FF FBJApH Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-JA_ Japanistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPN220Výzkumné metody a psaní vědecké práce J. Matelaz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.3 4Z
FF:JPN300Bakalářská diplomová práce J. Matelaz 0/0/0- 6P
FF:JPN310Textová příprava závěrečných prací I. Rumánekk 0/2/02 5P
FF:JPN320Seminář k bakalářské diplomové práci J. Matelaz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.5 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPN111Japonský jazyk I - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 1P
FF:JPN112Japonský jazyk I - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 1-
FF:JPN113Japonské písmo I Z. Kubovčákovázk 2/0/03 1-
FF:JPN114Úvod do japanistiky I. Rumánekzk 2/0/04 1Z
FF:JPN121Japonský jazyk II - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 2P
FF:JPN122Japonský jazyk II - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 2-
FF:JPN123Japonské písmo II Z. Kubovčákovázk 0/4/04 2-
FF:JPN124Japonské dějiny I. Rumánekzk 2/04 2P
FF:JPN211Japonský jazyk III - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 3P
FF:JPN212Japonský jazyk III - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 3-
FF:JPN213Japonské písmo III Z. Kubovčákovázk 2/0/03 3-
FF:JPN214Japonská literatura I. Rumánekzk 2/0/04 3P
FF:JPN221Japonský jazyk IV - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 4P
FF:JPN222Japonský jazyk IV - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 4-
FF:JPN223Písemný projev v japonštině I I. Rumánekzk 0/2/03 4-
FF:JPN224Četba japonských textů I I. Rumánekz 0/2/03 4-
FF:JPN225Japonská společnost J. Matelazk 2/0/04 4P
FF:JPN311Japonský jazyk V I. Rumánekzk 2/0/03 5P
FF:JPN312Japonská konverzace J. Matelazk 0/4/02 5-
FF:JPN313Úvod do náboženství v Japonsku Z. Kubovčákovák 2/0/04 5Z
FF:JPN321Četba japonských textů II M. Mikešz 0/2/03 6-
FF:JPN322Teorie japonského jazyka J. Matelazk 2/0/04 6P
76 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Nutnost získat minimálně 19 kreditů za kurzy Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPNB11Japonská kultura J. Matelazk 2/0/04 1P
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia M. Mikešzk 2/0/05 1P
FF:JPNB21Firemní japonština Z. Rozwałkazk 0/2/03 4P
FF:JPNB22Konverzační cvičení v japonštině J. Matelazk 0/4/03 4P
FF:JPNB23Vybrané kapitoly z japonského jazyka J. Matelazk 2/0/04 4Z
FF:JPNB25Tradiční japonské divadlo I. Rumánekzk 2/0/04 2P
FF:JPNB26Japonský buddhismus Z. Kubovčákovázk 2/0/04 2P
27 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPNB31Náslech japonštiny J. Matelazk 0/2/03 3-
FF:JPNB32Písemný projev v japonštině II I. Rumánekzk 0/2/03 5-
FF:JPNB33Četba japonské beletrie v originále Z. Rozwałkak 0/2/03 5-
FF:JPNB34Hovorová japonština J. Matelazk 0/2/03 5-
FF:JPNB35Samostatná četba japonské beletrie v překladech Z. Rozwałkak 0/0/0 konzultace, individuální četba.3 1-
FF:JPNB36Japonsko v mezinárodních vztazích Z. Kubovčákovázk 2/0/04 3-
FF:JPNB37Japanese Film and Culture I. Rumánekzk 4/0/05 1-
FF:JPNB38Kurz zahraničního přednášejícího J. Matelazk 0/0/05 3-
FF:JPNB41Dějiny zábavy v Japonsku M. Mikešzk 2/0/04 4-
FF:JPNB42Contemporary Japan: Selected Topics in Politics, History and Culture Z. Kubovčákovázk 2/0/05 4-
FF:JPNB43Japonská kultura ve filmu Z. Rozwałkazk 4/0/04 2-
FF:JPNB44Japonsko očima Haruki Murakamiho J. Matelazk 2/0/04 4-
FF:JPNB45Japanese Media Culture J. Matelazk 2/0/05 4-
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 1-
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 1-
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 2-
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 2-
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/05 3-
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 4-
76 kreditů