Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KVASNICOVÁ, Laura, Alena BERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Tamara VYSTRČILOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Vladimír ČERVEŇÁK a Andrej MAZÚR. BŘIŠNÍ KATASTROFA U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ PACIENTKY. Referátový výběr dermatovenerologie. Praha: CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o. Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, roč. 64, 6/22, s. 6-13. ISSN 1213-9106. 2023.
  2. KVASNICOVÁ, Laura, Alena BERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Tamara VYSTRČILOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Vladimír ČERVEŇÁK a A. MAZÚR. BŘIŠNÍ KATASTROFA U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ PACIENTKY. In Léčba rány. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí, 2023. 2023.
  3. VLČEK, Petr, Beáta HEMMELOVÁ, Alena BERKOVÁ a Tamara VYSTRČILOVÁ. Dysfunkce pánevního dna Pohled na chirurgii anorekta. In XXXVI. Hildebrandove gastroenterologické dni. 2023.
  4. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Fulminantní kolitida asociovaná s BRAF/MEK inhibitory u pacienta s metastazujícím melanomem. In Národní chirurgický kongres 2023. 2023.
  5. VLČEK, Petr, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Ilona KREJČOVÁ, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA a Vladimír ČERVEŇÁK. Chirurgické možnosti u anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: Samedi, roč. 22, č. 1, s. 29-34. ISSN 1336-1473. 2023.
  6. VLČEK, Petr, Beata HEMMELOVÁ, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Miloš CHOBOLA a Michal HENDRYCH. Kolorektální karcinom ve stáří. In GIT day.Hotel Passage, Brno. 2023.
  7. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Management terapie u pacienta s imunitně podmíněnou kolitidou při léčbě BRAF/MEK inhibitory. ISSN 1802-5307. 2023.
  8. ČERVEŇÁK, Vladimír, Alena BERKOVÁ a Petr VLČEK. Naše zkušenosti s dynamickou MR defekografií. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: Samedi, roč. 22, č. 1, s. 24-27. ISSN 1336-1473. 2023.
  9. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Lenka SOUČKOVÁ a Igor PENKA. Naše zkušenosti se značením subpleurálních plicních ložisek směsí Patentní modře a jodové kontrastní látky pod CT navigovanou kontrolou s následnou videotorakoskopickou (VTS) klínovitou resekcí. Retrospektivní studie. Pohled hrudního chirurga. In BOD - Brněnské onkologické dny 2023. ISSN 1802-5307. 2023.
  10. BERKOVÁ, Alena, Zdeněk CHOVANEC, Ilona KREJČOVÁ, Jana KATOLICKÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, Vladimír ČERVEŇÁK, Petr VLČEK a Igor PENKA. Raritní případ uroteliálního karcinomu metastazujícího do stěny žlučníku s projevy akutní cholecystitidy. Klinická onkologie. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, roč. 36, č. 5, s. 401-404. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2023401. 2023.

  2022

  1. KLABUSAY, Filip, Tamara VYSTRČILOVÁ, Alena BERKOVÁ a Lenka VEVERKOVÁ. Infikovaná tržná rána, flegmóna a absces pravého bérce u non-compliantního pacienta. Léčba Ran. Praha: Vzdělávání IN s r.o., roč. 9, č. 1, s. 4-6. ISSN 2336-520X. 2022.
  2. KREJČOVÁ, Ilona, Alena BERKOVÁ, Laura KVASNICOVÁ, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Dušan ZOUFALÝ a Vladimír ČERVEŇÁK. Ischemic Colitis in a Patient with Severe COVID-19 Pneumonia. Case Reports in Gastroenterology. BASEL: Karger, roč. 16, č. 2, s. 526-534. ISSN 1662-0631. doi:10.1159/000525840. 2022.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Michal REŠKA, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA a Igor PENKA. Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta. In Podlahovy chirurgické dny. ISBN 978-80-01-07053-6. 2022.
  4. BERKOVÁ, Alena. Mezioborová spolupráce v řešení pánevních dysfunkcí. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran, 2022. 2022.
  5. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří DOLINA, Tamara VYSTRČILOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ a Zdeněk CHOVANEC. Poruchy pánevního dna u žen z pohledu koloproktologa. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 76, č. 4, s. 319-326. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh20221. 2022.
  6. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Rektovaginální fistulace. In Letovice Care - Kongres s mezinárodní účastí. 2022.
  7. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Sklerozující mezenteritida. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran. 2022.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Veronika, Igor PENKA, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Adam KŘENEK a Vladimír ČERVEŇÁK. Význam diagnostické laparoskopie u bodných poranění břicha. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran, 2022. 2022.

  2021

  1. VLČEK, Petr, Tamara VYSTRČILOVÁ, Alena BERKOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Fekální inkontinence - sakrální neuromodulace jako miniinvazivní způsob léčby. In 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava,10.-11.6.2021. 2021.
  2. VLČEK, Petr, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Chirurgické řešení dysfunkce pánevního dna. In MARTINSKÝ ENDOSKOP. 2021.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Chondrosarkom sterna - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, roč. 8, č. 1, s. 100-104. ISSN 2464-7195. 2021.
  4. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie. In 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava. ISBN 978-80-88347-03-3. 2021.
  5. BERKOVÁ, Alena, Beáta HEMMELOVÁ, Petr VLČEK a Tamara VYSTRČILOVÁ. Prevence a léčba hemoroidálního onemocnění. Profi Medicína. Praha: A 11 s.r.o., roč. 6, č. 24, s. 4-10. ISSN 2571-2527. 2021.
  6. ČERVEŇÁK, Vladimír, Alena BERKOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK a Sabina SVOBODOVÁ. Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, roč. 8, č. 1, s. 96-99. ISSN 2464-7195. 2021.
  7. HEMMELOVÁ, Beáta, Alena BERKOVÁ, Petr VLČEK a Tamara VYSTRČILOVÁ. Various techniques for rectal prolapse in erderly patiens. In zisurg Surgical Webinar Series 2nd Episode:Difficult Cases in Colorectal Surgery | 13:00-15:00 CEST | Thursday,. 2021.
  8. SASÍNEK, Filip, Alena BERKOVÁ, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ a Vladimír ČERVEŇÁK. Význam digitálního vyšetření anorekta při hemoroidálním onemocnění. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., roč. 18, č. 1, s. 8-12. ISSN 1214-8687. 2021.

  2020

  1. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Martin ŠIMÍČEK. Co s hemoroidy, jak dál při nálezu? Medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, roč. 17, č. 5, s. 309-316. ISSN 1214-8687. doi:10.36290/med.2020.057. 2020.
  2. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ, Ilona KREJČOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Sabina SVOBODOVÁ a Ivan ČAPOV. Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů. ONKOLOGICKÁ REVUE. Praha: Current Media s.r.o., roč. 7, č. 4, s. 1-8. ISSN 2464-7195. 2020.
  3. ČERVEŇÁK, Vladimír, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK, Sabina SVOBODOVÁ a Robert NOVÁK. Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., roč. 7, č. 5, s. 100-108. ISSN 2464-7195. 2020.
  4. HANSLÍK, Tomáš, Alena BERKOVÁ, Filip SASÍNEK, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ a Zdeněk CHOVANEC. Komplikace nádorové kalcinózy. Postgraduální nefrologie. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., roč. 18, č. 3, s. 14-19. ISSN 1214-178X. 2020.
  5. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ a Filip SASÍNEK. Management terapie hemoroidálního onemocnění. FARMAKOTERAPEUTICKÁ REVUE. Praha: Current Media s.r.o., roč. 5, Spec.vyd., s. 11-20, 2é. ISSN 2533-6878. 2020.
  6. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Ilona KREJČOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC a Sabina SVOBODOVÁ. Mucinózní neoplazie apendixu - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., roč. 7, č. 6, s. 50-54. ISSN 2464-7195. 2020.
  7. VYSTRČILOVÁ, Tamara, Alena BERKOVÁ, Jiří KORBIČKA, Petr VLČEK, Katarína GLOMBOVÁ a Filip SASÍNEK. NAŠE ZKUŠENOSTI S TRANSANÁLNÍMI VÝKONY V TERAPII SYNDROMU OBSTRUKTIVNÍ DEFEKACE. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. Praha: Mladá fronta, a.s., roč. 6, č. 1, 92 s. ISSN 2336-4998. 2020.
  8. HANSLÍK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK a Tetiana SHATOKHINA. Netypický projev nemalobuněčného plicního karcinomu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., roč. 7, č. 6, s. 22-25. ISSN 2464-7195. 2020.
  9. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA a Tamara VYSTRČILOVÁ. Obstipace jako projev obstrukčního defekačního syndromu a možnosti chirurgické terapie. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., roč. 17, č. 2, s. 114-117. ISSN 1214-8687. doi:10.36290/med.2020.022. 2020.
  10. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Sternal chondrosarcoma – a case report. Onkol Revue. Current Media s.r.o., roč. 8, č. 1, s. 1–5, 6 s. ISSN 2464-7195. 2020.
  11. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Zralý diferencovaný teratom tymu. Náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou. Onkologická revue. Praha: Current Media, roč. 7, č. 6, s. 58-62. ISSN 2464-7195. 2020.

  2019

  1. BERKOVÁ, Alena, Jiří KORBIČKA, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ a Ilona KREJČOVÁ. Cystický hamartom v presakrální oblasti. In XI. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY. ISBN 978-80-88170-25-9. 2019.
  2. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Tamara VYSTRČILOVÁ a Vladimír ČERVEŇÁK. Diagnostický algoritmus a chirurgické možnosti terapie presakrálních rezistencí. In 36. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2019.
  3. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ a Martina VOMÁČKOVÁ. Chirurgické řešení prolapsu rekta. In Chirurgické symposium Hodonín. 2019.
  4. VOMÁČKOVÁ, Martina, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ a Tamara VYSTRČILOVÁ. Komplikace po ventral mesh rectopexy. In Chirurgické sympozium – kolorektální karcinom, náhlé příhody břišní a komplikace v chirurgii. 2019.
  5. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Martina VOMÁČKOVÁ, Lenka VEVERKOVÁ a Michal REŠKA. Možnosti léčby prolapsu anu a rekta. In XV. Hustopečské dny ambulantní chirurgie. 2019.
  6. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Martina VOMÁČKOVÁ, Katarína GLOMBOVÁ a Jiří DOLINA. Možnosti řešení inkontinence stolice – srovnání výsledků(dysfunkce pánevního dna). In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 27. - 29. listopadu 2019, Praha. 2019.
  7. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Katarína GLOMBOVÁ, Filip SASÍNEK a Lenka VEVERKOVÁ. Naše zkušenosti s transanálními výkony v therapii syndromu obstruktívní defekace (staplerové operace při řešení hemoroidální nemoci). In XI.PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY. XII.INTERAKTÍVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN.Mikulov, 14.-15.10.2019. 2019.
  8. GLOMBOVÁ, Katarína, Jan ŽÁK, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří KORBIČKA a Tamara VYSTRČILOVÁ. Neuroendokrinní tumory tenkého střeva. In 36. Český a slovenský gastroenterologický kongres. 2019.
  9. BERKOVÁ, Alena, Tamara VYSTRČILOVÁ, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA a Martina VOMÁČKOVÁ. Současné možnosti staplerových operací hemoroidů. In Chirurgické sympozium – kolorektální karcinom, náhlé příhody břišní a komplikace v chirurgii. 2019.
  10. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Štěpán CHALUPNÍK a Lenka VEVERKOVÁ. Transabdominální či transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna? In XI.PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY. XII.INTERAKTÍVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN.Mikulov, 14.-15.10.2019. 2019.

  2018

  1. KORBIČKA, Jiří, Petr VLČEK, Alena BERKOVÁ a Štěpán CHALUPNÍK. Co s hemoroidy, jak dál při nálezu. Olomouc: Solen. ISBN 978-80-7471-244-9. 2018.

  2017

  1. CAGAŠ, Jan, Jiří KORBIČKA, Alena BERKOVÁ a Tamara VYSTRČILOVÁ. Myxoidní liposarkom v břišní dutině − kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, roč. 2017, č. 12, s. 514-516. ISSN 0035-9351. 2017.

  2016

  1. GERŠLOVÁ, Alena, Andrea POKORNÁ, Alena ŠTUKAVCOVA a Lenka VEVERKOVÁ. Rare cause of non-healing foot wound - acral lentiginous melanoma. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, roč. 37, č. 1, s. 12-17. ISSN 0172-780X. 2016.

  2015

  1. GERŠLOVÁ, Alena, Andrea POKORNÁ a Lenka VEVERKOVÁ. Diferenciální diagnostika nehojících se ulcerací na noze. In VI. ročník konference Rány a defekty 2015. ISSN 2336-2790. 2015.
  2. GERŠLOVÁ, Alena a Blažena PRŮDKOVÁ. Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy na chirurgické ambulanci. In Diabetologický a podiatrický den 2015. 2015.
  3. GERŠLOVÁ, Alena. Ranná infekce a její terapie. Florence. 3/15, s. 46-47. ISSN 1801-464X. 2015.
  4. GERŠLOVÁ, Alena. Výhody podtlakové terapie u chirurgických komplikovaných ran. In VI. ročník konference Rány a defekty 2015. ISSN 2336-2790. 2015.
  5. GERŠLOVÁ, Alena. Využití Altrazealu v praxi. In VI. ročník konference Rány a defekty 2015. ISSN 2336-2790. 2015.

  2014

  1. ADAMOVÁ, Zuzana, Radim SLOVÁČEK a Alena GERŠLOVÁ. Dehiscence anastomózy po nízké resekci rekta - možnosti prevence? In XXI. pražské chirurgické dny 2014. 2014.
  2. GERŠLOVÁ, Alena a Andrea POKORNÁ. Diferenciální diagnostika atypických nehojících se ran. In XII Celostátní kongres mezioborová spolupráce při léčb ran a kožních defektů s mezinárodní účastí Suplementum Hojení ran roč. 8, č. 1, s. 31. ISSN 1802-6400. 2014.
  3. GERŠLOVÁ, Alena, Zuzana ADAMOVÁ, Alena ŠTUKAVCOVÁ a Andrea POKORNÁ. Důsledky maligních exulcerujících ran. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny. 2014.
  4. ADAMOVÁ, Zuzana, Radim SLOVÁČEK a Alena GERŠLOVÁ. Kolorektální karcinom a obezita. Praktický lékař. roč. 94, č. 3, s. 145–147. ISSN 0032-6739. 2014.
  5. GERŠLOVÁ, Alena, Alena ŠTUKAVCOVÁ, Andrea POKORNÁ a Lenka VEVERKOVÁ. Maligní melanom v diferenciální diagnostice nehojících se ran nohy. Léčba rány. Praha: Vzdělávání IN, roč. 1, č. 1, s. 4-10, 6 s. ISSN 2336-520X. 2014.
  6. GERŠLOVÁ, Alena. Pacient s nehojící se ránou na amputačním pahýlu dolní končetiny. Florence. 11/14, s. 42. ISSN 1801-464X. 2014.
  7. GERŠLOVÁ, Alena. Prevence syndromu diabetické nohy. ISBN 978-80-7013-571-6. 2014.
  8. GERŠLOVÁ, Alena a Blažena PRŮDKOVÁ. Primární a sekundární prevence syndromu diabetické nohy. In Letovice Care, kongres s mezinárodní účastí. 2014.
  9. GERŠLOVÁ, Alena. Sborník abstrakt - Péče o pacienta s diabetickým defektem. Brno. 17 s. ISBN 978-80-7013-571-6. 2014.

  2013

  1. GERŠLOVÁ, Alena, Alena ŠTUKAVCOVÁ a Andrea POKORNÁ. A nihilo nihil… maligní melanom jako příčina nehojící se rány na noze. In Rány a defekty 2013, V. Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran. ISSN 1802-6400. 2013.
  2. GERŠLOVÁ, Alena a Andrea POKORNÁ. Kde se stala chyba? In XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. ISSN 1802-6400. 2013.
  3. ADAMOVÁ, Zuzana, Petr ŠINDLER, Alena GERŠLOVÁ a Radim SLOVÁČEK. Neurofibromatosis and gastrointestinal bleeding. In 54. Österreichischer Chirurgenkongress. ISSN 1682-8631. 2013.
  4. LENZ, David a Alena GERŠLOVÁ. Ortopedická péče u pacientů se syndromem diabetické nohy. In XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. ISSN 1802-6400. 2013.
  5. GERŠLOVÁ, Alena a Zuzana ADAMOVÁ. Úrazy hlavy v ebrietě - ekonomické aspekty. In IX. Hustopečské dny ambulantní chirurgie. 2013.

  2012

  1. BERKOVÁ, Alena. Chirurgický seminář - Hojení chronických ran. 2012.
  2. ADAMOVÁ, Zuzana, Alena BERKOVÁ a Petr VLČEK. Incisional Hernia after Open versus Laparosocpic Surgery for Diverticular Disease. In 23rd Annual International Colorectal Disease Symposium & 33rd Annual Turnbull Symposium. 2012.
  3. BERKOVÁ, Alena. Nejčastější chronické rány a jejich specifika. In Lékařský seminář chirurgického odd. Nemocnice Břeclav - Hojení chronických ran. 2012.
  4. BERKOVÁ, Alena. Parametry determinující proces hojení u chronických ran nohy. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. ISSN 1802-6400. 2012.
  5. BERKOVÁ, Alena a Zuzana ADAMOVÁ. Poruchy hojení chirurgické rány. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. ISSN 1802-6400. 2012.
  6. BERKOVÁ, Alena, Andrea POKORNÁ a Lenka VEVERKOVÁ. Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány. ISSN 1802-6400. 2012.
  7. ADAMOVÁ, Zuzana a Alena GERŠLOVÁ. Víno versus slivovice aneb démon alkohol v chirurgické ambulanci. Název Úrazová chirurgie : časopis České společnosti pro úrazovou chirurgii. roč. 3/20, s. 100-105, 5 s. ISSN 1211-7080. 2012.
  8. BERKOVÁ, Alena. Využití alginátu se stříbrem v léčbě bércového vředu. Hojení ran. Semily: Geum, roč. 6, č. 2, s. 22-24. ISSN 1802-6400. 2012.

  2011

  1. BERKOVÁ, Alena, Andrea POKORNÁ a Lenka VEVERKOVÁ. Problematika funginózních ran. Hojení ran. Semily: GEUM, roč. 5, č. 5, s. 3-6. ISSN 1802-6400. 2011.
  2. BERKOVÁ, Alena. Problematika funginózních ran. In Rány a defekty 2011, Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. 2011.

  2010

  1. BERKOVÁ, Alena. Problematika ošetřování chronických ran. In Lékařský seminář chirurgického odd. Nemocnice Břeclav. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2024 18:59