Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 14. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity.

Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s výukou v době umělé inteligence. Zprostředkujeme Vám praktické zkušenosti a názory vyučujících, kteří integrují prvky umělé inteligence a virtuální reality do výukových procesů. Odnesete si metodické tipy, jak lektorsky zvládnout výuku v měnícím se prostředí hybridní a online výuky. Dozvíte se, jak výuku a hodnocení ozvláštnit gamifikačními prvky. Nabídneme vhled do aktuální problematiky generativní AI v kontextu autorského práva a výuky. Nebude chybět ani představení novinek v e-learningových aplikacích IS MU – letos s důrazem na novinky v Odpovědnících.

Termín konání:
středa 11. září 2024, 8.30 (Registrace na konferenci)
Místo konání:
Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Rok a půl jsou tu s námi veřejnosti dostupné nástroje generativní umělé inteligence. Ve svém životě je v různých podobách potkávají jak studenti, tak učitelé a mnozí z nich již museli upravit svou výuku a adekvátně na přítomnost těchto technologií reagovat.

O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující i zaměstnanci MU, kteří budou mluvit o:

  • tipech na zvládnutí výuky v měnícím se prostředí,
  • autorském právu a souvislostech s generativní umělou inteligencí,
  • únikových hrách jako nástroji pro ověřování znalostí,
  • novinkách v přípravě odpovědníků v IS MU,
  • použití prvků umělé inteligence ve výuce,
  • virtuální realita ve vzdělávání.

Registrace

Účast na konferenci je pro účastníky z MU zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci přes Obchodní centrum MU.

Registrace na Open space konferenciObchodní centrum MU

Anotace příspěvků

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vedoucí katedry KFil FF MU (Osobní stránka v IS MU)

AI ve výuce: škola hrou a líný učitel

  1. Od animovaného GIFu k rozhovoru s AI. Jak oživit frontální výuku. Několik ukázek vybraných pomůcek ilustrujících standardní výklad.
  2. AI a eseje studentů. Zadávát po listopadu 2022 i nadále studentům seminární práce? A když ano, v jaké podobě a jak je hodnotit?
  3. Podíl AI na zpracovaní kvalifikační studentské práce. Pohled vedoucího a studenta od zadání až po závěrečné hodnocení.
Mgr. Petr Sucháček

Mgr. Petr Sucháček

Odborný pracovník rozvoje a vzdělávání ORPK CERPEK MU (Osobní stránka v IS MU)

Plánování a flexibilita jako klíčové dovednosti pro vyučující (nejen) v hybridním vzdělávání

Výuka dostala s přechodem k hybridní a online formě vzdělávání hodně impulzů, které mění její přípravu, realizaci i očekávání od ní i po konci pandemie. Tato přednáška se zaměřuje na konkrétní metody a nástroje, které umožňují efektivně plánovat, vést a vyhodnocovat výuku s ohledem na maximalizaci učení se na straně studujících. Očekávat můžete také inspiraci a praktické tipy pro rozvoj lektorských dovedností, ať už vyučujete hybridně, či nikoli.

Mgr. Alžběta Šašinková, Ph.D.

Mgr. Alžběta Šašinková, Ph.D.

Odborná asistentka KISK FF MU (Osobní stránka v IS MU)

Imerzivní virtuální realita ve výuce: Kde má smysl a jak moc se lektor natrápí?

Brýle pro virtuální realitu představují technologii, která se cyklicky vrací do hledáčku veřejnosti každých pár let. Na Masarykově univerzitě přitom hledáme a výzkumně ověřujeme smysluplné způsoby, jak ji využívat ve vzdělávání na různých stupních už téměř dekádu. A není to jen o výběru aplikací. Příspěvek posluchače seznámí s potenciálem i úskalími této technologie, a to včetně praktických příkladů z různých úrovní: od gymnázií po vysoké školy, a různých oblastí: od výuky výškopisu přes kurzy angličtiny na FF MU až k podpoře well-beingu studujících v distančních programech v Česku i zahraničí.

Mgr. Kateřina Chudová

Mgr. Kateřina Chudová

Vedoucí pracoviště OddPrF CJV MU (Osobní stránka v IS MU)

Opakování hrou – online únikovka ve výuce

Než se se studenty na konci semestru rozloučím, ráda s nimi opakuji, a to nejen kvůli jejich přípravě na zkoušku z odborného jazyka, ale také kvůli sobě – abych získala představu o tom, co vše si z výuky odnáší. Aby toto opakování bylo efektivnější a poutavější, rozhodla jsem se zapojit online únikovou hru a úspěšně ji již druhým rokem používám. V mém příspěvku tento oblíbený nástroj představím, podíváme se na to, jak únikovku vytvořit a na co si dát pozor, ukážeme si, jak se dá do výuky zařadit a jaké další dovednosti kromě samotného opakování může rozvíjet.

RNDr. Tomáš Obšívač

RNDr. Tomáš Obšívač

Programátor CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Novinky v Odpovědnících

Oblíbená aplikace Odpovědníky v IS MU v současnosti prochází intenzivním vývojem. Příspěvek představí zajímavé inovace, na které se vyučující v Odpovědnících mohou těšit: od nového editoru a rozšířeného portfolia otázek až po revoluci ve sběru odpovědí.

Mgr. Jitka Daňková

Mgr. Jitka Daňková

Koodinátorka servisního střediska CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Novinky v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaké cíle si Vývojový tým IS MU stanovil do příštího ročníku Open space konference.

Často kladené dotazy

Doprovodný program

Konference bývá nejen plná zajímavých přednášek poutavých řečníků. Tradičně pro vás připravujeme také doprovodný program, ve kterém rádi zapojujeme do dění i vás, naše publikum. Doprovodné aktivity si však necháváme jako překvapení na samotný konferenční den. Můžete se podívat na doprovodný program minulého ročníku a těšit se spolu s námi na ten letošní.


Fotogalerie z předcházejícího ročníku
Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Předešlé ročníky OSK (2011)
1. ročník (září 2011)
Předešlé ročníky OSK (2012)
2. ročník (září 2012)
Předešlé ročníky OSK (2013)
3. ročník (září 2013)
Předešlé ročníky OSK (2014)
4. ročník (únor 2014)
Předešlé ročníky OSK (2015)
5. ročník (únor 2015)
Předešlé ročníky OSK (2016)
6. ročník (únor 2016)
Předešlé ročníky OSK (2017)
7. ročník (únor 2017)
Předešlé ročníky OSK (2018)
8. ročník (únor 2018)
Předešlé ročníky OSK (2019)
9. ročník (únor 2019)
Předešlé ročníky OSK (2020)
10. ročník (únor 2020)
Předešlé ročníky OSK (2021)
11. ročník (duben 2021)
Předešlé ročníky OSK (2022)
12. ročník (září 2022)
Předešlé ročníky OSK (2023)
13. ročník (září 2023)

Ke stažení

Logo OSK 2024Formát PNG Logo OSK 2024Formát PDF

Kontakty

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Informační systém Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky MU

osk@fi.muni.cz – organizační a realizační tým OSK