Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HERMANKOVA, Kristyna, Xenie KOURILOVA, Iva PERNICOVA, Matěj BEZDÍČEK, Martina LENGEROVÁ, Stanislav OBRUCA a Karel SEDLAR. Complete Genome Sequence of the Type Strain Tepidimonas taiwanensis LMG 22826T, a Thermophilic Alkaline Protease and Polyhydroxyalkanoate Producer. GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-5. ISSN 1759-6653. doi:10.1093/gbe/evab280.
 2. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1.
 3. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Tomáš KABUT, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detekce a monitorování virové nálože CMV kmenů rezistentních k antivirotikům. In XXVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Luhačovice. 2021.
 4. DUFKOVÁ, Kristýna, Matěj BEZDÍČEK, Iva KOCMANOVÁ, Martina STRNADOVÁ, Ivana VÍTKOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Development of sequencing independent approach for Pseudomonas aeruginosa typing. In Federation of Infection Societies Conference. 2021.
 5. KLEMPT, Petr, Ondrej BRZON, Martin KASNY, Katerina KVAPILOVA, Petr HUBACEK, Ales BRIKSI, Matěj BEZDÍČEK, Vladimira KOUDELAKOVA, Martina LENGEROVÁ, Marian HAJDUCH, Pavel DREVINEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Eva KRIEGOVA, Milan MACEK a Petr KVAPIL. Distribution of SARS-CoV-2 Lineages in the Czech Republic, Analysis of Data from the First Year of the Pandemic. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 8, s. 1-12. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9081671.
 6. SEDLAR, Karel, Marketa NYKRYNOVA, Matěj BEZDÍČEK, Barbora BRANSKA, Martina LENGEROVÁ, Petra PATAKOVA a Helena SKUTKOVA. Diversity and Evolution of Clostridium beijerinckii and Complete Genome of the Type Strain DSM 791(T). PROCESSES. Vilnius: MDPI, 2021, roč. 9, č. 7, s. 1-16. ISSN 2227-9717. doi:10.3390/pr9071196.
 7. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Tomáš KABUT, Štěpán HRABOVSKÝ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír HEROUT, Rita PACASOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petr HUSA, P. BEDNÁŘ, Daniel RŮŽEK a Martina LENGEROVÁ. Efektivita časné léčby COVID-19 kombinující remdesivir a rekonvalescentní plazmu s vysokým titrem u hematologických pacientů. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 8. DUFKOVÁ, Kristýna, Matěj BEZDÍČEK, Kristina PLEVOVÁ, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Martina LENGEROVÁ. Molekulární a epidemiologická charakteristika Staphylococcus aureus dominujících v nemocničním prostředí pomocí HRM analýzy. In XXVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2021.
 9. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 10. BEZDÍČEK, Matěj, Marketa NYKRYNOVA, Karel SEDLAR, Stanislava KRÁLOVÁ, Jana HANSLIKOVA, Aja KOMPRDOVA, Helena SKUTKOVA, Iva KOCMANOVA, Jiří MAYER a Martina LENGEROVÁ. Rapid high-resolution melting genotyping scheme for Escherichia coli based on MLST derived single nucleotide polymorphisms. Scientific Reports. London: Nature Research, 2021, roč. 11, č. 1, s. "16572", 11 s. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-96148-3.
 11. DUFKOVÁ, Kristýna, Matěj BEZDÍČEK, Martina STRNADOVÁ, Markéta NYKRÝNOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Sequencing-independent approach for characterisation of Staphylococcus aureus population structure. In 31st ECCMID. 2021.
 12. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Tomáš KABUT, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Sledování vzniku a dynamiky CMV kmenů rezistentních na letermovir a další antivirotika u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 13. BEZDÍČEK, Matěj, Kristýna DUFKOVÁ, Markéta NYKRÝNOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Ivana VÍTKOVÁ, Tomáš KABUT, Jiří MAYER a Martina LENGEROVÁ. Současné možnosti molekulární typizace bakterií způsobujících infekce spojené se zdravotnickou péčí a jejich využití v klinické praxi. In XXVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2021.
 14. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Tomáš KABUT, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír HEROUT, Rita PACASOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petr HUSA, Petr BEDNAR, Daniel RUZEK a Martina LENGEROVÁ. Successful early treatment combining remdesivir with high-titer convalescent plasma among COVID-19-infected hematological patients. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 39, č. 5, s. 715-720. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2908.
 15. KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Flóra KOVÁCSOVÁ, František FOLBER, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří MAYER. Vysokodávkovaný aciklovir v profylaxi CMV infekce u hematologických pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk – retrospektivní analýza dat. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 16. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Tomáš KABUT, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jan MALÁSKA, Peter MÚDRY a Jiří MAYER. Využití multiplex PCR systémů v detekci původců pneumonií u pacientů nejen s COVID-19. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 17. 2020

 18. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Tomáš KABUT, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Bronchoalveolar lavage fluid and serum 1,3-beta-d-glucan testing for invasive pulmonary aspergillosis diagnosis in hematological patients: the role of factors affecting assay performance. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-75132-3.
 19. PALACKOVÁ, Martina, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, H. ŠVÁBOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage (BAL) in haematological patients – single centre 14 years experience. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 20. BEZDÍČEK, Matěj, Markéta NYKRÝNOVÁ, Kristýna DUFKOVÁ, Kristina PLEVOVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Epidemiology typing and molecular analysis of vancomycin-resistant Enterococcus foeclum in haemato-oncological patients. In 30th ECCMID 2020. 2020.
 21. 2019

 22. SKUTKOVA, Helena, Martin VITEK, Matěj BEZDÍČEK, Eva BRHELOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Advanced DNA fingerprint genotyping based on a model developed from real chip electrophoresis data. JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 18, JUL 2019, s. 9-18. ISSN 2090-1232. doi:10.1016/j.jare.2019.01.005.
 23. BEZDÍČEK, Matěj, Marketa NYKRYNOVA, Kristina PLEVOVÁ, Eva BRHELOVÁ, Iva KOCMANOVA, Karel SEDLAR, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER a Martina LENGEROVÁ. Application of mini-MLST and whole genome sequencing in low diversity hospital extended-spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae population. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 8, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0221187.
 24. WHITE, P.L., R.A. BARNES, R. GORTON, M. CRUCIANI a J. LOEFFLER. Comment on: T2Candida MR as a predictor of outcome in patients with suspected invasive candidiasis starting empirical antifungal treatment: a prospective pilot study. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Oxford University Press, 2019, roč. 74, č. 2, s. 532-533. ISSN 0305-7453. doi:10.1093/jac/dky325.
 25. PLEVOVÁ, Kristina, Silvie HODOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Comparison of Clostridium difficile PCR ribotypes in healthcare and community setting. In ECCMID 2019. 2019.
 26. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ, Jan LANGER, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Comparison of In-house real-time assay and MucorGenius assay performance for testing of clinical samples from immunocompromised patients. In 9th Trends in Medical Mycology (TIMM), Nice, Francie. 2019.
 27. ŘÍČNÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Iva KOCMANOVÁ, Lubos DRGONA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Detection and identification of fungi in bronchoalveolar lavage fluid from immunocompromised patients using panfungal PCR. Folia microbiologica. Dordrecht: Springer, 2019, roč. 64, č. 3, s. 421-428. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-018-00669-w.
 28. PLEVOVÁ, Kristina, S. HODOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Distribuce PCR ribotypů Clostridium difficile v nemocničním a komunitním prostředí. In Kongres Klinické Mikrobiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie (KMINE), Olomouc. 2019.
 29. BEZDÍČEK, Matěj, Kristina PLEVOVÁ, Markéta NYKRÝNOVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Postavení celogenomového sekvenování v epidemiologii infekcí spojených s nemocniční péčí – zkušenosti z FN Brno. In Kongres Klinické Mikrobiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie (KMINE), Olomouc. 2019.
 30. BEZDÍČEK, Matěj, Markéta NYKRÝNOVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Martina LENGEROVÁ. WGS analysis of colonising and infecting EBSL Klebsiella pneumoniae paired samples to set the SNV cut-off value for determining bacterial clonality. In 29th ECCMID, Amsterdam, Nizozemí. 2019.
 31. 2018

 32. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Luboš DRGOŇA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Juliana GABZDILOVÁ, Tomáš GUMAN, Veronika PETEČUKOVÁ, Jan NOVÁK, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Michal KARAS, Vanda CHRENKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Barbara TKÁČIKOVÁ, Peter MÚDRY, Naďa MALÁTOVÁ, Pavel TIMR, Alexandra KOLENOVÁ, Dominika TANUŠKOVÁ, Julie HORÁKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Juraj CHUDEJ, Juraj SOKOL, Alan OSTOJIC, Radovan VRHOVAC, Viktor ZATEZALO, Njetocka GREDELJ, Monika ROLENCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Pavel ŽÁK, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Invazivní mykotické infekce u hematologických pacientů na českých, slovenských a chorvatských hematoonkologických centrech v letech 2001-2017 - analýza dat FIND (Fungal Infection Database). In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd. 2018. ISSN 1805-4587.
 33. BEZDÍČEK, Matěj, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Kristina PLEVOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Next-generation sequencing has shown a stable ESBL Klebsiella pneumoniae nosocomial strain genetic pool. In ECCMID, Madrid, Španělsko. 2018.
 34. LENGEROVÁ, Martina, Matěj BEZDÍČEK, Kristina PLEVOVÁ, Eva BRHELOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Silvie HODOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Rapid HRM-based typing methods for cost-effective hospital surveillance of most important (multidrug-resistant) bacterial species. In ECCMID, Madrid, Španělsko. 2018.
 35. PLEVOVÁ, Kristina, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Silvie HODOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Petra MYŠKOVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Rapid typing of Staphylococcus aureus using high-resolution melting analysis – effective tool for hospital epidemiology. In ECCMID, Madrid, Španělsko. 2018.
 36. PLEVOVÁ, Kristina, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, S. HODOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Petra MYŠKOVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Rychlá typizace Staphylococcus aureus pomocí HRM analýzy – efektivní nástroj pro prevenci a kontrolu infekcí v nemocničním prostředí. In 28. Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice. 2018.
 37. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Martina PALACKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Využití detekce 1,3-beta-D-glukanu ze séra a BAL pro diagnostiku invazivních plicních infekcí u hematologických pacientů. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 38. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Martina PALACKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Využití detekce 1,3-beta-D-glukanu ze séra a BAL pro diagnostiku invazivních plicních infekcí u hematologických pacientů. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd. 2018. ISSN 1805-4587.
 39. BEZDÍČEK, Matěj, Dagmar PANTŮČKOVÁ, Kristina PLEVOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Markéta NYKRÝNOVÁ a Martina LENGEROVÁ. Využití NGS a mini-MLST pro sledování nemocniční epidemiologie a řešení outbreaků infekcí spojených s nemocniční péčí. In 28. Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice. 2018.
 40. 2017

 41. PANTŮČKOVÁ, Dagmar, Jana POSPÍŠILOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jan LANGER, Martina LENGEROVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Detekce respiračních virů v nasofaryngeálních stěrech a tekutině z bronchoalveolární laváže u hematoonkologických pacientů. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
 42. TANUSKOVA, Dominika, Julia HORAKOVA, Peter SVEC, Ivana BODOVA, Martina LENGEROVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Miroslava POCZOVA, Jozef KOPPL a Alexandra KOLENOVA. First case of invasive Magnusiomyces capitatus infection in Slovakia. Medical mycology case reports. Netherlands: Elsevier, 2017, Volume 16, June 2017, s. 12-15. ISSN 2211-7539. doi:10.1016/j.mmcr.2017.03.004.
 43. BEZDÍČEK, Matěj, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Julia HORAKOVA, Dominika TANUSKOVA a Zdenek RACIL. Invasive fungal infections caused by Saprochaete capitata - difficulties in molecular detection. In European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2017.
 44. BRHELOVÁ, Eva, Mariya ANTONOVA, Filip PARDY, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Investigation of next-generation sequencing data of Klebsiella pneumoniae using web-based tools. Journal of Medical Microbiology. Reading: Society for General Microbiology, 2017, roč. 66, č. 11, s. 1673-1683. ISSN 0022-2615. doi:10.1099/jmm.0.000624.
 45. 2016

 46. ŘÍČNÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Martina PALACKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 59, č. 1, s. 48-55. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/myc.12421.
 47. BEZDÍČEK, Matěj, Martina LENGEROVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVA, Pavlina VOLFOVA, Lubos DRGONA, Miroslava POCZOVA, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Rapid detection of fungal pathogens in bronchoalveolar lavage samples using panfungal PCR combined with high resolution melting analysis. Medical Mycology. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 54, č. 7, s. 714-724. ISSN 1369-3786. doi:10.1093/mmy/myw032.
 48. LENGEROVÁ, Martina, Matěj BEZDÍČEK, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER a Iva KOCMANOVÁ. Sada pro detekci a identifikaci mykotických patogenů. 2016.
 49. BRHELOVÁ, Eva, Iva KOCMANOVA, Zdeněk RÁČIL, Marketa HANSLIANOVA, Mariya ANTONOVA, Jiří MAYER a Martina LENGEROVÁ. Validation of Minim typing for fast and accurate discrimination of extended-spectrum, beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates in tertiary care hospital. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. New York: Elsevier Science, 2016, roč. 86, č. 1, s. 44-49. ISSN 0732-8893. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2016.03.010.
 50. 2015

 51. BRHELOVÁ, Eva, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Evaluation of minim typing for genotyping of Klebsiella pneumoniae clinical isolates. In ECCMID, Dánsko. 2015.
 52. BRHELOVÁ, Eva, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Evaluation of Minim typing for genotyping of Klebsiella pneumoniae clinical isolates. In 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). 2015.
 53. BRHELOVÁ, Eva, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Evaluation of Minim typing for genotyping of Klebsiella pneumoniae clinical isolates. In X. Brněnské hematologické dny. 2015.
 54. LENGEROVÁ, Martina, Matěj BEZDÍČEK, Dita ŘÍČNÁ, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Genus/species-specific versus panfungal PCR assays for detection and quantification of fungal pathogenes in clinical samples from immunocompromised patients. In 7th Trends in Mycology in Mycoses, Portugalsko. 2015.
 55. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Luboš DRGOŇA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Alen OSTOJIC, Radovan VRHOVAC, Tomáš GUMAN, Juliana GABZDILOVÁ, Veronika PETEČUKOVÁ, Jan NOVÁK, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Samuel VOKURKA, Vanda CHRENKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Barbara TKÁČIKOVÁ, Peter MÚDRY, Viktor ZATEZALO, Njetočka GREDELJ, Naďa MALLÁTOVÁ, Pavel TIMR, Daniela SEJNOVÁ, Dominika TANUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Juraj CHUDEJ, Juraj SOKOL, Monika ROLENCOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patient with hematological malignancies in Czech, Slovak and Croatian hematooncological departments: Fungal INfection Database (FIND) analysis (2001-2014) - an update. In 7th Trends in Medical Mycology, 9.-12/10/2015, Lisabon in Mycoses 2015, 58, suppl.4, str. 171. 2015.
 56. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Luboš DRGOŇA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Alen OSTOJIC, Radovan VRHOVAC, Juliana GABZDILOVÁ, Tomáš GUMAN, Veronika PETEČUKOVÁ, Jan NOVÁK, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Samuel VOKURKA, Vanda CHRENKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Barbara TKÁČIKOVÁ, Peter MÚDRY, Viktor ZATEZALO, Njetočka GREDELJ, Naďa MALLÁTOVÁ, Pavel TIMR, Daniela SEJNOVÁ, Dominika TANUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Juraj CHUDEJ, Juraj SOKOL, Martina LENGEROVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Czech, Slovak and Croatian hematooncological departments: Fungal INfection Database (FIND) analysis (2001-2014). In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str. 90-91. 2015.
 57. BOUCHNEROVÁ, Jana, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ a Iva KOCMANOVÁ. Komplexní analýza výsledků získaných z bronchoalveolární laváže prováděných na IHOK v letech 2004-2014. In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str.111-112. 2015.
 58. 2014

 59. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Martina PALACKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Detecting human cytomegalovirus drug resistant mutations and monitoring the emergence of resistant strains using real-time PCR. Journal of Clinical Virology. Amsterodam: Elsevier Science Inc, 2014, roč. 61, č. 2, s. 270-274. ISSN 1386-6532. doi:10.1016/j.jcv.2014.07.008.
 60. BRHELOVÁ, Eva, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Genotypování kmenů Klebsiella pneumoniae pomocí metod rep-PCR a mini-Multi Locus Sequence Typing (mini-MLST). In XXIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2014. 2014. ISBN 978-80-210-6805-6.
 61. BRHELOVÁ, Eva, Iva KOCMANOVÁ, Mariya ANTONOVA, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Charakterizace kmenů Klebsiella pneumoniae metodami mini-multilokusové sekvenční typizace (mini-MLST) a interrepetitivní polymerázové řetězové reakce (rep-PCR). In XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2014. ISBN 978-80-87735-13-8.
 62. BEZDÍČEK, Matěj, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, L. DRGONA a Zdeněk RÁČIL. Rapid detection and identification of medically important Fungi in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients using PCR followed by high-resolution melting analysis. In Mycoses - Diagnosis, Therapy and Prophylaxis of Fungal Diseases. 2014.
 63. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Petr BEJDÁK, Mojmír MOULIS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina TOSKOVA a Jiří MAYER. Rapid detection and identification of mucormycetes in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients with pulmonary infiltrates by use of high-resolution melt analysis. Journal of Clinical Microbiology. WASHINGTON: AMER SOC MICROBIOLOGY, 2014, roč. 52, č. 8, s. 2824-2828. ISSN 0095-1137. doi:10.1128/JCM.00637-14.
 64. ANTONOVA, Mariya, Eva BRHELOVÁ, Filip PARDY, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER a Martina LENGEROVÁ. Sekvenování nové generace jako nástroj moderního mikrobiologického výzkumu. In XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2014. ISBN 978-80-87735-13-8.
 65. LENGEROVÁ, Martina, Iva KOCMANOVÁ a Zdeněk RÁČIL. The actual role of PCR in the diagnostics of invasive fungal infections. In Mycoses - Diagnosis, Therapy and Prophylaxis of Fungal Diseases. 2014.
 66. BRHELOVÁ, Eva, Mariya ANTONOVA, Filip PARDY, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Martina LENGEROVÁ. Whole genome sequencing of multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae strains. In CEITEC Annual Conference Frontiers in Material and Life Sciences. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 67. 2013

 68. LENGEROVÁ, Martina, Dita ŘÍČNÁ, Petr BEJDÁK, I. KOCMANOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Can panfungal PCR detect and identify fungal species in culture negative samples from patients suspected of invasive fungal infection? In 6th Trends in Medical Mycology, Dánsko in Mycoses, 56 (s3). 2013.
 69. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: Retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 2, s. 124-134. ISSN 0862-495X.
 70. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Michal BORSKÝ, Blanka ROBEŠOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Filip RÁZGA, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Clonal heterogeneity in patients with cytogenetically normal acute myeloid leukemia with NPM1 mutations. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, 2013, roč. 54, č. 5, s. 1056-1060. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.734618.
 71. ŘÍČNÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Petr BEJDÁK, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Detekce a kvantifikace Pneumocystis jiroveci ve vzorcích tekutiny z bronchoalveolární laváže u hematoonkologických nemocných pomocí real-time PCR. In 26. Kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. 2013.
 72. HUBÁČEK, Petr, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Jan HABER, Júlia HORÁKOVÁ, Pavel ŽÁK, Melanie CERMANOVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Petr CETKOVSKÝ, Ľuboš DRGOŇA, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 73-76. ISSN 1212-4184.
 73. CERMANOVÁ, Melanie, Naděžda MALLÁTOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr SEDLÁČEK, Ľuboš DRGOŇA, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jakub RADOCHA, Petr CETKOVSKÝ, Jan HABER, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva VEJRAŽKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 38-40. ISSN 1212-4184.
 74. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Martina PALACKOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika pneumocystové pneumonie molekulárněbiologickými metodami. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 24-27. ISSN 1212-4184.
 75. SEDLÁČEK, Petr, Michal KOUBA, Petr HUBÁČEK, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Mariana HRIČINOVÁ, Jan HABER, Júlia HORÁKOVÁ, Pavel ŽÁK, Melanie CERMANOVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Ľuboš DRGOŇA, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 56-57. ISSN 1212-4184.
 76. BRHELOVÁ, Eva, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Genotypování kmenů klebsiella pneumoniae pomocí metody REP-PCR. In XVII. celostátní konference DNA diagnostiky, Dolní Morava. 2013.
 77. PALACKOVÁ, Martina, Dita PALOUŠOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Shira TIMILSINA, Martina LENGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Invasive mould disease involving the gastrointestinal tract caused by Neosartorya pseudofischeri in a haematological patient. Mycoses. Chichester: Blackwell Verlag GmbH, 2013, roč. 56, č. 3, s. 385-388. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/myc.12038.
 78. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Laboratorní diagnostika CMV infekce u nemocných s hematologickou malignitou. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 45-50. ISSN 1212-4184.
 79. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Petr BEJDÁK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina PALACKOVÁ a Jiří MAYER. Rapid screening of bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients for mucormycetes using PCR followed by high resolution melt analysis. In Mycoses. 2013;56(S3):84. 2013.
 80. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, P. VOLFOVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Petr BEJDÁK, Berta WEINBERGEROVÁ, M. TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Rapid screening of bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients for Mucormycetes using PCR followed by high resolution melt analysis. In 6th Trends in Medical Mycology, Dánsko in Mycoses, 56 (s3). 2013.
 81. RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Shira TIMILSINA a Jiří MAYER. Reactivity of the 1,3-beta-D-glucan assay during bacteraemia: limited evidence from a prospective study. Mycoses. Chichester: Blackwell Verlag GmbH, 2013, roč. 56, č. 2, s. 101-104. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/j.1439-0507.2012.02210.x.
 82. LENGEROVÁ, Martina, Dita ŘÍČNÁ, Petr BEJDÁK, Iva KOCMANOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Reálná úloha PCR v diagnostice mykotických infekcí. In XXI. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. Sborník přednášek str.65. 2013.
 83. 2012

 84. PALOUŠOVÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Petr BEJDÁK, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Application of panfungal PCR assays for detection of fungal DNA in galactomannan positive BAL samples and in tissue specimens from immunocompromised patients. In 17th International Symposium on Infections in the Immunocompromised Host, Italy. 2012.
 85. LENGEROVÁ, Martina, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Laura K NAJVAR, Nathan P WIEDERHOLD, William R KIRKPATRICK a Thomas F PATTERSON. Detection and measurement of fungal burden in a guinea pig model of invasive pulmonary aspergillosis by novel quantitative nested real-time PCR compared with galactomannan and (1,3)-beta-D-glucan detection. Journal of Clinical Microbiology. Washington: American Society for Microbiology, 2012, roč. 50, č. 3, s. 602-608. ISSN 0095-1137. doi:10.1128/JCM.05356-11.
 86. BEJDÁK, Petr, Martina LENGEROVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Detekce a identifikace původců mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami pomocí metod molekulární genetiky. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS spol. s r.o., 2012, roč. 18, č. 4, s. 109-114. ISSN 1211-264X.
 87. TOŠKOVÁ, Martina, Dita PALOUŠOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Shira TIMILSINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martina LENGEROVÁ a Zdeněk RÁČIL. Invazívna mykóza gastrointestinálného traktu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2012, roč. 14, příloha 5, s. 57-59. ISSN 1212-4184.
 88. PALOUŠOVÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Petr BEJDÁK, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Invazivní mykotické infekce u imunokompromitovaných nemocných se zaměřením na aspergilózu a její původce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS spol. s r.o., 2012, roč. 18, č. 4, s. 96-101. ISSN 1211-264X.
 89. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Jana WINTEROVÁ, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Monitoring of Epstein–Barr virus load in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Infection. Mnichov: Springer-Verlag, 2012, roč. 40, č. 5, s. 583-587. ISSN 0300-8126. doi:10.1007/s15010-012-0262-5.
 90. RÁČIL, Zdeněk, Jana WINTEROVÁ, Michal KOUBA, Pavel ZAK, Ludmila MALASKOVA, Lucie BUREŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Shira TIMILSINA, Monika ROLENCOVA, Petr CETKOVSKY a Jiří MAYER. Monitoring trough voriconazole plasma concentrations in haematological patients: real life multicentre experience. Mycoses. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 55, č. 6, s. 483-492. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/j.1439-0507.2012.02186.x.
 91. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Dita PALOUŠOVÁ, Petr BEJDÁK, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Monitorování dynamiky wild type (WT) a ganciklovir (GCV) - rezistentních CMV kmenů pomocí kvantitativní real-tiem PCR metody. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 92. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, D. PALOUSOVA, Petr BEJDÁK, Zdeněk RÁČIL, J. WINTEROVA, M. TOSKOVA, Barbora WEINBERGEROVÁ, R. HOBZA a Jiří MAYER. Significance of the detection of respirátory viruses including human metapneumovirus in bronchoalveolar lavage fluid and nasopharyngeal swabs in patiens with various hematological disorders. In Int J Infect Dis. 2012;12(2). 2012.
 93. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Petr BEJDÁK, Zdeněk RÁČIL, J. WINTEROVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Berta WEINBERGEROVÁ, Roman HOBZA a Jiří MAYER. Significance of the PCR detection of respiratory viruses including human metapneumovirus in bronchoalveolar lavage fluid and nasopharyngeal swabs in patients with various hematological disorders. In 17th International Symposium on Infections in the Immunocompromised Host, Italy. 2012.
 94. 2011

 95. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 1, s. 12-19. ISSN 1803-6597.
 96. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Jana KALINCOVÁ, Petr BEJDÁK, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Monika ROLENCOVÁ a Jiří MAYER. Detekce a kvantifikace klinicky důležitých zygomycet ve vzorcích BAL a tkání pomocí real-time PCR. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes 17 (S2), s.83-84. 2011. ISSN 1213-5763.
 97. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Petr BEJDÁK, Zdeněk RÁČIL, Jana WINTEROVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ a Jiří MAYER. Detekce respiračních virů včetně lidského metapneumoviru v tekutině bronchoalveolární laváže a nazofaryngeálních stěrech u hematoonkologických pacientů pomocí molekulárně biologických metod. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 17 (S2), s.85. 2011. ISSN 1213-5763.
 98. RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří MAYER. Galactomannan detection in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of invasive aspergillosis in patients with hematological deseases-the role of factors affecting assay performance. International Journal of Infectious Diseases. Oxford: Elselvier, 2011, roč. 15, č. 12, s. "e874"-"e881", 8 s. ISSN 1201-9712. doi:10.1016/j.ijid.2011.09.011.
 99. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 406-414. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_406.
 100. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Mojmír MOULIS, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Berta WEINBERGEROVÁ, Petr BEJDÁK, Jana KALINCOVÁ, Monika ROLENCOVÁ a Jiří MAYER. Novel real-time PCR methods for detection and quantification of mucormycetes in clinical samples. In 51st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, 2011. 2011.
 101. LENGEROVÁ, Martina. Pokroky v PCR diagnostice invazivní aspergilózy ze vzorků krve a bronchoalveolární laváže u hematoonkologických nemocných. In V. Workshop a II. Mykologický pre-workshop CELL, Brno. 2011.
 102. PALOUŠOVÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana KALINCOVÁ, Petr BEJDÁK, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ a Jiří MAYER. Použití panfungální PCR pro průkaz původce mykotické infekce u galaktomannan pozitivních vzorků BAT a vzorků tkání od hematoonkologických pacientů s podezřením na invazivní mykotickou infekci. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes, 17 (S2), s.84-85. 2011. ISSN 1213-5763.
 103. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Mojmír MOULIS, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Petr BEJDÁK, Jana KALINCOVÁ, Monika ROLENCOVÁ a Jiří MAYER. Rapid method for screening of mucormycetes in clinical samples using high resolution melt analysis confirmed by species-specific real-time PCR. In 5th TIMM, Valencia, Spain in Mycoses, 54 (S2), s.79-80. 2011. ISSN 0933-7407.
 104. WINTEROVÁ, Jana, Zdeněk RÁČIL, Ludmila MALÁSKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Voriconazole plasma levels and genetics polymorphism of CYP2C19 in hematooncological patients. In 16th European hematology association, London, UK in Haematologica, 96 (S2), s.338-339. 2011. ISSN 0390-6078.
 105. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam PCR detekce a kvantifikace herpetických virů v bronchoalveolární laváži imunokompromitovaných pacientů. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s. r. o., 2011, roč. 17, č. 6, s. 194-200. ISSN 1211-264X.
 106. LENGEROVÁ, Martina, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER, Iva KOCMANOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Způsob diagnostiky invazivní aspergilózy a oligonukleotidy pro použití při tomto způsobu. 2011. Patent. Číslo: 302670. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita Brno. Datum registrace: 21. 4. 2009. Datum přijetí: 13. 7. 2011.
 107. 2010

 108. TOŠKOVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Monika ROLENCOVÁ a Jiří MAYER. Diagnostika invazívnej pľúcnej aspergilózy pomocou detekcie galaktomananu z tekutiny získanej bronchoalveolárnou lavážou u hematoonkologických pacientov. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Abstract in: Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl.2, s.24-25. 2010. ISSN 1213-5763.
 109. RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Shira TIMILSINA, Isa RODRIGUEZ a Jiří MAYER. Difficulties in using 1,3-ß-D glucan as the screening test for the early diagnosis of invasive fungal diseases in patients with hematological malignancies - high frequency of false positive results and their analysis. Journal of Medical Microbiology. Great Britain: 2010 SGM, 2010, roč. 59, č. 9, s. 1016-1022. ISSN 0022-2615. doi:10.1099/jmm.0.019299-0.
 110. TOŠKOVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ a Jiří MAYER. Invazívna mykotická infekcia v orofaciálnej oblasti u imunokopromitovanej pacientky (kazuistika). In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 111. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Berta WEINBERGEROVÁ a Jiří MAYER. Molecular Detection of Zygomycetes in Hematooncological Patients. In 50 years Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2010. ISSN 0733-6373.
 112. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Filip RÁZGA a Jiří MAYER. Monitoring of minimal residual disease in acute myeloid leukemia with frequent and rare patient-specific NPM1 mutations. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Liss, Inc., 2010, roč. 85, č. 12, s. 926-929. ISSN 0361-8609.
 113. RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Shira TIMILSINA a Jiří MAYER. Mucositis does not lead to false-positivity of the Platelia Aspergillus enzyme-linked immunosorbent assay. European Journal of Clinical Microbiology and infectious Diseases. New York: Springer, 2010, roč. 29, č. 7, s. 851-855. ISSN 0934-9723. doi:10.1007/s10096-010-0938-7.
 114. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. PCR Detection of Mucormycetes in Hematooncological Patients. In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy, Mikulov. 2010.
 115. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ a Jiří MAYER. PCR detekce zygomycet u hematoonkologických nemocných. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl.2, s.27. 2010. ISSN 1213-5763.
 116. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. PCR vyšetření tekutiny z bronchoalveolární laváže pro detekci invazivních mykotických infekcí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 12, příloha 5, s. 45-50. ISSN 1212-4184.
 117. WINTEROVÁ, Jana, Zdeněk RÁČIL, L MALASKOVA, Martina LENGEROVÁ, I KOCMANOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, M ROLENCOVÁ a K HRNCIROVA. Posaconazole plasma levels monitoring in hematological patients. 2010. ISSN 0390-6078.
 118. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jana WINTEROVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rapid detection and identification of mucormycetes from culture and tissue samples by use of high-resolution melt analysis. Journal of Clinical Microbiology. Washington: American Society for Microbiology, 2010, roč. 48, č. 9, s. 3392-3394. ISSN 0095-1137. doi:10.1128/JCM.01109-10.
 119. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jana WINTEROVÁ a Jiří MAYER. Retrospective analysis of invasive aspergillosis in hematooncological department during 2005-2008. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 120. VOLFOVÁ, Pavlína, Jana WINTEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk RÁČIL, Dita PALOUŠOVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ a Jiří MAYER. Sledování virové nálože EBV a adenovirů u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 121. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Dita PALOUŠOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Současné možnosti molekulární diagnostiky v lékařské mykologii. In XVIII. moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Jihlava. 2010.
 122. TOŠKOVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, I KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, M ROLENCOVÁ a Jiří MAYER. The detection of galactomannan in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnostics of invasive pulmonary aspergilosis in hematooncological patients. 2010. ISSN 0390-6078.
 123. LENGEROVÁ, Martina, Iva KOCMANOVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER, L. NAJVAR, W. KIRKPATRICK, N. WIEDERHOLD a T. PATTERSON. Use of nested quantitative PCR for monitoring of fungal burden in guinea pig model of invasive aspergillosis. In 4th Advances Against Aspergillosis abstract book, Rome, Italy. 2010.
 124. WINTEROVÁ, Jana, Zdeněk RÁČIL, Lenka MALÁSKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Martina TOŠKOVÁ a M ROLENCOVÁ. Voriconazole plasma concentrations in hematooncological patients. In Haematologica, 95, 2, s. 360-360. 2010. ISSN 0390-6078.
 125. LENGEROVÁ, Martina, Iva KOCMANOVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER, Laura NAJVAR, William KIRKPATRICK, Nathan WIEDERHOLD a Thomas PATTERSON. Využití nested real-time PCR pro monitorování průběhu mykotické infekce u zvířecího modelu invazivní aspergilózy. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 126. 2009

 127. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Martina LENGEROVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Ivo PALÁSEK a Jiří MAYER. A novel quantitative assessment of minimal residual disease in patients with acute myeloid leukemia carrying NPM1 (nucleophosmin) exon 12 mutations. Leukemia. 2009, roč. 4, č. 23, s. 793-796. ISSN 0887-6924.
 128. RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jana WINTEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ a Jiří MAYER. Detekce 1,3-β-D glukanu v diagnostice invazivních mykotických infekcí u nemocných s hematologickou malignitou: přínos metody ve skríningu invazivních mykóz a v konfirmaci galaktomanan pozitivních. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o, 2009, roč. 15, č. 2, s. 48-57. ISSN 1211-264X.
 129. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ a Jiří MAYER. Molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí vyvolaných vzácnými vláknitými houbami. Postgraduální medicína. 2009, x, x, s. 53-59. ISSN 1212-4184.
 130. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Ivo PALÁSEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Monitoring of minimal residual disease in NPM1 mutated acute myeloid leukemia (AML) – a single center experience in 27 patients. Blood. 2009, roč. 114, s. 4672. ISSN 0006-4971.
 131. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rapid detection and identification of zygomycetes in clinical samples using high-resolution melt analysis. In 19th ECCMID. 2009.
 132. LENGEROVÁ, Martina, R. BOLEHOVSKÁ, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, P. ŽÁK, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ a Jiří MAYER. Úloha PCR v diagnostice invazivní aspergilózy. Postgraduální medicína. 2009, roč. 15, č. 4, s. 43-47. ISSN 1212-4184.
 133. TOŠKOVÁ, M, J WINTEROVÁ, Zdeněk RÁČIL, L MALÁSKOVÁ, I KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, B WEINBERGEROVÁ, Jiří MAYER a K HRNČÍŘOVÁ. Voriconazole plasma levels monitoring in haematooncological patients. Clinical Microbiology and Infection. 2009, roč. 15, č. 4, s. 502-503. ISSN 1198-743X.
 134. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk RÁČIL, I. KOCMANOVÁ, B. WEINBERGEROVÁ, J. WINTEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Využití high resolution melt (HRM) analýzy pro detekci a identifikaci zygomycet v klinických vzorcích. In XVIII. konference mladých mikrobiologů - Tomáškovy dny. 2009.
 135. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Šárka BOHATÁ, Mojmír MOULIS, Václav JEDLIČKA a Jiří MAYER. Využití molekulárně biologické diagnostiky v detekci invazivních zygomykóz - kazuistiky. Postgraduální medicína. 2009, roč. 11/2009, č. 11, s. 60-62. ISSN 1212-4184.
 136. 2008

 137. DVOŘÁKOVÁ, Dana, D. OHLÍDALOVÁ, J. POSPÍŠILOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. A novel MGB probe-based assessment of minimal residual disease in patients with acute myeloid leukemia carrying NPMI (nucleophosmin) exon 12 mutations. 2008.
 138. RÁČIL, Zdeněk, I. KOCMANOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, B. WEINBERGEROVÁ a Jiří MAYER. Confirmation of positive galactomannan results in serum by detection of 1,3-beta-D-glucan could eliminate false positive results of the test. In 18th ECCMID, Barcelona, Spain, 19–22 April 2008. 2008. ISSN 1198-743X.
 139. VOLFOVÁ, P., Z. RÁČIL, B. WEINBERGEROVÁ, J. WINTEROVÁ, M. LENGEROVÁ, J. LOCHMANOVÁ a J. MAYER. Detekce a význam herpetických virů v bronchoalveolární laváži (BAL) u hematoonkologických pacientů. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 107 - 108. ISSN 1213-5763.
 140. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 65-65. ISSN 1213-5763.
 141. DVOŘÁKOVÁ, Dana, M. LENGEROVÁ, F. RÁZGA, J. POSPÍŠILOVÁ a J. MAYER. Kvantitativní metoda detekce mutací v genu NPM1 (Nucleophosmin) pro monitorování minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní meloidní leukemií. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 93 - 93. ISSN 1213-5763.
 142. LOCHMANOVÁ, J., M. LENGEROVÁ, Z. RÁČIL, P. VOLFOVÁ, J. MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Molekulární detekce mutací u cytomegaloviru vedoucích k rezistenci na ganciklovir. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 106 - 106. ISSN 1213-5763.
 143. WEINBERGEROVÁ, B., Z. RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Jana WINTEROVÁ, M. LENGEROVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, K. HRNČÍŘOVÁ, L. ŠMARDOVÁ a J. MAYER. Monitorace mananu (MN) a antimananu (ANTI-MN) v časné diagnostice invazivní kandidózy (IK) u vysoce rizikových hematoonkologických pacientů. 2008.
 144. RÁČIL, Zdeněk, I. KOCMANOVÁ, B. WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, J. WINTEROVÁ a Jiří MAYER. Monitoring of mannan antigenemia (Mn) and antimannan antibodies (anti-Mn) for screening of invasive candidiasis in high risk hematooncological patients. International journal of infectious diseases. 2008, roč. 12, č. 2, s. 30. ISSN 1201-9712.
 145. LENGEROVÁ, M., K. HRNČÍŘOVÁ, I. KOCMANOVÁ, Z. RÁČIL a J. MAYER. PCR diagnostika invazivní aspergilózy (IA) z bronchoalveolární laváže. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 105 - 106. ISSN 1213-5763.
 146. HRNČÍŘOVÁ, Kristýna, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Srovnání účinnosti čtyř metod pro izolaci aspergilové DNA z periferní krve. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o., 2008, roč. 14/2008, č. 3, s. 93-99. ISSN 1211-264X.
 147. WEINBERGEROVÁ, B., Zdeněk RÁČIL, I. KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, J. LOCHMANOVÁ, P. VOLFOVÁ, K. HRNČÍŘOVÁ a Jiří MAYER. Trends in bacterial isolates from blood cultures and their resistance in relation to the antibiotic consumption an the haemato-oncological department in the period 2000-2006. In 18th ECCMID, Barcelona, Spain, 19–22 April 2008. 2008. ISSN 1198-743X.
 148. VOLFOVÁ, P., Zdeněk RÁČIL, Martina LENGEROVÁ, J. LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Use of internally controlled reverse transcriptase assay for detection of 13 respiratory viruses in immunocompromised patients. International journal of infectious diseases. 2008, roč. 12, č. 2, s. 25-26. ISSN 1201-9712.
 149. HRNČÍŘOVÁ, K., M. LENGEROVÁ, Z. RÁČIL, I. KOCMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a J. MAYER. Využití NESTED PCR k průkazu mykotických patogenů ve vzorcích tkáně. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 106 - 106. ISSN 1213-5763.
 150. KOUBA, M., D. POHLREICH, P. CETKOVSKÝ, Z. RÁČIL, I. KOCMANOVÁ, M. LENGEROVÁ a V. CAMPR. Zygomykotické infekce hematoonkologických pacientů - retrospektivní analýza případů dvou pracovišť v České republice. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 64 - 64. ISSN 1213-5763.
 151. KOCMANOVÁ, I., Z. RÁČIL, B. WEINBERGEROVÁ, J. WINTEROVÁ, M. LENGEROVÁ, K. HRNČÍŘOVÁ, D. KOUKALOVÁ a J. MAYER. 1,3-beta-D-glukan (BG) v časné diagnostice invazivních mykotických infekcí (IMI) - přínos rutinního skríningu u hematoonkologických nemocných. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 107 - 107. ISSN 1213-5763.
 152. 2007

 153. RÁČIL, Zdeněk, I KOCMANOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Contribution of galactomannan detection for early diagnosis of invasive aspergillosis in different groups of hematooncological patients. In Haematologica, the haematology journal. 92 (s1). 2007. s. 75-75.
 154. LENGEROVÁ, Martina, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, I KOCMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Časná detekce invazivní aspergilózy u hematoonkologických pacientů pomocí PCR a real time PCR. In 4. česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. 2007. s. 16.
 155. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detekce invazivní aspergilózy pomocí PCR a real-time PCR - přednosti a úskalí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios spol- s r. o., 2007, roč. 13, č. 5, s. 184-190. ISSN 1211-264X.
 156. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, B WAGNEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detekce respiračních virů u hematoonkologických pacientů pomocí molekulárně-biologických metod. In XVI. Konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny. 2007. s. 60.
 157. RÁČIL, Zdeněk, I KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jana WINTEROVÁ a Jiří MAYER. Intravenose PLASMA-LYTE as a major cause of false-positive results of platelia Aspergillus test for galactomannan detection in serum. Journal of Clinical Microbiology. 2007, roč. 45, č. 9, s. 3141-3142. ISSN 0095-1137.
 158. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Real-time PCR diagnostics failure caused by nucleotide variability withing exos 4 of human cytomegalovirus major immediate-early gene. Journal of Clinical Microbiology. 2007, roč. 45, č. 3, s. 1042-1044. ISSN 0095-1137.
 159. LENGEROVÁ, Martina, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, I KOCMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Use of TaqMan MGB probes for real-time PCR detection od Aspergillus sp. in bronchoalveolar lavage (BAL) and in samples from immunocompromised patients. In Journal of Chemotherapy. 19(s3). 2007. s. 76-76.
 160. LOCHMANOVÁ, Jana, Zdeněk RÁČIL, Martina LENGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, B. WAGNEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Využití real-time PCR k molekulární detekci pneumocystis jirovecii v tekutině získané bronchoalveolární laváží. In 4. Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. 2007. s. 17.
 161. 2006

 162. KEJNOVSKÝ, Eduard, Zdeněk KUBÁT, Roman HOBZA, Martina LENGEROVÁ, S SATO, S TABATA, K FUKUI, S MATSUNAGA a Boris VYSKOT. Accumulation of chloroplast DNA sequences on the Y chromosome of Silene latifolia. Genetica. Springer, 2006, roč. 128, s. 167-175. ISSN 0016-6707.
 163. HOBZA, Roman, Martina LENGEROVÁ, J SVOBODA, Hana KUBEKOVÁ, Eduard KEJNOVSKÝ a Boris VYSKOT. An accumulation of tandem DNA repeats on the Y chromosome in Silene latifolia during early stages of sex chromosome evolution. Chromosoma. Springer, 2006, roč. 115, č. 5, s. 376-382. ISSN 0009-5915.
 164. MARKOVÁ, Michaela, Martina LENGEROVÁ, Jitka ŽLŮVOVÁ, Bohuslav JANOUŠEK a Boris VYSKOT. Analysis of mitotic and meiotic behaviour of an interspecific hybrid between dioecious Silene latifolia and hermafroditic Silene viscosa. In 2nd Congress of The International Cytogenetics and Genome Society. 2006.
 165. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Z POSPÍŠIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Ondřej HORKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK, T DOLEŽAL a Jiří VORLÍČEK. Clinical outcomes and direct hospital costs of reduced-intensity allogeneic transplantation in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2006, roč. 38, č. 7, s. 483-491. ISSN 0268-3369.
 166. MARKOVÁ, Michaela, Martina LENGEROVÁ, Jitka ŽLŮVOVÁ, Bohuslav JANOUŠEK a Boris VYSKOT. Karyological analysis of an interspecific hybrid between the dioecious Silene latifolia and the hermaphroditic Silene viscosa. Genome. Canada: NRC Canada, 2006, roč. 49, č. 4, s. 373-379. ISSN 0831-2796.
 167. 2005

 168. VOLFOVÁ, Pavlína, Martina LENGEROVÁ, Jana SUČIKOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detekce respiračních virů u imunokompromitovaných pacientů. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 352-352. ISSN 0008-7335.
 169. ŽLŮVOVÁ, Jitka, Martina LENGEROVÁ, Michaela MARKOVÁ, Roman HOBZA, Michael NICOLAS, Boris VYSKOT, Deborah CHARLESWORTH, Ioan NEGRUTIU a Bohuslav JANOUŠEK. The inter-specific hybrid Silene latifolia x S. viscosa reveals early events of sex chromosome evolution. Evolution and Development. 2005, roč. 7, č. 4, s. 327-336. ISSN 1520-541X.
 170. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Úskalí diagnostiky cytomegaloviru polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2005, roč. 11, č. 6, s. 204-210.
 171. 2004

 172. HOBZA, Roman, Martina LENGEROVÁ, Hana ČERNOHORSKÁ, Jiří RUBEŠ a Boris VYSKOT. FAST-FISH with laser beam microdissected DOP-PCR probe distinguishes the sex chromosomes of Silene latifolia. Chromosome Research. Springer, 2004, roč. 12, č. 3, s. 245-250. ISSN 0967-3849.
 173. LENGEROVÁ, Martina, Eduard KEJNOVSKÝ, Roman HOBZA, Jiří MACAS, SR GRANT a Boris VYSKOT. Multicolor FISH mapping of the dioecious model plant, Silene latifolia. Theoretical and Applied Genetics. Springer, 2004, roč. 108, č. 7, s. 1193-1199. ISSN 0040-5752.
 174. 2003

 175. MARKOVÁ, Michaela, Bohuslav JANOUŠEK, Martina LENGEROVÁ a Boris VYSKOT. Cytogenetic analysis of an interspecific hybrid between Silene latifolia and Silene viscosa. In XIth International Conference on Plant Embryology. 2003.
 176. LENGEROVÁ, Martina a Boris VYSKOT. Sex chromatin and nucleolar analyses in Rumex acetosa L. Protoplasma. Wien: Springer-Verlag, 2003, roč. 217, s. 147-153. ISSN 0033-183X.
 177. LENGEROVÁ, Martina, RC MOORE, GRANT SR a Boris VYSKOT. The sex chromosomes of Silene latifolia revisited and revised. Genetics. 2003, roč. 165, s. 935-938. ISSN 0016-6731.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 04:13