PdF BSOCPck Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student doplní 8 kreditů mezi volitelnými předměty.

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 3-
7 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4-
PdF:SO_BPBakalářská práce J. Němecz 0/0/13 5-
PdF:SO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk410Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/1/0 12 hodin.4 1Z
PdF:SOk411Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/1/0 12 hodin.3 1-
PdF:SOk412Základy psychologie a sociologie M. Košatkovázk 0.3/0.6/0 12 hodin.6 1-
PdF:SOk413Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 0.3/0.6/0 12 hodin.6 1P
PdF:SOk414Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOk415Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/1/0 12 hodin.3 1-
PdF:SOk416Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/0 5 dní.3 1-
PdF:SOk418Aplikovaná improvizace T. Andrášikz 0/1/0 12 hodin.2 1-
PdF:SOk419Hlasová výchova L. Polánkováz 0/1/0 12 hodin.2 1-
PdF:SOk420Metody sociální pedagogiky L. Gulovázk 0/1/0 12 hodin.4 2Z
PdF:SOk422Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky M. Košatkovázk 0/1/0 12 hodin.5 2Z
PdF:SOk423Základy pedagogiky D. Klapkozk 0.5/0.5/0 12 hodin.4 2-
PdF:SOk424Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/.3 4 hodiny.2 2-
PdF:SOk425Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/1/0 12 hodin.3 2-
PdF:SOk430Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SOk431Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SOk432Vývojová psychologie B. Strobachovázk 0.3/0.6/0 12 hodin.5 3-
PdF:SOk433Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit P. Sojákz 0/0.6/0 8 hodin.2 3-
PdF:SOk434Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SOk435Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/0.6/0 8 hodin.3 3-
PdF:SOk436Výchova ve volném čase J. Němeczk 0.5/0/0 6 hodiny.3 3-
PdF:SOk437Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 0.3/0.6/0 12 hodin.6 3P
PdF:SOk440Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:SOk441Teoretické koncepty sociální pedagogiky II B. Strobachovázk 0/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:SOk442Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 0.5/0.5/0 12 hodin.6 4P
PdF:SOk443Výchova ve volném čase 2 - Metodika her P. Sojákz 0/0.6/0 8 hodin.2 4-
PdF:SOk444Praxe sociální souvislá M. Kurowskiz 0/0/0 2 týdny (10 dní).3 4-
PdF:SOk445Metodický kurz P. Sojákz 0/0/1 6 dnů.4 4-
PdF:SOk446Speciální pedagogika M. Vítkovázk 0.3/0.3/0 8 hodin.4 4-
PdF:SOk447Vedení zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/0.3/0 4 hodiny.2 4-
PdF:SOk449Vypravěčství L. Polánkováz 0/0.6/0 8 hodin.1 4-
PdF:SOk450Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/0.6/0 8 hodin.2 5Z
PdF:SOk451Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/0.6/0 8 hodin.3 5P
PdF:SOk452Interkulturní psychologie P. Sojákzk 0/0.6/0 8 hodin.5 5P
PdF:SOk453Proměny moderní společnosti F. Traplzk 0/0.6/0 8 hodin.5 5P
PdF:SOk454Praxe výběrová L. Gulováz 0/0/0 4 týdny.4 5-
129 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti, kteří nechtějí absolvovat dodatečnou SZZ z oboru Dramatická výchova musí absolvovat libovolné předměty v celkové minimální výši 17 kreditů z nabízených povinně volitelných předmětů (napříč třemi profilacemi). Studenti se zájmem absolvovat i SZZ z oboru Dramatická výchova musí absolvovat povinně-volitelné předměty v sekci Dramatická výchova v celkové hodnotě 26 kreditů.

Zážitková pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk471Herní principy P. Sojákz 0/0/0 3 dny.3 2-
PdF:SOk472Praktické činnosti s moderními technologiemi P. Sojákk 0/1/0 12 hodin.3 2-
PdF:SOk473Reflektivní učení P. Sojákz 0.3/0.3/0 8 hodin.3 3P
PdF:SOk474Fundraising, marketing a PR v NNO P. Sojákk 0.3/0.3/0 8 hodin.3 3-
PdF:SOk475Artefiletika P. Sojákk 0/0/0 3 dny.4 4-
PdF:SOk476Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/0.6/0 8 hodin.3 5-
19 kreditů

Sociálně-aktivizační profilace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk481Terapeutické zahrady jako sociální služba L. Gulovák 0/0/0 3 dny.3 2-
PdF:SOk482Sociálně právní ochrana dětí L. Gulovák 0/1/0 12 hodin.3 2-
PdF:SOk483Přírodní zahrady jako bezpečné sociální prostředí F. Traplk 0/0/0 3 dny.3 3-
PdF:SOk484Praxe v sociální práci M. Kurowskik 0/0.6/.3 12 hodin.4 3-
PdF:SOk485Mediace a probace L. Gulovák 0/0.3/.3 8 hodin.3 4-
PdF:SOk486Terénní a komunitní sociální práce L. Gulovák 0/0.6/0 8 hodin.3 4-
19 kreditů

Dramatická výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk491Herecká výchova L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 2-
PdF:SOk492Strukturování dramatické hry L. Polánkovák 0/0/0 14 hodin.4 2P
PdF:SOk493Dílna aplikovaného dramatu L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 3-
PdF:SOk494Aplikované drama L. Polánkovázk 0/0.6/0 8 hodin.4 3P
PdF:SOk495Divadlo utlačovaných L. Polánkovázk 0/0/0 4 dny.5 3P
PdF:SOk496Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou L. Polánkovák 0/0/0 5 dnů.5 4P
PdF:SOk497Loutka jako nástroj komunikace L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 4-
PdF:SOk498Playback divadlo V. Nýdrlováz 0/0/0 2 dny.2 5-
PdF:SOk499Tvůrčí psaní L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 5-
28 kreditů

Volitelné předměty

Zbytek kreditů (tzn. 9 kreditů) si mohou doplnit libovolnými předměty z nabídky MU.