PdF NVV2Scp Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm016Základy provozu umění V. Havlíkz 0/2/02 3Z
PdF:VIm001Aspekty umělecké tvořivosti 1 R. Horáčekz 0/2/02 1Z
PdF:VIm002Aspekty umělecké tvořivosti 2 R. Horáčekk 0/2/03 2Z
PdF:VIm003Aspekty umělecké tvořivosti 3 R. Horáčekzk 0/2/04 3Z
PdF:VIm005Autorská prezentace 1 R. Horáčekzk 0/2/04 1P
PdF:VIm006Autorská prezentace 2 R. Horáčekzk 0/2/04 2P
PdF:VIm007Tvorba výstav P. Kamenickýk 0/2/03 2P
PdF:VIm008Ateliér materiálů a technologií 1 J. Nedomováz 0/3/03 1P
PdF:VIm009Ateliér materiálů a technologií 2 M. Smetanaz 0/3/03 2P
PdF:VVm002Estetika R. Horáčekzk 1/0/02 1Z
PdF:VVm004Ateliér 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVm007Sociologie kultury R. Horáčekzk 1/0/02 2Z
PdF:VVm009Ateliér 2 P. Kamenickýz 0/3/03 2P
PdF:VVm014Ateliér 3 P. Kamenickýz 0/3/03 3P
PdF:VVm032Teorie umění R. Horáčekzk 1/0/02 3Z
PdF:VVm033Seminář k dějinám umění R. Horáčekz 0/2/02 1Z
PdF:VVm034Rozšiřující kapitoly dějin umění R. Horáčekz 0/2/02 2Z
PdF:VVm035Vybraná témata umění 20. a 21. století R. Horáčekz 0/2/02 3Z
PdF:VVm036Psychologie umění R. Horáčekz 1/0/01 4Z
PdF:VVm037Profesní portfolio J. Nedomováz 0/3/03 4P
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty (7 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VIm011Praxe vizuální tvorby 1 M. Smetanaz 0/0/23 1-
PdF:VIm012Praxe galerijního provozu 1 R. Horáčekz 0/0/23 1-
PdF:VIm013Praxe speciální výtvarná výchova 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/23 1-
PdF:VIm014Praxe vizuální tvorby 2 M. Smetanaz 0/0/23 2-
PdF:VIm015Praxe galerijního provozu 2 R. Horáčekz 0/0/23 2-
PdF:VIm016Praxe speciální výtvarná výchova 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/23 2-
18 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VIm038Alternativní umělecko-pedagogické projekty H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1Z
PdF:VVm003Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1Z
PdF:VVm008Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 2Z
PdF:VVm031Didaktika 3 - Výtvarná dílna, participativní projekt a kurilulární dokumenty na ZŠ a SŠ H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 3Z
10 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:Vi6007Učitelská praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:Vi6008Učitelská praxe 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_DPpDiplomová práce - Projekt R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:VV_DPDiplomová práce R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:VV_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Horáčekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů