Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. DUDA, M., Jan ŽALOUDÍK, M. RYSKA a Ladislav DUŠEK. Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 67, č. 5, s. 381-389. ISSN 1804-7874.
 2. 2011

 3. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 4. 2010

 5. DUDA, M., Jan ŽALOUDÍK, M. RYSKA a Ladislav DUŠEK. Chirurgická léčba solidních nádorů v České republice. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 89, č. 10, s. 588-593. ISSN 0035-9351.
 6. ŽALOUDÍK, Jan. Chirurgické aspekty léčby sarkomů měkkých tkání. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 5, s. 297-301. ISSN 1802-4475.
 7. ŽALOUDÍK, Jan. NoT ReStInG SurGEONs aneb stručný parametrický standard pro onkochirurgii. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 89, č. 10, s. 583-587. ISSN 0035-9351.
 8. 2009

 9. PAVLÍK, Tomáš, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK a Jan ŽALOUDÍK. Five Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 38 s. 3888. ISBN 978-80-247-3244-2.
 10. DUŠEK, Ladislav, Martina ONDRUŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Miroslav KUBÁSEK, Dalibor ONDRUŠ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia. Bratislava: Solen, 2009, roč. 4, č. 3, s. 255-257. ISSN 1336-8176.
 11. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Petr KLIKA, Miloš SUCHÝ, Milan BLAHA, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Pavel ANDRES, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Vladimír ROUS a Jiří VORLÍČEK. Projekt "Fúze dat Národního onkologického registru a výkazú plátcům zdravotní péče": první výsledky. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 12. DUDA, M, Jan ŽALOUDÍK, Miroslav RYSKA a Ladislav DUŠEK. Surgical oncology. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 283-291. ISBN 978-80-247-3244-2.
 13. MICHÁLEK, Jaroslav, Ivo KOCÁK, Libor HANÁK, M SVOBODA, Jana MUŽÍKOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Tumor infiltrující lÿmfocyty - první pacient s metastázujícím melanomem léčený ve Střední Evropě. In Bioimplantologie 2009. 2009. ISBN 978-807392-090-6.
 14. 2008

 15. HOLČÁKOVÁ, Jitka, Lenka HERNYCHOVÁ, Pavel BOUCHAL, Kristýna BROŽKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Dalibor VALÍK, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Identification of alphaB-crystallin, a biomarker of renal cell carcinoma by SELDI-TOF MS. The International Journal of Biological Markers. Itálie: Wichtig editore, 2008, roč. 23, č. 1, s. 48-53. ISSN 0393-6155.
 16. LINHARTOVÁ, Věra. Naše spolupráce s Japonskem se úspěšně rozvíjí. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 4., září, s. 7. ISSN 1801-0806.
 17. Naše spolupráce s Japonskem se úspěšně rozvíjí. muni.cz Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 4., září, s. 7. ISSN 1801-0806.
 18. GREPLOVÁ, Kristína, Radomír PILNÝ, Lenka DUBSKÁ, Kristýna BROŽKOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Rudolf NENUTIL a Dalibor VALÍK. SELDI TOF hmotnostní spektrometrie v onkologickém výzkumu - pilotní metodická data a potenciální klinické aplikace. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 16 (37), č. 3, s. 189-193. ISSN 1210-7921.
 19. POPRACH, Alexandr, Eva MICHALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Radek LAKOMÝ, Jiří VYSKOČIL, Radim NĚMEČEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Ivo KOCÁK a Ilona KOCÁKOVÁ. Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie. 2008, roč. 21, č. 3, s. 116-121. ISSN 0862-495X.
 20. 2007

 21. MUŽÍK, Jan, Jana KOPTÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 63-76. ISSN 0862-495X.
 22. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Rostislav VYZULA a Jan ŽALOUDÍK. Analýza přežití v hodnocení výsledků onkologické péče: možnosti a limity. In XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 95-100. ISBN 978-80-86793-11-5.
 23. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Český národní webový portál epidemiologie nádorů, . Verze 7.0. 2007.
 24. MICHÁLEK, Jaroslav, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, Jan ŽALOUDÍK a Roman HÁJEK. Detection and long-term in vivo monitoring of individual tumor-specific T cell clones in patients with metastatic melanoma. Journal of immunology. Bethesda: American association of immunologists, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 178-189, 11 s. ISSN 0022-1767.
 25. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Radka SOŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Pavel ANDRES a Jan ŽALOUDÍK. DIOS – Digitální knihovna chemoterapeutických režimů. In Sborník konference Bratislavské onkologické dni – XLIV. ročník. Bratislava, 2007.
 26. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Petr ZEMÁNEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 109-119. ISSN 0862-495X.
 27. BROŽKOVÁ, Kristýna, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Pavel BOUCHAL, Jitka HOLČÁKOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Dalibor VALÍK, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomů prsu metodou SELDI-TOF MS. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 20, č. 6, s. 377-383. ISSN 0862-495X.
 28. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Petr PAVLIŠ, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Rostislav VYZULA. Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 96-108. ISSN 0862-495X.
 29. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Marian HAJDÚCH a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 77-95. ISSN 0862-495X.
 30. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK a Karel INDRÁK. onkologie 20, Supplement 1/2007 monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR. Česká republika: Česká onkologická společnost, 2007. 196 s. 20. ISSN 0862-495X.
 31. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie. 2007, roč. 20, č. 6, s. 399-404. ISSN 0862-495X.
 32. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař. 2007, roč. 87, č. 9, s. 531-536, 7 s. ISSN 0032-6739.
 33. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Daniel KLIMEŠ, Aleš BOUREK, Karel INDRÁK, Vladimír MIHÁL, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 53-62. ISSN 0862-495X.
 34. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Daniel KLIMEŠ, Aleš BOUREK, Karel INDRÁK, Vladimír MIHÁL, Marian HAJDÚCH, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie. Brno: Brno AsP Brno, s r.o., 2007, roč. 20, č. 1, s. 53-62, 9 s. ISSN 0862-495X.
 35. HANÁK, Libor, Ludmila LAUEROVÁ, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Ivona NĚMEČKOVÁ, Alena HOŠKOVÁ, Renata SEKANINOVÁ, Rudolf NENUTIL, Leoš KŘEN, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, Alexandra OLTOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Využití buněk vybraných typů nádorů při vývoji protinádorových imunoterapeutických přípravků v autologních a alogenních podmínkách. Brno, 2007. s. 380-382.
 36. 2006

 37. JANSOVÁ, Eva, Irena KOUTNÁ, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Silvie KŘIVÁNKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. Comparative transcriptome maps: a new approach to the diagnosis of colorectal carcinoma patients using cDNA microarrays. Clinical Genetics. Denmark: Blackwell Munksgaard, 2006, roč. 69, č. 3, s. 218-227. ISSN 0009-9163.
 38. HORÁK, Radovan, Silvie DUDOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Libor HANÁK, Vuk FAIT, Ivo KOCÁK, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem. In 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník. Brno: Česká lékařská společnost, 2006. s. 303-306, 6 s. ISBN 80-86793-06-0.
 39. HORÁK, Radovan, Silvie DUDOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, L. HANÁK, Vuk FAIT, Ivo KOCÁK, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem. In 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2006. s. 303-306. ISBN 80-86793-06-0.
 40. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER a Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006. s. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.
 41. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lenka ZAHRADOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Isolation and Expansion of Allogeneic Myeloma-Specific Interferon-Gamma Producing T Cells for Adoptive Immunotherapy. Medical Oncology. Totowa, NJ, USA: Humana Press, 2006, roč. 23/2006, č. 3, s. 377-384. ISSN 1559-131X.
 42. PILNÝ, Radomír, Pavel BOUCHAL, Šárka BOŘILOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Bořivoj VOJTĚŠEK a Dalibor VALÍK. Surface-enhanced laser desorption-ionization/time-of-flight mass spectrometry reveals significant artifacts in serum obtained from clot activator-containing collection devices. Clinical Chemistry. Washington, USA: Amer. Assoc. Clinical Chemistry, 2006, roč. 52, č. 11, s. 2015-2016. ISSN 0009-9147.
 43. 2005

 44. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Petr PAVLIŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005). Brno: Masaryk University, 2005. s. 421-426. ISBN 80-210-3780-6.
 45. MICHÁLEK, Jaroslav, Andrea STEJSKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor HANÁK, Ivo KOCÁK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Roman HÁJEK. Charakteristika tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastázujícím melanomem. 2005.
 46. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace nádorově-specifických T lymfocytů na základě produkce interferonu gama u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 18, č. 2, s. 55-58. ISSN 0862-495X.
 47. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace nádorově-specifických T lymfocytů na základě produkce interferonu gama u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2005, roč. 18, č. 2, 55-58. ISSN 0862-495X.
 48. VANĚK, Jiří, Jan ŽALOUDÍK, Michal POHANKA, Vítězslav BŘEZINA a Lubomír FREYBURG. Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005.
 49. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr PAVLIŠ, Miroslav KUBÁSEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. SVOD - Information System for Inventive Analysis of Cancer Epidemiology. In Proceedings of the the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 150-155. ISBN 80-210-3907-8.
 50. KUBÁSEK, Miroslav, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Technological Background of Web Portal SVOD as National Information Platform for Cancer Epidemiology in the Czech Republic. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: CBA MU, 2005. s. 156-161. ISBN 80-210-3907-8.
 51. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Miroslav KUBÁSEK. The Nationam Web Portal for Cancer Epidemiology in the Czech Republic. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 434-439. ISBN 80-210-3780-6.
 52. 2004

 53. VYZULA, Rostislav, Ladislav DUŠEK, Jan ŽALOUDÍK, Regina DEMLOVÁ, Daniel KLIMEŠ a SELVEKEROVA. Breast cancer and neoadjuvant therapy: any predictive marker. NEOPLASMA. 2004, roč. 51, č. 6, s. 471 - 480. ISSN 0028-2685.
 54. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 69 - 76. ISBN 80-210-3395-9.
 55. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Data base for health technology assessment (HTA) in oncology - an educational model for HTA information background. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 25 - 46. ISBN 80-210-3395-9.
 56. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinickká onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, Suppl 2004, s. 11-26. ISSN 0862-495X.
 57. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Aleš BOUREK a J KAY. Editors Educational Materials for Pre-Conference Workshop HTAi. In HTAi 2004. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 1-82. ISBN 80-210-3395-9.
 58. COUFAL, Oldřich, Adam SVOBODNÍK, Jan ŽALOUDÍK, ŠEFR, Vuk FAIT, Ladislav DUŠEK a DOROCIAK. Faktory ovlivňující vyšetřování mízních uzlin v resekátech karcinomů kolon a rekta. Klinická onkologie. 2004, roč. 17, č. 3, s. 96-100.
 59. DUŠEK, Ladislav a Jan ŽALOUDÍK. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. In Klinická onkologie. 2004. 104 s. 17. ISBN 0862 - 495 X.
 60. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Aleš BOUREK a J KAY. HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting. Krakow, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3395-9.
 61. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK a Jiří VORLÍČEK. HTA v onkologii: datové zdroje a parametrické záznamy. Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, s. 39-44. ISSN 0862-495X.
 62. MICHÁLEK, Jaroslav, Andrea STEJSKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Jan KOVAŘÍK a Roman HÁJEK. Charakteristika autologních T lymfocytů reaktivních proti metastázujícímu melanomu a mnočetnému myelomu. In Edukační sborník XXVIII.Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. s. 117. ISBN 80-86793-01-X.
 63. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Eva TŮZOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace myelom-specifických T-lymfocytů na základě interferonu gamma. In Edukační sborník XXVIII.Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. s. 113-116. ISBN 80-86793-01-X.
 64. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lenka ZAHRADOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace myelom-specifických T-lymfocytů na základě produkce interferonu gamma. In Interná medicína 4(S4). Bratislava: SOLEN, 2004. s. 29S, 1 s. ISBN 1335-8359.
 65. VOKURKA, Jiří, Zdeněk ADAM, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Petr KRUPA, Jiří PRÁŠEK, Aleš HEP a Igor KISS. Kolorektální karcinom. In Diagnostické a léčebné postupy. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 95-111. ISBN 80-247-0896-5.
 66. KISS, Igor, Jana SKŘIČKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jiří TOMÁŠEK, Šárka SEDLÁČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Model parametrického hodnocení vývoje onkologického pacienta v reálném klinickém provozu a čase - případová studie karcinom kolorekta. Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2004, roč. 17, supp, s. 64-67. ISSN 0862-495.
 67. KISS, Igor, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Šárka SEDLÁČKOVÁ. Parametrický záznam diagnostiky a léčby onkologického pacienta se solidním nádorem-potřeba a současné možnosti. Klinická onkologie. ČLS J.E. Purkyně: Aps Brno, 2004, roč. 17, supp., s. 57-60. ISSN 0862-495X.
 68. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lenka ZAHRADOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Příprava antigen-specifických T-lymfocytů u mnohočetného myelomu. In Sborník abstrakt XVIII.Olomoucké hematologické dny. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2004. s. 86.
 69. ZAHRADOVÁ, Lenka, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Příprava myelom-specifických autologních T-lymfocytů. In Laboratorní hematologie. Hradec Králové: HK CREDIT, 2004. s. 38. ISBN 80-86780-13-9.
 70. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK a Jiří VORLÍČEK. Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. 2004. s. 39-45.
 71. MALÁSKA, Jan, Zuzana KUNICKÁ, Marek BORSKÝ, Marie SKLENIČKOVÁ, Marcela NOVOTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Jiří FAJKUS. Telomerase as a diagnostic and predictive marker in colorectal carcinoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2004, roč. 51, č. 2, s. 90-96. ISSN 0028-2685.
 72. MALÁSKA, Jan, Zuzana KUNICKÁ, M. BORSKÝ, Marie SKLENIČKOVÁ, M. NOVOTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Telomerase as a diagnostic and predictive marker in colorectal carcinoma. Neoplasma. 2004, roč. 51, č. 2, s. 90-96.
 73. LUKÁŠOVÁ, Emilie, Stanislav KOZUBEK, Martin FALK, Michal KOZUBEK, Jan ŽALOUDÍK, Václav VAGUNDA a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Topography of genetic loci in the nuclei of cells of colorectal carcinoma and adjacent tissue of colonic epithelium. Chromosoma. Berlin: Springer-Verlag, 2004, roč. 112, č. 5, s. 221-230. ISSN 0009-5915.
 74. 2003

 75. BENEŠ, Petr, Michal JURAJDA, Jan ŽALOUDÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. C766T low-density lipoprotein receptor-related protein 1 ( LRP1) gene polymorphism and susceptibility to breast cancer. Breast Cancer Research. 2003, roč. 5, č. 3, s. 77-81. ISSN 1465-542X.
 76. VORLÍČEK, Jiří, Libor PÁČ, Svatopluk ČECH, Nataša HONZÍKOVÁ, Blanka SOCHOROVÁ, Eva TÁBORSKÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich VOMELA a Jan ŽALOUDÍK. Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. První. Brno: Lékařská fakulta, 2003. 61 s. ISBN 80-210-3059-3.
 77. LUKÁŠOVÁ, Emilie, Stanislav KOZUBEK, Martin FALK, Michal KOZUBEK, Jan ŽALOUDÍK, Václav VAGUNDA, M ROCCHI a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Organization of selected loci of chromosomes 7,11, and 20 in cells colorectal carcinoma and adjacent colonic tissue. In Conference on Biophysics of the Genome, 2. – 4. dubna, 2003, Hlohovec, Česká republika.In: Scientific Programme and Book of Abstracts, p. 30. 2003.
 78. ŽALOUDÍK, Jan a Jiří VORLÍČEK. Stanovisko onkologů k systémové enzymoterapii. Zdravotnické noviny. Praha, 2003, č. 32, s. 18. ISSN 0044-1996.
 79. 2002

 80. KEPÁK, Tomáš, Zdeněk PAVELKA, Hana HRSTKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Igor KISS, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Dlouhodobá dispenzární péče po léčbě nádorových onemocnění v dětství v rámci univerzitního onkologického centra Brno (UOC). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 15, č. 6, s. 234.
 81. LAUREOVÁ, L., Ladislav DUŠEK, M. ŠIMÍČKOVÁ, I. KOCÁK, M. VAGUNDOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a J. KOVAŘÍK. Malignant melanoma associates with Th1/Th2 imbalance that coincides with disease progression and immunotherapy response. Neoplasma. Bratislava: SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2002, roč. 3, č. 49, s. 159-165. ISSN 0028-2685.
 82. DUŠEK, Ladislav, R. VYZULA, Daniel KLIMEŠ, P. ŠIROKÝ, J. NOVÁK, P. ANDRES, R. DEMLOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002. s. 94-96. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 83. SOBODA, Mirek, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Oldřich COUFAL, Jan MALÁSKA a Olga DOMANSKÁ. Semikvantitativní stanovení mRNA pro thymidylát syntázu a dihydropyrimidin dehydrogenázu u kolorektálních karcinomů: metodické aspekty a význam vnitronádorové variability pro určení rezistence na fluoropyramidinová. Klinická onkologie. 2002, roč. 50, č. 2, s. 72-75. ISSN 0862-495X.
 84. DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, Jan ŽALOUDÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Software SVOD ve verzi 2.00. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 66-70. ISBN 80-238-8452-2.
 85. ŽALOUDÍK, J., L. DUŠEK, J. MUŽÍK, P. PAVLIŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, E. GERYK, Rostislav VYZULA a J. ABRAHÁMOVÁ. Využití dat NOR pro kontrolu kvality onkologické péče - studie vybraných skupin nádorů podpořená software SVOD. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 70-78. ISBN 80-238-8452-2.
 86. 2001

 87. ŽALOUDÍK, Jan, Pavel JANÍČEK, Daniel DUŠEK, Václav VAGUNDA, Karel HUŠEK, Olga DOMANSKÁ a Břetislav REGNER. Biomarkery pro optimalizaci léčby sarkomů měkkých tkání. In X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí- Abstrakta. 2001. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 53. ISBN 80-210-2383-X.
 88. ŽALOUDÍK, Jan, Pavel JANÍČEK, Ivo KOCÁK, Václav VAGUNDA, Renata SOUMAROVÁ, Martin ONDRÁK, Renata NEUMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnostika a léčba sarkomů měkkých tkání. Zdravotnické noviny. Praha, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 30-34. ISSN 0044-1996.
 89. ŽALOUDÍK, Jan a L. DUŠEK. Flowcytometrický DNA profil nádorů - aplikace v klinické onkologii. In Sborník konference Analytická cytometrie I. Brno: BFU AV ČR, 2001. s. 15-16. ISBN 80-238-6833-0.
 90. DUŠEK, L., J. ŽALOUDÍK, A. SVOBODNÍK, P. PAVLIŠ a J. AUGUSTIN. Hierarchický systém algoritmů pro validaci a analýzu dat NOR - rozbor na modelu karcinomu prsu. In Sborník abstraktů, XXV. Brněnské onkologické dny. 2001. s. 5.
 91. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK a Adam SVOBODNÍK. Hodnocení výsledků onkologické péče z reálných klinických dat - limity a úskalí. In Sborník konference XXV. Brněnské Onkologické Dny. Brno: ČOS, 2001. s. 39-43. ISBN 80-238-6935-3.
 92. DUŠEK, L., J. ŽALOUDÍK a A. SVOBODNÍK. Hodnocení výsledků onkologické péče z reálných klinických dat - limity a úskalí. In Sborník abstraktů, XXV. Brněnské onkologické dny. 2001. s. 39-43.
 93. DUŠEK, L., J. ŽALOUDÍK, R. TALAČ, Václav VAGUNDA, Jiřina HOFMANOVÁ a A. KOZUBÍK. Možnosti analýz dat - od naměřeného nádorového markeru ke klinicky využitelnému prediktoru. In Sborník konference Analytická cytometrie I. Brno: BFU AV ČR, 2001. s. 20-21. ISBN 80-238-6833-0.
 94. MALÁSKA, Jan, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Miroslav SVOBODA, Oldřich COUFAL a Olga DOMANSKÁ. Nová cesta v onkologické léčbě? Biomarkery metabolismu fluoropyrimidinů - genetický podklad a klinické aplikace Onkologie založená na průkaznosti. In 25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. 2001.
 95. ŽALOUDÍK, Jan, Rostislav VYZULA a L. DUŠEK. Parametrický záznam onkologických dat SOR2000 - podmínka hodnocení prediktorů i léčebných výsledků. In 5. odborné symposium Onkologie v gynekologii a mammalogii. 2001.
 96. SVOBODNÍK, A., J. ABRAHÁMOVÁ, E. KUBALA, L DUŠEK, L. FORETOVÁ, R. VYZULA, V. SMÉKAL a J. ŽALOUDÍK. Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v České republice - metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická Onkologie. Brno: ApS, s.r.o., 2001, roč. 4, č. 1, s. 135-141. ISSN 8662-495X.
 97. SVOBODNÍK, A., J. ABRAHÁMOVÁ, E. KUBALA, L DUŠEK, L. FORETOVÁ, R. VYZULA, V. SMÉKAL a J. ŽALOUDÍK. Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v České republice - metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická Onkologie. Brno: ApS, s.r.o., 2001, roč. 4, č. 1, s. 135-141. ISSN 8662-495X.
 98. SVOBODNÍK, A., L. DUŠEK, J. ABRAHÁMOVÁ, E. KUBALA, L. PETRUŽELKA, J. NOVOTNÝ, L. PECEN a J. ŽALOUDÍK. Projekt CARMEN - iniciativa v oblasti výzkumu, edukace a prevence karcinomu prsu. In Vybrané otázky onkologie. V. Praha: Nakladatelství Galén, 2001. s. 86-88.
 99. VYZULA, Rostislav, Jan ŽALOUDÍK, Ladislav DUŠEK a I. VERMOUSEK. Seasonal variation in estrogen and progesterone receptor levels in breast cancer - a factor in data interpretation. Neoplasma. 2001, roč. 48, č. 1, s. 1. ISSN 0028-2685.
 100. DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, Adam SVOBODNÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Břetislav REGNER, J. AUGUSTIN, E. GERYK a J. ŽALOUDÍK. Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In Vybrané otázky onkologie. V. Praha: Nakladatelství Galén, 2001. s. 78-81.
 101. DUŠEK, L., A. SVOBODNÍK, P. PAVLIŠ, B. REGNER, J. KOPTÍKOVÁ, J. AUGUSTIN, E. GERYK a J. ŽALOUDÍK. Systém vizualizace dat Národního onkologického registru (software SVOD). Zdravotnické noviny - Lékařské listy. 2001, roč. 2001, č. 12, s. 39-41. ISSN 0044-1996.
 102. KISS, Igor, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Jiří TOMÁŠEK, Jan MALÁSKA, Oldřich COUFAL a Ilona KOCÁKOVÁ. Testování chemorezistence a chemosenzitivity in vitro v klinické onkologii. Vnitřní lékařství. Praha: Vnitřní lékařství, 2001, roč. 47, č. 9, s. 621-626. ISSN 0042-773X.
 103. FAIT, V., V. CHRENKO, Z. PAČOVSKÝ, L. DUŠEK a J. ŽALOUDÍK. Výsledky léčby pacientek s karcinomem prsu operovaných v MOU v Brně v letech 1980-1984. Praktická gynekologie. 2001, roč. 3, č. 1, s. 1-6.
 104. CHRENKO, V., L. DUŠEK, V. FAIT a J. ŽALOUDÍK. Výsledky léčby pacientek s karcinomem prsu operovaných v MOÚ v Brně v letech 1980-1984. In Sborník konference XXV. Brněnské Onkologické Dny. Brno: MOÚ, 2001. s. 61-65. ISBN 80-238-6935-3.
 105. 2000

 106. ŽALOUDÍK, Jan. Biomarkery pro optimalizaci léčby sarkomů měkkých tkání. Brno: LF MU Brno, 2000. 117 s.
 107. ŽALOUDÍK, Jan. Bioterapie nádorů. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000. s. 481-491. ISBN 80-88908-71-X.
 108. ŽALOUDÍK, Jan. Cesty ke snižování úmrtnosti na karcinom prsu. Medica revue. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2000, roč. 7, č. 4, s. 1-5. ISSN 1210-9673.
 109. ŽALOUDÍK, Jan a Oldřich COUFAL. Edrekolomab v adjuvantní imunoterapii kolorektálního kacinomu. In Monoklonální protilátky v onkologii. Praha: Maxdorf, 2000. s. 48-58. Mediforum GlaxoWellcome. ISBN 80-85912-42-2.
 110. ŽALOUDÍK, Jan a Ivan VERMOUSEK. Endokrinní terapie nádorů. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000. s. 474-480. ISBN 80-88908-71-X.
 111. ŽALOUDÍK, Jan. Genomické biomarkery kolorektální kancerogeneze. In Kolorektální karcinom - časná diagnóza a prevence. Praha: Grada Publishing, 2000. s. 84-92. ISBN 80-7169-777-X.
 112. KISS, Igor, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Jiří TOMÁŠEK, Oldřich COUFAL a Ilona KOCÁKOVÁ. Hlavní klinické indikace pro testování chemoresistence nádorů in vitro. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno,s.r.o., 2000, roč. 13, S2, s. 62-64. ISSN 0862-495X.
 113. TALAČ, Robert, Jan ŽALOUDÍK, Marián HAJDÚCH, Vladimír MIHÁL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Ivo HANKE a Jan KOVAŘÍK. Hodnocení lékové rezistence in vitro a její klinické implikace. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno, s.r.o., 2000, roč. 13, zvl.č. 2, s. 2-3. ISSN 0862-495X.
 114. KALA, Zdeněk, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav IVIČIČ. Indikace k resekční chirurgické léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2000. s. 287-292. ISBN 80-7169-974-8.
 115. ŽALOUDÍK, Jan, Zdeněk ADAM a Jana KOPTÍKOVÁ. Interaktivní výuka onkologie na internetu. Brno: UOC LF MU, 2000. 620 s. www.uoc.muni.cz.
 116. ŽALOUDÍK, Jan, Luboš PETRUŽELKA, Jiří VORLÍČEK a Pavel KLENER. Internetové stránky České onkologické společnosti a možnosti využití v praxi. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2000, č. 2, s. 65-66. ISSN 0862-495X.
 117. ŽALOUDÍK, Jan. Karcinomy trávícího traktu. Forum Medicinae. Praha: PANAX Co,s.r.o., 2000, roč. 2, č. 1, s. 38-48. ISSN 1212-4230.
 118. SMÍLEK, P., Karel HUŠEK, R. KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jan ŽALOUDÍK a Ladislav DUŠEK. Marker Ki-67 a prognóza karcinomů faryngu a vchodové části hrtanu - předběžné výsledky. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha, 2000, roč. 49, č. 2, s. 110-113. ISSN 1210-7867.
 119. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Zdeněk MERTA. Organizace pneumoonkologické péče v rámci univerzitníhoonkologického centra v Brně. In X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Poprad - Slovensko: Boehringer Ingelheim Pharma, Plynárenská l, 821 09 Bratislava, 2000. s. P06, 1 s. Súhrn prednášok.
 120. ŽALOUDÍK, Jan. Perspektivy použití monoklonálních protilátek v protinádorové imunoterapii. In Monoklonální protilátky v onkologii. Praha: Maxdorf, 2000. s. 98-108. Mediforum GlaxoWellcome. ISBN 80-85912-42-2.
 121. ŽALOUDÍK, Jan, Robert TALAČ, Pavel JANÍČEK, Václav VAGUNDA, Marian HAJDÚCH, Oldřich COUFAL, Martin ONDRÁK a Ivo KOCÁK. Sarkomy měkkých tkání- přehled novějších diagnostických a léčebných postupů. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno, s.r.o., 2000, roč. 13, č. 5, s. 143-150. ISSN 0862-495X.
 122. HORVÁTH, Teodor, Jindřich VOMELA a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. The change in early stage bronchial intraepithelial neoplasia(IEN) in uranium miners in a one-year period with special reference to autofluorescence endoscopy (SAFE-1000). Lung Cancer. 2000, roč. 29, č. 1, s. 225. ISSN 0169-5002.
 123. KOUTNÁ, Irena, Stanislav KOZUBEK, Jan ŽALOUDÍK, Michal KOZUBEK, Emilie LUKÁŠOVÁ, Pavel MATULA, Eva BÁRTOVÁ, Magdalena SKALNÍKOVÁ, Alena CAFOURKOVÁ a Pavla JIRSOVÁ. Topography of genetic loci in tissue samples: towards new diagnostic tool using interphase FISH and high-resolution image analysis techniques. Analytical Cellular Pathology. Amsterdam: IOS Press, 2000, roč. 20, č. 4, s. 173-185. ISSN 0921-8912.
 124. COUFAL, Oldřich, Jan ŽALOUDÍK, Jan MALÁSKA a Rostislav VYZULA. Tymidylát syntáza a její význam v prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno,s.r.o., 2000, roč. 13, č. 4, s. 116-121. ISSN 0862-495X.
 125. ŽALOUDÍK, Jan, Marian HAJDUCH, Rostislav VYZULA, Igor KISS a Oldřich COUFAL. Výsledky MTT testů chemoresistence u karcinomů plic,kolorekta a sarkomů měkkých tkání. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno,s.r.o., 2000, roč. 13, S2, s. 37-38. ISSN 0862-495X.
 126. PAČOVSKÝ, Zdeněk a Jan ŽALOUDÍK. Zásady chirurgické léčby zhoubných nádorů. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000. s. 175-179. ISBN 80-88908-71-X.
 127. 1999

 128. ŽALOUDÍK, Jan. Aktuální témata hormonální regulace nádorového růstu. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno, s.r.o., 1999, roč. 12, č. 6, s. 213-214. ISSN 0862-495X.
 129. VAGUNDOVÁ, Marcela, Václav VAGUNDA, Eva JANDÁKOVÁ, Daniel POCHMON, Ivan VERMOUSEK, Vojtěch CHRENKO a Jan ŽALOUDÍK. Assessment of estrogen and progesterone receptors and their combined phenotypes in 287 breast carcinomas : good correlation between immunohistochemical and ligand saturation analyses for ER but not PgR. In Breast Cancer Research and Treatment - Special Issue. 1. vyd. Hingham,MA,USA: Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 381. Breast Cancer Research and Treatment 57. ISBN 0167-6806.
 130. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK a Luděk SKOČOVSKÝ. Centrum informatiky a analýz Univerzitního onkologického centra při Lékařské fakultě MU v Brně. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno s.r.o., 1999, roč. 12, č. 5, s. 181-182. ISSN 0865-495X.
 131. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK a Luděk SKOČOVSKÝ. Centrum informatiky a analýz Univerzitního onkologického centra při Lékařské fakultě MU v Brně. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno s.r.o., 1999, roč. 12, č. 5, s. 181-182. ISSN 0865-495X.
 132. VYZULA, Rostislav, Jan ŽALOUDÍK, Ladislav DUŠEK a Ivan VERMOUSEK. Circaannual variability in expression of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. In Proceedings of the 6th International Congress on Hormones and Cancer. 1. vyd. Jerusalem: ICHC Jerusalem, 1999. s. 46.
 133. VYZULA, Rostislav, Jan ŽALOUDÍK, Ladislav DUŠEK a Ivan VERMOUSEK. Circaannual variability in expression of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. In Proceedings of the 6th International Congress on Hormones and Cancer. 1. vyd. Jerusalem: ICHC Jerusalem, 1999. s. 46.
 134. VYZULA, Rostislav a Jan ŽALOUDÍK. Circadian modulation of apoptosis in chronic myeloid leukemia. In Proceedings of International Congress on Chronobiology. 4. vyd. USA: Chronobiology Houston, 1999. s. 88.
 135. SHEARD, Michael, Peter KRAMMER a Jan ŽALOUDÍK. Fractionated irradiation sensitizes tumor cells to apoptotic signals through CD95. British Journal of Cancer. London: Cancer Research Campaign, 1999, roč. 80, č. 11, s. 1689-1697. ISSN 0007-0920.
 136. DUŠEK, Ladislav, Petr PAVLIŠ, Ludvík DOLEŽAL, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Eduard KUBALA a Jan ŽALOUDÍK. Hierarchická struktura diagnostických parametrů karcinomu prsu - koncepce digitálního chorobopisu. In Vybrané otázky onkologie III. 1. vyd. Praha: Galen, 1999. s. 58-60. Vybrané otázky onkologie III. ISBN 80-86257-08-8.
 137. VYZULA, Rostislav a Jan ŽALOUDÍK. Léčba karcinomu prsu u premenopauzálních pacientek. Praktická gynekologie. Praha, 1999, roč. 4, č. 3, s. 33-35. ISSN 1211-6645.
 138. ŽALOUDÍK, Jan. O prvenství České republiky - Second World Conference of Cancer Organisations v Atlantě. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno,s.r.o., 1999, roč. 12, č. 4, s. 139. ISSN 0862-495X.
 139. ŽALOUDÍK, Jan, Rostislav VYZULA a Ladislav DUŠEK. Potřebujeme prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno,s.r.o., 1999, roč. 12, č. 3, s. 110-111. ISSN 0862-495X.
 140. ROBEK, Oldřich a Jan ŽALOUDÍK. Problémy po operacích zhoubných nádorů konečníku. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 1999, roč. 4, č. 3, s. 10-11. ISSN MKČR7768.
 141. ŽALOUDÍK, Jan. Problémy po operacích zhoubných nádorů prsu. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 1999, roč. 4, č. 4, s. 12-14. ISSN MKČR7768.
 142. VAGUNDA, Václav, Jana ŠMARDOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marcela VAGUNDOVÁ, Hana KOUKALOVÁ, Jan KOVAŘÍK a Jan ŽALOUDÍK. p53 in breast carcinomas tested by FASAY reveals better correlations with prognostic variables than p53 immunohistochemistry. In Breast Cancer Research and Treatment - Special Issue. 1. vyd. Hingham,MA,USA: Kluwers Academic Publishers, 1999. s. 131. Breast Cancer Research and Treatemnt 57. ISBN 0167-6806.
 143. LAUEROVA, Ludmila, Ladislav DUŠEK, Marta ŠIMÍČKOVÁ, František ROVNÝ, Vladimír SPURNÝ, A. ROVNÝ, Pavel ŠLAMPA, Jan ŽALOUDÍK, Aleš REJTHAR, Jiří WOTKE a Jan KOVAŘÍK. Renal cell carcinoma-associated impairment that may interfere with the response to cytokine therapy. Neoplasma. Bratislava, 1999, roč. 46, č. 3, s. 141-149. ISSN 0028-2685.
 144. ŽALOUDÍK, Jan, Ludmila LAUEROVÁ, Libuše JANÁKOVÁ, Robert TALAČ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Jan KOVAŘÍK, Irena MIKULÍKOVÁ a Michael SHEARD. Significance of pre-treatment immunological parameters in colorectal cancer patients with unresectable metastases to the liver. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E.Update Medical Publishing S.E., 1999, roč. 46, č. 25, s. 222-229. ISSN 0172-6390.
 145. ŽALOUDÍK, Jan, L. LAUEROVA, L. JANAKOVA, Robert TALAČ, M. SIMICKOVA, M. NEKULOVA, I. MIKULIKOVA, J. KOVARIK a M. SHEARD. Significance of Pre-Treatment Immunological Parameters in Colorectal Cancer Patients with Unresectable Metastases to the Liver. Hepato-Gastroenterology. 1999, roč. 46, č. 25, s. 220-227. ISSN 0172-6390.
 146. SMILEK, Pavel, Karel HUŠEK, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jan ŽALOUDÍK a Ladislav DUŠEK. Vztah markeru Ki-67 k prognóze karcinomů faryngu a vchodové části hrtanu - předběžné výsledky. In 62. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí, Hradec Králové. Hradec Králové: LF Karlovy univerzity v Hradci Králové, 1999. s. 22. ISBN 80-86225-00-3.
 147. 1998

 148. ŽALOUDÍK, Jan. Chirurgie v paliativní onkologické léčbě. In Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 165-182. ISBN 80-7169-437-1.
 149. ŽALOUDÍK, Jan, V. FAIT a A. REJTAR. Imunofenotypizace leukocytů v onkologii - editorial. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, Suplement, s. 1. ISSN 0862-495X.
 150. ŽALOUDÍK, Jan, L. LAUEROVÁ, L. JANÁKOVÁ, I. KOCÁK, R. TALAČ, M. ŠIMÍČKOVÁ, M. NEKULOVÁ, M. SHEARD, I. MIKULÍKOVÁ a J. KOVAŘÍK. Imunologické parametry při regionální chemo-imunoterapii jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, Suplement, s. 43-48. ISSN 0862-495X.
 151. ŽALOUDÍK, Jan. Interleukin-2 v lokoregionální léčbě solidních nádorů. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 1. ISSN 0862-495X.
 152. TALAČ, Robert, Ivan HORNIAK, Jan ŽALOUDÍK, Zdeněk PAČOVSKÝ, Helena BARTOŇKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. Neinvazivní stanovení perfuze jaterních metastáz kolorektálního karcinomu pomocí Power Dopplera. Miniinvazivní terapie. Brno: MEDICA MEDIA, 1998, III, č. 2, s. 54-58. ISSN 1211-5177.
 153. TALAČ, R., J. HORNIAK, Jan ŽALOUDÍK, Z. PAČOVSKÝ, H. BARTOŇKOVÁ, J. HRAZDÍRA a V. MORNSTEIN. Neinvazivní stanovení perfuze jaterních metastáz kolorektálního karcinomu pomocí Power-Dopplera. Miniinvazivní terapie. Brno: MEDICA MEDIA, 1998, roč. 3, č. 2, s. 54-58. ISSN 1211-5177.
 154. ŽALOUDÍK, Jan a Z. ADAM. Podpůrná a paliativní terapie nádorových metastáz. In Podpůrná léčba v hematologii a onkologii. Praha: Galen, 1998. s. 163-169. ISBN 80-902501-2-2.
 155. ŽALOUDÍK, Jan, Václav VAGUNDA, Ladislav DUSEK, Jiří KALABIS a Jan KOVAŘÍK. Proliferation/apoptosis index as a novel parameter predicting the therapeutic response in colorectal metastases to the liver. In Proceedings 17th UICC Congress. Rio de Janeiro, Brazilie: UICC, 1998. s. 211. 1998.
 156. TAČEV, T., Tomáš SKŘIČKA, Jan ŽALOUDÍK a Z. PAČOVSKÝ. Předoperační akcelerovaná hypoxiradioterapie kolorektálního karcinomu - léčebné výsledky. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 4, s. 120-122. ISSN 0862-495X.
 157. FAIT, Vuk, V. CHRENKO a Jan ŽALOUDÍK. Sentinelova lymfadenektomie u kožního maligního melanomu - krátkodobé výsledky a prognostický význam. Rozhledy v chirurgii. 1998, roč. 77, č. 10, s. 466-473. ISSN 0035-9351.
 158. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jan ŽALOUDÍK. Terapie nádorových obstrukcí. In Podpůrná léčba v hematologii a onkologii. Praha: Galen, 1998. s. 171-179. ISBN 80-902501-2-2.
 159. TAČEV, T., Tomáš SKŘIČKA, Jan ŽALOUDÍK a Z. PAČOVSKÝ. Tolerance dávky akcelerované předoperační hypoxiradioterapie kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 4, s. 123-128. ISSN 0862-495X.
 160. HEP, Aleš, Jan ŽALOUDÍK, J. JANÁKOVÁ, Boris HABANEC, Jiří PRÁŠEK, Jiří DOLINA a Petr DÍTĚ. Vliv eradikačních režimů Helicobacter pylori na proliferační index žaludeční sliznice. Vnitřní lékařství. 1998, roč. 44, č. 8, s. 447-450. ISSN 0042-773X.
 161. 1997

 162. ŽALOUDÍK, Jan, Václav VAGUNDA, Miriam DRAHOKOUPILOVA, Libuše JANAKOVA a Robert TALAČ. Biomarkers for predicting response to regional chemotherapy in liver metastases from colorectal carcinoma. International Journal of Immunopharmacology. 1997, roč. 19, s. 481. ISSN 0192-0561.
 163. ŽALOUDÍK, Jan, Vuk FAIT, Ivan VERMOUSEK, Václav VAGUNDA a Libuše JANÁKOVÁ. Diversifikace karcinomu prsu terapií. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 2, s. 41. ISSN 0862-495X.
 164. LEYPOLD, Jindřich, Petr PISKAČ, Mojmír PŘÍVARA, Jan ŽALOUDÍK a Robert STAFFA. Our Experience in the Surgical Treatment of Liver Tumors in the Time Period from 1994 to1996. Wiadomosci Lekarskie. 1997, Tom L, Supp 1, s. 281-282. ISSN 0043-5147.
 165. 1996

 166. ŽALOUDÍK, Jan, Libuše JANAKOVA, Dagmar MACKOVA, Michael SHEARD a Bořivoj VOJTĚŠEK. Chemotherapy-induced diversification of DNA profiles in breast cancer. European Journal of Cancer. 1996, roč. 32, s. 12. ISSN 0959-8049.
 167. ŽALOUDÍK, Jan, Libuše JANÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Zdeněk PAČOVSKÝ a Vojtěch CHRENKO. Monitorování spontánní a léčbou indukované klonální evoluce karcinomu prsu DNA flow cytometrií. Klinická onkologie. 1996, roč. 9, č. 3, s. 79. ISSN 0862-495X.
 168. 1995

 169. ŽALOUDÍK, Jan, Jiří VORLÍČEK, V, KUBÁLEK, František SALAJKA, Jana SKŘIČKOVÁ a L. JANÁKOVÁ. DNA profil bronchogeních karinomů. In Abstrakta. Brno: Pneumologické symposium na téma bronchogenní karcinom, 1995.
 170. HEP, Aleš, Dalibor KLUSÁČEK, Jan ŽALOUDÍK, Boris HABANEC, Petr DÍTĚ, Jiří VORLÍČEK a Jiří PRÁŠEK. Proliferační aktivita žaludeční sliznice u nemocných s duodenogastrickým refluxem. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres. 1995. s. 60.
 171. 1994

 172. ŽALOUDÍK, Jan. Intraportální chemotherapie s ligaturou hepatiky u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. 1994, roč. 7, č. 5, s. 141. ISSN 0862-495X.
 173. ŽALOUDÍK, Jan, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK, Aleš BURSA a Jana SKŘIČKOVÁ. Metodické a prognostické aspekty DNA flow cytometrie u bronchogenních karcinomů. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 7, č. 6, s. 166-174. ISSN 0862-495X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 20:13