Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STREIT, Libor, Nikola DUBOVSKÁ, Kadir Can BAYEZID, Tomáš KUBEK, Adam BAJUS, Marek JOUKAL, Jiří VESELÝ, Jan MACEK, Jana BRADÁČOVÁ a Nikol NOSAVCOVOVÁ. A Contemporary Approach to Facial Reanimation. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16-18 September 2021, Brno, Czech Republic. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 2. BAYEZID, Kadir Can, Libor STREIT a Marek JOUKAL. An overview of donor nerve selection in segmental gracilis transfer. Cross-face nerve graft, motor nerve to masseter and the dual innervation concept. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16-18 September 2021, Brno, Czech Republic. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 3. DRAŽAN, Luboš, Martin KNOZ, Libor STREIT a Antreas CHEIMARIS. Bilateral latissimus dorsi flap for breast recontruction in one stage. In IInd Videgrad Plastic Surgery Congress. 2021.
 4. BERKEŠ, Andrej, Libor STREIT, Luboš DRAŽAN, Jiří VESELÝ, Tomáš KUBEK, Kristián KANUŠČÁK, Kateřina FEIKOVÁ, Ondřej STRMISKA a Michaela BOHUŠOVÁ. Efektivita profylaktické mastektomie. In Brněnské onkologické dny a XXXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2021, Brno, Czech Republic. 2021.
 5. KANUŠČÁK, Kristián, Libor STREIT, Andrej BERKEŠ, Kateřina FEIKOVÁ, Ondřej STRMISKA a Michaela BOHUŠOVÁ. Effectiveness of prophylactic mastectomy. In chirurgická sekce SVK MUNi 2021. 2021.
 6. BERKEŠ, Andrej, Libor STREIT, Luboš DRAŽAN, Jiří VESELÝ, Tomáš KUBEK, Petr HÝŽA, Petr ŠÍN, Adam BAJUS, Kristián KANUŠČÁK, Kateřina FEIKOVÁ, Ondřej STRMISKA a Michaela BOHUŠOVÁ. Effectiveness of prophylactic mastectomy. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 7. ABUKHOVICH, Katsiaryna, Libor STREIT, Tomáš KUBEK, Luboš DRAŽAN, Adam BAJUS a Pavel NOVÁK. Immediate breast reconstruction with fat grafting: quality of life and patient satisfaction. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16-18 September 2021, Brno, Czech Republic. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 8. BAJUS, Adam, Libor STREIT, Luboš DRAŽAN, Tomáš KUBEK, Jiří VESELÝ a Andrej BERKEŠ. Implementation of surgeon conducted CCDU DIEP flap perforator mapping to practice: The learning curve. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16-18 September 2021, Brno, Czech Republic. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 9. DUBOVSKÁ, Nikola, Libor STREIT a Kadir Can BAYEZID. Life quality assessment of patients suffering facial nerve paralysis after facial reanimation surgery. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16-18 September 2021, Brno, Czech Republic. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 10. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, Jiří VESELÝ, Tomáš KUBEK, Petr HÝŽA, Petr ŠÍN a Adam BAJUS. Oboustranné asymetrické rekonstrukce prsu přenosem DIEP laloků z podbříšku. In Brněnské onkologické dny a XXXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2021, Brno, Czech Republic. 2021.
 11. VESELÝ, Jiří, Martina HUBOVÁ, Petr HÝŽA, Tomáš KUBEK, Adam BAJUS, Libor STREIT, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KUBÁT a Zdeněk DVOŘÁK. Surgical therapy of lymphedema in the last 5 years at the Department of Plastic and Aesthetic Surgery. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
 12. 2020

 13. PEŠKOVÁ, Lucie, Denisa JURČÍKOVÁ, Tereza VÁŇOVÁ, Jan KŘIVÁNEK, Michaela CAPANDOVÁ, Zuzana ŠRÁMKOVÁ, Jana ŠEBESTÍKOVÁ, Magdaléna KOLOUŠKOVÁ, Hana KOTASOVÁ, Libor STREIT a Tomáš BÁRTA. miR-183/96/182 cluster is an important morphogenetic factor targetingPAX6expression in differentiating human retinal organoids. Stem Cells. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 38, č. 12, s. 1557-1567. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.3272.
 14. 2019

 15. STREIT, Libor, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš KUBEK a Jiří VESELÝ. Komplexní chirurgická léčba obrny lícního nervu po onkologických resekcích. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Supplementum 1, s. 94. ISSN 0862-495X.
 16. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, Monika SCHNEIDEROVÁ, Tomáš KUBEK, Pavel NOVÁK, Šárka STIBOROVÁ a Jiří VESELÝ. Okamžitá rekonstrukce prsu technique fat grafting. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, roč. 2019, č. 32, s. 43-44. ISSN 0862-495X.
 17. KNOZ, Martin, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK, Igor STUPKA, Libor STREIT, Tomáš KUBEK, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA a Luboš DRAŽAN. Venous free flaps in digital and hand soft tissue defects reconstruction. In 11th European Plastic Surgery Research Council August 23-25 2019, Munich, Germany. 2019.
 18. 2018

 19. SEDLÁKOVÁ, Veronika, Zbyněk VORÁČ, Josef JAROŠ, Radka KOPECKÁ, Michaela KLOUČKOVÁ, Michal SVOBODA, Libor STREIT, Jana DUMKOVÁ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Enhanced bioactivity of electrospun PCL and PLLA scaffolds blended with amino-phosphazene. Materials Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2018, roč. 228, OCT 1 2018, s. 339-343. ISSN 0167-577X. doi:10.1016/j.matlet.2018.06.023.
 20. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš KUBEK, Richard PINK, Libor STREIT, Igor STUPKA, Andrej SUKOP a Jiří VESELÝ. Moderní principy rekonstrukce nosu. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 67, č. 4, s. 100-106. ISSN 1210-7867.
 21. 2017

 22. STREIT, Libor, Josef JAROŠ, Veronika SEDLÁKOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Michal SVOBODA, Jakub POSPÍŠIL, Tomáš VÝŠKA, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. A Comprehensive In Vitro Comparison of Preparation Techniques for Fat Grafting. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2017, roč. 139, č. 3, s. "670E"-"682E", 13 s. ISSN 0032-1052. doi:10.1097/PRS.0000000000003124.
 23. VEYSSIÈRE, Alexis, Libor STREIT, Hamady TRAORÉ a Hervé BÉNATEAU. Cleft palate caused by congenital teratoma. Paediatrics and International Child Health. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2017, roč. 37, č. 1, s. 66-69. ISSN 2046-9047. doi:10.1179/2046905515Y.0000000057.
 24. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, M. SCHNEIDEROVÁ, Tomáš KUBEK, Petr ŠÍN, Karel VESELÝ, Oldřich COUFAL a Jiří VESELÝ. Intraoperative fat grafting into the pectoralis and latissimus dorsi muscles – Novel modification of autologous breast reconstruction with extended latissimus dorsi flap. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 59, č. 2, s. 72-81. ISSN 0001-5423.
 25. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, P. NOVÁK, M. SCHNEIDEROVA, Kateřina TEPLÁ a Jiří VESELÝ. Korekce vrozených vývojových vad prsu a hrudníku technikou lipomodelace. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 72, č. 5, s. 308-313. ISSN 0069-2328.
 26. SEDLÁKOVÁ, Veronika, Zbyněk VORÁČ, Josef JAROŠ, Radka BAČOVSKÁ, Michaela KLOUČKOVÁ, Michal SVOBODA, Libor STREIT, Jana DUMKOVÁ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Modifikace nanovlákenných nosičů pomocí fosfazenu podporuje rozprostření a růst buněk. In 61. Studentská vědecká konference, Brno, 24.5.2017. 2017.
 27. SEDLÁKOVÁ, Veronika, Zbyněk VORÁČ, Josef JAROŠ, Radka BAČOVSKÁ, Michaela KLOUČKOVÁ, Michal SVOBODA, Libor STREIT, Jana DUMKOVÁ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Nanofibers modified with hexaamino-cyclo-triphosphazene for tissue engineering applications. In XVII. mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, 30.5.-1.6.2017. 2017.
 28. 2016

 29. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika JURTÍKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Biocompatible nanofibers from polycaprolactone modified with silk sericin. In V. Mezinárodní konference - Stem Cells and Cell Therapy: From research to modern clinical application, Černá Hora, 20.-21.10.2016. 2016.
 30. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika SEDLÁKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Biokompatibilní polykaprolaktonová nanovlákna modifikovaná sericinem. In XVI. mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, 10.-12.5.2016. 2016. ISSN 2336-7202.
 31. SEDLÁKOVÁ, Veronika, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Zuzana KOLEDOVÁ a Aleš HAMPL. Izolace lidských endoteliálních buněk z lipoaspirátu. In XVI. mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, 10.-12.5.2016. 2016. ISSN 2336-7202.
 32. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, P. NOVÁK, M. SCHNEIDEROVÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Kateřina TEPLÁ a Jiří VESELÝ. Lipomedelling – advanced technique for the correction of congenital hypoplastic breast malformations and deformities. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 58, č. 2, s. 70-76. ISSN 0001-5423.
 33. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Libor STREIT, Daniel SCHWARZ, Tomáš KUBEK, F. CATALANO a G.A.G. LOMBARDO. Our Preliminary Experience with a New Method of DIEAP Flap Dissection. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 58, č. 2, s. 64-69. ISSN 0001-5423.
 34. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, I. STUPKA, M. PACIOREK, J. ROSICKÝ a Jiří VESELÝ. Reconstruction of large facial and orbital defects by combining free flap transfer with craniofacial prosthesis. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 58, č. 2, s. 77-81. ISSN 0001-5423.
 35. 2015

 36. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika SEDLÁKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Biocompatible polymeric nanofibers modified with silk sericin. In Frontiers in material and life sciences: Creating life in 3D. 2015. 2015.
 37. HÝŽA, Petr, Libor STREIT, Jiří VESELÝ, Dagmar ŠTAFOVÁ a Petr ŠÍN. New technique of immediate nipple reconstruction during immediate autologous diep or MS-tram breast reconstruction. Annals of Plastic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 74, č. 6, s. 645-651. ISSN 0148-7043. doi:10.1097/SAP.0000000000000006.
 38. GOLUNOVA, A., Josef JAROŠ, Veronika JURTÍKOVÁ, I. KOTELNIKOV, J. KOTEK, H. HLÍDKOVÁ, Libor STREIT, Aleš HAMPL, F. RYPÁČEK a V. PROKS. N-(2-Hydroxypropyl) Methacrylamide Based Cryogels – Synthesis and Biomimetic Modification for Stem Cell Applications. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 1, s. "S19"-"S27", 9 s. ISSN 0862-8408.
 39. GOLUNOVA, Anna, David CHVÁTIL, Pavel KRIST, Josef JAROŠ, Veronika JURTÍKOVÁ, Jakub POSPÍŠIL, Ilya KOTELNIKOV, Lucie ABELOVÁ, Jiří KOTEK, Tomáš SEDLAČÍK, Jan KUČKA, Jana KOUBKOVÁ, Hana STUDENOVSKÁ, Libor STREIT, Aleš HAMPL, František RYPÁČEK a Vladimír PROKS. Toward Structured Macroporous Hydrogel Composites: Electron Beam-Initiated Polymerization of Layered Cryogels. Biomacromolecules. Washington: American Chemical Society, 2015, roč. 16, č. 4, s. 1146-1156. ISSN 1525-7797. doi:10.1021/bm501809t.
 40. 2014

 41. BÉNATEAU, Hervé, Libor STREIT, VILLEDIEU, TRENTESAUX, REGENT a VEYSSIERE. Cleft palate caused by teratomal teratoma. In XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 23 – 26 September 2014. Prague, Czech Republic. 2014. ISBN 978-80-260-6781-8.
 42. JAROŠ, Josef, Veronika JURTÍKOVÁ, Libor STREIT, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. Comparison of preparation techniques for lipomodelling. In ISSCR 12th Annual meeting, Vancouver, Canada, 18.-22.6.2014. 2014.
 43. JURTÍKOVÁ, Veronika, Josef JAROŠ, Libor STREIT, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. Evaluation of adipose-derived stem cell isolation techniques (decantation, centrifugation, and membrane-based tissue filtration) for application in plastic surgery. In Morphology, Brno, 7.-9.9.2014. 2014.
 44. STREIT, Libor, Josef JAROŠ, Veronika JURTÍKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jiří VESELÝ, Aleš HAMPL a Igor STUPKA. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. Konferenční sborník XXI. ročníku KML 2014. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014, s. 28. ISSN 1805-7977.
 45. STREIT, Libor, Zdeněk DVOŘÁK, O. NOVÁK, S. STIBOROVÁ a Jiří VESELÝ. The use of medicinal leeches in fingertip replantation without venous anastomosis - Case report of a 4-year-old patient. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 56, 1-2, s. 23-26. ISSN 0001-5423.
 46. HÝŽA, Petr, Libor STREIT, Daniel SCHWARZ, Tomáš KUBEK, Halvor Einar GILBOE a Jiří VESELÝ. Vasospasm of the flap pedicle - The new experimental model on rat. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 56, 1-2, s. 3-11. ISSN 0001-5423.
 47. HÝŽA, Petr, Libor STREIT, Daniel SCHWARZ, Tomáš KUBEK a Jiří VESELÝ. Vasospasm of the Flap Pedicle: The Effect of 11 of the Most Often Used Vasodilating Drugs. Comparative Study in a Rat Model. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014, roč. 134, č. 4, s. "574E"-"584E", 11 s. ISSN 0032-1052. doi:10.1097/PRS.0000000000000570.
 48. KUBEK, Tomáš, Libor STREIT, Zdeněk DVOŘÁK, Eva VITOVSKÁ, Šárka STIBOROVÁ, Tomáš VENTRUBA, Igor STUPKA, Petr ŠÍN a Jiří VESELÝ. Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby adhezí po rekonstrukci flexorů prstů ruky šlachovým štěpem. In X. Slovenský kongres chirurgie ruky, 02. – 03. 10. 2014, Tále, Slovensko. 2014. ISSN 1337-2734.
 49. 2013

 50. DELAY, E., Libor STREIT, G. TOUSSOUN, S. LA MARCA a C. HO QUOC. LIPOMODELLING: AN IMPORTANT ADVANCE IN BREAST SURGERY. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 55, č. 2, s. 34-43. ISSN 0001-5423.
 51. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Luboš DRAŽAN, Libor STREIT, Igor STUPKA, Petr ŠÍN a Tomáš KUBEK. Modifikace techniky preparace DIEP laloku - "micro-TRAM". In Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 52. JAROŠ, Josef, Libor STREIT, Veronika JURTÍKOVÁ, Jakub POSPÍŠIL, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Šárka STIBOROVÁ, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. MSC and lipomodelling - techniques of ADSC isolation for plastic surgery. In 5th Annual meeting on stem cells, DNA damage and apoptosis, Dolní Bojanovice, 10.-13.10.2013. 2013.
 53. STREIT, Libor, Josef JAROŠ, Veronika JURTÍKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Šárka STIBOROVÁ, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. Zpracování tukové tkáně k lipomodelaci – porovnání technik sedimentace, centrifugace a filtrace přes membránu s ohledem na koncentraci kmenových buněk a na viabilitu a morfologii přenášené tkáně. 2013.
 54. 2011

 55. STREIT, Libor, Libuše STRÁNSKÁ a Milada FRANCŮ. Mikrochirurgie v plastické a rekonstrukční chirurgii. In Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 145-153. ISBN 978-80-7013-537-2.
 56. 2010

 57. HÝŽA, Petr, Libor STREIT, Eduard GOPFERT, Daniel SCHWARZ, Michal MASAŘÍK, Michal JURAJDA, Anna VAŠKŮ a Jiří VESELÝ. Gene Expression of the Endothelin-1 in Vasospastic Flap Pedicle - an Experimental Study on a Porcine Model. ACTA VETERINARIA BRNO. VFU Brno: VFU Brno, 2010, roč. 79, č. 3, s. 453-457. ISSN 0001-7213.
 58. 2009

 59. SCHWARZ, Daniel, Petr HÝŽA a Libor STREIT. Analýza signálů z měření tkáňové perfuze pro studium vazospasmů. In Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: STU, 2009. s. 27-30. ISBN 978-80-227-3105-8.
 60. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, Umar CHOUDRY, Libor STREIT, Giovanni BISTONI a Andrej SUKOP. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta Chir Plast. 2009, roč. 51, č. 1, s. 21-5, 5 s. ISSN 0001-5423.
 61. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, U. CHOUDRY, Libor STREIT, G. BISTONI a A. SUKOP. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Czech Medical Association JEP, 2009, roč. 51, č. 1, s. 21-25. ISSN 0001-5423.
 62. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, U. CHOUDRY, Libor STREIT a A. SUKOP. The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta chirurgiae plasticae. Prague: CMA JEP, 2009, roč. 51, č. 1, s. 15-19. ISSN 0001-5423.
 63. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, Libor STREIT, Umar CHOUDRY a Andrej SUKOP. The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgicaly provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta Chir Plast. 2009, roč. 51, č. 1, s. 15-19. ISSN 0001-5423.
 64. 2008

 65. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, D. SCHWARZ, Libor STREIT, A. VAŠKŮ a Zdeněk DVOŘÁK. Srovnání účinku léků na vasospasmus cévní stopky v experimentu. In Pravidelné sympózium společnosti plastické chirurgie. Praha: Společnost plastické chirurgie, 2008. ISBN 978-80-87009-55-0.
 66. 2007

 67. HÝŽA, Petr, Libor STREIT, Jiří VESELÝ a Daniel SCHWARZ. New Experimental Model for Studying Vasospasm and Implications for Atraumatic Handling of the Vessels. In Book of Abstracts, International Congress of Plastic Surgery, 2007, Brno. Brno: TA-service, s.r.o.,, 2007. s. 40. ISBN 978-80-239-9323-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 05:15