VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie I (2. ročník, letní semestr) - Praktická cvičení
 • Organizace výuky, bezpečnost práce v laboratoři.
 • Charakteristika původců infekčních nemocí, přehled diagnostických metod.
 • Jednoduché barvení (Lékařská mikrobiologie III. - Praktikum, Návody k praktickým cvičením, téma č. 1).
 • Mikroskopický průkaz bakterií, Gramovo barvení (téma č. 2).
 • Videoklip - Procházka mikrobiol. ústavem.
 • Kultivace bakterií, půdy pro kultivaci (téma č. 3).
 • Identifikace bakterií podle biochemické aktivity (téma č. 4).
 • Bližší určení mikrobů - opakování přímého průkazu bakterií (téma č. 5).
 • Výukové programy: a) preparáty barvené Gramem, b) identifikace bakterií
 • Účinky fyzikálních a chemických faktorů na mikroby (téma č. 6).
 • Videoklip - Desinfekční prostředky.
 • Stanovení citlivosti bakterií na antibiotika (téma č. 7).
 • Nepřímý průkaz mikrobů - Precipitace (téma č. 8).
 • Aglutinační reakce (téma č. 9).
 • Komplementfixační reakce (téma č. 10).
 • ELISA, ASLO a jiné serologické techniky (téma č. 11).
 • Odběry materiálu, průvodky (téma č. 25).
 • Mykologie (téma č. 21)
 • Základy anglické mikrobiologické terminologie
 • Opakování
 • Zápočty, náhradní praktika
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998, 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996, 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • Lékařská mikrobiologie 2 :praktikum - vyšetřovací metody. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 1. dotisk 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 258 s. ISBN 80-210-0460-6. info
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a ústní rigorózní skouškou.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (odb. as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (odb. as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (odb. as. Ondrovčík). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.