Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOTRBOVÁ, Anna, Petra OVESNÁ, Tomáš GYBEĽ, Tomasz Witold RADASZKIEWICZ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Igor CRHA, Vít WEINBERGER, Ludek ZAVESKY, Vítězslav BRYJA a Vendula POSPÍCHALOVÁ. WNT signaling inducing activity in ascites predicts poor outcome in ovarian cancer. THERANOSTICS, LAKE HAVEN: IVYSPRING INT PUBL, 2020, roč. 10, č. 2, s. 537-552. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.37423.
 2. 2019

 3. WEINBERGER, Vít, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Petra OVESNÁ, Petra VINKLEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Michal ZIKÁN. A Novel Approach to Preoperative Risk Stratification in Endometrial Cancer: The Added Value of Immunohistochemical Markers. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers, 2019, roč. 9, APR 12 2019, s. 1-13. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.00265.
 4. VISSER, Nicole C. M., Louis J. M. VAN DER PUTTEN, Alex VAN EGERSCHOT, Koen K. VAN DE VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Francesc ALAMEDA, Camilla KRAKSTAD, Ingvild L. TANGEN, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Jitka HAUSNEROVÁ, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Jone TROVIK, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER, Johan BULTEN a Johanna M. A. PIJNENBORG. Addition of IMP3 to L1CAM for discrimination between low- and high-grade endometrial carcinomas: a European Network for Individualised Treatment of Endometrial Cancer collaboration study. Human pathology, Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company, 2019, roč. 89, JUL 2019, s. 90-98. ISSN 0046-8177. doi:10.1016/j.humpath.2019.04.014.
 5. ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Veronika HANZÍKOVÁ, Daniela DUŠKOVÁ, Lenka ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ, Iveta SVOBODOVÁ a Aleš HOŘÍNEK. Ascites-Derived Extracellular microRNAs as Potential Biomarkers for Ovarian Cancer. REPRODUCTIVE SCIENCES, THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2019, roč. 26, č. 4, s. 510-522. ISSN 1933-7191. doi:10.1177/1933719118776808.
 6. ZAVESKY, Ludek, Eva JANDÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Veronika HANZIKOVA, Daniela DUSKOVA, Lenka ZAVESKA DRABKOVA a Ales HORINEK. Ovarian Cancer: Differentially Expressed microRNAs in Tumor Tissue and Cell-Free Ascitic Fluid as Potential Novel Biomarkers. Cancer Investigation, PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS, 2019, roč. 37, č. 9, s. 440-452. ISSN 0735-7907. doi:10.1080/07357907.2019.1663208.
 7. REIJNEN, Casper, Willem Jan VAN WEELDEN, Martijn S. J. P. ARTS, Johan P. PETERS, Paul F. RIJKEN, Koen VAN DE VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Armando REQUES, Gemma MANCEBO, Camilla KRAKSTAD, Jone TROVIK, Ingfrid S. HALDORSEN, Jutta HUVILA, Martin KOSKAS, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Heidi V. N. KUSTERS-VANDEVELDE, Xavier MATIAS-GUIU, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER, Johan BUSSINK a Johanna M. A. PIJNENBORG. Poor outcome in hypoxic endometrial carcinoma is related to vascular density. British journal of cancer, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 120, č. 11, s. 1037-1044. ISSN 0007-0920. doi:10.1038/s41416-019-0461-2.
 8. POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Anežka KOTRBOVÁ, Veronika OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Igor CRHA, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. WNT signaling inducing activity in ascites predcts poor outcome in ovarian cancer. Praha: Ambit Media, a.s., 2019. ISSN 0862-495X.
 9. 2018

 10. PUTTEN, Louis J. van der, Nicole C. M. VISSER, Ko van de VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Fransesca ALAMEDA, Jone TROVIK, Reidun K. KOPPERUD, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Marc P. L. M. SNIJDERS, Sa VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Helga B. SALVESEN, Henrica M. J. WERNER, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER a Johanna M. A. PIJNENBORG. Added Value of Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, and L1 Cell Adhesion Molecule Expression to Histology-Based Endometrial Carcinoma Recurrence Prediction Models: An ENITEC Collaboration Study. International Journal of Gynecological Cancer, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 28, č. 3, s. 514-523. ISSN 1048-891X. doi:10.1097/IGC.0000000000001187.
 11. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Barbora CHALOUPKOVA a Michal ZIKAN. Brenner tumor of the ovary - ultrasound features and clinical management of a rare ovarian tumor mimicking ovarian cancer. GINEKOLOGIA POLSKA, GDANSK: VIA MEDICA, 2018, roč. 89, č. 7, s. 357-363. ISSN 0017-0011. doi:10.5603/GP.a2018.0061.
 12. MINÁŘ, Luboš, Michal FELSINGER, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Comparison of the Copenhagen Index versus ROMA for the preoperative assessment of women with ovarian tumors. INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2018, roč. 140, č. 2, s. 241-246. ISSN 0020-7292. doi:10.1002/ijgo.12371.
 13. FELSINGER, Michal, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Komplikace radioterapie u gynekologických malignit. Aktuální gynekologie a porodnictví, Praha: Aprofema, 2018, roč. 10, č. 2018, s. 23-28. ISSN 1803-9588.
 14. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jindřich VOMELA, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Onkoplastická chirurgie jako součást multidisciplinárního přístupu u karcinomu prsu z pohledu plastického chirurga. In 28. sympozium asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 2018.
 15. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Iva MIHULOVÁ, Michal FELSINGER, Otakar BEDNAŘÍK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Pokročilý maligní germinální tumor ovaria diagnostikovaný v pozdní postmenopauze. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, Suppl. 1, s. 94-95. ISSN 0862-495X.
 16. VINKLEROVÁ, Petra, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Pavel VENTRUBA, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Vít WEINBERGER. Role hormonální terapie u pacientek s karcinomem děložního těla. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY, PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2018, roč. 83, č. 4, s. 263-270. ISSN 1210-7832.
 17. FELSINGER, Michal, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER, Ivo ROVNÝ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Secondary cytoreductive surgery - viable treatment option in the management of platinum-sensitive recurrent ovarian cancer. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 228, SEP 2018, s. 154-160. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2018.06.036.
 18. WEINBERGER, Vít, Jana KADLECOVA, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Michal ZIKAN. Struma ovarii - ultrasound features of a rare tumor mimicking ovarian cancer. MEDICAL ULTRASONOGRAPHY, CLUJ-NAPOCA: SOC ROMANA ULTRASONOGRAFE MEDICINA BIOLOGIE-SRUMB, 2018, roč. 20, č. 3, s. 355-361. ISSN 1844-4172. doi:10.11152/mu-1526.
 19. MINÁŘ, Luboš, Michal FELSINGER, Marta ČÍHALOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Vulvar cancer recurrence - an analysis of prognostic factors in tumour-free pathological margins patients group. GINEKOLOGIA POLSKA, GDANSK: VIA MEDICA, 2018, roč. 89, č. 8, s. 424-431. ISSN 0017-0011. doi:10.5603/GP.a2018.0073.
 20. 2017

 21. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, E JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Šárka BOHATÁ, Renata KOUKALOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Bevacizumab v léčbě karcinomu děložního čípku – zkušenosti FN Brno. : C̆eská onkologická spolec̆nost Slovenská onkologicka spolecnost, 2017.
 22. HAUSNEROVÁ, Jitka, Vít WEINBERGER, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Jiří PRESL, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Robert SLUNÉČKO, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER a Milan ANTON. Brush cytology of the fallopian tube fimbria and its correlation with the histology of high grade serous carcinoma in fallopian tube. In International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), November 04-07, 2017. Vienna, Austria. 2017.
 23. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Michal FELSINGER. Cévní anatomie aortopelvického retroperitonea a její abnormality v souvislosti s radikální onkogynekologickou operativou - vlastní zkušenosti. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 2, s. 100-107. ISSN 1210-7832.
 24. MINÁŘ, Luboš, Michal FELSINGER, Ivo ROVNÝ, Filip ZLÁMAL, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Eva JANDÁKOVÁ. Modified posterior pelvic exenteration for advanced ovarian malignancies: a single-institution study of 35 cases. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Hoboken: Brill, 2017, roč. 96, č. 9, s. 1136-1143. ISSN 0001-6349. doi:10.1111/aogs.13177.
 25. VENTRUBA, Tomáš, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jindřich VOMELA, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Možnosti onkoplastické chirurgie u karcinomu prsu v reprodukčním věku. In 16.česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce. 2017.
 26. SISOVSKA, I., Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. Novinky ve FIGO stagingu karcinomu ovaria, tuby a peritonea. Česká gynekologie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 82, č. 3, s. 230-236. ISSN 1210-7832.
 27. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jakub GREGOR, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Jan NEDVĚD, Ladislav DUŠEK a Lydia THEMOSHOK. Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 6, s. 389-396. ISSN 0042-773X.
 28. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Dagmar SEIDLOVÁ, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Vliv pooperačního podání oktreotidu na redukci lymforey a následně vzniku lymfocyst, lymfedému a lymfatického ascitu po lymfadenektomii u gynekologických malignit. Česká gynekologie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 82, č. 2, s. 92-99. ISSN 1210-7832.
 29. 2016

 30. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Lada KLVAČOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Germinální tumor ovaria manifestovaný život ohrožujícím neuropsychiatrickým syndromem. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2016. ISSN 0862-495X.
 31. MINÁŘ, Luboš, Ivanka KLABENEŠOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Is human epididymis protein 4 an effective tool for the differential diagnosis of benign and malignant endometrial tumours? European Journal of Gynaecological Oncology, Montreal: IROG CANADA, 2016, roč. 37, č. 5, s. 617-621. ISSN 0392-2936. doi:10.12892/ejgo3090.2016.
 32. PUTTEN, L.J.M. van der, Nicole C. M. VISSER, Koen VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Fransesc ALAMEDA, Jone TROVIK, Reidun K. KOPPERUD, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDAKOVA, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Helga B. SALVESEN, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER a Johanna M. A. PIJNENBORG. L1CAM expression in endometrial carcinomas: an ENITEC collaboration study. British journal of cancer, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2016, roč. 115, č. 6, s. 716-724. ISSN 0007-0920. doi:10.1038/bjc.2016.235.
 33. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.
 34. JANZOVÁ, L., Luboš MINÁŘ, Petra PRAKSOVÁ, Lukáš FROLA a Pavel VENTRUBA. Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 186-191. ISSN 1210-7832.
 35. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, M. BENDOVA, Hana PETERKOVÁ, J. NEDVED, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 29, č. 1, s. 52-58. ISSN 0862-495X.
 36. SVĚRÁK, Tomáš, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, M. BENDOVA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jan NEDVĚD a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 210-215. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016210.
 37. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Jan NEDVĚD, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Selected psychometric properties of the Czech Version of the FACT-B Scale (Version 4) for Measuring Quality of Life in Breast Cancer Patients. Praktická gynekologie, Brno: Facta Medica, 2016, roč. 20, 3-4, s. 156-161. ISSN 1211-6645.
 38. ZAVESKY, L., E. JANDAKOVA, R. TURYNA, L. LANGMEIEROVA, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Supernatant versus exosomal urinary microRNAs. Two fractions with different outcomes in gynaecological cancers. Neoplasma, BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 1, s. 121-132. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2016_015.
 39. 2015

 40. ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Radovan TURYNA, Lucie LANGMEIEROVÁ, Vít WEINBERGER, Lenka ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ, Martina HŮLKOVÁ, Aleš HOŘÍNEK, Daniela DUŠKOVÁ, Jaroslav FEYEREISL, Luboš MINÁŘ a Milada KOHOUTOVÁ. Evaluation of Cell-Free Urine microRNAs Expression for the Use in Diagnosis of Ovarian and Endometrial Cancers. A Pilot Study. Pathology & Oncology Research, Dordrecht: Springer, 2015, roč. 21, č. 4, s. 1027-1035. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-015-9914-y.
 41. MINÁŘ, Luboš a Mária ZVARÍKOVÁ. Gynekologické zhoubné nádory. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 206-229, 24 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 42. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. In Sborník abstrakt XXXIX. brněnských onkologických dnů a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2015, 28 (Suppl 1). 2015.
 43. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, PRESL a ZIKÁN. L1CAM – nový prognostický marker u endometriálního karcinomu. In SNGP 26.-28.11.2015, Brno. 2015.
 44. ZAVESKY, L., E. JANDAKOVA, R. TURYNA, L. LANGMEIEROVA, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ a M. KOHOUTOVÁ. New perspectives in diagnosis of gynaecological cancers: Emerging role of circulating microRNAs as novel biomarkers. Neoplasma, Bratislava: Aepress, 2015, roč. 62, č. 4, s. 509-520. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_062.
 45. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal FELSINGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Postoperative administration of Octreotide to reduce lymphorrhea after lymphadenectomy in gynecological malignancies. In ESGO 2015, Nice, Francie. 2015.
 46. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jan NEDVĚD, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie, Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 4, s. 210-218. ISSN 1211-6645.
 47. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nedvěd JAN, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Predikce míry a intenzity psychologického distresu po onkologické léčbě u pacientek s karcinomem mammy pomocí psychologických a biologických proměnných. In 19. mammologické sympozium. 2015.
 48. MINÁŘ, Luboš, Ivanka KLABENEŠOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Prognostic value of human epididymis protein 4 in endometrial cancer and its utility for surgical staging. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 41, č. 10, s. 1644-1652. ISSN 1341-8076. doi:10.1111/jog.12764.
 49. FELSINGER, Michal, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Robert HUDEČEK. Radikální fertilitu zachovávající operační výkony u gynekologických malignit - pětiletý soubor. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 339-344. ISSN 1210-7832.
 50. POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Jan SVOBODA, Zankruti DAVE, Anna KOTRBOVÁ, Karol KAISER, Dobromila KLEMOVÁ, Ladislav ILKOVICS, Aleš HAMPL, Igor CRHA, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. Simplified protocol for flow cytometry analysis of fluorescently labeled exosomes and microvesicles using dedicated flow cytometer. Journal of Extracellular Vesicles, Järfälla: Co-Action Publishing, 2015, roč. 4, č. 25530, s. 1-15. ISSN 2001-3078. doi:10.3402/jev.v4.25530.
 51. MINÁŘ, Luboš, I. KLABENEŠOVÁ a E. JANDÁKOVÁ. Význam HE4 v diferenciální diagnostice patologií endometria. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 4, s. 256-263. ISSN 1210-7832.
 52. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie, Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 1, s. 25-37. ISSN 1211-6645.
 53. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie, Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 3, s. 172-181. ISSN 1211-6645.
 54. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
 55. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
 56. 2014

 57. BENDOVÁ, Marcela, Karel BENDA, Kateřina SKŘIVANOVÁ a Luboš MINÁŘ. Anxiety and depression - complicating factors of lymphedema treatment. In 40th ESL Congress – European Society of Lymphology. 2014. ISSN 0778-5569.
 58. ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Radovan TURYNA, Lucie LANGMEIEROVÁ, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity. Praktická gynekologie, Brno: Ambit Media, 2014, roč. 18, č. 4, s. 275-280. ISSN 1211-6645.
 59. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. 2014. ISBN 978-80-7492-155-1.
 60. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR, Jan NEDVĚD, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA, Jiří MAYER a Lydia TEMOSHOK. Evaluating Disease and Patient Characteristics which Predict (Retrospectively) Changes in Quality of Life after Breast Cancer Diagnosis and Treatment. In 16th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy. 2014. ISSN 1099-1611. doi:10.1111/j.1099-1611.2014.3697.
 61. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Eva JANDÁKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Petr SZTURZ a Zdeněk MECHL. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, „Léčba pokročilého karcinomu…“, s. 31-33. ISSN 1801-1209.
 62. FELSINGEROVÁ, Zuzana, Luboš MINÁŘ a Vít WEINBERGER. Incidence a terapie lymfocyst po provedené systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomii - vlastní soubor. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 388-392. ISSN 1210-7832.
 63. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Operační léčba pokročilého karcinomu ovaria - naše zkušenosti a výsledky 2010-2013. In 4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, Ostrava 28.-30.11.2014. 2014.
 64. MINÁŘ, Luboš, Zuzana IVANOVÁ a Eva JANDÁKOVÁ. Ovariální epiteliální malignity v adolescentním věku. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 2, s. 98-102. ISSN 1210-7832.
 65. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR a Pavel VENTRUBA. Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 66. KADLECOVÁ, Jana, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA a Eva JANDÁKOVÁ. Struma ovaria – verifikace ultrazvukových markerů diagnostiky a charakteristika vlastního souboru pacientek v letech 2009-2014. In 4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, Ostrava 28.-30.11.2014. 2014.
 67. 2013

 68. IVANOVÁ, Zuzana a Luboš MINÁŘ. Časná recidiva ovariálního bordeline tumoru o 14-leté pacientky. In Konference Sekce gynekologie dětí a dospívajícíh ČGPS ČLS JEP, 18.-20.4.2013, Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
 69. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Diagnostics of malign ovarian tumors by ultrasound and CA 125 – our experience. : International Journal of Gynecological Cancer, 2013. s. 494-1759. ISSN 1048-891X.
 70. MINÁŘ, Luboš, Hafez AL AWAD a Eva JANDÁKOVÁ. Germinální tumory - heterogenní skupina ovariálních malignit. Gynekolog, 2013, č. 4, s. 149-155.
 71. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 72. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 73. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 74. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Současný trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In Sborník přednášek - XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno, 4/2013. 2013. s. 95.
 75. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Současný trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 76. 2012

 77. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Veronika ŤÁPALOVÁ. Cost benefit tumor markeru SCCA v dispenzární péči pacientek s karcinomem děložního hrdla. In MUDr.Marek Svoboda, PhD.. XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 1-331, 331 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 78. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Eva JANDÁKOVÁ. Histopatologická klasifikace karcinomu prsu a její vztah k využitelným modalitám systémové léčby. Praktická gynekologie, Brno: Facta Medica, s.r.o., 2012, roč. 16, č. 1, s. 36-41. ISSN 1211-6645.
 79. VENTRUBA, Pavel, Igor CRHA, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ a Luboš MINÁŘ. Historie a současnost Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 88-90. ISSN 1210-7832.
 80. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Imunoterapie karcinomu ovaria. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 145-152. ISSN 1210-7832.
 81. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Moderní chirurgická a biologická léčba karcinomu prsu. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 6, s. 513-520. ISSN 1210-7832.
 82. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Karel DVOŘÁK. Otázky v neoadjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Acta chemotherapeutika, Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 2012, roč. 21, 1-3 2012, s. 152-155. ISSN 1335-0579.
 83. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Karel DVOŘÁK. Otázky v neoadjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Acta chemotherapeutika, Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 2012, roč. 21, 1-3 2012, s. 152-155. ISSN 1335-0579.
 84. MINÁŘ, Luboš, Marcela HVIZDOVÁ, Vít WEINBERGER a Eva JANDÁKOVÁ. Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit. Česká gynekologie, ČLS J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 132-138. ISSN 1210-7832.
 85. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Význam ultrazvuku a CA 125 v diagnostice karcinomu ovaria. In MUDr.Marek Svoboda, PhD.. XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 1-331, 331 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 86. 2011

 87. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Karcinom těla děložního - staging up to date. In Sborník přednášek - 16. ročník sympozia - onkologie v gynekologii a mamologii, leden. 2011.
 88. MINÁŘ, Luboš a Vít WEINBERGER. Prognostický význam tumor markeru SCCA u pacientek s operabilními stadii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla. Praktická gynekologie, Praha: Ambit Media, 2011, roč. 15, č. 2, s. 64-69. ISSN 1211-6645.
 89. MINÁŘ, Luboš a Vít WEINBERGER. Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria. In Sborník přednášek - XXXIV. Brněnské onkologické dny, duben. 2011.
 90. 2010

 91. MINÁŘ, Luboš, Hafez AL-AWAD a Eva JANDÁKOVÁ. Borderline ovariální tumory. Praktická Gynekologie, 2010, roč. 14, č. 3, s. 123-127. ISSN 1211-6645.
 92. LUKÁŠOVÁ, Tereza a Luboš MINÁŘ. Borderline tumory ovaria v graviditě. Praktická Gynekologie, 2010, roč. 2010/14, č. 3, s. 178. ISSN 1211-6645.
 93. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Eva JANDÁKOVÁ. Fertilitu zachovávající radikální operační léčba u karcinomu ovaria klinicky prezentovaného velkoobjemovým ovariálním kystomem. In prof.MUDr.Rostislav Vyzula. Sborník přednášek - XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: MOÚ Brno, 2010. s. 261. ISBN 978-80-86793-15-3.
 94. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Karcinom těla děložního - staging up to date. In 85. Jihomoravský krajský doškolovací seminář – Reprodukční gynekologie a onkogynekologie. 2010.
 95. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Petr KYSELA. Komplikace radikálních onkogynekologických operací. Česká gynekologie, 2010, roč. 75, č. 4, s. 346-352. ISSN 1210-7832.
 96. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, L. MINÁŘ a V. WEINBERGER. Platina v léčbě karcinomu prsu-další krok k individualizaci léčby, vlastní zkušenosti. In Vybrané otázky onkologie XIV. Praha: Galén, 2010. s. 167-169, 3 s. ISBN 978-80-7262-708-0.
 97. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Eva JANDÁKOVÁ. Sekundární malignity ženského genitálu. Česká gynekologie, Praha: ČGPS, 2010, roč. 75, č. 6, s. 355-359. ISSN 1210-7832.
 98. CHOVANEC, Josef, Luboš MINÁŘ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Zhoubné mezenchymální a smíšené nádory dělohy - možnosti léčby. In Sborník přednášek - 15. ročník sympózia - Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden. 2010.
 99. 2009

 100. MINÁŘ, Luboš. Fertilitu zachovávající terapie gynekologických malignit. Česká gynekologie, Praha, 2009, roč. 74/2009, č. 6, s. 420-427. ISSN 1210-7832.
 101. MINÁŘ, Luboš, Denisa PETROVOVÁ a Jan KÜMMEL. Karcinom děložního těla - raritní varianta vzdálené metastázy. Česká gynekologie, Praha, 2009, roč. 74/2009, č. 5, s. 383-388. ISSN 1210-7832.
 102. MINÁŘ, Luboš, Jan KÜMMEL a Josef CHOVANEC. Maligní nádory vulvy. Praktická gynekologie, 2009, roč. 13/2009, č. 3, s. 148-152. ISSN 1211-6645.
 103. MINÁŘ, Luboš, Hafez AL AWAD a Jan KÜMMEL. Paraneoplastické syndromy v onkogynekologii. Česká gynekologie, Praha, 2009, roč. 74, č. 3, s. 171-176. ISSN 1210-7832.
 104. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Luboš MINÁŘ a Josef CHOVANEC. První zkušeností s vakcinací proti HPV na GPK Brno. In Sborník přednášek - 14. ročník sympózia - Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden 2010. 2009.
 105. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Luboš MINÁŘ. Vliv hodnoty CA125 a hemoglobinu na prognózu ovariálního karcinomu. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 74/2009, č. 4. ISSN 1210-7832.
 106. MINÁŘ, Luboš a Jan KÜMMEL. Využití laparoskopie v diagnostice a terapii gynekologických malignit. Gynekolog, 2009, č. 2, s. 46-48. ISSN 1210-1133.
 107. 2008

 108. SVITEKOVÁ, Miroslava a Luboš MINÁŘ. Carcinoma mammae v puerperiu. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 2. ISSN 0862-495X.
 109. ŠULA, Jan a Luboš MINÁŘ. Možnosti paliativní terapie tumoru ovaria. Praktická gynekologie, 2008, roč. 2008, č. 4.
 110. KÜMMEL, Jan a Luboš MINÁŘ. Raritní histologická varianta malignity těla děložního. Brno: Praktická gynekologie, 2008.
 111. 2007

 112. BENEŠ, Radek a Luboš MINÁŘ. Cystosarcoma phyllodes permagnum. Brno: Praktická gynekologie, 2007.
 113. ŠULA, Jan a Luboš MINÁŘ. Možnosti paliativní terapie u inoperabilního tumoru ovaria - kazuistika. Brno: Praktická gynekologie, 2007.
 114. 2006

 115. CHOVANEC, Josef a Luboš MINÁŘ. Karcinom pochvy. Praktická gynekologie, únor 2006, s.74-77, 2006.
 116. CHOVANEC, Josef. Karcinom pochvy. Praktická gynekologie, Brno, 2006, roč. 10, č. 2, s. 74 - 77.
 117. PAČOVSKÝ, Zdeněk a Luboš MINÁŘ. Od Halsteda k záchovným operacím aneb rozsah chirurgických výkonů u karcinomu prsu, Sborník přednášek - Mammologický den, Celostátní konference LF UK a FN Plzeň, červen 2006. 2006.
 118. MINÁŘ, Luboš a Josef CHOVANEC. Prediktivní role vaginální ultrasonografie v diagnostice karcinomu endometria pomocí stanovení tzv. endometrium/myometrium indexu(EMI). Česká gynekologie, 2006, roč. 11/2006, č.6, s. 541-455. ISSN 1210-7832.
 119. PETROVOVÁ, Denisa a Luboš MINÁŘ. Tumor malé pánve u gynekologické pacientky - raritní případ benigního nádoru apendixu - kazuistika. Praktická Gynekologie, únor 2006, s.69-70, 2006.
 120. 2005

 121. SVITEKOVÁ, Miroslava a Luboš MINÁŘ. Carcinoma mammae v puerperiu. Praktická Gynekologie, 2005, roč. 2005, č. 6.
 122. JURÁNKOVÁ, Eva a Luboš MINÁŘ. Raritní kazuistika intrauterinní gravidity u pacientky s onkologickou anamnezou. Praktická gynekologie, 2005, roč. 2005, č. 6.
 123. 2002

 124. CHOVANEC, Josef a Luboš MINÁŘ. Paclitaxel - weekly režim u starších pacientek s karcinomem ovaria. In Sborník přednášek 7.ročník sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, FN Brno 2002. 2002. s. 102-104, 3 s.
 125. CHOVANEC, Josef a Luboš MINÁŘ. Weekly paclitaxel injection in elderly women with recurrent ovarian cancer. International Journal of cancer, Supplementum 13, 2002, 2002, s. 386.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2020 14:56