angličtinaPřihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-kurzy

Programování Android aplikací pro střední školy

Fakulta informatiky
„V rámci tohoto tříměsíčního kurzu se seznámíme se základy programování mobilních aplikací nad systémem Android a naprogramujeme si aplikaci pro mobilní telefon, kterou si každý bude mít možnost přizpůsobit svým očekáváním. Začneme seznámením s programovacím jazykem Java, dále návrhem grafického rozhraní mobilní aplikace a z kurzu si každý odnese funkční aplikaci, kterou může sám používat (pokud má telefon se systémem Android).

Kurz bude probíhat jednou týdně v období 21. 2. 2018–16. 5. 2018 (13 lekcí) vždy ve středu v čase 16:00–18:00 (2 bloky po 50 minutách) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně (FI MU) pod vedením 2-3 zkušených lektorů.

Kapacita kurzu je 20 účastníků a účastnic (které zvláště vítáme). Od zájemců očekáváme zájem o programování a základní znalost programování (porozumnění pojmům proměnná, funkce/metoda, větvení pomocí IF, WHILE či jejich obdob - zkušenost s objektovým programováním výhodou). Kurz je zdarma, proto je kvůli omezené kapacitě podstatné, aby účast na kurzu byla závazná. Hlaste se tedy prosím jen tehdy, pokud na kurz můžete chodit (tj. vaše absence budou výjimečné, např. z důvodu nemoci).

Kurz pro FI MU realizuje organizace Czechitas (https://www.czechitas.cz/) ve spolupráci s FI MU a odborníky z praxe.“
Přihlásit se do kurzu
0 lekcí 0 hod zdarma

Obrázek kurzu

Lektoři