Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DOHNALOVÁ, Šárka. Pre-literacy and Initial literacy in ELT. In YLTSIG Minicourse Developing children's initial literacy in early years and lower-primary ELT. 2021.
 2. DOHNALOVÁ, Šárka. Synchronous/Asynchronous Learning apps. In IP&SENSIG and LTSIG joint conference: Inclusion through technology. 2021.
 3. DOHNALOVÁ, Šárka. Teaching Structured Drama through ZOOM. In Drama Days 2021. 2021.
 4. DOHNALOVÁ, Šárka. Using technology online. In Pilgrims cafe online. 2021.
 5. 2019

 6. DOHNALOVÁ, Šárka. Canterbury Pilgrims. In ELT FORUM. 2019.
 7. DOHNALOVÁ, Šárka a Eva GOKSEL. In the Footsteps of Felix & Regula: Exploring a Swiss Myth. 2019.
 8. 2018

 9. DOHNALOVÁ, Šárka. DRAMA IN ELT. In Týden CJV. 2018.
 10. DOHNALOVÁ, Šárka. English Language through Play in Pre-school Facilities. In Konference OMEP k 70. výročí založení organizace. 2018.
 11. DOHNALOVÁ, Šárka. Helping SEN children through drama and multisensory approaches. In ETAS Professional Development Day 2018. 2018.
 12. DOHNALOVÁ, Šárka. Multiple Intelligences. In 23rd PARK Conference. 2018.
 13. 2016

 14. DOHNALOVÁ, Šárka. A girl sold to be married into a foreign country. 2016.
 15. SYSLOVÁ, Zora a Šárka DOHNALOVÁ. Inclusion in Pre-school Education: Policy and Practice. In Good start: Supporting Social and Emotional Competences of Pre-School Children. 2016.
 16. DOHNALOVÁ, Šárka. Knowing the map – teaching and learning something you are not good at. In 23rd International IATEFL Conference Slovenia. 2016.
 17. DOHNALOVÁ, Šárka. Language as the tool of the tools for including everyone in the classroom. 2016.
 18. DOHNALOVÁ, Šárka. Shakespeare in the ELT classroom. In 18th P.A.R.K. Conference. 2016.
 19. DOHNALOVÁ, Šárka a Lucie PODROUŽKOVÁ. Shakespeare in the Language Classroom. In SKA 2016 2nd Annual Interational SKA ELT Conference. 2016.
 20. 2015

 21. DOHNALOVÁ, Šárka. Drama as a multisensory approach to include SEN learners in an EFL classroom. In Povrivčáková Silvia. Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs. elektronické. Nitra: Constantine the Philosopher Unive: Nitra: Constantine the Philosopher University, 2015. s. 101-110. Pokrivčáková, S. et al. (2015). Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs: e-textbook for foreign language teachers. Nitra. ISBN 978-80-558-0941-0. doi:10.17846/SEN.2015.101-110.
 22. DOHNALOVÁ, Šárka. Dys - a problem or personal enrichment? In Konference Shades of ELT, Uherské Hradiště. 2015.
 23. DOHNALOVÁ, Šárka. Dys - a problem or personal enrichment? In Konference Inspiration Day 1. 4. 2015 Jihlava. 2015.
 24. DOHNALOVÁ, Šárka. EFL Methodology for Very Young Learners (4-9). In Pilgrims Teacher Training College, Canterbury, Kent, UK. 2015.
 25. DOHNALOVÁ, Šárka. Inclusive teaching for all. In Konference Inspiration Day 1. 4. 2015 Jihlava. 2015.
 26. DOHNALOVÁ, Šárka. Language and beyond. In Oxford Professional Development Day for Secondary Teachers. 2015.
 27. DOHNALOVÁ, Šárka. Multisenzoriální drama. In Konference TedEX Kroměříž. 2015.
 28. DOHNALOVÁ, Šárka. Text and Drama - Acting our way through literature. In 1st INTERNATIONAL SKA ELT CONFERENCE. 2015.
 29. 2014

 30. DOHNALOVÁ, Šárka. Early Foreign Language Learning: Yes or No. In JAZYKY PRO NEJMENŠÍ: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana. 2014.
 31. DOHNALOVÁ, Šárka. Inclusive teaching for all. In konference NIDV Zlín: Motivační setkání vyučujících cizích jazyků – angličtina – XV. ročník. 2014.
 32. DOHNALOVÁ, Šárka. TEXT AND DRAMA - ACTING OUR WAY THROUGH LITERATURE. In The P.A.R.K. Conference. 2014.
 33. 2012

 34. DOHNALOVÁ, Šárka. Angličtina všemi smysly. In It´s English Time - Konference pro vedoucí pracovníky a učitele angličtiny mateřských škol. 2012.
 35. DOHNALOVÁ, Šárka. Intenzivní metodický kurz didaktiky výuky cizích jazyků u předškolních dětí. In Intenzivní metodický kurz didaktiky výuky cizích jazyků u předškolních dětí Sepetná. 2012.
 36. DOHNALOVÁ, Šárka. Multisensoriální drama jako vhodná intervence u dyslektických žáků. In Konference Humanistic Language Teaching, Nitra. 2012.
 37. DOHNALOVÁ, Šárka. Multisensoriální přístup jako vhodná intervence u dyslektických žáků. In Daltonská konference, Galanta. 2012.
 38. DOHNALOVÁ, Šárka. Písničky, říkanky a popěvky. In Seminář metodiky výuky cizího jazyka u předškolních dětí. 2012.
 39. DOHNALOVÁ, Šárka. Primary Methodology. In Teacher Training College, University of Kent, Canterbury. 2012.
 40. DOHNALOVÁ, Šárka. Primary Methodology. In Teacher Training College, University of Kent, Canterbury. 2012.
 41. DOHNALOVÁ, Šárka. První krůčky s angličtinou. In Seminář metodiky výuky cizího jazyka u předškolních dětí. 2012.
 42. DOHNALOVÁ, Šárka. Příběhy. In Seminář metodiky výuky cizího jazyka u předškolních dětí. 2012.
 43. DOHNALOVÁ, Šárka. Raná výuka cizích jazyků. In Konference Mozaika pro učitelky MŠ. 2012.
 44. 2011

 45. DOHNALOVÁ, Šárka. CLIL - Integrated Teaching of English and History. 2011.
 46. DOHNALOVÁ, Šárka. EFL Methodology course for Very Young Learners and Young Learners. 2011.
 47. DOHNALOVÁ, Šárka. Reading fluency via structured drama approach. 2011.
 48. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling with felt puppets. In ELT Signposts. 2011.
 49. 2010

 50. DOHNALOVÁ, Šárka. Kindergarten Methodology. In Teacher Training College, University of Kent, Canterbury. 2010.
 51. DOHNALOVÁ, Šárka. Metoda CLIL - Francouzský jazyk: Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií. In Metoda CLIL: Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií, číslo akreditace semináře: 10 161/2010-25-236. 2010.
 52. DOHNALOVÁ, Šárka. Primary Methodology. In Teacher Training College, University of Kent, Canterbury. 2010.
 53. DOHNALOVÁ, Šárka. Project teaching in English in Primary School. In Mezinárodní daltonská konference na ZŠ HUsova. 2010.
 54. 2009

 55. DOHNALOVÁ, Šárka. Kindergarten Methodology. In Kindergarten Methodology, Teacher Training College, University of Kent, Canterbury. 2009.
 56. DOHNALOVÁ, Šárka. NLP - Storytelling techniques for communication and presentation skills. 2009.
 57. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling - Josef Čapek for CLIL puproses. In LEEDS - Bewerrely Community School - Introducing Czech Culture. 2009.
 58. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling - Shakespeare in a foreign language classroom. 2009.
 59. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling and TPR in foreign language acquisition in VYL. 2009.
 60. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling in foreign language acquisition. 2009.
 61. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling in language Acquisition. In 9. Mezinárodní konference asociace učitelů angličtiny v Českém Těšíně. 2009.
 62. 2008

 63. DOHNALOVÁ, Šárka. AJ_DTVJ _Dramatické techniky ve výuce cizích jazyků. 2008.
 64. DOHNALOVÁ, Šárka. Methodology and project teaching of English in kindergarten. Pilgrims Teacher Training College at the University of Kent, Canterbury, 2008.
 65. DOHNALOVÁ, Šárka. Přístupy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ, PedF MU – dramatická výchova jako prostředek k výuce cizích jazyků. 2008.
 66. DOHNALOVÁ, Šárka. Storytelling – using magic in the classroom. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 23:29