FF FNZAkJ Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Pedagogicko-psychologický základ

Pedagogicko-psychologická a obecně didaktická část učitelského studia je realizována společně pro celou fakultu. Výuku zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU a Psychologický ústav FF MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1P
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1P
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2P
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2P
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 3P
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 --
24 kreditů

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZKPDProjekt magisterské diplomové práce R. Brázdaz 0/0/0 18 hodin za semestr.4 2P
FF:PHUZKSD1Seminář k magisterské diplomové práci I R. Brázdaz 0/0 10 hodin za semestr.7 3P
FF:PHUZKSD2Seminář k magisterské diplomové práci II R. Brázdaz 0/0 10 hodin za semestr.7 4P
18 kreditů

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZKPP1Pedagogická praxe I J. Vojtaz 0/08 3P
FF:PHUZKPP2Pedagogická praxe II J. Vojtaz 0/010 4P
FF:PHUZKPP3Seminář k pedagogické praxi J. Vojtazk 0/0/0 10 hodin za semestr.6 4P
24 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZKDD1Didaktická dílna I M. Pichazk 0/0/0 18 hodin za semestr.10 1P
FF:PHUZKDD2Didaktická dílna II J. Krobzk 0/0/0 18 hodin za semestr.10 2P
FF:PHUZKDF1Didaktika filozofie a základů společenských věd J. Vojtaz 0/0/0 18 hodin za semestr.4 3P
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKP_ZAPRZáklady práva P. Dvořákovázk 0/0/0 tutorial 12 hodin.6 1P
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/0 komb. studium: e-learning + prezenční výuka dvakrát za semestr.2 1P
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 2P
FF:PHV151KZáklady sociologie D. Lužnýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 2P
FF:PHV152KZáklady religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHUZKETZáklady etiky R. Brázdazk 0/0/0 18 hodin za semestr.5 3P
FF:PHV176KÚvod do psychologie M. Blatnýzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 4P
34 kreditů