Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 13. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity.

Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s moderními trendy a technologiemi v e-learningu. Dozvíte se nejen pozitiva, která novinky do výuky mohou vnášet, ale také rizika, které s sebou mohou některé trendy přinést. Zprostředkujeme Vám praktické tipy, jak v interaktivní výuce nenarušovat pravidla pro ochranu osobních údajů, informace o umělé inteligenci ve výuce (ChatGPT a další nástroje) či možnosti simulační medicíny v SIMU.

Termín konání:
středa 13. září 2023, 8.30 (Registrace na konferenci)
Místo konání:
Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Moderní trendy a nové technologie ve výuce nejsou černobílé. Na jedné straně přináší do výuky nové příležitosti, možnosti a inovace, na straně druhé je potřeba si přiznat i některé jejich stinné či kontroverzní stránky a mít na paměti rizika. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující i zaměstnanci MU, kteří budou mluvit o:

  • umělé inteligenci (ChatGPT) ve výuce, jejích možnostech i omezeních,
  • riziku při používání Socrative, Padlet, DirectPoll z pohledu ochrany osobních údajů,
  • novém algoritmu v nástroji pro odhalování plagiátů,
  • možnostech, které přináší výuka v simulačním centru,
  • podcastech ve výuce. 

Registrace

Účast na konferenci je pro účastníky z MU zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci přes Obchodní centrum MU.

Registrace na Open space konferenciObchodní centrum MU

Anotace příspěvků

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Odborný asistent KSUZD FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Etická hlediska při využívání generativní umělé inteligence v univerzitním vzdělávání

Široká dostupnost nástrojů využívajících generativní umělou inteligenci zviditelnila a prohloubila mnoho otázek a problémů souvisejících se samostatným vypracováváním studentských úkolů. Za jakých okolností je využití nástrojů jako ChatGPT v pořádku a kdy naopak v pořádku není? Jakým způsobem mají studující správně uvádět využití umělé inteligence? Může být umělá inteligence spoluautorkou práce? Na tyto a podobné otázky částečně odpovídají ENAI Recommendations on Ethical use of AI in Education vydané European Network for Academic Integrity, a dále pak citační doporučení APA nebo MLA. Tento příspěvek představí klíčové body uvedených doporučení v kontextu MU. Dále bude diskutovat možné varianty budoucího vývoje univerzitního vzdělávání zahrnujícího umělou inteligenci, a to zejména z pohledu akademické etiky.

MUDr. Martin Janků

MUDr. Martin Janků

Asistent USM Teorie LF MU (Osobní stránka v IS MU)

Vyšetření per rectum, aneb role e-learningu v tréninku praktických dovedností mediků

Se zařazením masivního objemu simulací do výuky studentů (nejen) Všeobecného lékařství vyvstaly nové možnosti, ale též nové potřeby. Trénovat dovednost na simulátoru dříve, než na živém pacientovi je bezesporu s výhodou jak pro paicenta, tak pro studenta. Aby simulační výuka mohla být efektivní, je naprosto nezbytnou důkladná teoretická příprava studentů. Právě kvalitní e-learning v interaktivním prostředí s množstvím videí a jiných multimédií může zajistit, že vzácný čas, který studenti u simulátorů v přítomnosti lektorů mají, mohou skutečně využít pouze k pečlivému tréninku dovedností. Taková je tedy teorie – a jak se nám daří výše popsaného dosahovat v praxi? A jaké jsou námi zatím identifikované limitace využití e-learningu k této přípravě? Právě to bude obsahem našeho krátkého sdělení.

Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.

Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.

Odborná asistentka UZV PNO LF MU (Osobní stránka v IS MU)

Jak zapojit různé online nástroje do výuky a organizace předmětu

V současné době s velkým množstvím různých online nástrojů může být pro vyučujícího těžké si vybrat, jaké nástroje a metody ve výuce a e-learningu použít. V tomto příspěvku se seznámíme s nástroji, které lze do výuky zavést, doplnit či provázat s dalšími výukovými prvky. Ukážeme si příklady, které do určité míry pomohou zodpovědět na následující dotazy: Jaké nástroje lze využít, aby byla výuka pro studenta zajímavá a jak studenty na hodině pobídnout k aktivitě nebo k zamyšlení? Jak studenty naučit dávat konstruktivní zpětnou vazbu, či umět zpětnou vazbu přijmout? Jak studenty povzbudit k zodpovědnosti pro dodržení termínů v průběhu semestru a splnění podmínek k úspěšnému zakončení semestru? Jak rozložit studijní zátěž v průběhu semestru a motivovat studenty pracovat průběžně? A neposlední řadě, jak získat od studentů zpětnou vazbu a podněty k jeho dalšímu vylepšování?

JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

Odborný asistent KFPNH PrF MU (Osobní stránka v IS MU)

Podcasty při výuce sociálního práva – přínosy a úskalí

Příspěvek posluchače seznámí se asi tříletými zkušenostmi s využitím podcastů při výuce sociálního práva (pracovního práva a práva sociálního zabezpečení). Zaměří se na jejich přínos ve výuce, zpětnou vazbu od studentů, ale neopomene ani úskalí, které užití podcastů ve výuce s sebou nese.

Ing. Jitka Brandejsová

Ing. Jitka Brandejsová

Manažerka vnějších vztahů a marketingu CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Přeházet slova nestačí? Představujeme nové Vejce vejci.

Kromě samotné práce na diplomce nebudí nic u studenta tolik stresu, jako získaná procenta od systému na vyhledávání podobností. A z ničeho se tolik neorosí vedoucí práce jako z toho, aby tyto procenta odpovědně vyhodnotil, neboť vysoké školy jsou povinny zajistit kvalitu a tedy i originalitu závěrečných prací. Software pro vyhledávání podobností akademikům v posuzování originality práce významně pomáhá, ale klíčová je interpretace výsledků člověkem. Proto největší nároky na posouzení prací leží na uživatelích, kteří se ale často opírají o procento jako o rozhodný prvek nálezu. Jenomže samotné procento nemůže být kritériem ke stanovení hodnocení studentovy práce. Proč nalezené podobnosti neznamenají, že autor text opsal a absence procenta nemusí znamenat, že je práce v pořádku? Na tyto a další palčivé otázky příspěvek odpoví. A řeč bude nejen o procentu. Vyhledávací algoritmy se zdokonalují a reagují na současné trendy. Pozornost proto bude věnována i funkcím a aplikacím, kterým vývojový tým věnuje maximální úsilí, aby usnadnily odborníkům a školitelům jejich práci.

Mgr. Jitka Daňková

Mgr. Jitka Daňková

Koodinátorka servisního střediska CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Novinky v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaké cíle si Vývojový tým IS MU stanovil do příštího ročníku Open space konference.
Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Předešlé ročníky OSK (2011)
1. ročník (září 2011)
Předešlé ročníky OSK (2012)
2. ročník (září 2012)
Předešlé ročníky OSK (2013)
3. ročník (září 2013)
Předešlé ročníky OSK (2014)
4. ročník (únor 2014)
Předešlé ročníky OSK (2015)
5. ročník (únor 2015)
Předešlé ročníky OSK (2016)
6. ročník (únor 2016)
Předešlé ročníky OSK (2017)
7. ročník (únor 2017)
Předešlé ročníky OSK (2018)
8. ročník (únor 2018)
Předešlé ročníky OSK (2019)
9. ročník (únor 2019)
Předešlé ročníky OSK (2020)
10. ročník (únor 2020)
Předešlé ročníky OSK (2021)
11. ročník (duben 2021)
Předešlé ročníky OSK (2022)
12. ročník (září 2022)

Ke stažení

Logo OSK 2023Formát PNG Logo OSK 2023Formát PDF

Autoři publikace

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Informační systém Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky MU