PdF BSOCPck Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student doplní 8 kreditů mezi volitelnými předměty.

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 3-
7 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4-
PdF:SO_BPBakalářská práce J. Němecz 0/0/13 5-
PdF:SO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO101Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/0 12 hodin.4 1Z
PdF:SO102Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/0 12 hodin.2 1Z
PdF:SO103Základy psychologie a sociologie I. M. Košatkovázk 0/2/0 12 hodin.5 1P
PdF:SO104Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 1/2/0 12 hodin.5 1P
PdF:SO105Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.2 1-
PdF:SO106Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 1Z
PdF:SO107Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/4 7 dní / 5 dní.3 1-
PdF:SO108kExkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/.3 4 hodiny.2 2-
PdF:SO109Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/0 12 hodin.5 2Z
PdF:SO110Základy psychologie a sociologie II. M. Košatkovázk 1/2/0 12 hodin.5 2P
PdF:SO111Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/0 12 hodin.5 2P
PdF:SO112Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 2Z
PdF:SO113Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/0 10 hodin.3 2P
PdF:SO114Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit P. Sojákz 0/2/0 10 hodin.2 2-
PdF:SO115kAplikovaná improvizace T. Andrášikz 0/1/0 8 hodin.2 2-
PdF:SO116kHlasová výchova L. Polánkováz 0/1/0 12 hodin.2 2-
PdF:SO117Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/0 12 hod.3 3Z
PdF:SO118Pedagogická a sociálně psychologická východiska práce se sociálními skupinami M. Kaplánekk 0/2/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SO119Vývojová psychologie B. Strobachovázk 1/2/0 12 hodin.5 3P
PdF:SO120Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SO121Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/2/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SO122Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/0 12 hodin.6 3P
PdF:SO123Výchova ve volném čase 2 - Metodika her P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 3Z
PdF:SO124Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskik 0/2/0 12 hodin.3 4Z
PdF:SO125Normalita a duševní zdraví jako psychosociální fenomén B. Strobachovázk 0/2/0 12 hodin.4 4P
PdF:SO126Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 1/2/0 12 hodin.5 4P
PdF:SO127Praxe sociální souvislá M. Kurowskiz 0/0/0 2 týdny (10 dní).3 4-
PdF:SO128Metodický kurz P. Sojákk 0/0/3 6 dnů.5 4Z
PdF:SO129Speciální pedagogika K. Pančochazk 1/1/0 8 hodin.4 4-
PdF:SO130Vedení zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákk 0/1/0 6 hodin.2 4Z
PdF:SO131Vypravěčství L. Polánkováz 0/0/1 1,5 dne.2 5-
PdF:SO132Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/0 8 hodin.2 5Z
PdF:SO133Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/2/0 10 hodin.4 5P
PdF:SO134Interkulturní psychologie B. Strobachovázk 0/2/04 5Z
PdF:SO135Proměny moderní společnosti M. Košatkovázk 1/2/0 8 hodin.5 5P
PdF:SO136Praxe výběrová M. Kurowskiz 0/0/0 4 týdny.4 5-
PdF:SO137Internacionalizace F. Traplz 0/0/0 stáž či předmět v cizím jazyce.- 6-
128 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí absolvovat libovolné předměty v celkové minimální výši 17 kreditů z nabízených povinně volitelných předmětů (napříč všemi třemi profilacemi), přičemž dalších 10 kreditů si mohou doplnit z volitelných předmětů. Právě tak, aby tak aby celkový součet ve studijním programu činil 180 kreditů.
Studenti se zájmem absolvovat i SZZ z oboru Dramatická výchova musí absolvovat všechny povinně-volitelné předměty v sekci Dramatická výchova v celkové hodnotě 27 kreditů (v tomto případě si již nemusí zapisovat volitelné předměty).

Zážitková pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO151Herní principy P. Sojákz 0/0/0 3 dny.3 2-
PdF:SO152Praktické činnosti s moderními technologiemi P. Sojákk 0/2/0 12 hodin.3 3-
PdF:SO153Reflektivní učení P. Sojákk 1/1/0 12 hodin.3 3-
PdF:SO154Fundraising, marketing a PR v NNO P. Sojákk 1/1/0 12 hodin.3 2-
PdF:SO155Artefiletika P. Sojákk 0/0/0 3 dny.3 4-
PdF:SO156Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákk 0/2/0 2 dny.3 6-
18 kreditů

Sociálně aktivizační

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO161Terapeutické zahrady jako sociální služba L. Gulováz 0/0/0 3 dny.3 2-
PdF:SO162Sociálně právní ochrana dětí L. Gulovák 0/2/0 12 hodin.3 2-
PdF:SO163Přírodní zahrady jako bezpečné sociální prostředí L. Gulováz 0/3/0 3 dny.3 3-
PdF:SO164Krizová intervence a poradenství P. Sojákk 0/3/0 3 dny.4 3-
PdF:SO165Mediace a probace L. Gulovák 0/3/0 12 hodin.3 4-
PdF:SO166Terénní a komunitní sociální práce L. Gulováz 0/0/0 2 dny.2 5-
18 kreditů

Dramatická výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO171Herecká výchova L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 2-
PdF:SO172Strukturování dramatické hry L. Polánkovák 0/2/0 14 hodin.4 2-
PdF:SO173Dílna aplikovaného dramatu L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 3-
PdF:SO174Aplikované drama L. Polánkovázk 0/2/0 12 hodin.4 3-
PdF:SO175Divadlo utlačovaných L. Polánkovázk 0/0/0 5 dní.5 3-
PdF:SO176Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou L. Polánkovák 0/0/0 5 dnů.4 4-
PdF:SO177Loutka jako nástroj komunikace L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 4-
PdF:SO178Playback divadlo V. Nýdrlováz 0/0/0 2 dny.2 5-
PdF:SO179Tvůrčí psaní L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 5-
27 kreditů

Volitelné předměty

Zbytek kreditů (tzn. 10 kreditů) si mohou doplnit libovolnými předměty z nabídky MU.