/1/05 3Z
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů katedry filozofie. Jsou povinni získat minimálně 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHV101Úvod do meta-etiky R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 1P
FF:PHV126Antická filozofie a všední život J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV127Úvod do Aristotelovy "druhé" filozofie J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV128Úvod do Aristotelovy logiky a metafyziky J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV129Platón bez idejí J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV131Úvod do filozofie mysli M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV141Logika pro každého J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV142Filozofická logika: úvod J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV146Úvod do filozofie dějin D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV147Úvod do filozofie osvícenství D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV148Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV228Seminář k práci s řeckým filozofickým textem J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV236Francouzština pro filozofy I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV237Francouzština pro filozofy II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV301Normativní etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV302Aplikovaná etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV306Německá filozofie: četba R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV316Dějiny ontologie: četba J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: četba J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV326Antická politická filozofie: četba J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV336Voltaire: četba D. Pichováz 0/0/0 e-learning.3 4P
FF:PHV346Novověká filozofie: četba D. Špeldaz 0/2/04 4P
FF:PHV401Osobní identita: vybrané kapitoly R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV406Dějiny etiky I: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV407Dějiny etiky II: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV408Sloterdijk: vybrané kapitoly R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV416Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV417Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 3P
FF:PHV426Platón a jeho ideje J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV427Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV436Francouzská filozofie: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV447Novověká věda: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV448Dějiny pokroku a zvědavosti: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
166 kreditů

Volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů celé univerzity. Jsou povinni získat minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBC639Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška T. Dědinovák 2/0/04 1-
FF:CJVA1MAnglický jazyk pro akademické a odborné účely I E. Juhasováz 0/2/02 1-
FF:DSBcB025 -- 0/0- 2-
FSS:VPL470 -- 0/0- 4-
6 kreditů