Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Eva Trnová, PhD.
  narozena 1955 ve Vimperku
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1980: Mgr., studijní program: Učitelství pro SŠ, obor: biologie-chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 1982: RNDr., obor: Teorie vyučování chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2009: PhD., obor: Teorie vyučování předmětů všeobecně-vzdělávací a odborné povahy ve specializaci teorie vyučování chemie, disertační práce: "Dovednosti žáků ve výuce chemie", Přírodovědecká fakulta UMB Banská Bystrica, Slovensko
 • 2020: doc., obor: Pedagogika, habilitační práce: Selected Aspects of Science Teachers´ Continuing Professional Development Focused on Inquiry-Based Science Education , Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 1982-1999: učitelka, Základní škola Lysice, okr. Blansko
 • 2000-2010: středoškolská profesorka, Gymnázium Boskovice
 • 2002-2009: externí akademická pracovnice, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
 • 2010-dosud: akademická pracovnice, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů: Pedagogická komunikace, Educational communication, Pedagogická diagnostika, Nadání a jeho rozvoj, Giftedness and its development, Úvod do pedagogiky a psychologie, The Introduction into School Didactics, Obecná didaktika, General Didactics, Teorie a praxe výuky, School education, Didaktika přírodovědy, Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi, Inquire-based science and vocational education in practice
 • vedení diplomových prací: z oblasti pedagogiky,didaktiky přírodovědy a odborného vzdělávání
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti pedagogiky a didaktiky přírodovědy: moderní vyučovací metody, vzdělávání nadaných žáků, rozvoj tvořivosti žáků a učitelů, motivace žáků, diagnostika žáků, dovednosti žáků, školní jednoduché experimenty
 • Výzkum v oblasti kurikulární tvorby: příprava učitelů, vzdělávací standardy, evaluace, interdisciplinarita, učební texty
 • Nejvýznamnější zahraniční projekty:
 • 2000-2003: SOCRATES-ERASMUS: "TESCO-Teach Science Correctly", koordinátor: prof. H. Fibi, Paed. Akad. Wien, Rakousko (29274-IC-5-2000-AT-Erasmus-EPC-1)
 • 2002-2005: SOCRATES-COMENIUS: "SYSTEM-Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules", koordinátor: prof. N. Costa, University of Aveiro, Portugal (94343-CP_1_2001-1-PT-COMENIUS-C21)
 • 2003-2006: SOCRATES-ERASMUS, "AIDA-Attention Interest Desire Action", koordinátor: prof. H. Fibi, Paed. Akad. Wien, Rakousko (29274-IC-3-2002-2-AT-Erasmus-IPUC-16)
 • 2004-2006: SOCRATES-GRUNDVIG: "SGE-Safety Goes Europe", koordinátor: prof. H. Fibi, Paed. Akad. Wien, Rakousko (G2-P-2004-15)
 • 2006-2009: SOCRATES-COMENIUS: "EuSTD-web; European Teachers Professional Development for Science Teaching in a Web-based Environment", koordinátor: prof. N. Costa, University of Aveiro, Portugal
 • 2011-2014: 7. rámcový program EU: "PROFILES-Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science". koordinátor: prof. C. Bolte, F. University of Berlin, Germany,(266589)
 • Nejvýznamnější domácí projekty:
 • 1996-1998: MŠMT ČR rezortní, "Občanská škola po druhém, třetím a čtvrtém roce ověřování", koordinátor: dr. J. Beran, MU (RS 97-063)
 • 2007-2013: Výzkumný záměr, "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání", koordinátor: prof. M. Vítková, MU (MSM0021622443)
 • 2012-2014: OPVK, "Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě".koordinátorka: dr. E. Trnová, MU (CZ.1.07/1.3.41/02.0043)
 • 2017-2019: OP VVV, "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání", koordinátorka: prof. R. Wildová, UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)
 • 2017-2019: OP VVV, "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", koordinátorka: dr. A. Kucharská, UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664)
Akademické stáže
 • 2001: Polsko-Univ.Poznaň
 • 2002: Portugalsko-Univ.Aveiro, Řecko-Univ.Patras, Estonsko-Univ.Tartu
 • 2003: Anglie-Univ.Bradford, Finsko-Univ.Juvaskyla, Bulharsko-Univ.Plovdiv
 • 2004: Portugalsko-Univ.Aveiro, Polsko-Univ.Wroclaw, Švédsko-Univ.Malmo, Slovinsko-Univ.Lublaň, Estonsko-Univ.Tartu, Portugalsko-Univ.Aveiro
 • 2005: Polsko-Univ.Poznaň, Portugalsko-Univ.Aveiro, Polsko-Univ.Wroclaw, Řecko-Univ.Crete-Rethymno, Rakousko-Ped.akad.Vídeň, Polsko-Univ.Katowice, Švýcarsko-Cern-Ženeva
 • 2006: Rakousko-Ped.akad.Vídeň, Německo-Tech.univ. Dresden, Portugalsko-Univerzita Faro, Kypr-Univerzita Kypr, Řecko-Univ.Crete-Rethymno, Rakousko-Ped.akad.Vídeň
 • 2007: Portugalsko-Univerzita Aveiro, Řecko-Univ.Crete-Rethymno, Portugalsko-Univ.Azoras
 • 2008: Polsko-Univ.Torun, Polsko-Univ.Wroclaw, Belgie-Univ. Antwerpen, Kypr-Univ.Cyprus, Portugalsko-Univ.Aveiro, Finsko-Univ. Helsinki
 • 2009: Rakousko-Ped.univ. Vídeň, Estonsko-Univ. Tartu, Slovinsko-Univ. Ljubljana,Portugalsko-Univ.Aveiro, Španělsko-Univ. Vigo, Velká Británie-Univ. Leicester
 • 2010: Řecko-Univ.Patras,Řecko-Univ.Crete-Rethymno,Turecko-Univ.Izmir, Německo-Univ. Berlín
 • 2011: USA-Univ. Orlando, Turecko-Univ. Antalya, Řecko-Univ. Athens, Francie-Univ. Lyon, Slovinsko-Univ. Ljubljana
 • 2012: Turecko-Univ. Antalya
 • 2013: Slovensko-Univ.Prešov, Kypr-Univ.Kypr
 • 2014: Malta-Univ. Malta, Kypr-Uni. Kyrenia, Portugalsko-Univ. Aveiro, Čína-Univ. Peking, Německo-Univ. Berlín, Polsko-Univ. Lublin, Turecko-Univ. Antalya
 • 2015: Polsko-Univ. Wroclaw, Portugalsko-Univ. Aveiro
Ocenění vědeckou komunitou
 • členka vědeckého výboru světové konference HANDS ON SCIENCE 2015, Madeira, Portugal, July 27-30, 2015
 • členka vědeckého výboru světové konference HANDS ON SCIENCE 2016, Brno, Česká republika, July 18-22, 2016
 • členka vědeckého výboru světové konference HANDS ON SCIENCE 2017, Braga, Portugalsko, July 10-14, 2017
 • členka vědeckého výboru světové konference ICONTES 2017, Antalya, Turecko, October 26-29, 2017
Vybrané publikace
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, p. 6375-6381. ISBN 978-84-608-5617-7. Available from: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2016.0496. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. New Factors in Teacher Training in Innovative Educational Methods Focusing on Inquiry-Based Science Education. In N. Callaos, J. Horne, M. Savoie, B. Sánches, A. Tremante. IMCIC'16 - ICSIT 2016, The 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics - The 7th International Conference on Society, and Information Technologies, Proceedings, Volume II. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2016, p. 126-131. ISBN 978-1-941763-38-4. info
 • MILÉŘ, Tomáš and Eva TRNOVÁ. Historical Perspective on School Experiments in Teaching Physics and Chemistry. Braga, Portugal: Hands-on Scince Network, 2016, p. 105-109. ISBN 978-84-8158-714-2. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Inquiry-based Science Education Modules and Their Effects on Teacher Education. In Mafalda Carmo,World Institute for Advanced Research and Science, WIARS. Education Applications & Developments II. 1st ed. Lisboa, Portugal: in Science Press, 2016, p. 31-46. Advances in Education and Educational Trends Series. ISBN 978-989-99389-7-7. nabídka knihy na webu nakladatele kompletní elektronická kniha info
 • TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO, Josef TRNA and Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku (The Types of Educational Comics and Analysis of Their Educational Potential for Science Instruction). Scientia in educatione. Praha, 2016, vol. 7, No 1, p. 49-64. ISSN 1804-7106. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. Online. In Yoong Suan, Lau Ung Hua. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí: Elsevier, 2015, p. 184-189. ISSN 1877-0428. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.660. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Implementation of fostering giftedness in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2015, vol. 6, No 3, p. 18-26. ISSN 1309-6249. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA and Jan KREJČÍ. EDUCOLAND as an Example of Linking Educational Theory and Practice. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015, p. 121-125. ISBN 978-989-99389-2-2. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. IBSE PROFILES-Modules in Science Teacher Education. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015, p. 116-120. ISBN 978-989-99389-2-2. info
 • TRNOVÁ, Eva. Hands-on experiments and creativity. In M. F. P. C. M. Costa, J. B.V. Dorrío. Hands-on Science. Brightening our Future. Braga, Portugal: The Hands-on Science Network, 2015, p. 103-109. ISBN 978-989-8798-01-5. info
 • TRNOVÁ, Eva. Hands-on experiments and creativity. In Hands-on Science. Brightening our Future. 2015. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. Online. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015, p. 271-277. ISSN 1877-0428. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.135. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. Online. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015, p. 2339-2346. ISSN 1877-0428. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.264. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Experiments in the Development of Gifted Students in Science. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015, p. 129-136. Problemy dydaktyki fizyki, 3. ISBN 978-83-7977-153-0. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Motivational Effect of Communication Technologies in Connectivist Science Education. Online Journal of Communication and Media Technologies. 2015, vol. 5, No 3, p. 107-119. ISSN 1986-3497. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání (Modules with experiments in IBSE). 1st ed. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2015, 133 pp. Pedagogický vývoj a inovace 2. ISBN 978-80-7315-252-9. info
 • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana and Eva TRNOVÁ. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University, Faculty of Education, 2015, vol. 15, No 4, p. 79-93. ISSN 1213-7758. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. IBSE and Creativity Development. Science Education International. ICASTE, 2014, vol. 25, No 1, p. 8-18. ISSN 2077-2327. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Design-based research as an innovation approach in the construction and evaluation of IBSME. In A. Bilsel, M. U. Garip. Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus: Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014, p. 186-191. info
 • TRNOVÁ, Eva. Systemic teacher continuous professional development as support of teaching practice. In A. Bilsel, M. U. Garip. Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus: Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014, p. 204-211. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Lucie MAKYDOVÁ. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Disabled and Gifted. Online. In W. Kaminski, M. Michelini. GIREP-ICPE-MPTL 2010.Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? Udine, Italy: University of Udine, 2014, p. 196-202. ISBN 978-88-97311-32-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Jan KREJČÍ. Hands-on Experiments in the Formation of Science Concepts in Primary Education. In M. Costa, P. Pombo, J. Dorrio. 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga: The Hands-on Science Network, 2014, p. 109-112. ISBN 978-989-98032-5-1. info
 • TRNOVÁ, Eva, Naděžda KOPECKÁ and Josef TRNA. Science Teacher-Leader: Role of Creativity in the Multidimensional Development of a Teacher’s Professional Competence. In Bote, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., Rauch, F. Science Teachers’ Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. 1st ed. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria)., 2014, p. 207-219. PROFILES 2. ISBN 978-3-9816683-0-8. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Development of Giftedness within PROFILES. In Bote, C., Rauch, F. Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. 1st ed. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014, p. 101-106. PROFILES 3. ISBN 978-3-9816683-1-5. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Naděžda KOPECKÁ and Sylvie ČERVENKOVÁ. Experiments Supporting IBSE within PROFILES. In Bote, C., Rauch, F. Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. 1st ed. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014, p. 212-214. PROFILES 3. ISBN 978-3-9816683-1-5. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Implementation of creativity in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2014, vol. 5, No 3, p. 54-63. ISSN 1309-6249. URL info
 • ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ, Hana CÍDLOVÁ and Eva TRNOVÁ. Inquiry Based Chemistry Education - Assumptions and Applications. In Bílek Martin (ed.). Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 23-32. ISBN 978-80-7435-415-1. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. The Current Paradigms of Chemical Education and their Impact on Learning/teaching Technology and Teacher Education. In M. Bílek. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Kradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 165-181. ISBN 978-80-7435-415-1. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Family Science Education and Inquiry Based Science Education. Online. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 3. Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, p. 167-175. ISBN 978-9963-700-77-6. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. The System of Teacher Education for Motivational Teaching of Gifted Students. Online. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 13. Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, p. 236-243. ISBN 978-9963-700-77-6. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Přínos IBSE k rozvoji přírodovědné nadaných žáků (Benefits of IBSE to the development of science gifted students). In Renata Kovářová, Jana Škrabánková. Učíme nadané žáky II. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014, p. 154-160. ISBN 978-80-7464-533-4. info
 • CÍDLOVÁ, Hana and Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy (Gifted pupils and graphing skills). In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 108-117. ISBN 978-80-210-7599-3. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Motivational Effect of Communication Technologies in Connectivist Science Education. Online. In ICCMTD-2013. International Conference on Communication, Media, Technology and Design. Ankara: Anadolu University and Eastern Mediterranean University, 2013, p. 142-145. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Implementation of Connectivism in Science Teacher Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2013, vol. 3, No 1, p. 191-196. ISSN 2146-7463. URL info
 • CÍDLOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ and Eva TRNOVÁ. The Relevance of Health and Environmental Education in Chemistry for Pupils of Czech Secondary Schools and School-leavers. The Anthropologist. Kamla-Raj, 2013, vol. 16, 1-2, p. 111-115. ISSN 0972-0073. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA and Václav VACEK. The Roles of Cartoons and Comics in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013, p. 240-244. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA and Petr NOVÁK. The Roles of Demonstration Experiments in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013, p. 244-250. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA and Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2013, vol. 3, No 2, p. 13-17. ISSN 2146-7463. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Inquiry-based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013, p. 111-124. ISBN 978-83-7432-992-7. info
 • ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Hana CÍDLOVÁ, Eva TRNOVÁ, Anna BAYEROVÁ and Gabriela KUBĚNOVÁ. Úroveň vybraných chemických dovedností žáků základních škol a gymnázií (Standards of Selected Chemical Skills of Primary School Pupils and Grammar School Students). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, vol. 107, No 11, p. 897-905. ISSN 0009-2770. URL info
 • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana and Eva TRNOVÁ. Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum. Online. In The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012). Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013, p. 162-175. ISBN 978-80-904948-4-8. URL info
 • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana and Eva TRNOVÁ. Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum. Online. In The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012). Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013, p. 176-190. ISBN 978-80-904948-4-8. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Motivování a rozvíjení přírodovědně nadaných žáků výukovými metodami založenými na experimentech (Motivation and development of students gifted in science by use of teaching and learning methods based on experiments). In Jana Škrabánková, Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. Brno: Paido, 2013, p. 71-91. 354. ISBN 978-80-7315-244-4. info
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Hana CÍDLOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Radka ČUDOVÁ, Martin HANUS, Milan KUBIATKO, Miroslav MARADA, Tomáš MATĚJČEK and Eva TRNOVÁ. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie (Pupils´Skills in Biology, Geography and Chemistry Education). Praha: Nakladatelství P3K, 2013, 288 pp. ISBN 978-80-87343-24-1. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Influence of connectivism on science education with emphasis on experiments. Online. In Bruguiere, C., Tiberghien, A. & Clément, P., (co-ed. Marzin, P.& Lavonen, J.). E-book proceedings of the ESERA 2011 conference: Science Learning and Citizenship. Part 4. Lyon, France: European Science Education Research Association, 2012, p. 83-89. ISBN 978-9963-700-44-8. URL info
 • ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ, Eva TRNOVÁ and Josef TRNA. Interactive Multimedia Textbook – A Way to Increasing Learners Interest In Chemistry Classes. Online. In Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM). Conference Proceedings 2012: Learning Science in the Society of Computers. 1st ed. Barcelona, Spain: Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 2012, p. 233-244. ISBN 978-84-615-8954-8. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Inquiry-Based Science Education in Science and Technology Education as a Connectivist Method. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012, p. 831-837. ISBN 978-618-5009-05-2. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry-Based Science Education. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012, p. 838-844. ISBN 978-618-5009-05-2. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Online. In ICONTE- 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turkey: Pegem Academy Publishing, Ankara, Turkey, 2012, p. 609-619. ISBN 978-605-364-273-2. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Inquiry-based Science Education Experiments. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012, p. 212-215. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Naděžda KOPECKÁ. Development of Teachers’ Creativity during the Implementation of PROFILES Modules. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012, p. 100-103. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Net generace ve výuce chemie (Net generation in chemistry instruction). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2012, vol. 137, No 1, p. 16-19. ISSN 0323-0449. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. IBSE Experiments. In Costa, M.F., Dorio, B.V., Erdogan, M. Erantay, N. Proceedings of the 9th International Conference on Hands-on Science. Antalya, Turkey: Akdeniz Univerzity, Antalya, Turkey, 2012, p. 311-315. ISBN 978-989-98032-0-6. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2012, vol. 2, No 4, p. 199-209. ISSN 2146-7463. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Komiksy ve výuce chemie (Cartoons in Instruction of Chemistry). Media4u Magazine. Hradec Králové: Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, 2012, vol. 9, X4, p. 119-123. ISSN 1214-9187. info
 • TRNOVÁ, Eva. Testování vybraných dovedností žáků v chemii (Testing of Selected Students Skills in Chemistry). In doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012, p. 166 - 171. ISBN 978-80-8082-541-6. info
 • KOPECKÝ, Martin, Eva TRNOVÁ and Petr KOLOROS. Veletrh nápadů učitelů chemie (Fair of inventions of chemistry teachers). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2012, vol. 137, No 2, p. 36-39. ISSN 0323-0449. info
 • TRNOVÁ, Eva. Teacher Development in IBSE. In Badania w dydaktyce chemii. Krakow: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2012, p. 181-184. ISBN 978-83-7271-766-5. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. Journal of Social Sciences. USA, New York: Science Publications, 2012, vol. 8, No 4, p. 490-496. ISSN 1549-3652. Available from: https://dx.doi.org/10.3844/jssp.2012.490.496. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané (Development of students´ skills in chemistry instruction focusing on gifted students). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 153 pp. ISBN 978-80-210-6136-1. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES (Teacher training on motivation of students in the PROFILES project). In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 71-92. ISBN 978-80-210-6144-6. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 7th International Conference on Education. Volume 2. Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens, 2011, p. 66-72. ISBN 978-960-466-080-3. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Costa M.F., Dorrio B.V., Divjak S. Proceedings of the 8th International Conference on Hands-on Science : Focus on multimedia. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 2011, p. 91-96. ISBN 978-989-95095-7-3. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2011, vol. 2, No 4, p. 19-28. ISSN 1309-6249. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, p. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
 • TRNOVÁ, Eva. Efektivnost výuky praktických činností v chemii (Effectiveness of Teaching Practical Work in Chemistry). Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, p. 208-212. ISSN 1210-3349. info
 • KONEČNÝ, Martin and Eva TRNOVÁ. Jak posilovat zájem žáků o chemii na ZŠ (How to Increase Pupils' Interest in Chemistry in Primary Education). Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, p. 79-83. ISSN 1210-3349. info
 • TRNOVÁ, Eva. Vliv informačních a komunikačních technologií na chemické vzdělávání (The Impact of ICT on Chemistry Education). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2011, 8., X3/2011, p. 112-115. ISSN 1214-9187. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE (Science gifted students and IBSE). In Janda, M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011, p. 127-138. ISBN 978-80-210-5760-9. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Divjak S. Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 2011, p. 293-298. ISBN 978-961-269-637-5. URL info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Ivana VACULOVÁ. Developing skills in learning and teaching science. In Contemporary science educational research: Learning and assessment. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference. Ankara: ESERA, 2010, p. 165-172. ISBN 978-605-364-033-2. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students (Rodinné přírodovědné a technické vzdělávání jako nová výuková strategie pro všechny včetně nadaných žáků). In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. Ljubljana, Slovinsko: Institute for innovation and development of University of Ljubljana, 2010, p. 1143-1149. ISBN 978-961-92882-1-4. URL info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. ICT-based collaborative action research in science education. In J. V. Carrasquero, M. Holmqvist, D. McEachron, A. Tremante, F. Welsch. IMSCI'10. The 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Volume I. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2010, p. 68-70. ISBN 978-1-936338-05-4. URL info
 • TRNOVÁ, Eva. Realizace mezinárodních přírodovědných projektů v ICT prostředí (e-twinning) (Realization of international science projects into ICT environment (e-twinning)). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2010, vol. 7, X3, p. 167-170. ISSN 1214-9187. URL info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Rozvoj přírodovědně nadaných žáků a kooperativní akční výzkum založený na informačních a komunikačních technologiích. (Improvement of Science Gifted Students and ICT-Based Collaborative Action Research.). In ŠIMONÍK, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, p. 65-81. ISBN 978-80-210-5349-6. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Improvement of Science Gifted Students and ICT-Based Collaborative Action Research. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. První vydání. Brno.: Masarykova univerzita, 2010, p. 55-69. ISBN 978-80-210-5350-2. info
 • TRNOVÁ, Eva. Chemické výpočty ve školních vzdělávacích programech (Chemical Calculations in School Curricular Programmes). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 29. září - 1. října 2010 v Trojanovicích. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010, p. 279-284. ISBN 978-80-7368-426-6. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009, 5 pp. ISBN 978-80-8094-496-4. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. (Family science education as a source of motivation of gifted students.). In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 236-242. ISBN 978-80-210-5039-6. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Motivating of gifted students by family science education. In Education and talent 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 35-49. Výzkumné zprávy 6. ISBN 978-80-210-5113-3. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Motivování nadaných žáků pomocí rodinného přírodovědného vzdělávání. (Motivating of gifted students by family science education.). In Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 36-50. Výzkumné zprávy 5. ISBN 978-80-210-5117-1. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In V. M. Udovič, M. Cotič, M. Cencič. Pouk v družbi znanja. 1st ed. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenia, 2009, p. 262-270. Education. ISBN 978-961-6528-88-7. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. (Cognitive motivation of the talented pupils in natural sciences.). In Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, p. 15-34. Výzkumné zprávy číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Cognitive motivation of the talented pupils in natural sciences. (Cognitive motivation of the talented pupils in natural sciences). In Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, p. 15-37. Výzkumné zprávy 2. ISBN 978-80-7392-033-3. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga, Portugal: Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008, p. 572-579. Hands-on Science Network. ISBN 978-989-95336-2-2. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků (Science Experiment in Learning Tasks as a Source of Motivation of Gifted Students). In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008, p. 206-214. ISBN 978-80-7392-054-8. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. (Motivating of gifted students by science experiment in learning tasks.). In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008, p. 46-56. Výzkumné zprávy 3. ISBN 978-80-7392-055-5. info
 • TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. The motivation of gifted students through a natural experiment in learning tasks (The motivation of gifted students through a natural experiments in learning tasks). In Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008, p. 32-46. Výzkumné práce 4. ISBN 978-80-7392-056-2. info

2022/02/04


Životopis: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (učo 26136), verze: čeština(1), změněno: 4. 2. 2022 19:34, E. Trnová