Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VAŇKOVÁ, Hana, Eva TOPINKOVÁ, Dana HRNČIARIKOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Pavel WEBER a Božena JURAŠKOVÁ. Vyhodnocení syndromu křehkosti (frailty) u geriatrického pacienta. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 5-8. ISSN 1805-4684.

  2022

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL a Marek ŠKORŇA. Bolesti na hrudi - pohled gerontologa. In Lukáš, Karel. Bolest na hrudi. 1. vydání. Praha: Grada, 2022. s. 565-574. ISBN 978-80-271-3099-3.
  2. BIELAKOVÁ, Katarína a Ondřej LUDKA. Koagulopatie asociovaná s infekcí covid-19 a riziko tromboembolismu – známe jejich vzájemnou souvislost a následné řešení? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 11, č. 2, s. 84-89. ISSN 1805-4684.
  3. MICHALCOVÁ, Jana, Ivana TAŠKOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Lékové interakce v gerontopsychiatrii - výběr antipsychotik a antidepresiv pro geriatrické pacienty. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 11, č. 2, s. 61-67. ISSN 1805-4684.
  4. WEBER, Pavel, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Obezita a diabetes - trajektorie výskytu u akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 27 let. Geriatrie a gerontologie. Praha: Galén s.r.o., 2022, roč. 11, č. 4, s. 153-158. ISSN 1805-4684.
  5. BIELAKOVÁ, Katarína a Ondřej LUDKA. Obezita u seniorů. Svět praktické medicíny. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, roč. 4, č. 4, s. 1-5. ISSN 2694-8516.
  6. BIELAKOVÁ, Katarína. Obezita u seniorů. In 7. Kongres medicíny pro praxi. 2022.
  7. BIELAKOVÁ, Katarína. Rychlá progrese delirantního stavu - myslíme na všechno? In Brněnský geriatrický den. 2022.
  8. BIELAKOVÁ, Katarína. Výživa a její role u pacienta s dekubity. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o, 2022, roč. 63, č. 5, s. 6-12. ISSN 1213-9106.
  9. BIELAKOVÁ, Katarína a Ondřej LUDKA. Žilní tromboembolie v době covidové - možnosti prevence a léčby. Profi Medicína. Praha, 2022, roč. 7, č. 4, s. 18-19. ISSN 2571-2527.

  2021

  1. BIELAKOVÁ, Katarína. Antikoagulační terapie - známe její interakce? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 3, s. 127-133. ISSN 1805-4684.
  2. TOPINKOVÁ, Eva, Božena JURAŠKOVÁ, Jakub HRKAL, Miroslav ZVOLSKÝ, Petra SLÁDKOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Markéta BLÁHOVÁ, Zuzana BOHÁČOVÁ, Rid BRÁZDILOVÁ, Milena BRETŠNAJDROVÁ, Iva DIVACKÁ, Helena KAJTMANOVÁ, Pavla MÁDLOVÁ, Astrid MATĚJKOVÁ, Helena MICHÁLKOVÁ, Renáta PETROVÁ, Zuzana ŠNAJDROVÁ a Pavel WEBER. Hodnocení disability s využitím nástroje WHODAS 2.0 u geriatrických pacientů. Pilotní studie WHODAS-GERI. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 1, s. 3-11. ISSN 1805-4684.
  3. BIELAKOVÁ, Katarína, Jana MICHALCOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Karel VAŠUT. Léky jako významný rizikový faktor pádu u geriatrických pacientů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 2, s. 68-73. ISSN 1805-4684.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Sociální charakteristiky akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 25 let na geriatrii. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 3, s. 160-166. ISSN 1805-4684.
  5. BIELAKOVÁ, Katarína. Stanovisko Americké geriatrické společnosti k dosažení genderové rovnosti v geriatrii. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 4, s. 237-241. ISSN 1805-4684.

  2020

  1. BIELAKOVÁ, Katarína. Předepisování léčiv pro seniory - známe její úskalí? Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 142-145. ISSN 1805-4684.
  2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trajektorie změn I v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku během uplynulých 12 let, perorální antidiabetika - vlastní zkušenost. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 123-129. ISSN 1805-4684.
  3. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trajektorie změn II v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku injekčními preparáty (inkretiny a inzulin) v letech 2008-2019 - vlastní zkušenost. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 130-136. ISSN 1805-4684.

  2019

  1. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Vadim PRUDIUS. Clinical Cases Of Retroperitoneal Hematoma In Old Age – Our Experiences. In 15th EUGMS International Congress of the European Geriatric Medicine Society. 2019.
  2. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Falls in anaemic hospitalized elderly patients in 2012-2016 - mutual relationships. Advances in Gerontology. Eskulap, 2019, roč. 32, č. 5, s. 787-794, 9 s. ISSN 1561-9125.
  3. EFFENBERGEROVÁ, Tereza, Denis LEKEŠ, Dana WEBEROVÁ, Ondřej VÝŠKA, Martina NEVRTALOVÁ, Šárka BUŘILOVÁ, Adam LUKÁČ, Marek ŠKORŇA, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Petra VACKOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Klinická propedeutika pro bakalářské studium - aktualizace podkladů pro 14 přednášek. Brno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, 2019.
  4. WEBEROVÁ, Dana, Katarína BIELAKOVÁ, Miluše KUPKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Tereza GREGOROVÁ, Denis LEKEŠ, Tereza EFFENBERGEROVÁ, Lukáš KLČO a Dominika STRATÍLKOVÁ. Ošetřovatelství v geriatrii - aktualizace podkladů pro 20 přednášek. Brno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, 2019.
  5. NEVRTALOVÁ, Martina, Katarína BIELAKOVÁ, Adam KOUDELKA, Adam LUKÁČ, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Petra VACKOVÁ, Denis LEKEŠ, Dominika STRATÍLKOVÁ, Marek ŠKORŇA, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL, Šárka BUŘILOVÁ, Soňa SURKOVÁ, Kateřina KUCHAŘOVÁ a Tereza EFFENBERGEROVÁ. Ošetřovatelství v interních oborech pro bakalářské studium - aktualizace podkladů pro 25 přednášek. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2019.
  6. FERNANDOVÁ, Emmanuela, Katarína BIELAKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Tuberculosis in Elderly in the Czech Republic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2019, roč. 68, č. 4, s. 184-190. ISSN 1210-7913.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Katarína BIELAKOVÁ. Úskalí farmakoterapie osteoartrózy u seniorů. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 8, č. 1, s. 10-13. ISSN 1805-4684.

  2018

  1. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Dekubity - známe možnosti léčby? Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency s.r.o., 2018, roč. 60, č. 3, s. 34-39. ISSN 1213-9106.
  2. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Lubomír MRHAČ. Plicní embolie ve stáří - představuje diabetes mellitus riziko? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 141-146. ISSN 1805-4684.
  3. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Soňa SURKOVÁ, Dana PRUDIUS a Kamila GREPLOVÁ. Polyfarmakoterapie ve stáří - lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 22-28. ISSN 1212-4540.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy termoregulace a jejich význam ve vyšším věku. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 11, s. 1091-1097. ISSN 0042-773X.
  5. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Rizika farmakoterapie ve stáří. Praktické lékárenství. Solen s.r.o., 2018, roč. 14, č. 1, s. 8-10. ISSN 1801-2434.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA a Soňa SURKOVÁ. Specifika dia­gnostiky a léčby ve stáří. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 6-10. ISSN 1212-4540.
  7. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Závratě a pády jako častá symptomatologie kardiovaskulárního postižení ve vyšším věku. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 44-46. ISSN 1212-4540.
  8. BIELAKOVÁ, Katarína. Zhodnocení rizika malnutrice u seniorů - používáme správný screeningový nástroj? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 137-140. ISSN 1805-4684.

  2017

  1. KRÁLOVÁ, Olga, Lenka ŠVÁBENSKÁ, Michal ŘIHÁČEK a Katarína BIELAKOVÁ. Opakované resuscitace u geriatrické pacientky a jak to bylo dál? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 6, č. 4, s. 183-187. ISSN 1805-4684.
  2. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Pulmonary embolism in the hospitalized 65+ in relation to presence of diabetes in 2007–2015. Advances in gerontology = Uspekhi gerontologii / Rossiiskaia akademiia nauk, Gerontologicheskoe obshchestvo. Sankt-Peterburg: Ėskulap, 2017, roč. 30, č. 5, s. 703-708. ISSN 1561-9125.

  2016

  1. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Akutní a pozdní komplikace diabetu - představují významný problém ve vyšším věku? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 196-201. ISSN 1805-4684.
  2. BIELAKOVÁ, Katarína, Emmanuela FERNANDOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Josef BEDNAR. Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients? Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Springer Wien, 2016, roč. 128, 15-16, s. 592-598. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-016-1056-z.
  3. GREGOROVÁ, Tereza, Katarína BIELAKOVÁ a Josef FEIT. Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 225-229. ISSN 1805-4684.
  4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, J. MATĚJOVSKÝ a Katarína BIELAKOVÁ. Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 181-189. ISSN 1805-4684.
  5. BIELAKOVÁ, Katarína. Můžeme předpovědět úmrtí geriatrických pacientů na klostridiovou infekci? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 177-180. ISSN 1805-4684.
  6. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Polyfarmakoterapie nahlížená nejen prismatem multimorbidity, ale jako další geriatrický syndrom. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, Suppl 3, s. "3S135"-"3S139", 5 s. ISSN 0042-773X.
  7. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a J. MATĚJOVSKÝ. Specifika tuberkulózy u seniorů dnes. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 202-208. ISSN 1805-4684.
  8. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. Tuberkulóza u seniorů: riziko klesá jen zvolna. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, 2016, roč. 22, č. 4, s. 163-170. ISSN 1335-1850.

  2015

  1. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Analysis of the Occurrence of Geriatric Giants during 17 years. In 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges; Oslo. 2015. ISSN 1878-7649.
  2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Geriatric giants - contemporary occurrence in 12,210 in-patients. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, roč. 116, č. 7, s. 408-416. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_078.
  3. BIELAKOVÁ, Katarína a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Pády u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 179-188. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
  4. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance u starších nemocných. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 130-140. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
  5. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. The development of health and functional status in elderly diabetics living in their own environment - the 7 years follow-up. Global Journal For Research Analysis. Ahmedabad: The Global Journals, 2015, roč. 4, č. 7, s. 490-493. ISSN 2277-8160.

  2014

  1. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Anemie z nedostatku železa a geriatrická medicína. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 179-182. ISSN 1805-4684.
  2. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER a Dana PRUDIUS. Clostridium difficile - a dangerous pathogen for older persons. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 171-174. ISSN 1805-4684.
  3. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Deceased elderly in-patients with pulmonary embolism. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Comenius University, 2014, roč. 115, č. 12, s. 786-790. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2014_152.
  4. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Dehydratace ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 188-190. ISSN 1805-4684.
  5. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Diabetes mellitus - pohled internisty, geriatra a diabetologa současně. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 427-429. ISSN 1212-4184.
  6. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Dana PRUDIUS. Lze předcházet vzniku a rozvoji demenci? In XIX. Zlínský Geriatrický den. 2014.
  7. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Můžeme mluvit o prevenci diabetu? In Weber P. Abstrakta XVI. Brněnský geriatrický den. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 21-23. ISBN 978-80-210-6716-5.
  8. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolie ve stáří. In XIII.Slovenský geriatrický kongres a 40.Gressnerove dni, Trenčín, Slovensko. 2014.
  9. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici? In XVI. Brněnský geriatrický den. 2014.
  10. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance. In XXII. Brněnské dny praktického lékařství "O čem se nepřednáší". 2014.
  11. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 1, s. 25-28. ISSN 1805-4684.
  12. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trombembolická nemoc ve vyšším věku. In XIX. Zlínský geriatrický den. 2014.
  13. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 421-426. ISSN 1212-4184.
  14. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. XVI. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. 2014.

  2013

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATEJOVSKY. Benefits and pitfalls of cardiovascular medication in seniors. Wiener klinische Wochenschrift. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2013, roč. 125, 15-16, s. 425-436. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-013-0395-2.
  2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, František NÉMETH, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Diabetes mellitus – existují možnosti prevence? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 2, č. 4, s. 223-226. ISSN 1805-4684.
  3. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Petr CANOV. Falls and anemia - Cause and Effect, Mutual relationship. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
  4. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, František NÉMETH, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Lze předcházet vzniku cukrovky? In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 28-32. ISBN 978-80-210-6312-9.
  5. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 24-27. ISBN 978-80-210-6312-9.
  6. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Vladimír MAREK, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Katarína BIELAKOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Miroslav PENKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Rastislav BEHARKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel KUKLÍNEK, Eva UHLÍŘOVÁ a Petr HUSA. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 s. vydání 1. ISBN 978-80-210-6312-9.
  7. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Pulmonary Embolism - analysis of our experiences among 269 elderly in-patients and its cours in 2005-2012y. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
  8. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ, Emmanuela FERNANDOVÁ, J. MATEJOVSKY, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Journal of Aging Research & Clinical Practice. Toulouse: Celsius, 2013, roč. 2, č. 3, s. 271-275. ISSN 2258-8094.

  2012

  1. GREGOROVÁ, Tereza, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Zdeněk ŠILHART a Katarína BIELAKOVÁ. Aneurysma abdominální aorty jako příčina akutního dyspeptického syndromu. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
  2. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v geriatrické medicíně – dvě strany jedné mince. Kardiologická revue. 2012, roč. 14/2012, č. 1, s. 17-21. ISSN 1212-4540.
  3. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Léčba bolesti u geriatrických pacientů - známe jejich úskalí? Geriatrie a gerontologie. 2012, roč. 1/2012, č. 2, s. 91-94. ISSN 1805-4684.
  4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Možnosti zlepšení efektvitiy terapie kardiovaskulárních chorob u seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2012, roč. 1/2012, č. 2, s. 81-84. ISSN 1805-4684.
  5. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. OCCURRENCE OF PULMONARY EMBOLISM AMONG 260 IN-PATIENTS OF ACUTE GERIATRIC DEPARTMENT AGED 65+YEARS IN 2005-2010. Advances in Gerontology / Uspekhi gerontologii. 2012, roč. 25, č. 3, s. 506-512. ISSN 1561-9125.
  6. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Tereza GREGOROVÁ, Igor ČERNÝ a Marta ČÍHALOVÁ. Primární hyperparatyreóza při ektopicky uloženém adenomu příštitných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcémie. In XIV. Brněnský geriatrický den 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
  7. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Marie ČERNÁ. Přínos stanovení GADA u T1D a LADA. In In: Abstrakta, XLVIII. Diabetologické dny, Luhačovice,. 2012. ISSN 1802-1891.
  8. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Specifické poruchy GIT ve stáří. In Interní medicína pro praxi. VII konference ambulantních internistů. 2012. ISSN 1803-5868.
  9. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Úskalí AB terapie s ohleden na střevní záněty. In XIV. Brněnský geriatrický den. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
  10. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Vitamin D a kardiovaskulární choroby. Kardiologická revue. 2012, roč. 14, č. 1, s. 11-14. ISSN 1212-4540.
  11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Kuprevich Gerontological Journal. 2012, roč. 3/2012, 4-5, s. 11-17, 17 s. ISSN 1990-5327.
  12. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Eva TOPINKOVA a Harriet FINNE SOVERI. Vitamin D and tumours - sun and tumours - vitamin D and sun. Triangle of conflict or synergy? In European Congress of the Clinical Medicine Section of the International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region. 2012.
  13. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Eva TOPINKOVA. Vitamin D as a pleiotropic hormone. In European Congress of the Clinical Medicine Section of the International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region. 2012.

  2011

  1. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Geriatrické syndromy a syndrom frailty - zlatý grál geriatrické mediciny. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 2011, 57(11), 5 s. ISSN 1801-7592.
  2. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Geriatrické syndromy a syndrom frailty – zlatý grál geriatrické medicíny. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 0042-773X.
  3. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Martin VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných. Časopis lékařů českých. 2011, roč. 150, č. 6, s. 334-338. ISSN 0008-7335.
  4. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Milan VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných hospitalizovaných v letech 2007-2010 na KIGOPL Brno. In XIII. Brněnský geriatrický den. 2011. ISBN 978-80-210-5424-0.
  5. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, I. ČERNÝ, M. ČIHALOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Primární hyperparathyreosa při ektopicky uloženém adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie. Praktický lékař. 2011, roč. 91, č. 10, s. 614-618. ISSN 0032-6739.
  6. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Velké geriatrické syndromy - faktor ovlivňující zásadním spůsobem soběstačnost a závislost v séniu. In 15. Pražské gerontologické dny 2011. 2011.
  7. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Velké geriatrické syndromy - faktor ovlivňující zásadním způsobem soběstačnost a závislost v séniu. 2011.
  8. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Velké geriatrické syndromy - limitní faktor soběstačnosti seniorů. In X. Slovenský geriatrický kongres a 37. Grešnerove dni „Naliehave situácie v geriatrii“ Bratislava (Slovensko). 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 04:19