Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HLAĎO, Petr. Absolventi středního odborného vzdělávání na trhu práce – co zvyšuje jejich šanci na získání zaměstnání? In Konference „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama, 20. a 21. listopadu 2020, Euroguidance a ČZU, Praha. 2020.
 2. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. Career Adaptability and Social Support of Vocational Students Leaving Upper Secondary School. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 28, č. 3, s. 478-495. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/1069072719884299.
 3. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita: její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
 4. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Proměny kariérové adaptability u žáků středního odborného vzdělávání. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem: „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“.  14. – 16. září 2020, Ostrava. 2020.
 5. ŠLAPALOVÁ, Klára a Petr HLAĎO. „Už mě to tam nebavilo“ - absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání od školy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2020, roč. 14, č. 1, s. 81-99. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.12.
 6. HLAĎO, Petr, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Klára HARVÁNKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav GOTTFRIED, Karel REČKA, Markéta PETROVOVÁ, Bohumil POKORNÝ a Ilona ŠTOROVÁ. Work Ability among Upper-Secondary School Teachers: Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. Molecular Diversity Preservation International, 2020, roč. 17, č. 24, s. 9185-9207. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249185.
 7. 2019

 8. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career Adaptability of Adolescents and Sources of Support. In XVI European Congress of Psychology, July 2-5 2019, Moscow, Russia. 2019.
 9. HLAĎO, Petr, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 59-83. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-3.
 10. HLAĎO, Petr. Člen hodnotícího panelu P407 Psychologie, pedagogika (vědní obos Společenské a humanitní vědy). Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021.
 11. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita a zdroje jejího rozvoje. In Novinky v pedagogické a školní psychologii : Co opravdu zajímá školní psychology?, 29.- 30.8.2019, Brno. 2019.
 12. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Libor JUHAŇÁK, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita začínajících vysokoškoláků. In PŘESAH (Y) vysokoškolského poradenství : Konference Asociace vysokoškolských poradců, 13. - 14. června 2019, Praha. 2019.
 13. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Perception of Teacher Support by Students in Vocational Education and Its Associations with Career Adaptability and Other Variables. Psychology in Russia. Moskva: Russian Psychological Society and Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Universit, 2019, roč. 12, č. 4, s. 47-64. ISSN 2074-6857.
 14. HLAĎO, Petr. Potřeba kariérového vzdělávání : náměty z výzkumu. In Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách, Centrum Euroguidance, Praha, 23. 05. 2019. 2019.
 15. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Predictors of using career guidance services by emerging adults. In IAEVG conference: Career guidance for social justice, 11.-13.9.2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
 16. HLAĎO, Petr. Předčasné odchody ze škol - výzkum. In Cesta kariérového poradenství: Konference na podporu rozvoje kariérového poradenství na školách Pardubického kraje, 18. - 19. března 2019, Seč. 2019.
 17. HLAĎO, Petr a Markus P. NEUENSCHWANDER. Transitions in Educational Contexts. Monotematické číslo. Masarykova univerzita: Studia paedagogica, roč. 24, č. 2, 2019.
 18. HARVÁNKOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Klára ZÁLESKÁ a Petr HLAĎO. Upper-Secondary School Teachers and their Work Ability Support. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
 19. HLAĎO, Petr a Klára ŠLAPALOVÁ. „Už to dál nešlo“ : meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2019, roč. 69, č. 5, s. 147-164. ISSN 0031-3815.
 20. 2018

 21. KVASKOVÁ, Lucia, Petr HLAĎO, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition. Career adaptability and social support : The role of parents, teachers, and friends. In EARA 2018, Ghent (Belgium). 2018.
 22. HLAĎO, Petr. Faktory pôsobiace na kariérové rozhodovanie žiakov – poznatky z českých a zahraničných výskumov. In Konference Stredná škola nie je cieľ, ale cesta, Bratislava. 2018.
 23. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Influence of parental career behavior on vocational upper-secondary school students’ career adaptability. In Conference ECER 2018, 04 - 07 Sep, Bolzano. 2018.
 24. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Kariérová adaptabilita virtuální generace. In Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21. 11. 2018, Bratislava. 2018.
 25. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita žáků absolventských ročníků ve středním odborném vzdělávání v kontextu kariérově-specifického rodičovského chování. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách : XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 26. HLAĎO, Petr a Stanislav JEŽEK. Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 2, s. 101-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-2-7.
 27. PETROVOVÁ, Markéta, Bohumil POKORNÝ a Petr HLAĎO. Měření indexu pracovní schopnosti u starších pracovníků v ČR. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 70, 1-2, s. 27-37. ISSN 0032-6291.
 28. HLAĎO, Petr. Pracovní schopnost české pracovní síly ve věku 50+. In Edukácia dospelých 2018 (5. 4. 2018, Banská Bystrica, Slovensko). 2018.
 29. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Teacher support as a new competence of career educators? In NICE Academy: Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, September 5-8 2018, Krakow (Polsko). 2018.
 30. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Učitelská podpora a její vztah ke kariérové adaptabilitě studentů středních odborných škol. In Školská psychológia: história a perspektívy, 17. a 18. októbra 2018, Košice. 2018.
 31. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Využívání služeb kariérového poradenství a jeho souvislost s kariérovou adaptabilitou žáků. In Evropská konference “Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti”, Hradec Králové 23.–24. 11. 2018. 2018.
 32. PETROVOVÁ, Markéta, Bohumil POKORNÝ a Petr HLAĎO. Work ability index - výsledky prvních validovaných měření v ČR. In VIII. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí, Praha. 2018.
 33. 2017

 34. HLAĎO, Petr. Rodičovská podpora kariérového rozhodování žáků středních škol. In Konference Kariérové poradenství v měnícím se světě, Praha. 2017.
 35. HLAĎO, Petr, Bohumil POKORNÝ a Markéta PETROVOVÁ. Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables. Kontakt : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017, roč. 19, č. 2, s. 145-155. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2017.05.001.
 36. 2016

 37. HLAĎO, Petr. Psychosociální konstrukt kariérové adaptability z pohledu teorie a empirické evidence – přehledová studie. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání. Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 4, s. 102-125. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele20160603102.
 38. HLAĎO, Petr. Sexuální předsudky heterosexuálů vůči homosexuálům a homosexualitě – syntéza poznatků. In Hlaďo, Petr (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 100-114. ISBN 978-80-7509-426-1.
 39. 2015

 40. BROŽ, J, M BRABEC, DJ ZDARSKA, Z FEDAKOVA, L HOSKOVCOVA, JY YOU, V DONICOVA, Petr HLAĎO, D RAHELIC, M KVAPIL a J POLAK. Fear of driving license withdrawal in patients with insulin-treated diabetes mellitus negatively influences their decision to report severe hypoglycemic events to physicians. PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE. ALBANY: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2015, roč. 9, s. 1367-1370. ISSN 1177-889X. doi:10.2147/PPA.S87393.
 41. HLAĎO, Petr. Informační potřeby žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť při volbě další vzdělávací a profesní dráhy. In DANIELOVÁ Lenka et al. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 19–32. ISBN 978-80-7509-256-4.
 42. HLAĎO, Petr. Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 3, s. 438-464. ISSN 1211-4669.
 43. HLAĎO, Petr. Potřeba kariérových informací u žáků absolventských ročníků odborně profilovaných středních škol. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 55-81. ISSN 1802-4637.
 44. HLAĎO, Petr. Recenze knihy DOSEDLA, M. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací. Brno: Masarykova univerzita. In Universitas. 2015. s. 124–125. ISSN 1211-3387.
 45. HLAĎO, Petr. Recenze knihy PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2015. s. 102–106. ISSN 1804-526X.
 46. HLAĎO, Petr. Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání. Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 2, s. 32-53. ISSN 1804-526X.
 47. 2014

 48. HLAĎO, Petr. Člen redakční rady. Acta Educationis Generalis, 2014 - 2018. ISSN 1338-3965.
 49. HLAĎO, Petr. Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základních škole. Jihlava: Vysočina Education, 2014. 68 s. ISBN 978-80-904994-2-3.
 50. HLAĎO, Petr. Recenze knihy PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2014. s. 93–97. ISSN 1804-526X.
 51. 2013

 52. HLAĎO, Petr. Analysis of Social Influences in the Transition of Czech Students Between Educational Levels and to the Labour Market. Acta Educationis Generalis. 2013, roč. 3, č. 1, s. 25–38. ISSN 1338-3965.
 53. HLAĎO, Petr. Konference Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch; příspěvek: Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze. 2013.
 54. HLAĎO, Petr. Možnosti a limity kariérového poradenství pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť. In HLAĎO, Petr, DANIELOVÁ, Lenka (Eds.). Profese učitele odborných předmětů. Brno: Konvoj, 2013. s. 97–117. ISBN 978-80-7302-167-2.
 55. HLAĎO, Petr. Pohledy žáků maturitních a nematuritních oborů středních škol na relevanci vzdělání a profese pro osobní úspěch. In DANIELOVÁ, Lenka et al. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. 162–175: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-918-6.
 56. HLAĎO, Petr a Lenka DANIELOVÁ. Profese učitele odborných předmětů. Brno: Konvoj, 2013. 164 s. ISBN 978-80-7302-167-2.
 57. HLAĎO, Petr. Quality of lifelong learning in the Czech Republic: paradigms, development and perpectives in the european context. In TAMÁŠOVÁ, Viola et al. Quality in the Context of Adult Education and Lifelong Education. Dubnica nad Váhom: Dubnica Institute of Technology, 2013. s. 44–51. ISBN 978-80-89400-53-9.
 58. HLAĎO, Petr. Recenze knihy ŠÍMOVÁ, B., ČERNÝ, J., ŠUSTROVÁ, M. Kariérové poradenství na středních školách. Brno: Tribun EU, 2012. 136 s. ISBN 978-80-263-0238-4. 2013. s. 157–160. ISSN 1213-7758.
 59. HLAĎO, Petr. Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze: analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7375-874-5.
 60. 2012

 61. HLAĎO, Petr. Evaluace připravenosti absolventů pregraduálního vzdělávání učitelů středních odborných škol na výkon profese. In KOHNOVÁ, Jana et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 151–159. ISBN 978-80-7290-625-3.
 62. JANKOVÝCH, Vladislav a Petr HLAĎO. Evaluace vědomostí, dovedností a kompetencí absolventů pohledem zaměstnavatelské sféry. In Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-42. ISBN 978-80-210-5872-9.
 63. HLAĎO, Petr. Informační zdroje, informace a jejich efektivita při rozhodování žáků středních škol o další vzdělávací a profesní dráze. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání. Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 2, č. 2, s. 19-39. ISSN 1804-526X.
 64. HLAĎO, Petr. Názory žáků a rodičů na význam vzdělání a profese pro životní úspěch a spokojenost. Pedagogika.sk: Slovak Journal for Educational Sciences. 2012, roč. 3, č. 4, s. 213–231. ISSN 1338-0982.
 65. JANKOVÝCH, Vladislav a Petr HLAĎO. Perception of Roma people by prospective secondary school teachers in the context of generalized ethnicization of problems related to non-assimilated part of the Roma population. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2012, roč. 55, neuveden, s. 383-389. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.516.
 66. HLAĎO, Petr. Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7302-164-1.
 67. HLAĎO, Petr. Recenze knihy SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7367-778-7. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2012. s. 52–57. ISSN 1804-526X.
 68. HLAĎO, Petr a Jiří BALCAR. Sociálně-psychologické aspekty volby technického a humanitního studijního zaměření při tranzici žáků do maturitních oborů na středních školách. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2012, roč. 22, č. 4, s. 544-564. ISSN 1211-4669.
 69. HLAĎO, Petr. Views of the Authonomy of Czech Students of Technically and Vocationally Oriented Secondary Schools and the Influence of the Significant other on Career Decisionmaking. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, roč. 30, č. 4, s. 193-205. ISSN 1732-6729.
 70. HLAĎO, Petr. Volba střední školy: empirické poznatky o rozhodovacím procesu a jeho aktérech. In FRIEDMANN, Zdeněk et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Brno: Paido, 2012. s. 65–79. ISBN 978-80-7315-236-9.
 71. 2011

 72. JANKOVÝCH, Vladislav a Petr HLAĎO. Evaluace vědomostí, dovedností a kompetencí absolventů pohledem zaměstnavatelské sféry. In LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 / Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 93-101. ISBN 978-80-7375-535-5.
 73. HLAĎO, Petr a Jiří BALCAR. Faktory ovlivňující volbu technického vzdělávání a percepce technických oborů žáky základních škol. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, roč. 3, č. 1, s. 5-10. ISSN 1803-537X.
 74. HLAĎO, Petr. Informační a projektová podpora profesní orientace. In FRIEDMANN, Zdeněk et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 93–109. ISBN 978-80-210-5602-2.
 75. HLAĎO, Petr. Kariérové poradenství a jeho institucionální rámec v České republice. In FRIEDMANN, Zdeněk et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 59–71. ISBN 978-80-210-5602-2.
 76. HLAĎO, Petr. Longitudinal Professional Orientation Program as a Means of Supporting Mental Health. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21: Education and Healthcare. Brno: Masaryk university, 2011. s. 129–140. ISBN 978-80-210-5721-0.
 77. HLAĎO, Petr. Podmínky přijímacího řízení: faktor determinující volbu střední školy českých žáků. Pedagogika.sk: Slovak Journal for Educational Sciences. 2011, roč. 2, č. 3, s. 173–188. ISSN 1338-0982.
 78. HLAĎO, Petr. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. In FRIEDMANN, Zdeněk et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 93–109. ISBN 978-80-210-5602-2.
 79. JANKOVÝCH, Vladislav a Petr HLAĎO. Recenze monografie: Linhartová, D. - Danielová, L. - Máchal, P. (Ed.). Vybrané problémy celoživotního vzdělávání v evropském kontextu. Brno : Konvoj, 2010. Brno: Mendelova univerzita, 2011. 6 s. Lifelong Learning, roč. 1, č. 2. ISSN 1804-526X.
 80. HLAĎO, Petr. Výkonný redaktor a člen redakční rady. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2011 - 2017. ISSN 1804-526X.
 81. BALCAR, Jiří, Jiří HAVLENA a Petr HLAĎO. Zvolil jsem si techniku. Proč? Faktory výběru studijního oboru a střední školy žáky základních škol v Moravskoslezském kraji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 118 s. ISBN 978-80-7375-484-6.
 82. HLAĎO, Petr. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. In ŽITNIAKOVÁ GURGOVÁ, Beata. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2011. s. 256–269. ISBN 978-80-557-0239-1.
 83. 2010

 84. HLAĎO, Petr. Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 87-104. ISSN 1803-7437.
 85. HLAĎO, Petr. Strategie uplatňované rodiči při volbě další vzdělávací dráhy žáků. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství. Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky - školské poradenské zařízení pro dalšívzdělávání pedagogických pracovníků, 2010, roč. 59, s. 11-18. ISSN 1214-7230.
 86. HLAĎO, Petr. Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2010, roč. 20, č. 3, s. 66-81. ISSN 1211-4669.
 87. 2009

 88. HLAĎO, P. Příprava na volbu další vzdělávací dráhy : vyhledávání a práce s informacemi na internetu. In BERNÝ, L. (ed.). Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2009, D 3.35, s. 1–28. ISSN 1801-8440.
 89. HLAĎO, P. Sebepoznávání žáků : dotazník pracovního zaměření osobnosti. In BERNÝ, L. (ed.). Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2009, C 3.4, s. 1–36. ISSN 1801-8440.
 90. HLAĎO, P. Volba povolání : internetový portál http://vychova-vzdelavani.cz [online]. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1803-9669.
 91. HLAĎO, P. Využití prvků zážitkového učení při přípravě učitelů tematického okruhu Svět práce : teoretické souvislosti, metodické poznámky a nárys aktivit. In GÉRINGOVÁ, J. (ed.). Sborník z elektronické konference Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů [CD-ROM]. Ústí nad Labem: KVK ÚJEP, 2009. s. 1–14. ISBN 978-80-7414-101-0.
 92. HLAĎO, Petr. Výzkum volby povolání dospívajících v kontextu rodiny. In WALTEROVÁ, Eliška, GREGER, David, NOVOTNÁ, Jana. Přechod žáků ze základní školy na střední školu: pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009. s. 83–99. ISBN 978-80-7315-179-9.
 93. HLAĎO, P. Zpracování videopořadu s námětem ze světa práce a volby povolání. In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2009, B 1.4, 1–32. ISSN 1802-4513.
 94. 2008

 95. HLAĎO, P. Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol. In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2008, A 1.7. ISSN 1802-4513.
 96. HLAĎO, P. Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy. In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2008, B 3.1, s. 1–20. ISSN 1802-4513.
 97. HLAĎO, P. Po…VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy. In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2008, B 1.3, s. 1–24. ISSN 1802-4513.
 98. HLAĎO, P. Rodina, škola a jejich vliv na volbu povolání dospívajících. In KASÁČOVÁ, L. a K. (ed.) BENCOVÁ. Klíma školy 21. storočia : zborník prispevkov z vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. 56–58. ISBN 978-80-8083-586-6.
 99. HLAĎO, P. Rodina, škola a jejich vliv na volbu povolání dospívajících žáků : konceptuální rámec a návrh výzkumného designu (poster). 6. 5. 2008. Konference Klíma v škole 21. storočia: Univerzita Mateja Bela. Banská Bystrica, 2008.
 100. HLAĎO, P. Role rodiny a školy při přípravě českých žáků na volbu povolání. Pedagogické rozhľady : časopis pre školy a školské zariadenia. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, 2008, roč. 17, 1/2008, s. 25–28. ISSN 1335-0404.
 101. HLAĎO, P. Sebepoznávání žáků : dotazník pracovního zaměření osobnosti. In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2008, B 2.1, s. 1–28. ISSN 1802-4513.
 102. HLAĎO, P. Svět práce a volba povolání : učební text pro učitele. E-learning KTeIV. Brno: Katedra technické a informační výchovy Masarykovy univerzity, 2008. 117 s.
 103. HLAĎO, P. Volba povolání očima dospívajících a jejich rodičů : metodologie a vybrané výstupy výzkumu. In KLENKOVÁ, J. a M. VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. s. 1–13 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7315-167-6.
 104. HLAĎO, P. Volba povolání žáků základních škol a kariérové poradenství v České republice. Technológia vzdelávania. Nitra: SLOVDIDAC, 2008, roč. 16. ročník, 5/2008, s. 7–10. ISSN 1335-003X.
 105. HLAĎO, P. Volba povolání žáků základních škol v kontextu rodiny. In KNECHT, P. a V. NAJVAROVÁ. Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 31-36. ISBN 978-80-210-4753-2.
 106. HLAĎO, P. Volba povolání (1. část) : Úloha rodiny nebo školy? Moderní vyučování. Kladno: Aisis, 2008, roč. 12. ročník, 5/2008, s. 14–15. ISSN 1211-6858.
 107. HLAĎO, P. Volba povolání (2. část) : Internetové zdroje informací pro žáky a učitele. Moderní vyučování. Kladno: Aisis, 2008, roč. 12. ročník, 6/2008, s. 9–10. ISSN 1211-6858.
 108. 2007

 109. HLAĎO, P. Aby děti nastoupily do správného vlaku. Rodina a škola. Praha: Portál, 2007, roč. 54, č. 2, s. 20–23. ISSN 0035-7766.
 110. HLAĎO, P. E-learningový kurz eKariéra [online]. Učitelské listy. 2007. ISSN 1210-6313.
 111. HLAĎO, P. Možnosti využití nových technologií ve vyučování tematického okruhu Svět práce. In HRBÁČEK, J. Moderní technologie ve výuce : Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: MSD, 2007. s. 1–7. ISBN 978-80-7392-003-6.
 112. HLAĎO, P. Náměty projektové výuky v tematickém okruhu Svět práce. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2007, roč. 132, 2/2007, s. 7–12. ISSN 0323-0449.
 113. HLAĎO, P. Nové technologie v moderně zařízené školní třídě. Moderní vyučování. Kladno: Aisis, 2007, roč. 12. ročník, 10/2007, s. 10–12. ISSN 1211-6858.
 114. HLAĎO, P. Profesní orientace dospívajících : role rodiny a školy. In MAŇÁK, J. a T. JANÍK. Absolvent základní školy : Sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 113–120. ISBN 978-80-210-4402-9.
 115. HLAĎO, P. Projekt - "Hledám si své první zaměstnání". In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2007, B 1.1, s. 1–26. ISSN 1802-4513.
 116. HLAĎO, P. Volba povolání žáků základních škol v kontextu rodiny : projekt disertační práce a jeho realizace. In VAŠÁTKOVÁ, J. a R. POLÁŠEK. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: Votobia, 2007. s. 102–107. ISBN 978-80-7220-306-2.
 117. HLAĎO, P. Volba povolání žáků základních škol v kontextu rodiny : teoretická východiska a projekt disertační práce. In BARTOŇOVÁ, M. a M. VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole : Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. s. 1–11 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7315-150-8.
 118. HLAĎO, P. Životopis: Známý - neznámý? In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2007, B 1.2, s. 1–10. ISSN 1802-4513.
 119. 2006

 120. HLAĎO, P. Kariérové vzdělávání a poradenství v ČR. In KNECHT, P. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 31–35. ISBN 80-210-4163-3.
 121. HLAĎO, P. Motivace ke studiu by měla mít jinou podobu - více lidskou [online]. Britské listy. Praha, 2006. ISSN 1213-1792.
 122. HLAĎO, P. Škola ovlivňuje volbu povolání žáků velmi málo [online]. Učitelské listy. Praha, 2006. ISSN 1210-6313.
 123. 2004

 124. HLAĎO, P. Příprava žáků základních škol na volbu povolání : rigorózní práce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. 239 s.
 125. 2002

 126. HLAĎO, P. Současná úroveň a perspektivy českého bankovnictví : diplomová práce. Vedoucí: Ing. Oldřich Králík, CSc. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. 108 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 1. 2021 05:12