Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KEBRLOVÁ, Natálie a Pavel JANDERKA. ANALYSIS OF MIXTURES OF ORGANIC VOLATILE COMPOUND IN WATER BY MIMS. SEMIQUANTITATIVE EVALUATION OF DATA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009, roč. 74, č. 4, s. 581-597. ISSN 0010-0765.
 2. HODIS, Zdeněk, Vít JAN, Jiří SOPOUŠEK a Rudolf FORET. Analysis of realistic heterogeneous welds of heat resistant steels by means of experimental and computational techniques. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
 3. ODEHNAL, Jakub a Jaroslav MICHÁLEK. Application of Multivariate Classification Techniques to Assessment of Competitiveness of Chosen European Union Regions. In Problems of decision making under uncertainties. 2009. vyd. Kyjev: Taras Schevchenko National University, 2009. 1 s.
 4. WISNIEWSKI, Andrzej, Krzysztof STEFANIAK, Piotr WOJTAL, Joanna ZYCH, Adam NADACHOWSKI, Rudolf MUSIL, Janusz BADURA a Boguslaw PRZYBYLSKI. Archaeofauna or palaeontological record? Remarks on Pleistocene fauna from Silesia. Sprawozdania archeologiczne. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2009, roč. 61, -, s. 39-95. ISSN 0081-3834.
 5. GAISLER, Jiří, Zdeněk ŘEHÁK a Tomáš BARTONIČKA. Bat casualties by road traffic (Brno-Vienna). Acta Theriologica. 2009, roč. 54, č. 2, s. 147-155. ISSN 0001-7051.
 6. LEDEREROVÁ, Jaroslava, Ivana CHROMKOVÁ, Martin MANDL, Hana ŠTEGNEROVÁ, Ivo HARTMAN, Libuše ĎURĎOVÁ, Hana ZEZULOVÁ, Marie KARÁSKOVÁ, Pavel LEBER, Sylva MODRÝ, Miroslav SVOBODA a Michaela SUCHARDOVÁ. Biokorozní vlivy na stavební díla. První vydání. Praha: Silikátový svaz, 2009. 276 s. ISBN 978-80-86821-50-4.
 7. JAROŠOVÁ, Veronika, Ivo RUDOLF, Jiří HALOUZKA a Zdeněk HUBÁLEK. Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťatech na ostravských haldách. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 58, č. 2, s. 90-97. ISSN 1210-7913.
 8. LEICHMANN, Jaromír a Igor BROSKA. CL study of the low grade feldspar alteration. LPI contributions. Houston: Lunar and planetary institute, 2009, neni, č. 1473, s. 56-57. ISSN 0161-5297.
 9. SVOBODA, Jiří. Čas lovců. Aktualizované dějiny paleolitu. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas; Akademické nakladatelství CERM, 2009. 298 s. Panorama biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 978-80-7204-628-7.
 10. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Dependence of adenine isolation efficiency on the chain length evidenced using paramagnetic particles and voltammetry measurements. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. 2009, roč. 321, č. 10, s. 1474-1477. ISSN 0304-8853.
 11. MUSIL, Rudolf. Deposition and erosion stages in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2009, roč. 94, -, s. 151–165. ISSN 1211-8796.
 12. NAVRÁTIL, Zdeněk a David TRUNEC. Determination of plasma parameters in neon RF discharge by optical emission spectroscopy. In Proceedings of XXIX ICPIG. 2009.
 13. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. DNA-based sex determination in children and undeterminable skeletal remains from burial site The South Outer Precinct. In Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der fruhgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. 2009.
 14. HOLÁ, Markéta, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ a Nicolás GINÉS. Double pulse LIBS technique for bulk analysis of soil samples. In EMSLIBS 2009. 2009.
 15. HLADIL, Jindřich, Leona KOPTÍKOVÁ, Arnošt GALLE, Václav SEDLÁČEK, Petr PRUNER, Petr SCHNABL, Anna LANGROVÁ, Ondřej BÁBEK, Jaroslav FRÁŇA, Jana HLADÍKOVÁ, Jiří OTAVA a Milan GERŠL. Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2009, roč. 84, č. 1, s. 75-106. ISSN 1214-1119.
 16. ZÍTKA, Ondřej, Vojtěch ADAM, Petr DOLEŽAL, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ DENATURACE LAKTOFERINU V KRAVSKÉM KOLOSTRU. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. s. 151-153. ISBN 978-80-7375-309-2.
 17. SVOBODOVÁ, Petra, Milan PEJČOCH, Marta HEROLDOVÁ, T. PAVLÍČEK, E. NEVO, Radim ŠUMBERA a Zdeněk HUBÁLEK. Examination of rodents (Rodentia) for emmonsiosis in the Czech Republic, Israel and Africa. Czech Mycology. Praha, 2009, roč. 61, č. 1, s. 99-106. ISSN 1211-0981.
 18. SVOBODOVÁ, Marie a Jiří SOPOUŠEK. Experimental and theoretical studies of bainitic creep-resisting T23 steel. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
 19. BROŽ, Pavel a Jiří BURŠÍK. Experimental and Theoretical Study of the Al-Ni-Zn System. In 13. Austrian Chemistry Days. 2009.
 20. ZEMANOVÁ, Adéla, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Experimental determination of phase equilibria and reassessment of Ag-Pd system. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
 21. ŠMARDA, Petr, Lucie HOROVÁ a Petr BUREŠ. Genome size inheritance in intraspecific crosses within diploid and within tetraploid plants of Festuca pallens varying in genome size. In International conference on polyploidy, hybridization and biodiversity. Program and abstracts. Saint Malo: Imprimerie de l Université de Rennes, 2009. s. 153.
 22. JURÁČEK, Jan. Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu. Informace České geografické společnosti. Praha, 2009, roč. 28, č. 1, s. 9-12. ISSN 1213-1075.
 23. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Higher harmonics of discharge voltage as tool to control accurately state of RF sputtering deposition process. In Proceeding of 19th International Symposium on Plasma Chemistry. 2009.
 24. HAZDRA, Pavel, Volodymyr KOMARNITSKYY a Vilma BURŠÍKOVÁ. Hydrogenation of platinum introduced in silicon by radiation enhanced diffusion. Materials Science and Engineering. Lausanne: ELSEVIER SCIENCE SA, 2009, roč. 2008, 159-60, s. 342-345. ISSN 0921-5107. doi:10.1016/j.mseb.2008.11.038.
 25. ŠTĚPÁN, Jakub, Petr KULHÁNEK, Jaroslav KOČA a Navnit Kumar MISHRA. Implementation of Parallel Analyzes of Molecular Dynamics Simulation Trajectories. 2009.
 26. SOPOUŠEK, Jiří. Interaction of Cu, Sn, and Ag nano-powders with Cu substrate. In EUROMAT 2009 (7-10 September, 2009). 2009.
 27. BURŠÍK, Jiří a Pavel BROŽ. Intermetallic phases in the Ni-Al-Ti system: analytical electron microscopy and thermodynamic calculations. In CALPHAD XXXVIII. 2009.
 28. DVOŘÁK, Pavel. Measurement of plasma potential waveform in capacitive discharge. In ICPIG 2009 - Conference proceedings. 2009.
 29. BURŠÍK, Jiří, Jiří SOPOUŠEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jakub ZÁLEŠÁK. Microstructure and local mechanical properties of model joints with Pb-free nanopowders. In Tanger, s.r.o. NANOCON 2009, 20.-22.10.2009. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2009. s. 1-4. ISBN 978-80-87294-12-3.
 30. VAŠINA, Petr a Tereza SCHMIDTOVÁ. Modeling of reactive magnetron sputtering deposition process - different target utilization, situation when O2 and H2 are added simultaneously. In Proceeding of 19th International Symposium on Plasma Chemistry. 2009.
 31. KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Moravský kras - exkurzní průvodce. Brno: ÚGV PřF MU, 2009. 19 s. Studentská geologická konference 2009.
 32. OSTŘÍŽEK, Petr, Petr BEZDIČKA, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. NANOSCOPIC COBALT FERRITE PARTICLES BY SONOLYSIS OF METAL ACETYLACETONATE COMPLEXES. In ChemZi. 2009. ISSN 1336-7242.
 33. BERING LARSEN, Klaus. Noether's Theorem for a Fixed Region. Archivum Mathematicum. Brno: Math.Stat., Fac.Sci., Masaryk U., 2009, roč. 2011, č. 47, s. 337-356. ISSN 1212-5059.
 34. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Věra ŽIŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Off-line coupling of paramagnetic particles with electrochemical detector as a tool for isolation and detection of adiponectin. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics - the abstract book. Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 194-195. ISBN 978-80-7318-809-2.
 35. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. On the stability of Ag, Cu, and Sn nanoparticles. In CALPHAD XXXVIII (Praha, May 17-22, 2009). 2009.
 36. DOLNÍČEK, Zdeněk, Bohuslav FOJT, Walter PROCHASKA, Jan KUČERA a Petr SULOVSKÝ. Origin of the Zálesí U-Ni-Co-As-Ag/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope constraints. Mineralium Deposita. 2009, roč. 44, č. 1, s. 81-97. ISSN 0026-4598. doi:10.1007/s00126-008-0202-6.
 37. MELICHAR, Rostislav. Orlovská zastavení. Příbram: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2009. 120 s. mimo edice. ISBN 978-80-86276-31-1.
 38. DRÁPALOVÁ, Radka a Antonín PŘICHYSTAL. Petrographical and Geochemical Characterization of Obsidians Sources in Turkey. In International Conference on Earth Science and Technology. Yogyakarta. Indonesia, 2009. 2009. ISBN 978-979-17549-4-1.
 39. BUČEK, Pavel, Joaquim JAUMOT, Anna AVIÑÓ, Ramón ERITJA a Raimundo GARGALLO. pH-modulated Watson-Crick duplex - quadruplex equilibria of guanine-rich and cytosine-rich DNA sequences upstream of the c-kit transcription initiation site. In VII Reunión de Ácidos Nucleicos y Nucleósidos. 2009.
 40. DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK, Lucie HROMKOVÁ a David MICHALEC. Prognóza demografického vývoje města Kuřimi. Centrum pro regionální rozvoj, 2009.
 41. VAŠINA, Petr a Tereza SCHMIDTOVÁ. Reactive magnetron sputtering - modelling of different target utilization in metallic and compound mode and situation when oxygen and hydrogen are added simultaneously. In E-MRS 2009 SYMPOSIUM P Protective coatings and Thin films’09. 2009.
 42. PÍŽOVÁ, Hana, Stanislav MAN, Jan TARABA a Milan POTÁČEK. Rearrangement of fused tetracyclic heterocycles induced by alkyl halides and formation of a new type of "proton sponge". Tetrahedron. Elsevier Science Ltd., 2009, roč. 65, č. 4, s. 792-797. ISSN 0040-4020. doi:10.1016/j.tet.2008.11.057.
 43. BREADMORE, Michael, Cameron JOHNS, Miroslav MACKA, Markéta RYVOLOVÁ a Paul HADDAD. Recent significant developments in the determination of inorganic ions by capillary electrophoresis. Electrophoresis. 2009, roč. 30, č. 1, s. "S53"-"S67", 15 s. ISSN 0173-0835.
 44. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Sándor HORNOK, Zdeněk HUBÁLEK, Iva DOLEŽÁLKOVÁ, Zina JUŘICOVÁ a Ivo RUDOLF. Serological survey of domestic animals for tick-borne encephalitis and Bhanja viruses in northeastern Hungary. Veterinary Microbiology. Amsterdam: Elsevier, 2009, roč. 135, 3-4, s. 267-271. ISSN 1530-3667.
 45. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Sex determination in children and undeterminable skeletal remains from burial site Pohansko near Breclav. In Sixth ISABS Conference on Human Genome Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine. 2009.
 46. CHVÁTAL, Filip, Ondřej KONEČNÝ, Ondřej ŠERÝ a Václav TOUŠEK. Srovnání regionů a měst EU v oblasti trhu práce s ohledem na Jihomoravský kraj. In Města a městská politika v zemích Evropské unie. Konkurenceschopnost, soudržnost a vládnutí. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 35-41. ISBN 978-80-7043-858-9.
 47. KRČMÁŘ, Jan, Václav HOLÝ a Ivo VÁVRA. Standing-wave-grazing-incidence x-ray diffraction from polycrystalline multilayers. Applied Physics Letters. USA: American institute of physics, 2009, roč. 94, č. 10, s. "nestránkováno", 3 s. ISSN 0003-6951.
 48. PŘÍHODA, Jiří, Jiří SMOLA a Miroslav KOCH. Stěry radioaktivních nuklidů z kontaminovaných ploch. In Sborník přednášek z XVIII mezinárodního semináře o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně Bohdaneč: MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2009. 11 s.
 49. KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. In Studentská geologická konference 2009. 2009.
 50. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Study of Ag, Cu and Sn nanoparticles. In COST Action MP0602, Mid Term Meeting. 2009.
 51. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Alena ROSZKOVÁ. Study of natural environment in Holocene sediments at the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav and its lithic raw material basis. In Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa (J. Macháček ed.). 2009.
 52. ULICHOVÁ, Alena, Ondřej ZOBAČ a Jiří SOPOUŠEK. Study of Sn Sb Zn Ternary System. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
 53. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Suppressed hysteresis behaviour of titanium sputtering in acetylene gas. In International Symposium on Reactive Sputter Deposition 2009. 2009.
 54. SOPOUŠEK, Jiří a Marian PALCUT. The interpretation of the DSC signals of the lead-free solder alloy systems using the CALPHAD approach. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
 55. LIMA, Alexandre, R. RODRIGUES, A. GUEDES a Milan NOVÁK. The rare-elements-rich granite of Seixozo area (Outeiro mine, Northern Portugal), preliminary results. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 182-187. ISSN 0080-0244.
 56. BLÁHA, Luděk, Pavel BABICA a Blahoslav MARŠÁLEK. Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks. Interdisciplinary toxicology. 2009, roč. 2, č. 1, s. 36-41. ISSN 1337-6853.
 57. BLÁHA, Luděk a Blahoslav MARŠÁLEK. Toxiny sinic a jejich účinky na vodní ekosystémy. Vodní hospodářství. Praha, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 15-20. ISSN 1211-0760.
 58. ROLEČEK, Jan. Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2009, roč. 10-11, č. 1, s. 27-34. ISSN 1803-1404.
 59. GRULICH, Vít. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Šumperku (2.-10.7.1982). Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha. Praha: Česká botanická společnost, 2009, roč. 44, 2009/1, s. 107-151. ISSN 1211-5266.
 60. NOVÁK, Milan a Petr GADAS. Zoned, anorthite- and grossularite-bearing, leucotonalitic pegmatite from serpentinized lherzolite at Ruda Nad Moravou, Staré Město Unit, Czech Republic. Estudos Geológicos. Recife, Brazil: Av.Academico Helio Ramos S/N, 2009, roč. 19, č. 2, s. 261-265. ISSN 0080-0244.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 1. 2022 11:49