Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Petr BABULA. The Current Status of European and National Financial Sources for Clinical Research and Their Impact on Paediatric Non‑commercial Clinical Trials: A Case Study of the Czech Republic. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 28 May 2020: Springer Nature, 2020. doi:10.1007/s43441-020-00173-9.
 2. 2019

 3. PAVELKA, Zdeněk, Lenka SOUČKOVÁ, Klára VEJMĚLKOVÁ, M. HEMZALOVÁ, Ondřej HORKÝ, Hana NOSKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ a Jan ŠENKYŘÍK. Dabrafenib a Trametinib v léčbě dětských BRAFV600E mutovaných gliomů nízkého stupně malignity (minisérie). In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
 4. HLAVÁČKOVÁ, Eva, Kateřina PILÁTOVÁ, Dáša ČERNÁ, Iveta SELINGEROVA, Peter MÚDRY, Pavel MAZÁNEK, Lenka FĚDOROVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lucie JUREČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Rita PACASOVA, Lucie FLAJŠAROVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Advanced Sarcoma and Neuroblastoma Pediatric Patients: Anti-cancer Treatment Preceding Monocyte Harvest Impairs the Immunostimulatory and Antigen-Presenting Behavior of DCs and Manufacturing Process Outcome. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, OCT 25 2019, s. 1-15. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01034.
 5. MERHAUTOVÁ, Jana, Lenka SOUČKOVÁ, Kateřina NEBESKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Regina DEMLOVÁ. Sunitinib in the Pediatric Clinical Practice. In Vasso Anastasia. Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects. 1st ed. New York (USA): Nova Science Publishers, 2019. s. 49-94, 46 s. ISBN 978-1-5361-4239-6.
 6. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2019. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 34 s. ISBN 978-80-210-9295-2.
 7. 2018

 8. HOŘAVOVÁ, Lenka, Lenka SOUČKOVÁ a Kateřina NEBESKÁ. Academic clinical trials in Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-906595-6-8.
 9. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Lenka SOUČKOVÁ. Akademické klinické studie v České republice – přehled za období 2004–2017. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen, 2018, roč. 32, č. 4, s. 3-9. ISSN 1212-7973.
 10. SOUČKOVÁ, Lenka a Regina DEMLOVÁ. Akademické klinické studie v rámci výzkumné infrastruktury CZECRIN. In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 11. PAVELKA, Zdeněk, Viera BAJČIOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Peter MÚDRY, Marta JEŽOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Lenka SOUČKOVÁ. Imunoterapie jako součást individualizované léčby glioblastomu u adolescenta se syndromem konstitučního deficitu v „mismatch repair“ opravném systému. In Brněnské onkologické dny. 2018.
 12. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu. In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 13. MÚDRY, Peter, Pavel MAZÁNEK, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Protinádorová vakcína u dětských pacientů - akademické klinické hodnocení – 2 roky zkušeností. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 14. DEMLOVÁ, Regina, Lenka SOUČKOVÁ a Martin BROŽ. Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 2, s. 302-308. ISSN 1801-1209.
 15. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Ondřej PEŠ, Jan JUŘICA, Lenka SOUČKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Stanovení celkového sunitinibu pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. In 19. Česká konference klinické farmakologie 23. Česká konference TDM 21. Česká konference DURG. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 16. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. SUNITINIB IN THE PAEDIATRIC ONCOLOGY – CURRENT CLINICAL RESEARCH. In 68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY. 2018. ISBN 978-80-906595-6-8.
 17. SOUČKOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka HOŘAVOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib v pediatrické onkologii - analýza dat z klinických studií, registrů a kazuistik. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 18. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2018. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8968-6.
 19. SOUČKOVÁ, Lenka, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Kateřina NEBESKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Život ohrožující hypoglykemie u dětského pacienta s infantilní myofibromatózou na léčbě sunitinibem. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen, 2018, roč. 32, č. 2, s. 33-37. ISSN 1212-7973.
 20. 2016

 21. SOUČKOVÁ, Lenka a Adriána RUZSÍKOVÁ. Nová antibiotika v klinické praxi a výzkumu. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen, 2016, roč. 30, č. 3, s. 27-32. ISSN 1212-7973.
 22. SOUČKOVÁ, Lenka. Přehled závažných lékových interakcí antibiotik. Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 10, s. 69-74. ISSN 1805-398X.
 23. SOUČKOVÁ, Lenka, Pavel MAZÁNEK a Peter MÚDRY. Změna barvy kůže jako nežádoucí účinek při léčbě sunitinibem u dětské pacientky s osteosarkomem. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen, 2016, roč. 30, č. 2, s. 46-49. ISSN 1212-7973.
 24. 2015

 25. RUZSÍKOVÁ, Adriána, Lenka SOUČKOVÁ, Pavel SUK, Radka OPATŘILOVÁ, Martina KEJDUŠOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Quantitative analysis of drug losses administered via nasogastric tube - In vitro study. International Journal of Pharmaceutics, Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 478, č. 1, s. 368-371. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2014.11.065.
 26. DEMLOVÁ, Regina, Hana KOSTKOVÁ a Lenka SOUČKOVÁ. Specifika klinických hodnocení léčiv časných fází I a II. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 1, s. 87-91. ISSN 2336-288X.
 27. 2014

 28. SVOBODNÍK, Adam, Regina DEMLOVÁ, Ladislav PECEN, Michaela HANÁKOVÁ, Pavla KADLECOVÁ, Jaroslav KOČA, Hana KOSTKOVÁ, Tomáš MACHULKA, Irena SOUČKOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Martin ŠIMÍČEK a Radka ŠTĚPÁNOVÁ. Klinické studie v praxi. 1. vyd. Brno: Facta Medica, 2014. 229 s. ISBN 978-80-904731-8-8.
 29. 2011

 30. VOCILKOVÁ, Lenka, R OPATŘILOVÁ, Ota HLINOMAZ, Pavel SUK a Vladimír ŠRÁMEK. Bioavalability and antiplatelet effect of high dose of clopidogrel in critically ill patients. In Intesive Care Medicine, 2011, 37 (Suppl 1) p. S156. 2011.
 31. VOCILKOVÁ, Lenka, R OPATŘILOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Bioavalability and antiplatelet effect of high dose of clopidogrel in critically ill patients. In Klinická farmakologie a farmacie, 2011; 25 (Suppl. A), p. A29-A30. 2011.
 32. VOCILKOVÁ, Lenka. Farmakologie kritických stavů. In 13. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 25.-28.1.2011. 2011.
 33. LEŠTIANSKÝ, Boris a Lenka VOCILKOVÁ. Léčba akutní bolesti. In IN: Hakl, M., et al. Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. : Mladá fronta, 2011. s. 127-138, 12 s. ISBN 978-80-204-2473-0.
 34. HAKL, Marek, Tomáš GABRHELÍK, Olga HAKLOVÁ, Jiří KOZÁK, Eva KYNCLOVÁ, Jan LEJČKO, Boris LEŠTIANSKÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Hana NEUDERTOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Richard ROKYTA, Pavel ŠEVČÍK, Lenka VOCILKOVÁ, Marta OLEJÁROVÁ a Lubomír HAKL. Léčba bolesti : Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1.vyd. Praha: Mladá Fronta, 2011. 232 s. Edice Aeskulap-pro lékaře. ISBN 978-80-204-2473-0.
 35. VOCILKOVÁ, Lenka. Novinky v oblasti nových biologických léčivých přípravků. In Biotechnologie a Biosimilars, Praha, 6.-7.12.2011. 2011.
 36. VOCILKOVÁ, Lenka, Radka OPATŘILOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. The bioavalability and the effect of high dose of clopidogrel in critically ill patiens. In 5th Czech and Slovak Conference of Clinical Pharmacology,Ostrava, 4.-7.5.2011. 2011.
 37. 2010

 38. VOCILKOVÁ, Lenka. Nejčastější lékové inkompatibility v intenzivní medicíně. In IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ, 14.-15.5.2010, Olomouc. 2010.
 39. VOCILKOVÁ, Lenka. Podávání léků enterálně u kriticky nemocných - možnosti a úskalí. In IV. kongres ČSIM, Brno, 13.-15.5.2010,. 2010.
 40. VOCILKOVÁ, Lenka. Role klinického farmaceuta v péči o kriticky nemocné pacienty. In XII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI , 7.-9.10.2010, Olomouc. 2010.
 41. 2009

 42. VOCILKOVÁ, Lenka, R OPATŘILOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Determination of Clopidogrel by Chromatography. Current pharmaceutical analysis, 2009, roč. 5, č. 4, s. 424-431.
 43. LEŠTIANSKÝ, Boris, Lenka VOCILKOVÁ a Marek HAKL. FARMAKOTERAPIE AKUTNÍ BOLESTI U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ-PŘEHLED. Klinická farmakologie a farmacie, Solen, 2009, roč. 23(4), s. 174-178. ISSN 1212-7973.
 44. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, L VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, V ŠIMKOVÁ, R VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Hemodynamics during ischaemia-reperfusion porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In 22nd ESICM Annual Congress, Vienna, Austria. 2009.
 45. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, L VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, M MATĚJOVIČ, M VLAŠÍN, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Regional hemodynamics in porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In SCCM’s 39th Critical Care Congress,Miami Beach, Florida, USA. 2009.
 46. 2008

 47. SUK, Pavel, Ivan jr. ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Vladislava ŠIMKOVÁ, M VLAŠÍN, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ a Vladimír ŠRÁMEK. Ischemicko-reperfúzní model ruptury aneurysmatu abdominální aorty u prasat. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008. s. 333. ISBN 978-80-7262-589-5.
 48. VOCILKOVÁ, Lenka a Vladimír ŠRÁMEK. Nejčastější lékové inkompatibility v intenzivní medicíne. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008. s. 110-116, 7 s. ISBN 978-80-7262-589-5.
 49. VOCILKOVÁ, Lenka, Vladislava ŠIMKOVÁ, Pavel SUK, Ivan jr. ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Vladimír ŠRÁMEK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, K FABEROVÁ a M MATĚJOVIČ. Porovnání 10,5 a a 22 hodinového prasečíhom odelu ruptzurujícícho abdominálního aortálního aneurysmatu z hlediska oxidativního stresu.Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. : Galén, 2008. s. 337-338, 2 s. ISBN 978-80-7262-589-5.
 50. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ml. ČUNDRLE, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Vladislava ŠIMKOVÁ, M VLAŠÍN, J MICHÁLEK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ a Vladimír ŠRÁMEK. Sledování apoptózy lymfocytů na porcinním modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008. ISBN 978-80-7262-589-5.
 51. ČUNDRLE, Ivan jr., Pavel SUK, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Vladislava ŠIMKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Martin PAVLÍK. Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. : Galén, 2008. s. 335. ISBN 978-807262-589-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2020 13:26