Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. SOUKUP, Ladislav, Jana HRUŠKOVÁ, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Eva ZÁVODNÁ, Ivo VISCOR, Magdalena MATEJKOVA a Vlastimil VONDRA. Comparison of noninvasive pulse transit time determined from Doppler aortic flow and multichannel bioimpedance plethysmography. Medical & Biological Engineering & Computing. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019, roč. 57, č. 5, s. 1151-1158. ISSN 0140-0118. doi:10.1007/s11517-018-01948-x.

  2018

  1. LANGER, Peter, Pavel JURAK, Vlastimil VONDRA, Josef HALAMEK, Michal MESTANIK, Ingrid TONHAJZEROVA, Ivo VISCOR, Ladislav SOUKUP, Magdalena MATEJKOVA, Eva ZÁVODNÁ a Pavel LEINVEBER. Respiratory-Induced Hemodynamic Changes Measured by Whole-Body Multichannel Impedance Plethysmography. Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2018, roč. 67, č. 4, s. 571-581. ISSN 0862-8408.

  2017

  1. SVAČINOVÁ, Jana, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Matematická analýza citlivosti baroreflexu v kontextu změn délek srdečních intervalů. 2017.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.

  2016

  1. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Analýza pulzové vlny u mladých žen ve věku 18-22let: pilotní studie. In 92. Fyziologické dny. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.

  2015

  1. HRUŠKOVÁ, Jana, Eva ZÁVODNÁ, Jiri MOUDR, Natasa HONZIKOVA a Bohumil FISER. Calculation of the Pulse Wave Velocity from the Waveform of the Central Aortic Pressure Pulse in Young Adults. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 385-388. ISSN 2325-8861.
  2. SVAČINOVÁ, Jana, M. JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, B. CZIPPELOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of causal interactions between systolic blood pressure and inter-beat intervals in adolescents. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, č. 6, s. 821-829. ISSN 0862-8408.
  3. KOSOVÁ, Nikola, Ksenia BUDINSKAYA, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Childhood obesity and changes in the cardiovascular system whole staying at a Children´s treatment centre. A pilot study. In 24th Meeting European Society of Paediatric Clinical Research. 2015.
  4. SVAČINOVÁ, Jana, Michal JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Barbora CZIPPELOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Kauzální vztah mezi tepovými intervaly a systolickým krevním tlakem: změny s věkem v průběhu dospívání. In 91. fyziolgické dny v Brně. 2015. ISSN 1801-6103.
  5. SVAČINOVÁ, Jana, Michal JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Barbora CZIPPELOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Kauzální vztah mezi tepovými intervaly a systolickým krevním tlakem: změny s věkem v průběhu dospívání. In 59. Studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  6. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Petr LOKAJ, Petra VYSOČANOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
  7. NOVÁK, Jan, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Filip ŠUSTR, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus +A1166C AT1R genu ovlivňuje diastolický krevní tlak a citlivost baroreflexu. In XXII. Konference Mladých Lékařů. 2015. ISSN 1805-7977.
  8. ZÁVODNÁ, Eva, Jana HRUŠKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVA, Ludmila BRAZDOVA a Natasa HONZIKOVA. The Development of LF/HF Ratio and its Dependence on the Mean Heart Rate in Children and Adolescents. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1045-1048. ISSN 2325-8861.
  9. TKÁČOVÁ, Monika a Eva ZÁVODNÁ. Účinok zeleného čaju na zmenu krvného tlaku. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
  10. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV ANTIKONCEPCE NA REGULACI KREVNÍHO TLAKU AUTONOMNÍM NERVOVÝM SYSTÉMEM. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
  11. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV ANTIKONCEPCE NA REGULACI KREVNÍHO TLAKU AUTONOMNÍM NERVOVÝM SYSTÉMEM. In 59. Studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  12. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Ksenia BUDINSKAYA, Eva ZÁVODNÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.

  2014

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. In Alan Murray. Computing in Cardiology Conference, 2014. New York: IEEE, 2014. s. 301-304. ISBN 978-1-4799-4346-3.
  2. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Petra VYSOČANOVÁ. IMT A KRÁTKODOBÁ REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Anna PETROVÁ, Daniel KOTHAJ, Hana HRSTKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Onkologická léčba v dětství a její vliv na regulace v kardiovaskulární soustavě. In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Zlín 2015. 2014. ISSN 0069-2328.
  4. MOUDR, Jiří, Jana SVAČINOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The Vibration Plethysmographic Method of Arterial Compliance Analysis in Dependence on Transmural Pressure. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2014, roč. 63, Suppl 4, s. "S489"-"S495", 7 s. ISSN 0862-8408.
  5. MOUDR, Jiří, Jana SVAČINOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. VIBRATION PLETHYSMOGRAPHIC METHOD OF ARTERIAL COMPLIANCE ANALYSIS IN DEPENDENCE ON TRANSMURAL PRESSURE. In 90. fyziologické dny v Bratislavě. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.

  2013

  1. PETROVÁ, Anna, Daniel KOTHAJ, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Dysregulace v kardiovaskulární soustavě po onkologické léčbě v dětství. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina, 2013. 2013.
  2. NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Kombinovaný vliv polymorfismů v genech pro aldosteronsyntázu (ALDS) a angiotenzin-konvertující enzym (ACE) na krátkodobou variabilitu a regulaci krevního tlaku. In 41. Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2013.
  3. ŘÍHA, Kamil, Jan MAŠEK, Radim BURGET, Radek BENEŠ a Eva ZÁVODNÁ. Novel method for localization of common carotid artery transverse section in ultrasound images using modified viola-jones detector. Ultrasound in medicine & biology. New York: ELSEVIER SCIENCE INC, 2013, roč. 39, č. 10, s. 1887-1902. ISSN 0301-5629. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2013.04.013.
  4. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Petr LOKAJ a Zuzana NOVÁKOVÁ. PILOTNÍ STUDIE:ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ PO RENALNÍ DENERVACI U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ. 2013.
  5. MOUDR, Jiří, Jana SVAČINOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. PLETYSMOGRAFICKÁ METODA ANALÝZY VZTAHU ARTERIÁLNÍ COMPLIANCE V ZÁVISLOSTI NA PROMĚNNÉM VIBRAČNÍM TRANSMURÁLNÍM TLAKU. In 41. Konferencia komise experimentálnej kardiológie. 2013.
  6. NOVÁKOVÁ, Zuzana a Eva ZÁVODNÁ. Vývoj krátkodobé regulace krevního tlaku. In XIX. Luhačovické pediatrické dny. 2013. ISBN 978-80-87450-08-6.
  7. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Jana SVAČINOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Jana KOLÁŘOVÁ a Šimon VADJÁK. Změny krevního tlaku a jeho regulace během vertikalizace u pacientů s krční míšní lézí. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2013.

  2012

  1. ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ a Eva ZÁVODNÁ. Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 2012. Patent. Číslo: 303512. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ. Datum registrace: 9. 12. 2010. Datum přijetí: 19. 9. 2012.
  2. ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ a Eva ZÁVODNÁ. Bodově interpolační způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 2012. Patent. Číslo: 303499. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ. Datum registrace: 9. 12. 2010. Datum přijetí: 12. 9. 2012.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša a Eva ZÁVODNÁ. Is Low Baroreflex Sensitivity only a Consequence of Essential Hypertension or also a Factor Conditioning Its Development? In Madhu Khullar (ed.) Genetics and Pathophysiology of Essential Hypertension. Rijeka: InTech, 2012. s. 67-88. Essential Hypertension. ISBN 978-953-51-0282-3.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Eva ZÁVODNÁ, M. JAVORKA, I. TONHAJZEROVÁ a K. JAVORKA. Spectral Peak Frequency in Low-Frequency Band in Cross Spectra of Blood Pressure and Heart Rate Fluctuations in Young Type 1 Diabetic Patients. Physiological Research. 2012, roč. 61, č. 4, s. 347-354. ISSN 0862-8408.
  5. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. SRDEČNÍ INTERVAL JAKO „MATOUCÍ“ PROMĚNNÁ VE STANOVENÍ VÝVOJE KARDIOVASKULÁRNÍCH PARAMETRŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. 2012. ISSN 1801-6103.
  6. NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV POLYMORFISMU V GENU PRO ALDOSTERONSYNTÁZU NA KRÁTKODOBOU VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A CITLIVOST BAROREFLEXU U MLADÝCH OSOB. In 40. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2012. ISSN 1801-6103.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Anna PETROVÁ a Matej PEKAŘ. Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu. In X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.

  2011

  1. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Anwer to Slezák and Waczulíková. Praha: Academy of Science of the CzechRepublic, 2011. 2 s. Physiological Research. ISSN 0862-8408.
  2. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability in man. Physiological Research. Prague: Inst. Physiol., Acad. Sci. Czech Rep., 2011, roč. 60, č. 1, s. 193-197. ISSN 0862-8408.
  3. ŠŤASTNÁ, Jana, Anna PETROVÁ, Matej PEKAŘ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and analysis of pulse wave in young diabetics patients. In 20th Meeting of ES-PCR. 2011.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BOTHOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. CITLIVOST BAROREFLEXU A POZDNÍ EFEKT ANTRACYKLINOVÉ TERAPIE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ. In 39. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP. 2011. ISSN 1804-4409.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Lukáš ZUBAL, Jiří MOUDR a Kamil ŘÍHA. Development of Technical Resolution of Registration and Analysis of Physiological Signals. In G. Papadourakis, I. Lazaridis, A. Gotsia and D.Paschaloudis. Proceedings of the 7th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education. Héraklion: Technological Educational Institute of Crete, 2011. s. 275- 280. ISBN 978-960-99889-1-9.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ a Bohumil FIŠER. CHANGES IN SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AND PULSE INTERVAL VARIABILITY IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS. In 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention. 2011. ISSN 0263-6352.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Michal JAVORKA, Kamil JAVORKA, Ingrid TONHAJZEROVÁ a Antonín KRTIČKA. CHANGES OF BLOOD PRESSURE BAROREFLEX REGULATION IN YOUNG TYPE-1 DIABETICS. 2011. ISSN 1804-4409.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z fyziologie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
  9. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Reproducibility and Repeatability Answer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011, roč. 60, č. 1, s. 204-205. ISSN 0862-8408.
  10. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Dale Robert KALINA, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Hana HRSTKOVÁ. VLIV ONKOLOGICKÉ LÉČBY ANTRACYKLINY NA CITLIVOST BAROREFLEXU U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. In XIX. výroční sjezd ČKS. 2011.
  11. ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ a Eva ZÁVODNÁ. Zařízení pro analýzu prostorově se měnících objektů. 2011.

  2010

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Petr HONZÍK. Anthracycline therapy and 24-hour blood-pressure profile in long-term survivors of childhood cancer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl 1, s. "S97"-S102", 6 s. ISSN 0862-8408.
  2. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of A1166C Polymorphism in AT(1) Receptor Gene with Baroreflex Sensitivity. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2010, roč. 59, č. 4, s. 517-528. ISSN 0862-8408.
  3. BOTHOVÁ, Pavla, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Dale Robert KALINA, Klára HONZÍKOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Comparison of baroreflex sensitivity determined by cross-spectral analysis at respiratory and 0.1 Hz frequencies. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2010, roč. 59, Suppl 1, s. S103-S111, 9 s. ISSN 0862-8408.
  4. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Effect of anthracycline therapy on baroreflex sensitivity in children and adolescents between 11 to 20 years. 2010.
  5. ŠŤASTNÁ, Jana, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Evaluation of sympathovagal balance in oncological patients by spectral methods. In Jiří Jan, Radovan Jiřík, Radim Kolář, Jana Kolářová, Jiří Kozumplík, Ivo Provazník. Biosignal 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 173-176. ISBN 978-80-214-4105-7.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Michal JAVORKA, Ingrid TONHAJZEROVÁ, Kamil JAVORKA, Antonín KRTIČKA, Eva ZÁVODNÁ a Bohumil FIŠER. Fluctuation of the low-spectrum peak frequency and baroreflex sensitivity in cross-spectra of blood pressure and heart rate in young diabetics. In 6th International Congress of Pathophysiology. 2010.
  7. FIŠER, Bohumil, Michal JAVORKA, Ingrid TONHAJZEROVÁ, Kamil JAVORKA, Antonín KRTIČKA, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Frequency of the spectral peak (60-120 mHz) in blood pressure and heart rate in young diabetics. 2010.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ a Jiří MOUDR. Hodnocení funkce autonomního nervového systému u dětí a dospívajících po antracyklinové terapii. In 18. sjezd České kardiologické společnosti. 2010. ISSN 1803-7712.
  9. FIŠER, Bohumil, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jiří MOUDR. Non-invasive determination of baroreflex open-loop gain in man. In Clinical Autonomic Research. 2010. ISSN 0959-9851.
  10. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
  11. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Reproducibility of blood pressure and inter-beat interval variability in man. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2010, roč. 59, Suppl. 1, s. 113-121. ISSN 0862-8408.
  12. JÍRA, Miroslav, Robert VYSOKÝ, Naděžda VOMELOVÁ, Jindřich VOMELA a Eva ZÁVODNÁ. Souvislost genetických faktorů s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění u sportovců. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2010, Vol. 19, No. 4, s. 209-213. ISSN 1210-5481.
  13. HRUŠKOVÁ, Jana, Eva ZÁVODNÁ, Jiří MOUDR a Jan FIŠER. Vztah mezi baroreflexní senzitivitou a rychlostí tepové vlny u dospívajících a mladých dospělých. In 54. Studentská vědecká konference. 2010.

  2009

  1. FIŠER, Bohumil, Nataša HONZÍKOVÁ, Jiří MOUDR, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Baroreflex open-loop gain at rest and during exercise in man. 2009.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Comparison of baroreflex sensitivity determined by cross-spectral analysis at respiratory and 0.1 Hz frequencies in man. 2009.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Non-invasive determination of baroreflex sensitivity and breathing. 2009.
  4. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. The relationship between ambulatory blood pressure monitoring and cardiovascular parameter after anthracycline therapy. In 18. meeting of ES-PCR. 2009.

  2008

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Petr HONZÍK. A late effect of an anthracycline therapy on 24-hour profile of blood pressure. In 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations. 1. vyd. Parma: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 2008. s. 1-3.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Cardiac interval and blood pressure variability in children and adolesccents. Abstract. 2008.
  3. HONZÍKOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antoín KRTIČKA a Petr HONZÍK. EFFECT OF BAROREFLEX ON BLOOD PRESSURE VARIABILITY. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
  4. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antonín KRTIČKA a Petr HONZÍK. Evaluation of effectivity of baroreflex to suppress the systolic blood pressure variability. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 156-158. ISSN 1211-412X.
  5. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antonín KRTIČKA a Petr HONZÍK. Evaluation Of Effectivity Of Baroreflex To Suppress The Systolic Blood Pressure Variability. Abstract. In Analysis of biomedical signals and images, Biosignál 2008, Book of abstracts. 2008. ISBN 978-80-214-3612-1.
  6. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, roč. 57, č. 3, s. 385-391. ISSN 0862-8408.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Petr HONZÍK. Twenty four hour blood pressure profile in patients after an anthracycline treatment. 2008.
  8. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
  9. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Vývoj variability srdečních intervalů a variability krevního tlaku ve věku 11-20 let. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2008.

  2007

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Ambulatorní monitorování krevního tlaku u dětí, dospívajících a mladých dospělých 10 let po léčbě antracykliny. In Sborník, 17. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-86225-36-4.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. Ambulatory blood pressure monitoring in patients after anthracycline therapy. Abstracts. 2007.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Arterial blood pressure and baroreflex sensitivity 1-18 years after completing anthracycline therapy. Neoplasma. Bratislava: SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2007, roč. 54, č. 2, s. 162-167. ISSN 0028-2685.
  4. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex Sensitivity And A1166C Polymorphism In AT1 Receptor Gene. 2007.
  5. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  6. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Citlivost baroreflexu a polymorfismus A1166C v genu pro AT1 receptor. In Sborník abstrakt 51. Studentské vědecké konference LF MU. 2007.
  7. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Antonín KRTIČKA. Effectiveness of supression of systolic blood pressure variability by baroreflex. 2007. ISSN 0959-9851.
  8. JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
  9. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská Fakulta, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
  10. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z Fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská fakulta Brno, 2007. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
  11. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In Abstracts.16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  12. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Vliv polymorfismu C5266T v genu pro nNOS na variabilitu v srdečním intervalu. 2007.
  13. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. 2007.
  14. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. 24hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů po terapii nádorového onemocnění.Abstrakt. 2007.

  2006

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Petr HONZÍK. Additive effect of overweight and decreased baroreflex sensitivity on elevation of blood pressure in adolescents. In Abstracts, 4th Internal Workshop on „Noninvasive, haemodynamic, autonomic and vascular monitoring. 2006.
  2. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Asociace polymorfismů T-786C a G894T v genu pro eNOS s variabilitou v krevním tlaku. In Sborník abstrakt, XXXII. Den mladých kardiologů. 2006.
  3. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Asociace polymorfismů T-786C a G894T v genu pro eNOS s variabilitou v krevním tlaku. 2006.
  4. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability. 2006.
  5. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex sensitivity as an individual characteristic feature. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Acad. of Sci., 2006, roč. 53, č. 3, s. 349-351. ISSN 0862-8408.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Jana PADĚROVÁ, Petr LOKAJ, Bohumil FIŠER, Pavla BALCÁRKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children, adolescents, and young adults with essential and white-coat hypertension. Klinische Pädiatrie. Stuttgart: Thieme, 2006, roč. 218, č. 4, s. 237-242. ISSN 0300-8630.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2006, roč. 84, č. 12, s. 1275-1283. ISSN 0008-4212.
  8. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
  9. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395.
  10. FIŠER, Bohumil, Jiří MOUDR, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Antonín KRTIČKA. Frequency of the blood-pressure spectral peak around 0.1 Hz and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. In Abstracts, EFAS 2006. 2006.
  11. FIŠER, Bohumil, Jiří MOUDR, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Antonín KRTIČKA. Frequency of the blood-pressure spectral peak around 0.1 Hz and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. Frequency of the blood-pressure spectral peak around 0.1 Hz and baroreflex sensi. 2006.
  12. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Antonín KRTIČKA, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Jiří MOUDR. Frequency of the blood-pressure spectral peak around 0.1 Hz and baroreflex sensitivity in normotensives and hypertensives. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. s. 339-341. ISBN 80-214-3152-0.
  13. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva MADĚROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Greater intima-media thickness is associated with higher age, body mass index, blood pressure and reduced baroreflex sensitivity. 2006.
  14. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Z NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva MADĚROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Greater intimamedia thickness is associeted with higher age, body mass index, blood pressure and reduced baroreflex sensitivity. 2006.
  15. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. CHANGES OF BLOOD PRESSURE REGULATION AFTER ANTHRACYCLINE THERAPY. In Fourth International Workshop on: "Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 2006.
  16. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Z NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index, and blood pressure on the carotic intima-media thickness in normotensives and hypertensives. 2006.
  17. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index, and blood pressure on the carotid intima-media thickness in normotensives and hypertensives. In IFMBE Proceedings of ESGCO 2006. 1. vyd. Jena: IEEE EMB, 2006. s. 11-14.
  18. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of Age, Body Mass Index, and Blood Pressure on the Carotid Intima-Media Thickness in Normotensives and Hypertensives. Biomedizinische Technik. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006, roč. 51, č. 4, s. 159-162. ISSN 0013-5585.
  19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. s. 336-338. ISBN 80-214-3152-0.
  20. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a funkce levé komory srdeční u pacientů léčených antracykliny. Klinická onkologie. Brno: NAKLADATELSTVÍ ApS BRNO, 2006, roč. 19, č. 5, s. 269-273. ISSN 0862-495X.
  21. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. 2006.
  22. BOTHOVÁ, Pavla, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Lubomír ELBL a Hana HRSTKOVÁ. Late effect of anthracyclines therapy in childhood on the blood pressure and left ventricle function. 2006.
  23. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Longitudinal study of blood pressure and baroreflex sensitivity in pediatric oncologic patients. In European Academy of Paediatrics. 2006.
  24. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factor for hypertension in children, adolescents, and young adults. In Abstracts, EFAS 2006. 2006.
  25. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factor for hypertension in children, adolescents, and young adults. 2006.
  26. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Relationship between ejection fraction and blood pressure and baroreflex sensitivity in children and adolescent after anthracycline therapy. 2006.
  27. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND BLOOD PRESSURE REGULATION IN ADOLESCENTS TREATED FOR MALIGNANT DISEASE. 2006.
  28. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny. 2006.

  2005

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Age related changes of baroreflex sensitivity in children and adolescents. In 14th Meeting of Paediatric Research of Cenral European Countries. 2005.
  2. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent Relationship between the Carotid Intima-Media Thickness, Baroreflex Sensitivity, and the Inter-Beat Interval in Normotensive and Hypertensive. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Acad. of Sci., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408.
  3. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and the inter-beat interval in normotensive and hypertensive subjects. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408.
  4. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex sensitivity as an individually characteristic feature. 2005.
  5. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Blood Pressure and Baroreflex Sensitivity after Anthracycline Chemotherapy in Childhood with Respect to Fatty Acid Metabolism. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2005, roč. 78, č. 5, s. 257-263. ISSN 1211-3395.
  6. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Miroslav JÍRA. Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease. In Noninvasive methods in cardiology - book af abstracts. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. CAROTID WALL THICKNESS AND BAROREFLEX HEART RATE CONTROL IN HYPERTENSIVE ADULTS. 2005.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Cirkadiánní a krátkodobá variabilita krevního tlaku ve vztahu k tloušťce intimy-medie karotických tepen a citlivosti baroreflexu u normotoniků a hypertoniků. 2005.
  9. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Citlivost baroreflexu jako individuálně charakteristický parametr. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. 2005. ISBN 80-969280-0-7.
  10. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Citlivost baroreflexu jako individuálně charakteristický parametr. 2005.
  11. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Development of baroreflex control of heart rate in children and adolescents. 2005.
  12. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Fyziologické hodnoty krevního tlaku v prstové tepně a baroreflexní senzitivity u osob ve věku 11 až 21 let. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice: ZZ design studio, 2005. s. 68-69, 3 s. ISBN 80-969280-0-7.
  13. ZÁVODNÁ, Eva, Peter FRIEBERG, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. CHANGES IN BLOOD PRESSURE REGULATION IN OBESE CHILDREN. 2005.
  14. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in mormotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  15. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in normotensive and hypertensive subjects. 2005.
  16. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Možnosti měření krevního tlaku z prstové tepny u adolescentů. In DIagnostika a terapia v pediatrii. I. Martin, SR: Universita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2005. s. 91-94, 215 s. ISBN 80-88866-37-5.
  17. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. PHYSIOLOGICAL VALUES OF FINGER ARTERIAL PRESSURE AND BAROREFLEX SENSITIVITY FOR THE AGE BETWEEN 11-21 YEARS. 2005.
  18. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibilita tloušťky intimy-medie artera carotis, citlivosti baroreflexu a variability krevního tlaku. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 51, č. 10, s. 1205-1206. ISSN 0042-773X.
  19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and variability in blood pressure and heart rate in normotensives and hypertensives. Scripta Medica. Vyškov: GP Kusák s.r.o., 2005, roč. 78, č. 4, s. 265-272. ISSN 1211-3395.
  20. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Boivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid-intima media thickness, baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and heart rate in normotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  21. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Miroslav JÍRA. REPRODUCIBILITY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTIMA-MEDIA THICKNESS AND BAROREFLEX SENSITIVITY AFTER 1-YEAR INTERVAL. In Noninvasive methods in Cardiology. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
  22. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Bohumil FIŠER. Sympathetic overactivity and decreased baroreflex sensitivity in adolescents with elevated blood pressure. In Proceedings of the 11th International Symposium CNVD: Computer-aided Noninvasive Vascular Diagnostics. 1. vyd. Mainz: V. Blažek, U. Schulz-Ehrenburg, 2005. s. 105-109. ISBN 3-89653-942-6.
  23. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. The development of baroreflex sensitivity at the age between 11 and 21 years. 2005.
  24. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Hana HRSTKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu u osob ve věku 11-21 let. 2005.
  25. LÁBROVÁ, Růžena, Bořivoj SEMRÁD, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Vztah mezi tloušťkou intimy-medie karotických tepen, ejekční frakcí a krátkodobou regulací krevního tlaku a tepové frekvence u zdravých a hypertenzních osob. 2005.

  2004

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and adolescents after antitumor therapy with respect to fatty acid metabolism. 2004.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. 2004.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. In Sborník abstrakt 15.konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Comparison of blood pressure variability in adolescents with white coat effect and essential hypertension. In A satelite symposium of the 14th European Meeting on Hypertension:European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure and Heart Rate Variability. 2004.
  5. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Comparison of carotid wall thickness with age and baroreflex sensitivity in normotensive subjects and hypertensive patients. In Noninvasive methods of cardiology2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Early signs of increased sympathetic and decreased parasympathetic activity in young hypertensives. In Analysis of biomedical signals and images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2004. s. 63-65. ISBN 80-214-2633-0.
  7. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milan BAJER, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Ejekční frakce a citlivost baroreflexu u dětí, dospívajících a mladých dospělých po protinádorové léčbě. In Sborník abstrakt XIV.pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. 2004.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL- KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. Masarykova universita v Brně -LF, 2. vyd. ISBN 80-210-3486-6.
  9. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3486-6.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in blood pressure variability in adolescents with essential and secondary hypertension. 2004.
  11. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Intima-media thickness of carotid arteries and heart rate and blood pressure variability in normotensive and hypertensive subjects. In Noninvasive methods in cardiology 2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  12. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Krevní tlak u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. In Sborník abstrakt 8. Ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. 2004. ISBN 80-02-01637-8.
  13. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Long-term changes in cardiovascular regulation in paediatric oncology pacients. 2004.
  14. ZÁVODNÁ, Eva, Anneli AMBRING, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Jane FRAMME a Peter FRIBERG. Obese Children: Changes in Blood Pressure Regulation. In Noninvasive methods in cardiology. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  15. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. 2004.
  16. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. In Sborník abstrakt 15.Konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  17. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Vladimír ZNOJIL a Eva ZÁVODNÁ. Reproducibilita srdeční citlivosti baroreflexu. 2004.
  18. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Eva ZÁVODNÁ. Reproducibility of baroreflex sensitivity in young adults. 2004.
  19. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Eva ZÁVODNÁ. Reproducibility of resting heart rate baroreflex sensitivity. In A satelite symposium of the 14th European Meeting on Hypertension:European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure and Heart Rate Variability. 2004.
  20. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Milan BAJER. Snížení krevního tlaku po protinádorové léčvě ve vztahu k ejekční frakci a citlivosti baroreflexu. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 2004. ISBN 80-88866-31-6.
  21. ZAVODNA, Eva, Natasa HONZIKOVA, Zuzana NOVAKOVA a Hana HRSTKOVA. THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIABILITY IN BLOOD PRESSURE AND PULSE INTERVALS IN HYPERTENSIVE. 2004.
  22. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny oběhových parametrů u adolescentů s esenciální a sekundární hypertenzí. 2004.
  23. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny oběhových parametrů u adolescentů s účinkem bílého pláště v porovnání s hypertenzními adolescenty. 2004.
  24. ZÁVODNÁ, Eva a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny v regulaci krevního tlaku u osob s esenciální a sekundární hypertenzí ve věku 16 - 21 let. In Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. Hradec Králové: Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, 2004. s. 198 - 203. ISBN 80-239-3990-4.
  25. ZÁVODNÁ, Eva a Nataša HONZÍKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KREVNÍHO TLAKU U OSOB S ESENCIÁLNÍ A SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZÍ VE VĚKU 16- 21 LET. In I. KRÁLOVEHRADECKÉ LÉKAŘSKÉ POSTGRADUALNÍ DNY: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzta Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2004. s. 198-203. ISBN 80-239-3990-4.

  2003

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. A dampening effect of pulse interval variability on blood pressure variations with respect to primary variability in blood pressure during exercise. Physiological Research. Praha, Czech Republic: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2003, roč. 52, č. 3, s. 299-309. ISSN 0862-8408.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In 3rd FEPS Congress, Nice (france) 2003. Francie. Bologna (Italy): Eds. P.Poujeol and O. Petersen. Monduzzi Editore, MEDIMOND Inc., 2003. s. 35-38. ISBN 88-323-3143-8.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In Abstract book of the 3rd FEPS Meeting. 2003.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in children and adolescents after antitumour therapy. In 3rdFEPS Congress, Nice (France) 2003. Bologna (Italy): Eds. P. Poujeol and O.Petersen. Monduzzi Editore, MEDIMOND Inc., 2003. s. 17-20. ISBN 88-323-3143-8.
  5. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstract book of the 3rd FEPS Congres. 2003.
  6. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Josef HAK, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Balneal therapy and baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Scripta Medica. Brno: GP Kusák s.r.o, Vyškov, 2003, roč. 76, č. 5, s. 203-214. ISSN 1211-3395.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive adoloscents. 2003.
  8. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive children, children with white coat effect and healthy children. 2003.
  9. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Antonín KRTIČKA. Baroreflex sensitivity determined by cross-spectral and continuous alpha index methods. 2003.
  10. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jindřich LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. In Cor et Vasa. 2003.
  11. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. 2003.
  12. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Antonín KRTIČKA. Comparison of baroreflex sensitivity determined by cross-spectral and continuous alpha index methods. In Sborník abstraktů, 79.Fyziologické dny. 2003.
  13. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training. In Sborník abstraktů, 79.Fyziologické dny. 2003.
  14. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training. 2003.
  15. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training (abstract). 2003.
  16. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive adolescents, and adolescents with white coat effect. 2003.
  17. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive children, and children with white coat effect. In Sborník abstraktů, 79. fyziologické dny. 2003.
  18. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Individual changes of pulse interval variability and blod pressure variability during exercise. 2003.
  19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Influence of 1-year physical training on baroreflex sensitivity in young swimmers. In Proceedings symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. první. Brno: NCO NZO, 2003. s. 167-171. ISBN 80-7013-394-5.
  20. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Short term blood pressure variability in hypertensive adolescent. Abstract. In 12.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2003.
  21. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Some circulatory parameters in children after antitumour therapy. In Proceedings Symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. první. Brno: NCO NZO, 2003. s. 144-151. ISBN 80-7013-394-5.
  22. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Variabilita v krevním tlaku a baroreflexní citlivost u hypertenzních adolescentů. 2003.
  23. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Změny oběhových a plazmatických parametrů u dětí a dospívajících po léčbě pro zhoubný nádor. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
  24. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny oběhových parametrů u hypertenzních dospívajících. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.

  2002

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, J. HAK a P. VÁCLAVKOVÁ. Autonomic control of the heart in relation to anthropometric characteristics in children and adolescents. Scripta Medica. Brno: LF MU, 2002, roč. 75, č. 5, s. 217-221. ISSN 1211-3395.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in children after anthracycline therapy. Scripta Medica. GP Kusák s.r.o., Vyškov: Masarykova Univerzita V Brně, 2002, roč. 75, č. 4, s. 195-202. ISSN 1211-3395.
  3. KRTICKA, Antonin, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVAKOVA a Eva ZÁVODNÁ. Baroreflex sensitivity determined by two spectral methods:cross-spectral and continuous alpha index. In IFMBE Proceedings Part 2, 2nd European medical and Biological Engineering Conference 2002. 1. vyd. Vienna, Austria: IFMBE, 2002. s. 1274-1275. ISBN 3-901351-62-0.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Jan HAK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. In 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies. 2002.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Jan HAK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. 2002.
  6. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity in trained swimmers. 2002.
  7. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity in trained swimmers. Abstract. In 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies. 2002.
  8. KRTIČKA, Antonín, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Can the dampening effect of pulse-interval variablity on blood-pressure variability be separated from an opposit effect of primary variability in blood pressure during exercise? In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2002. s. 94-96. ISBN 80-214-2120-7.
  9. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Development of the relationship among baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and pulse intervals in children. Abstract. 2002.
  10. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Exercise and 0.1Hz variability in blood pressure and pulse intervals with respect to baroreflex sensitivity. Abstract. 2002.
  11. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Antonín KRTIČKA. Changes of pulse-interval variability and blood-pressure variability during exercise. In 13th European Students Conference 2002. 2002.
  12. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of blood pressure variability on the relationship between baroreflex sensitivity and pulse interval variability. Abstract. 2002.
  13. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Jaký je vzájemný vztah citlivosti baroreflexu, variability krevního tlaku a variability tepových intervalů? In MediFórum, Kongres MEFA Brno 2002. 2002. ISBN 80-86607-01-1.
  14. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Relationship between baroreflex sensitivity and variability in circulatory parameters in children and adolescents. Abstract. In 5th Czech-French-Slovac Symposium "New Frontiers in Basic Cardiovascular Research". 2002.
  15. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Relationship Between 0.1 HZ variability in blood pressure and pulse intervals in hypertensive children. 2002.
  16. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Relationship betwwn variability in blood pressure and pulse intervals in borderline hypertensive children. Abstract. In 11.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2002.
  17. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the variability in blood pressure and pulse intervals. 2002.
  18. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the variability in blood pressure and pulse intervals. Abstract. In 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies. 2002.
  19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the 0.1 Hz variability in circulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2002. s. 75-77. ISBN 80-214-2120-7.
  20. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The Relationship Between Baroreflex Sensitivity And The 0.1 Hz Variability In Cireulation In Children And Adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, University of Technology B, 2002. s. 94-96. ISBN 80-214-2120-7.
  21. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. 2002.
  22. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2002, roč. 44, č. 4, s. 84. ISSN 0010-8650.
  23. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Variabilita v krevním oběhu při frekvenci 0.1 Hz v klidu a při zátěži. Abstract. 2002.
  24. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Vztah mezi variabilitou krevního tlaku a tepových intervalů při frekvenci 0.1 Hz u hypertenzních dětí. Abstract. 2002.

  2001

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and cardiovascular parameters in children. Abstract. In 10.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2001.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. In 77.Fyziologické dny - sborník abstraktů. 2001.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. 2001.
  4. HRSTKOVÁ, Hana, Josef HAK, Nataša HONZÍKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Astma bronchiale - citlivost baroreflexu. In Aktuality v pediatrii II. Martin, Slovensko: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. s. 33-38. Aktuality v pediatrii 2001. ISBN 80-88866-10-3.
  5. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Experimental and Clinical Cardiology. Canada: Pulsus Group Inc., 2001, roč. 6, č. 1, s. 35-37. ISSN 0160-9289.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. 2001.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. Abstract. In Eleventh European Meeting on Hypertension. 2001.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5.
  9. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu ve vztahu k tepovým intervalům a krevnímu tlaku u dětí. 2001.

  2000

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Abstract. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. The 4th Czech-French-Slovak Symposium. 2000.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin, 2000. s. 26-29. ISBN 80-88866-11-1.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Relationship between anamnestic determined physical activity and baroreflex sensitivity after anthracycline treatment. 2000.
  4. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Jan NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a J. NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 09:18