Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 13. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity.

Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s moderními trendy a technologiemi v e-learningu. Dozvíte se nejen pozitiva, která novinky do výuky mohou vnášet, ale také rizika, které s sebou mohou některé trendy přinést. Zprostředkujeme Vám praktické tipy, jak v interaktivní výuce nenarušovat pravidla pro ochranu osobních údajů, informace o umělé inteligenci ve výuce (ChatGPT a další nástroje) či možnosti simulační medicíny v SIMU.

Termín konání:
středa 13. září 2023, 8.30
Místo konání:
Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Moderní trendy a nové technologie ve výuce nejsou černobílé. Na jedné straně přináší do výuky nové příležitosti, možnosti a inovace, na straně druhé je potřeba si přiznat i některé jejich stinné či kontroverzní stránky a mít na paměti rizika. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující i zaměstnanci MU, kteří budou mluvit o:

 • umělé inteligenci (ChatGPT) ve výuce, jejích možnostech i omezeních,
 • riziku při používání Socrative, Padlet, DirectPoll z pohledu ochrany osobních údajů,
 • novém algoritmu v nástroji pro odhalování plagiátů,
 • možnostech, které přináší výuka v simulačním centru,
 • podcastech ve výuce. 

Program konference

Registrace
8.30–9.00
První blok
9.00–10.30
 • Úvodní slovo
 • MUDr. Martin Janků – Vyšetření per rectum, aneb role e-learningu v tréninku praktických dovedností mediků (anotace příspěvku)
 • JUDr. Michal Smejkal, Ph.D. – Podcasty při výuce sociálního práva – přínosy a úskalí (anotace příspěvku)
 • Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. – Jak zapojit různé online nástroje do výuky a organizace předmětu (anotace příspěvku)
Přestávka na kávu
10.30–11.00
Druhý blok
11.00–12.15
 • doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. – Adaptivní testování: Je nový režim v Odpovědnících vhodný pro průběžné ověřování znalostí na MU? (anotace příspěvku)
 • Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. – Etická hlediska při využívání generativní umělé inteligence v univerzitním vzdělávání (anotace příspěvku)
 • Mgr. Kateřina Chudová – Umělá inteligence a její dopad na roli učitele (anotace příspěvku)
 • Mgr. Pavla Musilová, Ph.D. – KvIS o KvISu (anotace příspěvku)
Doprovodný program s občerstvením
12.15–13.00
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
Třetí blok
13.00–14.30

Anotace příspěvků

MUDr. Martin Janků

MUDr. Martin Janků

Asistent USM Teorie LF MU (Osobní stránka v IS MU)

Vyšetření per rectum, aneb role e-learningu v tréninku praktických dovedností mediků

Se zařazením masivního objemu simulací do výuky studentů (nejen) Všeobecného lékařství vyvstaly nové možnosti, ale též nové potřeby. Trénovat dovednost na simulátoru dříve, než na živém pacientovi je bezesporu s výhodou jak pro paicenta, tak pro studenta. Aby simulační výuka mohla být efektivní, je naprosto nezbytnou důkladná teoretická příprava studentů. Právě kvalitní e-learning v interaktivním prostředí s množstvím videí a jiných multimédií může zajistit, že vzácný čas, který studenti u simulátorů v přítomnosti lektorů mají, mohou skutečně využít pouze k pečlivému tréninku dovedností. Taková je tedy teorie – a jak se nám daří výše popsaného dosahovat v praxi? A jaké jsou námi zatím identifikované limitace využití e-learningu k této přípravě? Právě to bude obsahem našeho krátkého sdělení.

Vyšetření per rectum, aneb role e-learningu v tréninku praktických dovedností medikůPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

Odborný asistent KFPNH PrF MU (Osobní stránka v IS MU)

Podcasty při výuce sociálního práva – přínosy a úskalí

Příspěvek posluchače seznámí se asi tříletými zkušenostmi s využitím podcastů při výuce sociálního práva (pracovního práva a práva sociálního zabezpečení). Zaměří se na jejich přínos ve výuce, zpětnou vazbu od studentů, ale neopomene ani úskalí, které užití podcastů ve výuce s sebou nese.

Podcasty při výuce sociálního práva – přínosy a úskalíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.

Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.

Odborná asistentka UZV PNO LF MU (Osobní stránka v IS MU)

Jak zapojit různé online nástroje do výuky a organizace předmětu

V současné době s velkým množstvím různých online nástrojů může být pro vyučujícího těžké si vybrat, jaké nástroje a metody ve výuce a e-learningu použít. V tomto příspěvku se seznámíme s nástroji, které lze do výuky zavést, doplnit či provázat s dalšími výukovými prvky. Ukážeme si příklady, které do určité míry pomohou zodpovědět na následující dotazy: Jaké nástroje lze využít, aby byla výuka pro studenta zajímavá a jak studenty na hodině pobídnout k aktivitě nebo k zamyšlení? Jak studenty naučit dávat konstruktivní zpětnou vazbu, či umět zpětnou vazbu přijmout? Jak studenty povzbudit k zodpovědnosti pro dodržení termínů v průběhu semestru a splnění podmínek k úspěšnému zakončení semestru? Jak rozložit studijní zátěž v průběhu semestru a motivovat studenty pracovat průběžně? A neposlední řadě, jak získat od studentů zpětnou vazbu a podněty k jeho dalšímu vylepšování?

Jak zapojit různé online nástroje do výuky a organizace předmětuPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Docent PÚ FF MU (Osobní stránka v IS MU)

Adaptivní testování: Je nový režim v Odpovědnících vhodný pro průběžné ověřování znalostí na MU?

Asi každý vyučující by si přál ověřovat znalosti studentů rychle a efektivně. Neklást v testu příliš jednoduché ani příliš obtížné otázky a neztrácet čas. Adaptivní testování by mohlo být klíčem ke splnění tohoto přání. Je to však tak snadné, jak se na první pohled zdá? Tato inovativní forma testování nabízející úsporu času, snížení frustrace a okamžitou zpětnou vazbu má svá "ale". Tento příspěvek se pokusí poukázat na nejvýznamnější překážky při tvorbě a používání adaptivního testu.

Adaptivní testování: Je nový režim v Odpovědnících vhodný pro průběžné ověřování znalostí na MU?Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Odborný asistent KSUZD FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Etická hlediska při využívání generativní umělé inteligence v univerzitním vzdělávání

Široká dostupnost nástrojů využívajících generativní umělou inteligenci zviditelnila a prohloubila mnoho otázek a problémů souvisejících se samostatným vypracováváním studentských úkolů. Za jakých okolností je využití nástrojů jako ChatGPT v pořádku a kdy naopak v pořádku není? Jakým způsobem mají studující správně uvádět využití umělé inteligence? Může být umělá inteligence spoluautorkou práce? Na tyto a podobné otázky částečně odpovídají ENAI Recommendations on Ethical use of AI in Education vydané European Network for Academic Integrity, a dále pak citační doporučení APA nebo MLA. Tento příspěvek představí klíčové body uvedených doporučení v kontextu MU. Dále bude diskutovat možné varianty budoucího vývoje univerzitního vzdělávání zahrnujícího umělou inteligenci, a to zejména z pohledu akademické etiky.

Etická hlediska při využívání generativní umělé inteligence v univerzitním vzděláváníPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Kateřina Chudová

Mgr. Kateřina Chudová

Vedoucí pracoviště OddPrF CJV MU (Osobní stránka v IS MU)

Umělá inteligence a její dopad na roli učitele

V krátkém příspěvku vás seznámím s praktickými zkušenostmi s využitím dostupných nástrojů umělé inteligence v práci pedagoga. Zaměřím se na její potenciál v procesu přípravy výuky, výukových materiálů a testových položek v kontextu jazykové výuky, ale také na výzvy, které takové použití AI přináší.

Umělá inteligence a její dopad na roli učitelePrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.

Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.

Lektorka II ÚTFA Fyz PřF MU (Osobní stránka v IS MU)

KvIS o KvISu

Již více než rok učitelé Masarykovy univerzity využívají pro zpestření své výuky e-learningový nástroj KvIS. Ať už KvIS poslouží jako rychlá zpětná vazba v přednáškách, k osvěžení pojmů v seminářích nebo třeba jen k evidenci docházky, vždy je vítaným oživením výuky, aktivizuje a motivuje studenty, rozvíjí zdravou kompetitivnost v posluchárně… Zkrátka, je považován spíše za zábavu a rozptýlení. Ale co si o KvISu myslí naši studenti? Co se jim na KvISu líbí a co by naopak chtěli vylepšit? Na to jsme se jich v letošním jarním semestru zeptali formou ankety. V příspěvku se podělíme nejen o zkušenosti s KvISem ve výuce matematiky pro studenty prvního ročníku fyzikálních oborů, ale především o názory samotných studentů na tuto formu e-learningové podpory v prezenční výuce.

KvIS o KvISuPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Iva Zlatušková

Mgr. Iva Zlatušková

Vedoucí pracoviště, pověřenec pro ochranu osobních údajů OOÚ RMU (Osobní stránka v IS MU)

E-learning pod lupou: GDPR ve výuce

Chcete ve výuce používat online nástroje a herně výukové aplikace nebo ChatGPT? Nahráváte seminář, abyste jej později zpřístupnili studentům ve studijních materiálech? Podíváme se společně na to, kde všude se ve výuce setkáte s osobními údaji a jak je poznat, jaké technologie můžete při výuce využívat a za jakých podmínek a také třeba na to, jaký je bezpečný způsob komunikace se studenty i s kolegy.

E-learning pod lupou: GDPR ve výucePrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. Jitka Brandejsová

Ing. Jitka Brandejsová

Manažerka vnějších vztahů a marketingu CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Přeházet slova nestačí? Představujeme nové Vejce vejci.

Kromě samotné práce na diplomce nebudí nic u studenta tolik stresu, jako získaná procenta od systému na vyhledávání podobností. A z ničeho se tolik neorosí vedoucí práce jako z toho, aby tyto procenta odpovědně vyhodnotil, neboť vysoké školy jsou povinny zajistit kvalitu a tedy i originalitu závěrečných prací. Software pro vyhledávání podobností akademikům v posuzování originality práce významně pomáhá, ale klíčová je interpretace výsledků člověkem. Proto největší nároky na posouzení prací leží na uživatelích, kteří se ale často opírají o procento jako o rozhodný prvek nálezu. Jenomže samotné procento nemůže být kritériem ke stanovení hodnocení studentovy práce. Proč nalezené podobnosti neznamenají, že autor text opsal a absence procenta nemusí znamenat, že je práce v pořádku? Na tyto a další palčivé otázky příspěvek odpoví. A řeč bude nejen o procentu. Vyhledávací algoritmy se zdokonalují a reagují na současné trendy. Pozornost proto bude věnována i funkcím a aplikacím, kterým vývojový tým věnuje maximální úsilí, aby usnadnily odborníkům a školitelům jejich práci.

Přeházet slova nestačí? Představujeme nové Vejce vejci.Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Jitka Daňková

Mgr. Jitka Daňková

Koodinátorka servisního střediska CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Novinky v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaké cíle si Vývojový tým IS MU stanovil do příštího ročníku Open space konference.


Doprovodný program

Každý rok na konferenci chystáme nejen zajímavé přednášky, ale i doprovodný program. Letos byly pro účastníky konference opět připraveny oblíbené informační a konzultační stánky, kde byli k dispozici e-technici a pracovníci Servisního střediska pro e-learning připraveni řešit jakékoli dotazy a připomínky k e-learningovým aplikacím IS MU a multimediálnímu obsahu ve výuce.

Protože je konference místem setkávání a sdílení zkušeností, zapojili jsme do dění i publikum prostřednictvím průzkumu, ve kterém jsme se ptali „Kdyby měl IS zakomponovanou umělou inteligenci (AI), co byste si od ní přál/a?“. Zajímavé odpovědi jsme reflektovali v závěrečném zhodnocení konference.

Na tutéž otázku odpovídali po svých přednáškách v rámci diskuse i jednotliví přednášející. Kdyby měl IS zakomponovanou umělou inteligenci (AI), co by si od ní přály přednášející?

Mgr. Kateřina Chudová

vedoucí pracoviště OddPrF CJV MU

Byla bych ráda, kdyby mi AI pomohla s filtrováním seminárních skupin a studentů. Velmi často potřebuji skupiny nebo studenty vyfiltrovat podle období, známek, typu studia a podobně, takže kdybych to vše mohla zadat slovně a AI by to za mě vše odklikalo, bylo by to skvělé!

Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.

lektorka ÚTFA Fyz PřF MU

Úplně především jsem chtěla poděkovat všem IS technikům, neboť už nyní (bez AI) je samotný IS tak dokonalý, že spoustu věcí dělá za nás. Například od doby pandemie se už třetím rokem moji studenti v jarním semestru z algebry „zkouší sami“. IS jim spustí náhodně generované odpovědníky, zpřístupní prohlídku, zapíše body, každému vygeneruje jiné příklady do písemky, které spočítají a vyfotí, poté se zavře odevzdávárna a spustí vzájemné hodnocení, každý opraví písemku někomu jinému a opět se zapíší body. Studenti se tak zkouší třeba celý den nebo i víkend, zatímco mohu chodit po horách a pak si jen sednu na vrcholu dvoutisícového kopce v Alpách (kde je zrovna signál) a zadám výsledné známky. Už tohle je geniální a je to vaše dílo a vaše nápady!!! Dříve učitelé zkoušeli ve zkouškovém období studenty desitky, nebo možná i stovku hodin ve své pracovně. Také bych ráda moc poděkovala, že IS technici jsou ochotní kdykoli cokoli člověku vysvětlit, pomoci nastavit, zkontrolovat, na maily odpovídají obratem, konzultují i s diplomanty, kteří mají e-learning jako téma své práce… Zkrátka bez vás by to na MU nešlo. Díky moc!

Co se týče samotné otázky, tak jsem přemýšlela, zda bych vůbec chtěla, aby IS umělou inteligenci měl. Možná jednou bude umělá inteligence na takové úrovni, že by za nás mohla i učit. To by mě mrzelo, protože si myslím, že my učitelé máme tu nejlepší práci na světě a taky se rádi cítíme nepostradatelní 😏. Ale AI by mohla být opravdu skvělý pomocník – můj návrh je velmi podobný přání kolegy Foltýnka – Al by měla udělat většinu práce, kterou my učitelé nesnášíme. Pro mě osobně je to jakékoli kontrolování, dozorování, hlídání studentů, zda všechno splnili nebo zda nepodvádějí. Vím, že dříve či později přijdou studenti na to, že Musilové do odevzdávárny stačí nakreslit sprostý obrázek, protože ona nikdy žádný soubor s domácím úkolem neotevře. Al by měla mít tedy funkci „ASISTENT UČITELE“, ve které by dle zadaných kritérií kontrolovala plnění požadavků a komunikovala se studenty a zjednala nápravu (ve stylu „Studente Františku, když ihned smažete z odevzdávárny vtipy a dáte tam správný soubor s příklady, tak to Musilce ani neřekneme…“.) Pro ASISTENTA by se našla spousta dalších úkolů (kopírování studijních materiálů, vytváření interaktivních osnov, oprava písemek, komunikace se studenty…).

Zeptala jsem se i svých dětí (mám jich dost), co by si od Al přály – měly jasno: Na MU jim chybí „TŘÍDNÍ UČITEL“ (co jim vše vysvětlí, dělá průvodce, hlídá termíny a postrkuje je správným směrem, též by mohl znát „drby“ o různých učitelích a připravit je, na co si mají dát pozor), jako druhou funkci by ocenili „STUDIJNÍHO PORADCE“ (který by na základě jejich vize budoucnosti a zájmů poradil, jaké předměty a v jakém pořadí si mají zapsat, nabídl různé varianty, vyhodnotil jejich výhody a nevýhody při současném hlídání kreditů a kontrole průchodu studiem).

A jaké záludné otázky se v soutěži skrývaly? Vyzkoušejte i své znalosti!

Soutěžní formulář OSK 2023

Fotogalerie
Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Předešlé ročníky OSK (2011)
1. ročník (září 2011)
Předešlé ročníky OSK (2012)
2. ročník (září 2012)
Předešlé ročníky OSK (2013)
3. ročník (září 2013)
Předešlé ročníky OSK (2014)
4. ročník (únor 2014)
Předešlé ročníky OSK (2015)
5. ročník (únor 2015)
Předešlé ročníky OSK (2016)
6. ročník (únor 2016)
Předešlé ročníky OSK (2017)
7. ročník (únor 2017)
Předešlé ročníky OSK (2018)
8. ročník (únor 2018)
Předešlé ročníky OSK (2019)
9. ročník (únor 2019)
Předešlé ročníky OSK (2020)
10. ročník (únor 2020)
Předešlé ročníky OSK (2021)
11. ročník (duben 2021)
Předešlé ročníky OSK (2022)
12. ročník (září 2022)

Ke stažení

Logo OSK 2023Formát PNG Logo OSK 2023Formát PDF

Autoři publikace

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Informační systém Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky MU