Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Ondřej GLOGAR. Her step-daughter. In ESCLH Annual conference. 2022.
 2. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Odraz právních témat v literatuře a jeho vliv na formování státnosti první republiky. In Česká ústavní imaginace a její místo v Evropě. 2022.
 3. 2021

 4. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Argumentation 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 s. ISBN 978-80-210-9972-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9972-2021.
 5. SMEJKALOVÁ, Terezie a Michał ARASKIEWICZ. Argumentation 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 s. ISBN 978-80-210-9971-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9972-2021.
 6. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR a Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 s. ISBN 978-80-210-9971-5.
 7. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR a Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 s. ISBN 978-80-210-9972-2.
 8. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Clothing and public order. In SLSA Socio-Legal Studies Association conference. 2021.
 9. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Clothing and Public Order. In CULTURAL HERITAGE from the midst of war to the brink of peace. 2021.
 10. SMEJKALOVÁ, Terezie a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Conceptualization of "public order" within Czech legal style. In Terezie Smejkalová, Michal Araskiewicz, Ondřej Glogar, Linda Tvrdíková, Jana Stehlíková, Markéta Štěpáníková. Argumentation 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 1-31, 32 s. ISBN 978-80-210-9971-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9972-2021.
 11. SMEJKALOVÁ, Terezie a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Conceptualization of "public order" within Czech legal style. In Argumentation 2021. 2021.
 12. SMEJKALOVÁ, Terezie, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Petr PALÍŠEK. Judge's (Re)Presentation of Self. In Critical Legal Conference. 2021.
 13. SMEJKALOVÁ, Terezie a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Legal concept of public order: A Case for Social Representations Approach. In SLSA 2021. 2021.
 14. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Understanding of Public Order in the Czech Republic. In Law and Society Association Annual Meeting. 2021.
 15. 2019

 16. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. In Argumentation 2019. Brno: Masaryk University, 2019. 92 s. ISBN 978-80-210-9445-1.
 17. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 92 s. ISBN 978-80-210-9445-1.
 18. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 92 s. ISBN 978-80-210-9446-8.
 19. SMEJKALOVÁ, Terezie a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Law for Elites. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Bialystok: De Gruyter Open, 2019, roč. 59, č. 1, s. 47-68, 23 s. ISSN 0860-150X. doi:10.2478/slgr-2019-0028.
 20. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. List of 50 Legal Literary Fictions in Czechoslovakia. In Markéta Štěpáníková, Michal Malaník, Terezie Smejkalová, Martin Škop. Argumentation 2019. Brno: Munipress, 2019. s. 39-49. ISBN 978-80-210-9445-1.
 21. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Milada Horáková: Undignified/Dignifying Narrative of the Czechoslovak/Czech Law. In IVR: 29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy. 2019.
 22. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Právnická etika a média. In Tomáš Sobek. Právní etika. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 235-263. Teoretik. ISBN 978-80-7502-333-9.
 23. ŠKOP, Martin, Terezie SMEJKALOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Právo a literatura: brněnská spojení. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 67-85. ISSN 0231-6625.
 24. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Premiéra hry Slavík na Noci s Andersenem. Brno: Knihovna Právnické fakulty MU, 2019.
 25. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Repríza hry Milada na festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí. Jeden svět, 2019.
 26. VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Sociologické aspekty veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. 546. ISBN 978-80-210-9401-7.
 27. VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Sociologické aspekty veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 188 s. Edice Učebnice Právnické fakulty. ISBN 978-80-210-9401-7.
 28. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva - empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9472-7.
 29. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9473-4.
 30. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9472-7.
 31. 2018

 32. MACHALOVÁ, Tatiana, Miloš VEČEŘA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, John Altair GEALFOW, Lukáš HLOUCH, Jana NOVÁKOVÁ a Jakub VALC. Akademické psaní pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 219 s. ISBN 978-80-7380-738-2.
 33. MACHALOVÁ, Tatiana. Akademické psaní pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 219 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-738-2.
 34. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Exploring intepretive considerations among legislators. In Qualitative Research in Law Conference. 2018.
 35. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Metodologie pro odborný právní text. In Tatiana Machalová. Akademické psaní pro právníky. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2018. s. 91-110. ISBN 978-80-7380-738-2.
 36. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Milada: polodokumentární divadelní hra. Brno: Masarykova univerzita, 2018.
 37. URBANOVÁ, Martina, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Klára BROŽOVIČOVÁ. Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí. In KRIMINALITA, PREVENCE KRIMINALITY A SPOLEČNOST Sborník príspevku z odborné konference konané u príležitosti 1. rocníku Národního preventivního dne. Brno: Magistrát města Brna, 2018. s. 133-157.
 38. URBANOVÁ, Martina, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Klára BROŽOVIČOVÁ. The New Civil Code in the Context of Legal Awareness. In CRIME, CRIME PREVENTION AND SOCIETY. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2018. s. 147-173.
 39. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Writing Commas in Legislative Texts, Textual Interpretation and Socialist Legal Tradition. In 3rd Annual CEENELS Conference: Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe. 2018.
 40. 2017

 41. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika HANYCH a Martin ŠKOP. Argumentation 2017. Brno: Masaryk University, 2017. 180 s. ISBN 978-80-210-8839-9.
 42. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
 43. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593. ISBN 978-80-210-8679-1.
 44. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. Spisy Pravnické fakulty MU č.593. ISBN 978-80-210-8679-1.
 45. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře. Theatralia - Divadlo jako organizace a instituce. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 21-36. ISSN 1803-845X.
 46. 2016

 47. ŠKOP, Martin, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Maňko RAFAL. Carving out Central Europe as a Space of Legal Culture: A Way out of Peripherality? Wroclaw Review of Law, Administration and Economics. Wroclaw, 2016, roč. 6, č. 2, s. 4-28. ISSN 2084-1264. doi:10.1515/wrlae-2018-0002.
 48. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. The Role of Vaclav Havel in Czech Critical Legal Thought. In Rafał Mańko, Cosmin Cercel, and Adam Sulikowski. Law and Critique in Central Europe. Oxford: Counterpress, 2016. s. 206-218. ISBN 978-1-910761-01-4.
 49. 2015

 50. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Argumentation by Literary Fiction in the Czech Republic. In Eighteenth Annual Conference of the ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LAW, CULTURE, AND THE HUMANITIES. 2015.
 51. KLUSOŇOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika STACHOŇOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2015 : International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7970-0.
 52. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Communion in the Czech judicial argumentation. In Critical Legal Conference 2015. 2015.
 53. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Communitas, Communion and the Judicial Reasoning. In KLUSOŇOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika STACHOŇOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2015 : international conference on alternative methods of argumentation in law. Brno: Masaryk University, 2015. s. 103-120. ISBN 978-80-210-7970-0.
 54. KLUSOŇOVÁ, Markéta a Klára BROŽOVIČOVÁ. Dotazníkové šetření zaměřené na znalost a postoje jednotlivců k NOZ: charakteristiky pozorovaných skupin respondentů. In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 139-160. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
 55. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. Scientia. ISBN 978-80-210-8025-6.
 56. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. Editio Scientia, vol. 535. ISBN 978-80-210-8025-6.
 57. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Is Hamlet Scandinavian Crime Fiction? Wroclaw Review of Law, Administration and Economics. Wroclaw, 2015, roč. 5, č. 1, s. 104-118. ISSN 2084-1264. doi:10.1515/wrlae-2015-0026.
 58. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Matter of Style (of Judicial Decisions). In 25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015.
 59. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Prezentace soukromoprávní rekodifikace na internetu. In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 117-124. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
 60. KLUSOŇOVÁ, Markéta. RIA. In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 107-116. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
 61. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Rovnost v Aischylově Oresteie. In Dny práva 2015. 2015.
 62. URBANOVÁ, Martina a Markéta KLUSOŇOVÁ. Řečnictví a právo. Časopis Všehrd. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2015. ISSN 1801-3678.
 63. 2014

 64. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Argumentace krásnou literaturou v právu. In Kreativita v právu 2014. 2014. ISBN 978-80-210-7534-4.
 65. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Argumentace krásnou literaturou v právu. In Martin Škop, Michal Malaník, Markéta Klusoňová. Kreativita v právu 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 73-81. ISBN 978-80-210-7534-4.
 66. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Cultural identity as an argument of the EU cooperation. In Piechowiczova, L; Madlenakova, L. Autonomie jednotlivce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2014. s. 291-294. ISBN 978-80-7502-059-8.
 67. KLUSOŇOVÁ, Markéta a Martina URBANOVÁ. Cultural Management in Legal and Social Enviroment. In Enterprise and Competitive Environment. 2014. ISBN 978-80-87106-74-7.
 68. KLUSOŇOVÁ, Markéta a Martina URBANOVÁ. Cultural Management in Legal and Social Enviroment. In Enterprise and the Competitive Environment. 2014.
 69. KLUSOŇOVÁ, Markéta a Martina URBANOVÁ. Cultural Policy, Theatre Related Legislation and “Quality of Life”. The Macrotheme Review. Spojené státy americké, 2014, roč. 3, č. 8, s. 52-62. ISSN 1848-4735.
 70. KLUSOŇOVÁ, Markéta a Martina URBANOVÁ. Cultural Policy, Theatre Related Legislation and “Quality of Life”. In Business and Social Science Research Conference: Dubrovnik 2014. 2014.
 71. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Internation influence on the Czech National cultural policy. In Madlenakova, L; Piechowiczova, L. Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2014. s. 309-316. ISBN 978-80-7502-017-8.
 72. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Is Hamlet a Scandinavian Crime Fiction? In Workshop on Law and Ideology. 2014.
 73. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK a Markéta KLUSOŇOVÁ. Kreativita v právu 2014 : Sborník příspěvků z konference. Edited by Martin Škop - Michal Malaník - Markéta Klusoňová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7534-4.
 74. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK a Markéta KLUSOŇOVÁ. Kreativita v právu 2014 : Sborník příspěvků z konference. Edited by Martin Škop - Michal Malaník - Markéta Klusoňová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7534-4.
 75. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK a Markéta KLUSOŇOVÁ. Kreativita v právu 2014. Sborník příspěvků. 1. vyd. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014.
 76. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Kulturní identita jako argument pro spolupráci v EU. In Piechowiczova, L; Madlenakova, L. Autonomie jednotlivce. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 291-294. ISBN 978-80-7502-059-8.
 77. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Kulturní identita jako argument pro spolupráci v EU. In PIECHOWICZOVÁ, Lucie a Lucia MADLEŇÁKOVÁ. Autonomie jednotlivce: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Praha: Leges, 2014. s. 291-294. ISBN 978-80-7502-059-8.
 78. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Kulturní identita jako argument pro spolupráci v EU. In Olomoucké debaty mladých právníků 2014. 2014.
 79. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Legal understanding of brands: a critical perspective. In Critical Legal Conference 2014. 2014.
 80. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. Mezinárodní vlivy na českou Národní kulturní politiku. In Madlenakova, L; Piechowiczova, L. Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 309-316. ISBN 978-80-7502-017-8.
 81. URBANOVÁ, Martina, Markéta KLUSOŇOVÁ a Klára BROŽOVIČOVÁ. Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí. In Dny práva. 2014.
 82. KLUSOŇOVÁ, Markéta a Martina URBANOVÁ. Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí. In Dny práva 2014. 2014.
 83. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Posuzování nutnosti právní regulace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 1, s. 62-68. ISSN 1210-9126.
 84. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Právní úprava divadla v postmoderní Evropě. In COFOLA 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 789-803. ISBN 978-80-210-7211-4.
 85. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Právní úprava divadla v postmoderní Evropě. In COFOLA 2014. 2014.
 86. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Recodification and Legal Consciousness. The Macrotheme Review. (USA), 2014, roč. 3, č. 8, s. 115-120. ISSN 1848-4735.
 87. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Recodification and Legal Consciousness. In Business and Social Science Research Conference. 2014.
 88. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Společenský vliv umění a právo. In Den právní teorie. 2014.
 89. URBANOVÁ, Martina, Daniela ETTALEB a Markéta KLUSOŇOVÁ. Transnational Corporation as a New Form of Power in the Contemporary Postmodern Society. In The Business and Social Science Research Conference. 2014.
 90. URBANOVÁ, Martina, Daniela ETTALEB a Markéta KLUSOŇOVÁ. Transnational Corporation as a New Form of Power in the Contemporary Postmodern Society. The Macrotheme Review. Spojené státy americké, 2014, roč. 3, č. 8, s. 1-11. ISSN 1848-4735.
 91. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Vliv umění na legislativní proces. In Pavel Molek, Pavel Kandalec, Jiří Valdhans. Dny práva 2014. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 133-144, 11 s. ISBN 978-80-210-7901-4.
 92. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Vliv umění na legislativní proces. In Dny práva 2014. 2014.
 93. SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.
 94. 2013

 95. ŠAVELKA, Jaromír, Michal ARASZKIEWICZ, Markéta KLUSOŇOVÁ, Matěj MYŠKA a Martin ŠKOP. ARGUMENTATION 2013: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6410-2.
 96. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Criminal Story as an Interpellation. In Law, Literature & the Humanities Association of Australasia: Interpellations. 2013.
 97. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Divadelní zákon z r. 1948. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Brno: MU, 2013. s. 158-168. ISBN 978-80-210-6381-5.
 98. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Divadelní zákon z r. 1948. In I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 2013.
 99. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Mezinárodní vlivy na českou Národní kulturní politiku. In Olomoucké debaty mladých právníků 2013. 2013.
 100. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Právní úprava divadla a postmoderní stát. In Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
 101. KLUSOŇOVÁ, Markéta. PRÁVNÍ ÚPRAVA DIVALDA A POSTMODERNÍ STÁT. In aniela Čičkanová, Zuzana Illýová, Vladislav Mičátek, Ondrej Ružička. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 1898-1904. ISBN 978-80-7160-365-8.
 102. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Revoluce a právní úprava divadla. In J. Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 2013. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 627-637. ISBN 978-80-210-6319-8.
 103. KLUSOŇOVÁ, Markéta. The Role of Theatre In Legal Education. In TOMOSZEK, Maxim. Complex law teaching: knowledge, skills and values. Olomouc: Palacký University, 2013. s. 51-60. ISBN 978-80-244-3887-0.
 104. KLUSOŇOVÁ, Markéta. The Role of Theatre In Legal Education. In Maxim Tomoszek. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. Olomouc: Palacký University, 2013. s. 51-60. ISBN 978-80-244-3935-8.
 105. KLUSOŇOVÁ, Markéta. "The role of Václav Havel in the Czech critical legal thought". In Critical Legal Conference 2013. 2013.
 106. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Why Havel s Plays Should Be Still Played? In Jaromír Šavelka, Michal Araszkiewicz, Matěj Myška, Martin Škop, Markéta Klusoňová. Argumentation 2013: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Brno: Masaryk University, 2013. s. 77-87. ISBN 978-80-210-6410-2.
 107. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Why Havel´s Plays Should Be Still Played? In Argumentation 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6410-2.
 108. 2012

 109. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Ostension in law. In Michał Araszkiewicz, Matěj Myška, Terezie Smejkalová, Jaromír Šavelka, Martin Škop. Law and Literature : Argumentation 2012 Workshop. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 13-21. ISBN 978-80-210-6019-7.
 110. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Právo a divadlo. In Žatecká Eva, Kováčová Lucie, Nechvátalová Lucie, Vomáčka Vojtěch. Cofola 2012: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk university, 2012. s. 678-687. ISBN 978-80-210-5929-0.
 111. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Recenze práce Jana Wintra Česká parlamentní kultura. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 12, č. 2, s. 216-219. ISSN 1210-9126.
 112. 2011

 113. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Description of Contemporary Law in Dostoyevsky’s Work. In Michał Araszkiewicz ... [et al.]. Argumentation 2011 : international conference on alternative methods of argumentation in law. Brno: Masaryk University, 2011. s. 181-196. ISBN 978-80-210-5579-7.
 114. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta. "Measure for measure" and the judge. In Hamulák, O. Právo v umění umění v právu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2011. s. 32-41. ISBN 978-80-87576-14-4.
 115. KLUSOŇOVÁ, Markéta. „Veta za vetu“ a osoba soudce. In Ondrej HAMUĽÁK. Právo v umění a umění v právu: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. Praha: Leges, 2011. s. 32-45. ISBN 978-80-87576-14-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 10:14