Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Eva Trnová, PhD.
  narozena 1955 ve Vimperku
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1980: Mgr., studijní program: Učitelství pro SŠ, obor: biologie-chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 1982: RNDr., obor: Teorie vyučování chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2009: PhD., obor: Teorie vyučování předmětů všeobecně-vzdělávací a odborné povahy ve specializaci teorie vyučování chemie, disertační práce: "Dovednosti žáků ve výuce chemie", Přírodovědecká fakulta UMB Banská Bystrica, Slovensko
 • 2020: doc., obor: Pedagogika, habilitační práce: Selected Aspects of Science Teachers´ Continuing Professional Development Focused on Inquiry-Based Science Education , Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 1982-1999: učitelka, Základní škola Lysice, okr. Blansko
 • 2000-2010: středoškolská profesorka, Gymnázium Boskovice
 • 2002-2009: externí akademická pracovnice, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
 • 2010-dosud: akademická pracovnice, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů: Pedagogická komunikace, Educational communication, Pedagogická diagnostika, Nadání a jeho rozvoj, Giftedness and its development, Úvod do pedagogiky a psychologie, The Introduction into School Didactics, Obecná didaktika, General Didactics, Teorie a praxe výuky, School education, Didaktika přírodovědy, Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi, Inquire-based science and vocational education in practice
 • vedení diplomových prací: z oblasti pedagogiky,didaktiky přírodovědy a odborného vzdělávání
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti pedagogiky a didaktiky přírodovědy: moderní vyučovací metody, vzdělávání nadaných žáků, rozvoj tvořivosti žáků a učitelů, motivace žáků, diagnostika žáků, dovednosti žáků, školní jednoduché experimenty
 • Výzkum v oblasti kurikulární tvorby: příprava učitelů, vzdělávací standardy, evaluace, interdisciplinarita, učební texty
 • Nejvýznamnější zahraniční projekty:
 • 2000-2003: SOCRATES-ERASMUS: "TESCO-Teach Science Correctly", koordinátor: prof. H. Fibi, Paed. Akad. Wien, Rakousko (29274-IC-5-2000-AT-Erasmus-EPC-1)
 • 2002-2005: SOCRATES-COMENIUS: "SYSTEM-Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules", koordinátor: prof. N. Costa, University of Aveiro, Portugal (94343-CP_1_2001-1-PT-COMENIUS-C21)
 • 2003-2006: SOCRATES-ERASMUS, "AIDA-Attention Interest Desire Action", koordinátor: prof. H. Fibi, Paed. Akad. Wien, Rakousko (29274-IC-3-2002-2-AT-Erasmus-IPUC-16)
 • 2004-2006: SOCRATES-GRUNDVIG: "SGE-Safety Goes Europe", koordinátor: prof. H. Fibi, Paed. Akad. Wien, Rakousko (G2-P-2004-15)
 • 2006-2009: SOCRATES-COMENIUS: "EuSTD-web; European Teachers Professional Development for Science Teaching in a Web-based Environment", koordinátor: prof. N. Costa, University of Aveiro, Portugal
 • 2011-2014: 7. rámcový program EU: "PROFILES-Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science". koordinátor: prof. C. Bolte, F. University of Berlin, Germany,(266589)
 • Nejvýznamnější domácí projekty:
 • 1996-1998: MŠMT ČR rezortní, "Občanská škola po druhém, třetím a čtvrtém roce ověřování", koordinátor: dr. J. Beran, MU (RS 97-063)
 • 2007-2013: Výzkumný záměr, "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání", koordinátor: prof. M. Vítková, MU (MSM0021622443)
 • 2012-2014: OPVK, "Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě".koordinátorka: dr. E. Trnová, MU (CZ.1.07/1.3.41/02.0043)
 • 2017-2019: OP VVV, "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání", koordinátorka: prof. R. Wildová, UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)
 • 2017-2019: OP VVV, "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", koordinátorka: dr. A. Kucharská, UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664)
Akademické stáže
 • 2001: Polsko-Univ.Poznaň
 • 2002: Portugalsko-Univ.Aveiro, Řecko-Univ.Patras, Estonsko-Univ.Tartu
 • 2003: Anglie-Univ.Bradford, Finsko-Univ.Juvaskyla, Bulharsko-Univ.Plovdiv
 • 2004: Portugalsko-Univ.Aveiro, Polsko-Univ.Wroclaw, Švédsko-Univ.Malmo, Slovinsko-Univ.Lublaň, Estonsko-Univ.Tartu, Portugalsko-Univ.Aveiro
 • 2005: Polsko-Univ.Poznaň, Portugalsko-Univ.Aveiro, Polsko-Univ.Wroclaw, Řecko-Univ.Crete-Rethymno, Rakousko-Ped.akad.Vídeň, Polsko-Univ.Katowice, Švýcarsko-Cern-Ženeva
 • 2006: Rakousko-Ped.akad.Vídeň, Německo-Tech.univ. Dresden, Portugalsko-Univerzita Faro, Kypr-Univerzita Kypr, Řecko-Univ.Crete-Rethymno, Rakousko-Ped.akad.Vídeň
 • 2007: Portugalsko-Univerzita Aveiro, Řecko-Univ.Crete-Rethymno, Portugalsko-Univ.Azoras
 • 2008: Polsko-Univ.Torun, Polsko-Univ.Wroclaw, Belgie-Univ. Antwerpen, Kypr-Univ.Cyprus, Portugalsko-Univ.Aveiro, Finsko-Univ. Helsinki
 • 2009: Rakousko-Ped.univ. Vídeň, Estonsko-Univ. Tartu, Slovinsko-Univ. Ljubljana,Portugalsko-Univ.Aveiro, Španělsko-Univ. Vigo, Velká Británie-Univ. Leicester
 • 2010: Řecko-Univ.Patras,Řecko-Univ.Crete-Rethymno,Turecko-Univ.Izmir, Německo-Univ. Berlín
 • 2011: USA-Univ. Orlando, Turecko-Univ. Antalya, Řecko-Univ. Athens, Francie-Univ. Lyon, Slovinsko-Univ. Ljubljana
 • 2012: Turecko-Univ. Antalya
 • 2013: Slovensko-Univ.Prešov, Kypr-Univ.Kypr
 • 2014: Malta-Univ. Malta, Kypr-Uni. Kyrenia, Portugalsko-Univ. Aveiro, Čína-Univ. Peking, Německo-Univ. Berlín, Polsko-Univ. Lublin, Turecko-Univ. Antalya
 • 2015: Polsko-Univ. Wroclaw, Portugalsko-Univ. Aveiro
Ocenění vědeckou komunitou
 • členka vědeckého výboru světové konference HANDS ON SCIENCE 2015, Madeira, Portugal, July 27-30, 2015
 • členka vědeckého výboru světové konference HANDS ON SCIENCE 2016, Brno, Česká republika, July 18-22, 2016
 • členka vědeckého výboru světové konference HANDS ON SCIENCE 2017, Braga, Portugalsko, July 10-14, 2017
 • členka vědeckého výboru světové konference ICONTES 2017, Antalya, Turecko, October 26-29, 2017
Vybrané publikace
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, s. 6375-6381. ISBN 978-84-608-5617-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2016.0496. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. New Factors in Teacher Training in Innovative Educational Methods Focusing on Inquiry-Based Science Education. In N. Callaos, J. Horne, M. Savoie, B. Sánches, A. Tremante. IMCIC'16 - ICSIT 2016, The 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics - The 7th International Conference on Society, and Information Technologies, Proceedings, Volume II. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2016, s. 126-131. ISBN 978-1-941763-38-4. info
 • MILÉŘ, Tomáš a Eva TRNOVÁ. Historical Perspective on School Experiments in Teaching Physics and Chemistry. Braga, Portugal: Hands-on Scince Network, 2016, s. 105-109. ISBN 978-84-8158-714-2. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inquiry-based Science Education Modules and Their Effects on Teacher Education. In Mafalda Carmo,World Institute for Advanced Research and Science, WIARS. Education Applications & Developments II. 1. vyd. Lisboa, Portugal: in Science Press, 2016, s. 31-46. Advances in Education and Educational Trends Series. ISBN 978-989-99389-7-7. nabídka knihy na webu nakladatele kompletní elektronická kniha info
 • TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO, Josef TRNA a Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione. Praha, 2016, roč. 7, č. 1, s. 49-64. ISSN 1804-7106. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. Online. In Yoong Suan, Lau Ung Hua. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí: Elsevier, 2015, s. 184-189. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.660. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Implementation of fostering giftedness in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2015, roč. 6, č. 3, s. 18-26. ISSN 1309-6249. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jan KREJČÍ. EDUCOLAND as an Example of Linking Educational Theory and Practice. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015, s. 121-125. ISBN 978-989-99389-2-2. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. IBSE PROFILES-Modules in Science Teacher Education. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015, s. 116-120. ISBN 978-989-99389-2-2. info
 • TRNOVÁ, Eva. Hands-on experiments and creativity. In M. F. P. C. M. Costa, J. B.V. Dorrío. Hands-on Science. Brightening our Future. Braga, Portugal: The Hands-on Science Network, 2015, s. 103-109. ISBN 978-989-8798-01-5. info
 • TRNOVÁ, Eva. Hands-on experiments and creativity. In Hands-on Science. Brightening our Future. 2015. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. Online. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015, s. 271-277. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.135. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. Online. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015, s. 2339-2346. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.264. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Experiments in the Development of Gifted Students in Science. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015, s. 129-136. Problemy dydaktyki fizyki, 3. ISBN 978-83-7977-153-0. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivational Effect of Communication Technologies in Connectivist Science Education. Online Journal of Communication and Media Technologies. 2015, roč. 5, č. 3, s. 107-119. ISSN 1986-3497. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2015, 133 s. Pedagogický vývoj a inovace 2. ISBN 978-80-7315-252-9. info
 • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University, Faculty of Education, 2015, roč. 15, č. 4, s. 79-93. ISSN 1213-7758. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. IBSE and Creativity Development. Science Education International. ICASTE, 2014, roč. 25, č. 1, s. 8-18. ISSN 2077-2327. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Design-based research as an innovation approach in the construction and evaluation of IBSME. In A. Bilsel, M. U. Garip. Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus: Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014, s. 186-191. info
 • TRNOVÁ, Eva. Systemic teacher continuous professional development as support of teaching practice. In A. Bilsel, M. U. Garip. Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus: Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014, s. 204-211. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Lucie MAKYDOVÁ. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Disabled and Gifted. Online. In W. Kaminski, M. Michelini. GIREP-ICPE-MPTL 2010.Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? Udine, Italy: University of Udine, 2014, s. 196-202. ISBN 978-88-97311-32-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Jan KREJČÍ. Hands-on Experiments in the Formation of Science Concepts in Primary Education. In M. Costa, P. Pombo, J. Dorrio. 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga: The Hands-on Science Network, 2014, s. 109-112. ISBN 978-989-98032-5-1. info
 • TRNOVÁ, Eva, Naděžda KOPECKÁ a Josef TRNA. Science Teacher-Leader: Role of Creativity in the Multidimensional Development of a Teacher’s Professional Competence. In Bote, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., Rauch, F. Science Teachers’ Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. 1. vyd. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria)., 2014, s. 207-219. PROFILES 2. ISBN 978-3-9816683-0-8. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Development of Giftedness within PROFILES. In Bote, C., Rauch, F. Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. 1. vyd. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014, s. 101-106. PROFILES 3. ISBN 978-3-9816683-1-5. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Naděžda KOPECKÁ a Sylvie ČERVENKOVÁ. Experiments Supporting IBSE within PROFILES. In Bote, C., Rauch, F. Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. 1. vyd. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014, s. 212-214. PROFILES 3. ISBN 978-3-9816683-1-5. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Implementation of creativity in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2014, roč. 5, č. 3, s. 54-63. ISSN 1309-6249. URL info
 • ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Eva TRNOVÁ. Inquiry Based Chemistry Education - Assumptions and Applications. In Bílek Martin (ed.). Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 23-32. ISBN 978-80-7435-415-1. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. The Current Paradigms of Chemical Education and their Impact on Learning/teaching Technology and Teacher Education. In M. Bílek. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Kradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 165-181. ISBN 978-80-7435-415-1. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Family Science Education and Inquiry Based Science Education. Online. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 3. Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, s. 167-175. ISBN 978-9963-700-77-6. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The System of Teacher Education for Motivational Teaching of Gifted Students. Online. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 13. Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, s. 236-243. ISBN 978-9963-700-77-6. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Přínos IBSE k rozvoji přírodovědné nadaných žáků. In Renata Kovářová, Jana Škrabánková. Učíme nadané žáky II. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014, s. 154-160. ISBN 978-80-7464-533-4. info
 • CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 108-117. ISBN 978-80-210-7599-3. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivational Effect of Communication Technologies in Connectivist Science Education. Online. In ICCMTD-2013. International Conference on Communication, Media, Technology and Design. Ankara: Anadolu University and Eastern Mediterranean University, 2013, s. 142-145. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Implementation of Connectivism in Science Teacher Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2013, roč. 3, č. 1, s. 191-196. ISSN 2146-7463. URL info
 • CÍDLOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ a Eva TRNOVÁ. The Relevance of Health and Environmental Education in Chemistry for Pupils of Czech Secondary Schools and School-leavers. The Anthropologist. Kamla-Raj, 2013, roč. 16, 1-2, s. 111-115. ISSN 0972-0073. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Václav VACEK. The Roles of Cartoons and Comics in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013, s. 240-244. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Petr NOVÁK. The Roles of Demonstration Experiments in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013, s. 244-250. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2013, roč. 3, č. 2, s. 13-17. ISSN 2146-7463. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Inquiry-based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013, s. 111-124. ISBN 978-83-7432-992-7. info
 • ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Hana CÍDLOVÁ, Eva TRNOVÁ, Anna BAYEROVÁ a Gabriela KUBĚNOVÁ. Úroveň vybraných chemických dovedností žáků základních škol a gymnázií. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, č. 11, s. 897-905. ISSN 0009-2770. URL info
 • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum. Online. In The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012). Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013, s. 162-175. ISBN 978-80-904948-4-8. URL info
 • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum. Online. In The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012). Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013, s. 176-190. ISBN 978-80-904948-4-8. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Motivování a rozvíjení přírodovědně nadaných žáků výukovými metodami založenými na experimentech. In Jana Škrabánková, Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. Brno: Paido, 2013, s. 71-91. 354. ISBN 978-80-7315-244-4. info
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Hana CÍDLOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Radka ČUDOVÁ, Martin HANUS, Milan KUBIATKO, Miroslav MARADA, Tomáš MATĚJČEK a Eva TRNOVÁ. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 2013, 288 s. ISBN 978-80-87343-24-1. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Influence of connectivism on science education with emphasis on experiments. Online. In Bruguiere, C., Tiberghien, A. & Clément, P., (co-ed. Marzin, P.& Lavonen, J.). E-book proceedings of the ESERA 2011 conference: Science Learning and Citizenship. Part 4. Lyon, France: European Science Education Research Association, 2012, s. 83-89. ISBN 978-9963-700-44-8. URL info
 • ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ, Eva TRNOVÁ a Josef TRNA. Interactive Multimedia Textbook – A Way to Increasing Learners Interest In Chemistry Classes. Online. In Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM). Conference Proceedings 2012: Learning Science in the Society of Computers. 1. vyd. Barcelona, Spain: Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 2012, s. 233-244. ISBN 978-84-615-8954-8. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inquiry-Based Science Education in Science and Technology Education as a Connectivist Method. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012, s. 831-837. ISBN 978-618-5009-05-2. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry-Based Science Education. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012, s. 838-844. ISBN 978-618-5009-05-2. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Online. In ICONTE- 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turkey: Pegem Academy Publishing, Ankara, Turkey, 2012, s. 609-619. ISBN 978-605-364-273-2. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inquiry-based Science Education Experiments. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012, s. 212-215. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Naděžda KOPECKÁ. Development of Teachers’ Creativity during the Implementation of PROFILES Modules. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012, s. 100-103. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Net generace ve výuce chemie. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2012, roč. 137, č. 1, s. 16-19. ISSN 0323-0449. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. IBSE Experiments. In Costa, M.F., Dorio, B.V., Erdogan, M. Erantay, N. Proceedings of the 9th International Conference on Hands-on Science. Antalya, Turkey: Akdeniz Univerzity, Antalya, Turkey, 2012, s. 311-315. ISBN 978-989-98032-0-6. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2012, roč. 2, č. 4, s. 199-209. ISSN 2146-7463. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Komiksy ve výuce chemie. Media4u Magazine. Hradec Králové: Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, 2012, roč. 9, X4, s. 119-123. ISSN 1214-9187. info
 • TRNOVÁ, Eva. Testování vybraných dovedností žáků v chemii. In doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012, s. 166 - 171. ISBN 978-80-8082-541-6. info
 • KOPECKÝ, Martin, Eva TRNOVÁ a Petr KOLOROS. Veletrh nápadů učitelů chemie. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2012, roč. 137, č. 2, s. 36-39. ISSN 0323-0449. info
 • TRNOVÁ, Eva. Teacher Development in IBSE. In Badania w dydaktyce chemii. Krakow: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2012, s. 181-184. ISBN 978-83-7271-766-5. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. Journal of Social Sciences. USA, New York: Science Publications, 2012, roč. 8, č. 4, s. 490-496. ISSN 1549-3652. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3844/jssp.2012.490.496. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 153 s. ISBN 978-80-210-6136-1. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 71-92. ISBN 978-80-210-6144-6. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 7th International Conference on Education. Volume 2. Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens, 2011, s. 66-72. ISBN 978-960-466-080-3. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Costa M.F., Dorrio B.V., Divjak S. Proceedings of the 8th International Conference on Hands-on Science : Focus on multimedia. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 2011, s. 91-96. ISBN 978-989-95095-7-3. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2011, roč. 2, č. 4, s. 19-28. ISSN 1309-6249. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
 • TRNOVÁ, Eva. Efektivnost výuky praktických činností v chemii. Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, s. 208-212. ISSN 1210-3349. info
 • KONEČNÝ, Martin a Eva TRNOVÁ. Jak posilovat zájem žáků o chemii na ZŠ. Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, s. 79-83. ISSN 1210-3349. info
 • TRNOVÁ, Eva. Vliv informačních a komunikačních technologií na chemické vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2011, roč. 8., X3/2011, s. 112-115. ISSN 1214-9187. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In Janda, M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011, s. 127-138. ISBN 978-80-210-5760-9. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Divjak S. Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 2011, s. 293-298. ISBN 978-961-269-637-5. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Developing skills in learning and teaching science. In Contemporary science educational research: Learning and assessment. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference. Ankara: ESERA, 2010, s. 165-172. ISBN 978-605-364-033-2. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. Ljubljana, Slovinsko: Institute for innovation and development of University of Ljubljana, 2010, s. 1143-1149. ISBN 978-961-92882-1-4. URL info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. ICT-based collaborative action research in science education. In J. V. Carrasquero, M. Holmqvist, D. McEachron, A. Tremante, F. Welsch. IMSCI'10. The 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Volume I. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2010, s. 68-70. ISBN 978-1-936338-05-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Realizace mezinárodních přírodovědných projektů v ICT prostředí (e-twinning). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2010, roč. 7, X3, s. 167-170. ISSN 1214-9187. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Rozvoj přírodovědně nadaných žáků a kooperativní akční výzkum založený na informačních a komunikačních technologiích. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 65-81. ISBN 978-80-210-5349-6. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Improvement of Science Gifted Students and ICT-Based Collaborative Action Research. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. První vydání. Brno.: Masarykova univerzita, 2010, s. 55-69. ISBN 978-80-210-5350-2. info
 • TRNOVÁ, Eva. Chemické výpočty ve školních vzdělávacích programech. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 29. září - 1. října 2010 v Trojanovicích. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010, s. 279-284. ISBN 978-80-7368-426-6. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009, 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 236-242. ISBN 978-80-210-5039-6. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivating of gifted students by family science education. In Education and talent 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 35-49. Výzkumné zprávy 6. ISBN 978-80-210-5113-3. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivování nadaných žáků pomocí rodinného přírodovědného vzdělávání. In Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 36-50. Výzkumné zprávy 5. ISBN 978-80-210-5117-1. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In V. M. Udovič, M. Cotič, M. Cencič. Pouk v družbi znanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenia, 2009, s. 262-270. Education. ISBN 978-961-6528-88-7. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. In Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, s. 15-34. Výzkumné zprávy číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1. info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Cognitive motivation of the talented pupils in natural sciences. In Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, s. 15-37. Výzkumné zprávy 2. ISBN 978-80-7392-033-3. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga, Portugal: Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008, s. 572-579. Hands-on Science Network. ISBN 978-989-95336-2-2. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008, s. 206-214. ISBN 978-80-7392-054-8. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008, s. 46-56. Výzkumné zprávy 3. ISBN 978-80-7392-055-5. info
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The motivation of gifted students through a natural experiment in learning tasks. In Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008, s. 32-46. Výzkumné práce 4. ISBN 978-80-7392-056-2. info

4. 2. 2022


Životopis: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (učo 26136), verze: čeština(1), změněno: 4. 2. 2022 19:34, E. Trnová