Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Martin VRUBEL. Sumář dobré praxe - sdílení praxe v inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 270 s.
  2. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Martin VRUBEL. Sumář dobré praxe. Zkušenosti s inzkluzivním vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0270-1.
  3. PANČOCHA, Karel, Sheri Leigh KINGSDORF, Vendula MALANÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Tullia SYCHRA REUCCI. Výjimečná učebnice, výjimečný e-learningový kurz. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2021.

  2020

  1. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dana DLOUHÁ a Martin VRUBEL. BeIN - Výzvy inkluze a jak na ně - dobrá praxe v inkluzivním vzdělávání & Sumář dobré praxe. 2020.

  2017

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Motivace a zkušenosti pedagogických pracovníků s použitím tabletů ve vzdělávání. In XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu - Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka. Motivace a zkušenosti pedagogických pracovníků s použitím tabletů ve vzdělávání. In XXV. konference ČAPV - Vilv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.

  2016

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Podpora inkluze prostřednictvím digitálních a multimediálních technologií. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, s. 93-116. ISBN 978-80-7315-255-0.
  2. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Lenka GAJZLEROVÁ. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 287 s. ISBN 978-80-210-8477-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
  3. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Lenka GAJZLEROVÁ. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 287 s. ISBN 978-80-210-8477-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.

  2015

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Cena děkana za významný tvůrčí čin - výzkumná monografie. Pedagogická fakulta, 2015.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 282 s. ISBN 978-80-210-8109-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
  3. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  4. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  5. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  6. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
  7. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015, 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.

  2014

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Motivace pedagogických pracovníků pro použití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 171-183. ISBN 978-80-210-7530-6.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 283 s. ISBN 978-80-210-7608-2.
  3. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 281 s. ISBN 978-80-210-7608-2.
  4. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  5. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  6. GAJZLEROVÁ, Lenka. Spezifika im Unterricht der Schüler mit sonderpädagogischem Fördebedarf mit Rücksicht auf Benutzung von digitalen Technologien in der Schule. In Nadregionální konference. 2014.
  7. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.

  2013

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Bariéry využití multimédií ve speciální pedagogice. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-210-6674-8.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka. Inkluze a informační a komunikační technologie. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 304-311. ISBN 978-80-210-6515-4.
  3. GAJZLEROVÁ, Lenka. Podpora inkluze prostřednictvím digitálních technologií. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inculusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 83-97. ISBN 978-80-210-6646-5.

  2012

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 19-29. ISBN 978-80-210-6101-9.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka. Analýza pohledu učitelů na digitální technologie ve vzdělávání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 229-238. ISBN 978-80-210-5996-2.
  3. GAJZLEROVÁ, Lenka. Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 283-310. ISBN 978-80-210-5941-2.
  4. GAJZLEROVÁ, Lenka. Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  5. GAJZLEROVÁ, Lenka, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Hodnocení Implementace školního vzdělávacího programu v oblasti hotelnictví: případová studie Hotelové školy Brno. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. první. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012, s. 69-76. ISBN 978-80-87300-19-0.
  6. GAJZLEROVÁ, Lenka a Petr KOPEČNÝ. „Mediale Erziehung“ als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik. In Anschluss statt Ausschluss - (inklusive) Medienbildung an Förderschulen und im gemeinsamen Unterricht. 2012.

  2011

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka. Digitální technologie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 107-121. ISBN 978-80-210-5663-3.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka. Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 449-458. ISBN 978-80-7315-216-1.
  3. GAJZLEROVÁ, Lenka. Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením. In Konference VZ MSM0021622443 - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
  4. GAJZLEROVÁ, Lenka. Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením – Příklady PC Programů. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011, s. 319-329. ISBN 978-80-210-5731-9.
  5. GAJZLEROVÁ, Lenka. Mediální výchova pro děti a mladistvé s postižením a znevýhodněním. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et. al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami. první. Brno: MU, 2011, s. 193-205. ISBN 978-80-210-5693-0.
  6. GAJZLEROVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Příklady úspěšného profesního vzdělávání osob s těžkým zdravotními postižením prostřednictvím e-learningu v Badensku-Württembersku. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 123-130. ISBN 978-80-210-5602-2.

  2010

  1. GAJZLEROVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Virtuální vzdělávání - využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým postižením (Neckargemünd, Baden-Württemberg). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 81-88. ISBN 978-80-210-5383-0.
  2. GAJZLEROVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Využití E-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým zdravotním postižením v Německu (Neckargemünd, Baden-Württemberg). In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

  2009

  1. PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Lenka GAJZLEROVÁ. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2009. vyd. Brno: Paido, 2009, 18 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  2. PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Lenka GAJZLEROVÁ. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 85-103, 18 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 08:28