Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MADAJ, Dominik, Jindra SMUTNÁ, Anna PLESKAČOVÁ, Lukáš PÁCAL, Vendula BARTÁKOVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr JANKŮ a Kateřina KAŇKOVÁ. Vliv pregestačního BMI na hladiny vyšších mastných kyselin u žen s gestačním diabetem S GESTAČNÍM DIABETEM. In 55. Diabetologické dny. 2019.
 2. 2018

 3. PLESKAČOVÁ, Anna, Jindra SMUTNÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Wágnerová KRISTÝNA, Ťápalová VERONIKA, Bělobrádková JANA, Zdeněk GLATZ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Altered levels of plasma amino acids in late pregnancy in women with gestational diabetes compared to lean and obese controls. In World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications. 2018.
 4. DADAJOVÁ, Pavlína, Anna PLESKAČOVÁ, Jindra SMUTNÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Kristýna WÁGNEROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Plasmatické hladiny aminokyselin ve třetím trimestru gravidity jsou zvýšené u žen s GDM. In 54. Diabetologické dny, Luhačovice. 2018. ISSN 1211-9326.
 5. 2017

 6. PLESKAČOVÁ, Anna, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Jindra SMUTNÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Lukáš PÁCAL, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Changes in lipid and amino acid levels during pregnancy and early postpartum period in pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus. In 53rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabtes. 2017.
 7. PLESKAČOVÁ, Anna, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Jindra SMUTNÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Lukáš PÁCAL, Zdeněk GLATZ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Změny metabolismu lipidů a aminokyselin v průběhu těhotenství a časně po porodu u žen s těhotenstvím komplikovaným gestačním diabetem. In 53. diabetologické dny, Luhačovice. 2017. ISSN 1212-6853.
 8. 2013

 9. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Amino acid profiling of human plasma samples using capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. CHEMICKE LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S346" - "S347", 2 s. ISSN 0009-2770.
 10. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Amino Acids Profiling for Supplementary Diagnostic Purposes Based on Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013). 2013.
 11. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for amino acid profiling of human plasma and urine samples. Chemické listy. Praha: Chermická společnost, 2013, roč. 107, S3, s. 318-319. ISSN 0009-2770.
 12. SALYKIN, Anton, Petr KUZMIC, Olga KYRYLENKO, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr DVOŘÁK a Sergiy KYRYLENKO. Nonlinear Regression Models for Determination of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Content in Human Embryonic Stem Cells. Stem Cell Reviews and Reports. TOTOWA: HUMANA PRESS INC, 2013, roč. 9, č. 6, s. 786-793. ISSN 1550-8943. doi:10.1007/s12015-013-9454-3.
 13. MUSILOVÁ, Jindra, Bořivoj KLEJDUS a Zdeněk GLATZ. Simultaneous quantification of energetically important metabolites in various cell types by capillary zone electrophoresis. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2013, roč. 36, č. 23, s. 3807-3812. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201300926.
 14. 2012

 15. MÁDR, Aleš, Jindra MUSILOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Analysis of the embryo culture media by capillary electrophoresis using acetonitrile stacking. In 29th International Symposium on Chromatography (ISC 2012, Torun). 2012. ISBN 978-83-7780-440-7.
 16. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Development of capillary electrophoretic method for nucleotide and coenzyme analysis in bacterial and stem cells. In CHEMICA 50S. Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2012. s. 97-98. ISBN 978-80-244-3115-4.
 17. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Metabolomics: nucleotide and coenzyme determination in cells by capillary electrophoresis. In František Foret, Jana Křenková, Andras Guttman, Karel Klepárník, Petr Boček. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2012. 1. vydání. Brno: IACH AV ČR Brno, 2012. s. 22-24. ISBN 978-80-904959-1-3.
 18. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Method development of amino acids profiling for pyridoxine dependent epileptic seizures diagnosis. In František Foret, Jana Křenková, Andras Guttman, Karel Klepárník, Petr Boček. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, 2012. s. 113-116. ISBN 978-80-904959-1-3.
 19. SALYKIN, Anton, P. KUZMIC, O. KYRYLENKO, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr DVOŘÁK a Sergiy KYRYLENKO. Nonlinear regression models for determination of NAD+, NADH and total NAD: application to human embryonic stem cells. In International Conference on Bioinformatics and Computational Biology - BIOCOMP BG 2012, 20-21 September, Varna, Bulgaria. 2012.
 20. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Nové technologie a perspektivy analýzy metabolomu embrya. Česká gynekologie. Praha: ČLS J.E.P., 2012, roč. 77, č. 6, s. 502-506. ISSN 1210-7832.
 21. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Jindra MUSILOVÁ a Zdeněk GLATZ. Utilization of the anodic electro-osmotic flow for an amino acids profiling by capillary electrophoresis. In 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2012. ISBN 978-80-904959-1-3.
 22. 2011

 23. MUSILOVÁ, Jindra, Kateřina FOLTOVÁ a Zdeněk GLATZ. Metabolite target analysis of cell extract of bacterium Paracoccus denitrificans. In 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 24. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Metabolomika – základní pojmy, strategie a metodologie. Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, č. 10, s. 745-751. ISSN 0009-2770.
 25. 2010

 26. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Microbial targeted metabolome analysis of common nucleotides and coenzymes by capillary electrophoresis. In Final Program and Book of Abstracts. první. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v.v.i., 2010. s. 114. ISBN 978-80-254-6631-5.
 27. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Optimization of capillary electrophoretic method for determination of physiologically relevant nucleotides and coenzymes in cell extract. In CHEMICA 47S. první. Univerzita Palackého, Olomouc, Česká rep: Univerzita Palackého, Olomouc, Česká rep, 2010. s. 122. ISBN 978-80-244-2470-5.
 28. 2009

 29. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Capillary zone electrophoresis with field enhanced sample stacking as a tool for targeted metabolome analysis of adenine nucleotides and coenzymes in Paracoccus denitrificans. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2009, roč. 32, č. 14, s. 2416-2420. ISSN 1615-9306.
 30. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. CZE separation of cellular energetically important metabolites. In EURO ANALYSIS 2009. 2009. vyd. Rakousko : Congress and Messe Innsbruck: Wolfgang Buchberger, Wolfgang Lindner, 2009. s. 478 - 478.
 31. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Separation of cellular energetically important compounds by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts 15th American symposium on Biotechnology, Biomedical and Pharmaceutical and Industrial Application of CE and Microchip Technology. první. Seville, Spain: Casa de la Ciencia CSIC, 2009. s. 120-120.
 32. 2008

 33. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Kateřina PILÁTOVÁ, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Analysis of adenine nucleotides and nicotinamide coenzymes by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts 22nd International Symposium on MicroScale Bioseparations and Methods for Systems Biology. 2008.
 34. MUSILOVÁ, Jindra, Kateřina PILÁTOVÁ, Vojtěch SEDLÁČEK, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Analýza adeninových nukleotidů a koenzymů pomocí CZE v kombinaci s field enhanced stacking on-line prekoncentrační technikou. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2008. ISBN 978-80-210-4526-2.
 35. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Kateřina PILÁTOVÁ, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Development of quantitative sample preparation protocol for targeted metabolome analysis of adenine nucleotides and coenzymes by means of field enhanced sample stacking-capillary zone electrophoresis combination. In 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. 2008.
 36. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Kateřina PILÁTOVÁ, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Quantitative determination of intracellular adenine nucleotides and coenzymes from bacterium Paracoccus denitrificans toward to targeted metabolome analysis. In Book of Abstracts CECE 2008. Brno, Česká republika: dr. František Foret, 2008. s. 46-47. ISBN 978-80-254-3194-8.
 37. 2007

 38. MUSILOVÁ, Jindra, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Analysis of adenine nucleotides and nicotinamide coenzymes by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts "CECE2007 4th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis". 1. vyd. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2007. s. 44-44. ISBN 978-80-254-0427-0.
 39. 2006

 40. MUSILOVÁ, Jindra, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Stanovení adeninových nukleotidů a koenzymů za pomocí CZE s využití on-line prekoncentrační techniky field enhanced stacking. In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". 2006. ISSN 1335-5236.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 20:25