Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KOSTLIVY, Tomas, Martin PESTA, Jindra WINDRICHOVA, Petr SKOPEK, Pavel KLAIL, Alena SKALOVA, Břetislav GÁL, Radek KUCERA, Krista PLICKOVA, Vaclav SIMANEK a David SLOUKA. The impact of obesity, age, and gender on plasmatic levels of selected glycoprotein biomarkers and miRNA-499 in OSA patients. Journal of applied biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2024, s. 81-88. ISSN 1214-021X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/jab.2024.011.

  2023

  1. GÁL, Břetislav. Časný karcinom hrtanu - parciální vertikální laryngektomie. In Round Table 5. 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 1.6.2023, České Budějovive. 2023. 2023.
  2. GÁL, Břetislav. Chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek: zásady operační techniky. In chůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu, 20.4.2023, Brno. 2023.
  3. GÁL, Břetislav. Instruktážní kurz. Rekonstrukční chirurgie a 3D plánování v ORL oblasti. 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 1.6.2023, České Budějovive. 2023.
  4. GÁL, Břetislav. IX. Brněnský ORL den, 10.2.2023, Brno. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  5. GÁL, Břetislav. Místní a lalokové rekonstrukce defektů v ORL oblasti. Instruktážní kurz: Chirurgie kůže hlavy a krku pro pokročilé. 26.1.2023, Hradec Králové. 2023.
  6. GÁL, Břetislav, Jiří VANÍČEK, Pavla URBÁNKOVÁ, Tomáš KŘIVKA, Jan HANÁK a Martina KELBLOVÁ. Nazofaryngeální juvenilní angiofibrom. In IX. Brněnský ORL den, 10.2.2023, Brno. 2023.
  7. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Magdalena OTRUBOVÁ, Klára ŠLAPALOVÁ, Igor PENKA, Břetislav GÁL, Bohuslav KIANIČKA a Lenka VEVERKOVÁ. Poleptání jícnu a žaludku - nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Care Comm s.r.o., 2023, roč. 72, č. 3, s. 143-147. ISSN 1210-7867. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccorl2023143.
  8. KELBLOVÁ, Martina, Jiří VANÍČEK, Břetislav GÁL, Jan ROTTENBERG, Martin BULIK, Petra CIMFLOVÁ a Tomáš KŘIVKA. Preoperative percutaneous Onyx embolization of carotid body paragangliomas with balloon test occlusion. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 14, April 2023, s. 1-5. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2023.1132100.
  9. ŠKOLOUDÍK, Lukáš, Jan BOUČEK, Jakub DRŠATA, Břetislav GÁL, Oliver PRTOFANT, Richard SALZMAN, David SLOUKA, Karol ZELENÍK a Jan KOPŘIVA. Příručka pro praxi. Náhlá percepční nedolsýchavost. Praha, 2023, 8 s. 1. vydání.
  10. GÁL, Břetislav. Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek. 20.4.2023, Brno. 2023.
  11. GÁL, Břetislav. Sinonazální malignity - role zevních přístupů. In Round table 4. 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 1.6.2023, České Budějovice. 2023.
  12. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Igor STUPKA, Lukáš PAZOUREK, Michal MAHDAL, Oldřich COUFAL a Zuzana CHALOUPKOVÁ. Tělesné změny v důsledku onkologické léčby a možnosti rekonstrukční chirurgie a protetiky. In Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. Praha: Grada, 2023, s. 235-251. ISBN 978-80-271-5021-2.
  13. GÁL, Břetislav, Michal PALENIK, Miroslav VESELÝ, Jan HANÁK a Pavla URBÁNKOVÁ. The Brno Cochlear Implant Centre: An Analysis of Cochlear Implant Complication in Adult Patients. In abstracts (online): IFOS Dubai ENT World Congress 2023; 17.-21.1.2023. 2023.

  2022

  1. HANÁK, Jan, Jan ROTTENBERG a Břetislav GÁL. Cílená chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, č. 2, s. 157-162. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022157.
  2. KALFEŘT, David, Lucie DOSTÁLOVÁ, Martin KUCHAŘ, STANÍKOVÁ LUCIE, Jiří KRČÁL, Lukáš ŠKOLOUDÍK, Jana ŠATANKOVÁ, Jan LACO, Markéta HUDEČKOVÁ, Michal PALENIK a Břetislav GÁL. Epidemiology of parotid gland cancer in the Czech Republic - pilot study. In sborník abstrakt (on-line). 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Brno, 8.-10.6.2022. Brno, 2022. 2022.
  3. URBÁNKOVÁ, Pavla a Břetislav GÁL. Exstirpace mediální a laterální krční cysty a píštěle. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 440-441. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  4. GÁL, Břetislav. Gál B. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku. 28. Beskydský ORL den. 4.11.2022, Ostravice. 2022.
  5. VLČEK, Vlastimil, Pavla URBÁNKOVÁ a Břetislav GÁL. Chirurgická léčba karotického paragangliomu (retrospektivní studie). In XIX. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngologov, 8.-10.9.2022, Humenné.. Online. 2022.
  6. GÁL, Břetislav, Jiří VANÍČEK, Martina KELBLOVÁ, Tomáš KŘIVKA a Vlastimil VLČEK. Karotický paragangliom: In Sborník abstrakt: 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Brno, 8.-10.6.2022. Brno, 2022, s. 16-104. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  7. VESELÝ, Miroslav, Břetislav GÁL, Jan ROTTENBERG, Michal PALENIK, Jan HANÁK a Daniel ZICHA. Koherencí řízená holografická mikroskopie - nástroj pro hledání nových bio­markerů dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2022, roč. 35, č. 2, s. 128-131. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2022128.
  8. GÁL, Břetislav a Milan URÍK. Kochleární implantace. In Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, s. 419-420. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-205-9.
  9. KRTIČOVÁ, Jana, Pavel NEČAS, Břetislav GÁL a Libor ŠVANDA. Latinsko-česká terminologie vybraných operačních postupů. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 541-553. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  10. BODRUCKÝ, Maroš, Pavla URBÁNKOVÁ, Jan ROTTENBERG a Břetislav GÁL. Parciálne vertikálne laryngektómie - retrospektívna štúdia. In Sborník abstrakt XIX. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngologov, 8.-10.9.2022, Humenné. 2022.. Online. 2022, s. 42-43.
  11. GÁL, Břetislav. Parciální a totální laryngektomie. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 433-435. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  12. GÁL, Břetislav a Maroš BODRUCKÝ. Parciální laryngektomie ze zevního přístupu. In Sborník abstrakt: 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Brno, 8.-10.6.2022. Online. Brno, 2022, s. 13-101. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  13. PALENIK, Michal, Miroslav VESELÝ a Břetislav GÁL. Předoperační a pooperační 3D plánování kochleární implantace. Slámův ORL den. 9.9.2022, Ústí nad Labem. 2022.
  14. STUPKA, Igor, Břetislav GÁL a Zdeněk DVOŘÁK. Rekonstrukce v oblasti hlavy a krku. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 452-453. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  15. GÁL, Břetislav, Igor STUPKA, Zdeněk DVOŘÁK a Jiří KANDĚRA. Rekonstrukční chirurgie v ORL oblasti: In Sborník abstrakt: 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Brno, 8.-10.6.2022. Brno, 2022, s. 14-102. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  16. GÁL, Břetislav. Resekce tumoru orofaryngu. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 442-443. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  17. GÁL, Břetislav. Subjektivní audiologická vyšetření. 61. Otgologický den, 1.12.2022, Hradec Králové. 2022.
  18. HUDEČKOVÁ, Markéta a Břetislav GÁL. Syndrom Freyové, komplikace chirurgie příušní žlázy a její moderní terapeutické možnosti. In 83. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. 2022.
  19. HUDEČKOVÁ, Markéta a Břetislav GÁL. Syndrom Freyové, komplikace chirurgie příušní žlázy a její moderní terapeutické možnosti. In 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. 2022.
  20. GÁL, Břetislav. Workshop nádorů slinných žláz. Kulatý stůl: Současné trendy v chirurgii tumorů parotické žlázy. 12.9.2022, OIomouc. 2022.
  21. GÁL, Břetislav. Workshop nádorů slinných žláz. Kulatý stůl: Zobrazovací metody v předoperační diagnostice nádorů parotické žlázy. 12.9.2022, OIomouc. 2022.
  22. DVOŘÁK, Zdeněk, Břetislav GÁL a Igor STUPKA. 3D plánování a rekonstrukce obličejového skeletu. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 488-489. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  23. GÁL, Břetislav. 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryn­go­ló­giu a chirurgiu hlavy a krku. 8.-10.6.2022; Brno. 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/.

  2021

  1. JELÍNKOVÁ, E., Vladimír ČERVEŇÁK, R. HERZIG, Robert MIKULÍK, Břetislav GÁL a V. WEISS. Bilaterální paréza hlasivek v rámci recidivujících ischemických cévních mozkových příhod. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 6, s. 587-588. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021587.
  2. GÁL, Břetislav. Flexibilní intubace – indikace, technika, zkušenosti. In Kulatý stůl: Akutní zajištění dýchacích cest. 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 22.-24.10,2021. Praha. 2021.
  3. HUDEČKOVÁ, Markéta, Vladimír KOUCKÝ, Jan ROTTENBERG a Břetislav GÁL. Gene Mutations in Circulating Tumour DNA as a Diagnostic and Prognostic Marker in Head and Neck Cancer - A Systematic Review. BIOMEDICINES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 11, s. 1-12. ISSN 2227-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9111548.
  4. GÁL, Břetislav. Možnosti chirurgické rehabilitace těžké nedoslýchavosti a hluchoty. In Česká ORL akademie, 1.-2.10.2021, Olomouc. 2021.
  5. GÁL, Břetislav. Parotidektomie – klasifikace, operační technika a management komplikací. In Instruktážní kurz. 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 22.-24.10,2021. Praha. 2021.
  6. HOLY, Richard, Tereza HLOŽKOVÁ, Klara PROCHAZKOVA, David KALFERT, Frantiska HYBNEROVA, Denisa EBELOVA, Berthold STREUBEL, Martin CHOVANEC, Břetislav GÁL, Ales LINHART a Jaromir ASTL. Prevalence of Fabry disease in men with tinnitus and sensorineural hearing loss. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2021, roč. 19, č. 1, s. 57-61. ISSN 1214-021X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/jab.2021.003.
  7. GÁL, Břetislav. Sinonazální malignity – zevní výkony a rekonstrukce. In Kulatý stůl: Sinonazální malignity. 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 22.-24.10.2021. Praha. 2021.
  8. ROTTENBERG, Jan a Břetislav GÁL. Surgery of the nasal septum from ENT perspective. In 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16.-18.9.2021, Brno. 2021.
  9. KUKOLOVÁ, Šárka, Pavla URBÁNKOVÁ, Eva STUDECKÁ a Břetislav GÁL. Tracheostomie v době pandemie COVIDU-19. In Česká ORL akademie 1.-2.10.2021Olomouc. 2021.
  10. KUKOLOVÁ, Šárka, Pavla URBÁNKOVÁ a Břetislav GÁL. Tracheostomy Performed in Covid-19 Pandemic. In 19th Czech-German ENT Days, 17.-18.9.2021, Halberstad, Germany. 2021.

  2020

  1. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 6, s. 426-434. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2020426.
  2. AHMAD, Parwez, Marek SLÁVIK, Karolína TRACHTOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Dominik GURÍN, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Salivary microRNAs identified by small RNA sequencing as potential predictors of response to intensity-modulated radiotherapy in head and neck cancer patients. CELLULAR ONCOLOGY. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 43, č. 3, s. 505-511. ISSN 2211-3428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13402-020-00507-7.
  3. HUDEČKOVÁ, Markéta a Břetislav GÁL. Silent sinus syndrom. In XVIII. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. 2020.

  2019

  1. HUDEČKOVÁ, Markéta, Eduard MINKS, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Aplikace botulotoxinu u syndromu Freyové. In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
  2. KUKOLOVÁ, Šárka, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Aspirace cizího tělesa u dospělého pacienta - kazuistika. In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
  3. STUDECKÁ, Eva, Jana NEUWIRTHOVÁ, Pavla URBÁNKOVÁ a Břetislav GÁL. Bevacizumab as therapeutic option for recurrent nasal bleeding in hereditary hemorrhagic telangiectasia. In 18th Czech-German ENT Days; 19.-21.9.,Pardubice, Czech Republic. 2019.
  4. SLOUKA, David, Radek KUCERA, Břetislav GÁL, Jaroslav BETKA a Alena SKALOVA. Biomarkers - a possibility for monitoring of obstructive sleep apnea syndrome. Neuroendocrinology Letters. Munsbach: Maghira & Maas publications, 2019, roč. 40, č. 2, s. 85-92. ISSN 0172-780X.
  5. SILNÝ, František, Břetislav GÁL, Jan ROTTENBERG a Pavla URBÁNKOVÁ. Bonebridge - aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení . In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
  6. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Ivo ŠLAPÁK, Milan URÍK a Dagmar HOŠNOVÁ. Brněnské implantační centrum: výsledky léčby jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů. Otorinolaryngologie a e foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2019, roč. 68, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7867.
  7. GÁL, Břetislav. Diagnostika a léčba závratí. Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 12.12.2019. 2019.
  8. ROTTENBERG, Jan a Břetislav GÁL. Diagnostika retrokochleární nedoslýchavosti. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 158, č. 6, s. 243-247. ISSN 0008-7335.
  9. HANÁK, Jan, Břetislav GÁL, Kamila SÁDOVSKÁ a Markéta HUDEČKOVÁ. DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy). In Sborník přednášek. VII. brněnský ORL den, Brno, 8.2.2019., 2019.
  10. HLOŽKOVÁ, Tereza, Igor STUPKA a Břetislav GÁL. External Nose Reconstruction After Oncological Resection. In 18th Czech-German ENT Days; 19.-21.9.,Pardubice, Czech Republic. 2019.
  11. KARVAY, Vojtěch, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Hyperbarická oxygenoterapie metoda léčby náhle vzniklé senzorineurální nedoslýchavosti. In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
  12. GÁL, Břetislav, Miroslav VESELÝ, Pavla URBÁNKOVÁ a Jiří HLOŽEK. Implantabilní systémy pro přímé kostní vedení. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 158, č. 6, s. 225-227. ISSN 0008-7335.
  13. SLOUKA, David, Monika HONNEROVA, Petr HOSEK, Břetislav GÁL, Ondrej TRCKA, Tomas KOSTLIVY, Jana LANDSMANOVA, David HAVEL, Martina BANECKOVA a Radek KUCERA. Improved prediction of CPAP failure using T90, age and gender. Journal of applied biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2019, roč. 17, č. 1, s. 76-81. ISSN 1214-021X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/jab.2018.008.
  14. GÁL, Břetislav, Igor STUPKA, Pavla URBÁNKOVÁ a Jiří HLOŽEK. Instruktážní kurz: Parotidektomie: operační technika a management komplikací; 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
  15. VESELÝ, Miroslav, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Karcinoid středního ucha. 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
  16. GÁL, Břetislav, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan HANÁK. Komplikace po ablativních výkonech na příušní žláze. In Sborník abstrakt XLIII. brněnských onkologických dnů, XXXIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2019. Klin Onkol 2019; 32 (Suppl 1): s 95. 2019. ISSN 1802-5307.
  17. AHMAD, Parwez, Jiří ŠÁNA, Marek SLÁVIK, Dominik GURÍN, Lenka RADOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA-15b-5p Predicts Locoregional Relapse in Head and Neck Carcinoma Patients Treated With Intensity-modulated Radiotherapy. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2019, roč. 16, č. 2, s. 139-146. ISSN 1109-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21873/cgp.20119.
  18. KARVAY, Vojtěch a Břetislav GÁL. Periferní a centrální vestibulární syndrom. In chůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 12.12.2019. 2019.
  19. ROTTENBERG, Jan, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Poleptání jícnu. In Sborník přednášek. VII. brněnský ORL den, Brno, 8.2.2019., 2019.
  20. HLOŽKOVÁ, Tereza, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Refluxní choroby a její mimojícnové projevy. In Sborník přednášek. VII. brněnský ORL den, Brno, 8.2.2019., 2019.
  21. VESELÝ, Miroslav a Břetislav GÁL. Rehabilitace jednostranné hluchoty pomocí implantabilního systému pro přímé kostní vedení. In 59. Otologický den; 5.12.2019; Ostrava; ČR. 2019.
  22. GÁL, Břetislav, Jiří HLOŽEK, Tereza HLOŽKOVÁ, David SLOUKA a Rom KOSTŘICA. Rekonstrukce izolovaných zlomenin spodiny očnice nazoseptální chrupavkou. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Galén, 2019, roč. 86, č. 1, s. 72-76. ISSN 0001-5415.
  23. HANÁK, Jan, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Jiří VANÍČEK a Tomáš KŘIVKA. Role selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu nosní dutiny před následnou endoskopickou resekcí . In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
  24. HUDEČKOVÁ, Markéta, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, František SILNÝ, Jan ROTTENBERG a Adam NOVÁK. Silent sinus syndrom. In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
  25. URBÁNKOVÁ, Pavla, Břetislav GÁL, Tereza HLOŽKOVÁ a Julie ČEFELÍNOVÁ. Specializované vyšetření polykacího aktu v klinické praxi (FEES). 2019.
  26. KOMPRDA, Tomas, Zbysek SLADEK, Veronika SVEHLOVA, Zuzana LACKOVA, Roman GURAN, Tomas DO, Jan WIJACKI, Marcela BUCHTOVA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL, Vojtech ADAM a Ondrej ZITKA. The effect of different fatty acid sources on wound healing in rats assessed by matrix-assisted-laser-desorption-ionization mass-spectroscopy-imaging. Acta veterinaria (Brno). Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2019, roč. 88, č. 4, s. 443-451. ISSN 0001-7213. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2754/avb201988040443.
  27. GÁL, Břetislav. Tumory štítné žlázy. Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 26.9.2019. 2019.
  28. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Výskyt nedostatku zinku u alkoholiků a jeho skrytý kancerogenní vliv na oblast jazyka. In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
  29. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Výskyt nedostatku zinku u alkoholiků a jeho skrytý kancerogenní vliv na oblast jazyka. In Česko-Slovenský otorinolaryngologický kongres. 2019. ISBN 978-80-973387-1-8.
  30. GÁL, Břetislav. Zásady chirurgické léčby štítné žlázy. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 26.9.2019. 2019.
  31. DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8.
  32. DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8.
  33. RAFAJOVÁ, Alena, Igor STUPKA, Pavla URBÁNKOVÁ, Jiří HLOŽEK a Břetislav GÁL. 3D modeling for mandibular reconstructions: Case report. In 18th Czech-German ENT Days; 19.-21.9.,Pardubice, Czech Republic. 2019.

  2018

  1. GÁL, Břetislav, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Pavla URBÁNKOVÁ, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 67, č. 2, s. 50-55. ISSN 1210-7867.
  2. HUDEČKOVÁ, Markéta a Břetislav GÁL. Case report: Chondrosarkom hrtanu. In 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 2018.
  3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest. Head & neck cancer news. Praha: We Make Media, s.r.o., 2018, roč. 3, č. 2, s. 5-9. ISSN 2464-7861.
  4. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Marta PAZOURKOVA, Jiří VANÍČEK a Ermis VOGAZIANOS. Diagnosis of retrocochlear lesions with emphasis on expansion of the cerebellopontine angle. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2018, roč. 162, č. 3, s. 178-183. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2018.013.
  5. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Zdeněk KADAŇKA, E. KADAŇKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Efektivita jednostran­né kochleární implantace u dospělých pa­cientů s těžkou poruchou sluchu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 6, s. 664-668. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018664.
  6. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Igor STUPKA, Jan HANÁK, Pavla URBÁNKOVÁ, Ermis VOGAZIANOS a David SLOUKA. Facial Nerve Reconstruction Following Ablative Parotid Surgery - The Ansa Cervicalis Hypoglossal-Facial Anastomosis: A Case Report and Review of Literature. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 67, č. 3, s. 75-78. ISSN 1210-7867.
  7. GÁL, Břetislav a Ivo ŠLAPÁK. Historie brněnské ORL kliniky. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 13.12.2018. 2018.
  8. GÁL, Břetislav. Chirurgické zajištění dýchacích cest. In VI. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 16.2.2018. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/1803-179X.
  9. GÁL, Břetislav. Implantabilní sluchové systémy pro přímé kostní vedení. In 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP , Kroměříž, 13.-15.6.2018. 2018.
  10. SLOUKA, David, Radek KUČERA, Petr HOŠEK, Břetislav GÁL, Ondřej TRČKA, Tomáš KOSTLIVÝ a David HAVEL. Key problems of the quality of life of patients after total laryngectomy. Kontakt. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2018, roč. 20, č. 3, s. 230-236. ISSN 1212-4117. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.08.006.
  11. GÁL, Břetislav, Ivo ŠLAPÁK, Miroslav VESELÝ a Milan URÍK. Kochleární implantace – pohled na operační sál. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 15.3.2018. 2018.
  12. GÁL, Břetislav a Ivo ŠLAPÁK. Komplexní implantační centrum pro sluchově postižené Brno. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 15.3.2018. 2018.
  13. GÁL, Břetislav a Miroslav VESELÝ. Komplikace kochleárních implantací. In 58. Otologický den. Ústí nad Labem, 6.12.2018. 2018.
  14. GÁL, Břetislav, Igor STUPKA, Jiří HLOŽEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Lalokové plastiky v rekonstrukci maxilofaciálních defektů. In XV. meziregionální ORL seminář k 90. výročí založení otorinolaryngologického oddělení ve Slezské nemocnici , Opava, 16.3.2018. 2018.
  15. HLOŽKOVÁ, Tereza, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Jan ROTTENBERG. Nasoseptal Cartilage - The Optional Material For Orbital Floor Fracture Reconstruction. In 7th Czech German ENT Days. Brandenburg an der Havel, 19 -20.10.2018. 2018.
  16. GÁL, Břetislav. Operační postupy u tumorů příušní žlázy a management lícního nervu. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 10.5.2018. 2018.
  17. GÁL, Břetislav. Operační postupy u tumorů příušní žlázy a management lícního nervu. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 10.5.2018. 2018.
  18. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Potenciál flavonoidu quercetinu v prevenci a léčbě nádorů – současný stav výzkumu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 3, s. 184-190. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2018184.
  19. GÁL, Břetislav, Vojtěch KUBEC, Tomáš KOSTLIVÝ, Martina BANĚČKOVÁ a David SLOUKA. Sleep apnea syndrome. In David Slouka et al. Otorhinolaryngology. 2018. vyd. Praha: Galén, 2018, s. 241-265. 1st edition. ISBN 978-80-7492-394-4.
  20. GÁL, Břetislav. Stenózy průdušnice: endoskopické výkony / resekce end-to-end. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 13.12.2018. 2018.
  21. HUDEČKOVÁ, Markéta a Břetislav GÁL. Syndrom Freyové. In Konference Mladých ORL. 2018.
  22. GÁL, Břetislav, Vojtěch KUBEC, Tomáš KOSTLIVÝ, Martina BANĚČKOVÁ a David SLOUKA. Syndrom spánkové apnoe. In David Slouka et al. Otorinolaryngologie. 2018. vyd. Praha: Galén, 2018, s. 239-260. 1. vyd. ISBN 978-80-7492-391-3.
  23. HLOŽKOVÁ, Tereza, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Záněty zevního zvukovodu a středouší, možnosti terapie. Medicína pro praxi. Solen s.r.o., 2018, roč. 15(2), č. 2018, s. 98-101, 45 s. ISSN 1214-8687.
  24. GÁL, Břetislav. Zevní přístupy a rekonstrukční chirurgie maxilofaciálních defektů. In 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Kroměříž, 13.-15.6.2018. 2018.

  2017

  1. VESELÝ, Miroslav, Kamila SÁDOVSKÁ a Břetislav GÁL. Branchiogenní cysty a píštěle, laryngokély, teratomy. In V. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Brno, 10.2.2017. 2017.
  2. URBÁNKOVÁ, Pavla a Břetislav GÁL. Cystické infiltrace krku. In ORL 2017. 2017.
  3. URBÁNKOVÁ, Pavla a Břetislav GÁL. Cystické infiltrace krku. In 79. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 2017.
  4. GÁL, Břetislav, Eva TÓTHOVÁ, Pavla URBÁNKOVÁ a Jiří HLOŽEK. Delayed facial palsy following uncomplicated tympanomastoid surgery. In 15th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies), San Francisco, 26.-29.7.2017. 2017.
  5. ROTTENBERG, Jan a Břetislav GÁL. Diagnostika retrokochleárních sluchových lézí se zřetelem na detekce expanzí mostomozečkového koutu. In 15. česko-slovenský foniatrický kongres a XXVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. Ostravice. 8.-10.6.2017. 2017.
  6. GÁL, Břetislav, Miroslav VESELÝ, Jana COLLAKOVA, Marta NEKULOVA, Veronika JUZOVA, Radim CHMELIK a Pavel VESELÝ. Distinctive behaviour of live biopsy-derived carcinoma cells unveiled using coherence-controlled holographic microscopy. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 8, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0183399.
  7. HORÁKOVÁ, Zuzana, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Michal MASAŘÍK, Olga KOPEČNÁ, Daniel DEPEŠ, Alena BAČÍKOVÁ, Stanislav KOZUBEK, Hana BINKOVÁ, Markéta SVOBODOVÁ, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Hana POLANSKÁ, Jan BALVAN, Michaela FOJTŮ, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA a Petr BABULA. DNA Repair in Head and Neck Cancers and their Radiosensitivity. In 6th Trends in Head and Neck Oncology. 2017.
  8. HORÁKOVÁ, Zuzana, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Michal MASAŘÍK, Olga KOPEČNÁ, Daniel DEPEŠ, Alena BAČÍKOVÁ, Stanislav KOZUBEK, Hana BINKOVÁ, Markéta SVOBODOVÁ, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Hana POLANSKÁ, Jan BALVAN, Michaela FOJTŮ, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA a Petr BABULA. DNA reparace u karcinomů hlavy a krku ve vztahu k radiosensitivitě. In ORL 2017. 2017.
  9. HORÁKOVÁ, Zuzana, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Michal MASAŘÍK, Daniel DEPEŠ, Alena BACÍKOVÁ, Stanislav KOZUBEK, Hana BINKOVÁ, Markéta SVOBODOVÁ, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Hana POLANSKÁ, Jan BALVAN, Michaela FOJTŮ, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA a Petr BABULA. DNA reparace u karcinomů hlavy a krku ve vztahu k radiosensitivitě. In In Zborník abstraktov: 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Martin, 6.-8.9.2017, s.35. 2017.
  10. STÁREK, I., R. SALZMAN, A. SKÁLOVÁ, M. CHOVANEC, Břetislav GÁL, M. ZÁBRODSKÝ, L. ŠKOLOUDÍK, J. ROTNÁGL, I. PÁR a P. ŠTRYMPL. Doporučené postupy v diagnostice a léčbě nádorů příušní žlázy. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 66, č. 3, s. 120-125. ISSN 1210-7867.
  11. PESKOVA, Petra, Tomas KOMPRDA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL a Veronika ROZIKOVA. Effect of dietary fatty acid composition on weight of model animals. Online. In Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová, Patrik Vacek. MendelNet 2017 : Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 723-727. ISBN 978-80-7509-529-9.
  12. WIJACKI, Jan, Tomas KOMPRDA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL a Veronika ROZIKOVA. Effect of docosahexaenoic (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA) feeding on selected markers expression in rats. Online. In Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová, Patrik Vacek. MendelNet 2017 : Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 756-760. ISBN 978-80-7509-529-9.
  13. ZIGMUNDOVA, Veronika, Tomas KOMPRDA, Jana NEUWIRTHOVÁ, Břetislav GÁL a Veronika ROZIKOVA. Effect of selected oils addition in diet on fatty acids content in liver tissue of rats. Online. In Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová, Patrik Vacek. MendelNet 2017 : Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 584-589. ISBN 978-80-7509-529-9.
  14. SMILEK, Pavel, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Kamila SÁDOVSKÁ. Free flaps in reconstruction of extensive defects after oncological head and neck surgery. In Sborník absrakt XI. International Congress on Plastic Surgery, Brno, 7.-9.6.2017. 2017. ISBN 978-80-88112-06-8.
  15. GÁL, Břetislav, Jan HANÁK, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Pavla URBÁNKOVÁ a Miroslav VESELÝ. Chirurgická terapie mukokél vedlejších nosních dutin na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. In 79. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 6.-8.9.2017, Martin, Slovenská Republika. 2017.
  16. SMILEK, Pavel, Břetislav GÁL a Jiří HLOŽEK. Chirurgie fixace třmínku. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 12.10.2017. 2017.
  17. HUDEČKOVÁ, Markéta, Břetislav GÁL a Zuzana HORÁKOVÁ. Chondrosarkom hrtanu - kazuistika. In IV. Česká ORL akademie. 6.-7.10.2017. Praha. 2017.
  18. GÁL, Břetislav. Implantabilní systémy pro přímé kostní vedení. In 57. otologický den. 7.12.2017. Pardubice. 2017.
  19. GÁL, Břetislav. Implantáty pro přímé kostní vedení. In XI. Ningerovy dny. Luhačovice, 20.-21.10.2017. 2017.
  20. VESELÝ, Miroslav, Tomáš TALACH a Břetislav GÁL. Implantáty pro přímé kostní vedení - BAHA, BoneBridge. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. 12.10.2017. 2017.
  21. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Káva v chemoprevenci nádorů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 106-114. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2017106.
  22. GÁL, Břetislav. Kochleární implantace z pohledu chirurga. In Certifikovaný kurz IPVZ. Technická audiologie 7. Brno, 26.5.2017. 2017.
  23. GÁL, Břetislav a Ivo ŠLAPÁK. Komplexní implantační centrum pro sluchově postižené Brno. In 15. Česko-Slovenský foniatrický kongres 2017 a XXVIII. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové 8.6.2017. Ostravice. 2017.
  24. GÁL, Břetislav a Ivo ŠLAPÁK. Komplexní implantační centrum pro sluchově postižené Brno. In XI. Ningerovy dny. Luhačovice, 20.-21.10.2017. 2017.
  25. GÁL, Břetislav. Komplexní implantační centrum pro sluchově postižené Brno - implantabilní systémy pro přímé kostní vedení. In 57. Otologický den České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Pardubice, 7.12.2017. 2017.
  26. HORÁKOVÁ, Zuzana, Alena RAFAJOVÁ, Kamila SÁDOVSKÁ, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Léčba karcinomů hrtanu na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN USA v Brně. In Zborník abstraktov : 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Martin, 6.-8.9.2017., s.25. 2017.
  27. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANNOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Micro RNA Profile in Head and Neck SCC. In 6th Trends in Head and Neck Oncology. 2017.
  28. SMILEK, Pavel, Alena RAFAJOVÁ a Břetislav GÁL. Paragangliom karotického tělíska. In V. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Brno, 10.2.2017. 2017.
  29. SZTURZ, Petr, Marie BUDÍKOVÁ, Jan B. VERMORKEN, Ivanka HOROVÁ, Břetislav GÁL, Eric RAYMOND, A. de GRAMONT a Sandrine FAIVRE. Prognostic value of c-MET in head and neck cancer: A systematic review and meta-analysis of aggregate data. Oral oncology. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 74, NOV 2017, s. 68-76. ISSN 1368-8375. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.oraloncology.2017.09.009.
  30. GÁL, Břetislav. Rekonstrukční chirurgie středouší – osikuloplastiky. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 12.10.2017. 2017.
  31. GÁL, Břetislav. Ronchopatie a syndrom spánkové apnoe - organizace péče a základní vyšetřovací algoritmus. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 14.12.2017. 2017.
  32. GÁL, Břetislav. Ronchopatie a syndrom spánkové apnoe. Organizace péče a základní vyšetřovací algoritmus. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionU, KOCHHK. 2017-12. Brno. 2017.
  33. URBÁNKOVÁ, Pavla a Břetislav GÁL. Tonzilektomie v otázkách a odpovědích. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 15.6.2017. 2017.
  34. GÁL, Břetislav. V. brněnský ORL den. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 66, č. 2, s. 95. ISSN 1210-7867.
  35. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Význam mikro RNA profilu u karcinomů hlavy a krku. In Zborník abstraktov: 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Martin, 6.-8.9.2017., s.17. 2017.

  2016

  1. HORÁKOVÁ, Zuzana, Hana BINKOVÁ, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Břetislav GÁL a Karel VESELÝ. Adultní xantogranulom supraklavikulární oblasti. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 65, č. 2, s. 103-106. ISSN 1210-7867.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Dokáže rybí olej zlepšit hojení ran v chirurgii? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 406-412. ISSN 0042-773X.
  3. TALACH, Tomáš, Jan ROTTENBERG, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA, Michal JURAJDA, I. KOCAK, R. LAKOMY a E. VOGAZIANOS. Genetic risk factors of cisplatin induced ototoxicity in adult patients. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 2, s. 263-268. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/212_140820n391.
  4. GÁL, Břetislav. IV. Brněnský ORL den. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 65, č. 2, s. 110-110. ISSN 1210-7867.
  5. SÁDOVSKÁ, Kamila, Hana BINKOVÁ a Břetislav GÁL. Laryngokéla - kazuistika. In 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Karlovy Vary. 2016.
  6. GÁL, Břetislav. Metastáza do krčních uzlin při neznámém primárním nádoru. In XXII. Beskydský ORL den. Ostravice, 4.11.2016. 2016.
  7. TÓTHOVÁ, Eva, Hana BINKOVÁ, Zuzana HORÁKOVÁ a Břetislav GÁL. METASTÁZY KARCINOMŮ V KRČNÍCH UZLINÁCH S NEZNÁMÝM PRIMÁRNÍM TUMOREM. In 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 2016.
  8. GÁL, Břetislav a Renata ČERVENÁ. Nádory slinných žláz. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 203-212. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.
  9. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Hana BINKOVÁ, Pavla URBÁNKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Neuromuskulární symptomatologie jako první projev maligního onemocnění a původní evoluční význam změn chování, vyvolaných prozánětlivými cytokiny. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 2, s. 92-97. ISSN 1802-4475.
  10. GÁL, Břetislav. Parotidektomie - management lícního nervu. In 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Karlovy Vary, 1.-3.6.2016. 2016.
  11. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Pavla URBÁNKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Protinádorový efekt rybího oleje - mýtus, nebo realita? Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 2, s. 100-106. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2016100.
  12. HORÁKOVÁ, Zuzana, Hana BINKOVÁ, M. FALK, Michal MASAŘÍK, I. FALKOVÁ, D. DEPEŠ, J. GUMULEC, A. BAČÍKOVÁ, E. PAGÁČOVÁ, Rom KOSTŘICA, Alena RAFAJOVÁ, Tereza HLOŽKOVÁ a Břetislav GÁL. Předléčebné stanovení radiosenzitivity nádorů hlavy a krku. In 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 2016.
  13. HORÁKOVÁ, Zuzana, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Olga KOPEČNÁ, Alena BAČÍKOVÁ, Stanislav KOZUBEK, Daniel DEPEŠ, Hana BINKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta SVOBODOVÁ, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Hana POLANSKÁ a Michal MASAŘÍK. Předléčebné stanovení radiosenzitivity nádorů hlavy a krku, cesta k individualizované terapii? In XXXVIII. Dny radiační ochrany. 2016. ISBN 978-80-01-06028-5.
  14. BINKOVÁ, Hana, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Břetislav GÁL, Karel VESELÝ, J. KLOZAR, E. KOSLABOVÁ, E. FOLTYNOVA, M. GREGA, M. SALAKOVA, I. SABOL, O. VENCÁLEK a R. TACHEZY. Relation of viral etiology of oropharyngeal tumors to the response rate of treatment modalities. In International Symposium on HPV infection in head and neck cancer, Leipzig. 2016.
  15. GÁL, Břetislav. Úvod do problematiky diagnostiky a léčby tumorů štítné žlázy. In IV. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 12.2.2016. 2016.
  16. GÁL, Břetislav. Zduření na krku - diagnostický algoritmus. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 20.10.2016. 2016.
  17. GÁL, Břetislav, Marek SLÁVIK a Petr MATOUŠEK. Zhoubné nádory hrtanu. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 173-187. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.

  2015

  1. SMILEK, Pavel, M. VOŠMIK, V. CHROBOK, J. KLOZAR, Břetislav GÁL a P. KOMÍNEK. Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní a hltanu. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015, s. 152-161. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
  2. GÁL, Břetislav. Chirurgická léčba nosní polypózy. In X. Ningerovy dny, Luhačovice, 16.-17.9.2015. 2015.
  3. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Pavel SMILEK. III. Brněnský ORL den. 2015.
  4. GÁL, Břetislav. Komplikace parotidektomie – retrospektivní studie. In XII. meziregionální ORL seminář, Opava, 20.3.2015. 2015.
  5. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Patogeneze kancerogenity etanolu u karcinomů hlavy a krku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 1, s. 19-21. ISSN 1802-4475.
  6. GÁL, Břetislav, Tereza HLOŽKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK, Jan HANÁK a Miroslav VESELÝ. Salivary fistulas following parotidectomy: follow-up results. In 3rd Congress of European ORL-HNS. 2015.
  7. GÁL, Břetislav, Zdeněk KADAŇKA, Tereza HLOŽKOVÁ, Jan HANÁK a Jiří HLOŽEK. Syndrom Freyové (aurikulotemporální syndrom) po parotidektomii a jeho prevence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 463-467. ISSN 1210-7859.
  8. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK, Miroslav VESELÝ a Tereza HLOŽKOVÁ. Taktika chirurgické léčby tumorů příušní žlázy. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
  9. GÁL, Břetislav. Technika a komplikace parotidektomie. In . III. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 13.2.2015. 2015.
  10. GÁL, Břetislav. Zajímavé endoskopické nálezy v oblasti nosu a PND. In X. Ningerovy dny. Luhačovice, 16.-17.10.2015. 2015.

  2014

  1. GÁL, Břetislav. Chirurgická léčba invertovaného papilomu-zevní přístupy. In 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, , Ostrava, 4.-6.6.2014. 2014.
  2. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Pavel SMILEK a Jiří HLOŽEK. II. Brněnský ORL den. 2014.
  3. GÁL, Břetislav. Invertovaný papilom. In 76. Kongres České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Ostrava, 4.-.6. června 2014. 2014.
  4. GÁL, Břetislav a Tereza HLOŽKOVÁ. Komplikace parotidektomie a jejich řešení. In Kurz chirurgie příušní žlázy, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc, 18.-19.9.2014. 2014.
  5. GÁL, Břetislav. Komplikace parotidektomie a jejich řešení. In Kurz chirurgie příušní žlázy. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc, 18.9.2014. 2014.
  6. KOSTŘICA, Rom, Pavla URBÁNKOVÁ a Břetislav GÁL. Malnutrice u pacientů s pokročilými nádory hlavy a krku, Zpráva z kongresu ECHNO 2014 (Evropský kongres pro onkologii hlavy a krku) v Liverpoolu. 2014.
  7. GÁL, Břetislav. Mukokély paranazálních dutin. In XII. meziregionální ORL seminář, Opava, 4.4.2014. 2014.
  8. GÁL, Břetislav. Mukokély paranazálních dutin. In XI. meziregionální ORL seminář, Opava, 4.4.2014. 2014.
  9. GÁL, Břetislav. Rekonstrukce středouší - osikuloplastiky. In II. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP s mezinárodní účastí. 7.2.2014. 2014.
  10. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Význam chuti v udržení homeostázy organizmu a patologický dopad vyrušení orocefalických reflexů ve vazbě na sladkou chuť v následku konzumace nekalorických sladidel. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5 - 6, s. 454 - 457. ISSN 0042-773X.
  11. GÁL, Břetislav. Zpráva z Evropského kongresu pro onkologii hlavy a krku konaného v Liverpoolu. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 15.5.2014. 2014.

  2013

  1. GÁL, Břetislav. Benigní tumory dutiny nosní a PND,. In X. meziregionální ORL seminář, Opava, 19.4.2013. 2013.
  2. GÁL, Břetislav. Endoscopic Endonasal Surgery of the Cranial Base and Pituitary Fossa. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 12.12.2013. 2013.
  3. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Pavel SMILEK. I. Brněnský ORL den. 2013.
  4. KADAŇKA, Zdeněk, Jan HANÁK a Břetislav GÁL. Maligní tumor z pochvy periferního nervu v oblasti cervikálního plexu - kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, č. 6, s. 751-755. ISSN 1210-7859.
  5. GÁL, Břetislav. Nezhoubné nádory nosu a paranazálních dutin. In I. Brněnský ORL den, Brno, 1.2.2013. 2013.
  6. GÁL, Břetislav. Nezhoubné nádory nosu a paranazálních dutin. In I. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 1.2.2013. 2013.

  2012

  1. GÁL, Břetislav a J. MOLTAŠOVÁ. Chirurgická léčba benigních tumorů příušní žlázy: výsledky retrospektivní studie. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2012.
  2. GÁL, Břetislav a Marie MOLTAŠOVÁ. Chirurgická léčba benigních tumorů příušní žlázy: výsledky retrospektivní studie. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník-XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Masarykův onkologický ústav. Brno: Dataprint Brno, 2012, s. 162-164, 332 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
  3. GÁL, Břetislav, Pavla ROTTEROVÁ, Vladimíra ŠUBRTOVÁ a Rom KOSTŘICA. Prediktivní­ hodnota intenzity eozinofilního infiltrátu v nosních polypech. In 74. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Mikulov, 13.-15.6.2012. 2012.

  2011

  1. GÁL, Břetislav. Histopatologické vyhodnocení blokových krčních disekcí, 4. Slovensko–český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 8.-10.9.2011, Horný Smokovec. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Bratislava: Samedi s.r.o., 2011, roč. 5/2011, s. 14-60. ISSN 1337-2181.
  2. GÁL, Břetislav. Chirurgická léčba nosní polypózy. Část I.: Prognostický význam alergie, astma bronchiale a ASA senzitivity. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 179-185. ISSN 1210-7867.
  3. GÁL, Břetislav a Pavla ROTTEROVÁ. Chirurgická léčba nosní polypózy. Část II.: Prognostický význam tkáňové eozinofilie. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 186-191. ISSN 1210-7867.
  4. GÁL, Břetislav a Pavel SMILEK. Chirurgická léčba nosní polypózy. Část III.: Symptomatické hodnocení efektu operace. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 192-197. ISSN 1210-7867.
  5. GÁL, Břetislav. Chirurgické postupy v léčbě tumorů příušní žlázy. In VIII. Ningerovy dny, 14.-15.10.2011, Luhačovice. 2011.
  6. GÁL, Břetislav. Nezhoubné nádory dutiny nosní a vedlejších dutin nosních. In 17. Beskydský den, 30.9.-1.10.2011, Ostravice. 2011.
  7. TÓTHOVÁ, E., Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK a Daniela HOFFMANNOVÁ. Pozdní paréza lícního nervu po středoušní chirugii. In Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 4. slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku. 2011. ISSN 1337-2181.
  8. TOTHOVA, Eva, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK, Daniela HOFFMANNOVÁ a Rom KOSTŘICA. Pozdní paréza lícního nervu po středoušní chirurgii. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2011, roč. 5/2011, s. 16-62. ISSN 1337-2181.
  9. VESELÝ, Miroslav, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, František SILNÝ a Jan HANÁK. Rehabilitace jednostranné hluchoty pomocí implantabilního systému pro přímé kostní vedení – Bonebridge. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Mladá fronta a.s., 2011, roč. 2021, č. 2, s. 65-73. ISSN 1210-7867. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccorl202165.
  10. GÁL, Břetislav. Rizikové faktory nosní polypózy. In VIII. Ningerovy dny, 14.-15.10.2011, Luhačovice. 2011.

  2010

  1. GÁL, Břetislav. Otogenní zánětlivé komplikace cholesteatomu. In 50. otologický den,. 2010.
  2. GÁL, Břetislav a Rom KOSTŘICA. Prediktivní hodnota alergie, astma bronchiale a ASA senzitivity v úspěšnosti chirurgické léčby nosní polypózy. In 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 16.-18.6.2010, Mikulov. 2010.
  3. GÁL, Břetislav a Pavel HORT. Prekancerózy hrtanu. In prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Udukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 22.-24.4.2010, Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXIV. Brněnských onkologických dnů v r. 2010, 2010, s. 260-252, 297 s. ISBN 978-80-86793-15-3.
  4. GÁL, Břetislav, Pavel HORT, Karel VESELÝ a Rom KOSTŘICA. Přednádorové léze hrtanu: výsledky retrospektivní studie. In 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 16.-18.6.2010, Mikulov. 2010.

  2009

  1. SALZMAN, Richard, Lukáš PÁCAL, Josef TOMANDL, Kateřina KAŇKOVÁ, Eva TOTHOVA, Břetislav GÁL a Rom KOSTŘICA. Elevated Malondialdehyde Correlates with the Extent of Primary Tumor and Predicts Poor Prognosis of Oropharyngeal Cancer. Anticancer Research. Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2009, roč. 10/2009, č. 29, s. 4227-4231. ISSN 0250-7005.
  2. NOVÁK, Zdeněk, Břetislav GÁL, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Pavel CEJPEK. Možnosti interdisciplinární spolupráce při řešení procesů na bazi lební s možností výuky studentů. In MEFANET 2009 - 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 35 - 36. ISBN 978-80-7392-118-7.

  2008

  1. GÁL, Břetislav. Diagnostické a léčebné postupy u nádorů hlavy a krku. In VI. Kroměřížský ORL den. 2008.

  2007

  1. GÁL, Břetislav. Chirurgické postupy při léčbě nádorů hlavy a krku. Onkologická péče. 2007, roč. 2007, č. 4, s. 4-6. ISSN 1214-5602.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Zdeněk MECHL, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL a Rom KOSTŘICA. Integrace nových biologických přípravků do léčby spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2007, XVII. r., č. 2, s. 181-187. ISSN 0862-8947.
  3. URBÁNKOVÁ, Pavla a Břetislav GÁL. Management diagnostiky a terapie hlubokých krčních infekcí. In 2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres, Piěšťany, 27.-30.6.2007,s.12-13. 2007. ISBN 978-80-969696-9-2.
  4. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Počítačem navigovaná rinochirurgie na ORL klinice v Brně. In II. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres, 27.-30.6.2007, Piešťany, s.30. 2007. ISBN 978-80-969696-9-2.

  2006

  1. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Jan HEMZA a Jiří HLOŽEK. Pokročilé tumory nosu a vedlejších dutin nosních a jejich šíření na bazi lební. In 11. pracovní dny chirurgie baze lební, 14.-16.9.2006, Dvůr Králové nad Labem. 2006. ISBN 80-87009-07-X.

  2005

  1. GÁL, Břetislav. Chirurgická léčba chronické rinosinusitidy. In Měsíční schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgia hlavy a krku, 2005, Brno. 2005.
  2. MOLITOR, Martin a Břetislav GÁL. Komplikace lalokové plastiky dialyzovaného pacienta - kazuistika. 2005. ISBN 80-239-5112-2.
  3. URBÁNKOVÁ, Pavla. Malignant transformation of dysontogenetic thyreoid tissue in medial cervicalcyst. In KOSTŘICA, Rom, Libor URBÁNEK a Břetislav GÁL. 5th Czech-German workshop Dresden- abstracts. 1. vyd. Dresden: Dr.Med.Thomas Zahnert, 2005, s. 16-16, 26 s.

  2004

  1. GÁL, Břetislav. Možnosti operačního řešení chronické rinosinusitidy. In XXI. sjezd českých a slovenských alergologů a imunologů, Brno, 3.- 6.11.2004. 2004.

  2002

  1. GÁL, Břetislav a Rom KOSTŘICA. Projevy Wegenerovy granulomatózy v ORL oblasti. In IX. kongres mladých otolaryngológov, 29.-31.5.2002, Košice. 2002.

  2000

  1. GÁL, Břetislav, Jiří HLOŽEK, Miroslav ŽALLMANN a Hana BINKOVÁ. Řešení neobvyklého případu likvorey-kazuistika. In 63.kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 7.-9.6.2000, Olomouc, s.65. 2000. ISBN 80-86247-10-4.

  1998

  1. SMILEK, Pavel, Karel ČADA, Jiří HLOŽEK, Břetislav GÁL a Miroslav ŽALLMANN. Přehled třmínkových operací na ORL klinice v Brně v letech 1970-1995. Otorinolaryngologie a foniatrie. ČR, 1998, roč. 1998. ISSN 1210-7867.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 09:04