VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLLM0421c/Uzn: Rozvrh nebyl do ISu vložen., Virtuální seminární skupina pro studenty, kteří mají předmět uznán
VLLM0421c/01_02: Po 15:45–18:15 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/03_04: Út 13:00–15:30 MiÚ N02112, L. Vacek
VLLM0421c/05_06: St 10:15–12:45 MiÚ N02112, M. Dvořáčková
VLLM0421c/07_08: Po 13:00–15:30 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/09_10: Čt 13:45–16:15 MiÚ N02112, L. Černohorská
VLLM0421c/11_12: Po 7:30–10:00 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/13_16: Út 16:00–18:30 MiÚ N02112, V. Korecká
VLLM0421c/14_15: St 13:00–15:30 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/17_18: St 7:30–10:00 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/41: Pá 10:30–13:00 MiÚ N02112, L. Vacek
VLLM0421c/42: St 17:30–20:00 MiÚ N02112, O. Zahradníček
Předpoklady
( VSBI0222p Biologie II-přednáška || VLBI0222p Biologie II-přednáška ) && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška )
Předpokladem jsou odpovídající znalosti z anatomie, histologie, biologie, biochemie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni:
přípravit nativní preparát, preparát barvený Gramovým barvením, pozorovat uvedené preparáty v mikroskopu, vyjmenovat další barvící metody
vyjmenovat běžná kultivační média, jejich použití a rozdíly mezi nimi a přeočkovat kmen nebo vzorek na další kultivační půdu
identifikovat bakterie s využitím různých metod biochemické identifikace, popsat i jiné identifikační metody
vyjmenovat metody testování citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika a odečíst jejich výsledky
vyhodnotit průkaz nukleové kyseliny a definovat jeho význam v mikrobiologii
vyjmenovat metody detekce antigenů a protilátek, definovat jejich použití k průkazu protilátek/průkazu antigenu ve vrzorku/antigenní analýze kmene; vyhodnotit výsledky těchto metod včetně vyhodncení titrů, dynamika titru, průkazu IgM/IgA/IgG a jejich interpretace; definovt pojmy precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, radioimunoesej, ELISA, Western blotting
Mimo to studenti budou schopni definovat základní pojmy lékařské diagnostické virologie, mykologie a parazitologie a prakticky provést některé z metod těchto disciplín.
Osnova
 • J01 Bezpečnost práce, technika práce s kličkou, nativní preparát. Gramovo barvení, další barvicí postupy demonstračně. Demonstrace obrazů různých mikrobů a struktur v Gramově barvení.
 • J02 Kultivace baktérií
 • J03 Fyziologie baktérií, identifikace podle biochemické aktivity a průkazu faktorů virulence
 • J04 Mikroby a vnější vlivy, dekontaminační metody
 • J05 Testování citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám, průkaz faktorů rezistence
 • J06 Úvod do sérologie, aglutinace a precipitace, ředění a sledování titrů
 • J07 Sledování dynamiky titrů, komplementfixační reakce a neutralizace
 • J08 Reakce se značenými složkami (IMF, RIA, ELISA) včetně imunoblottingu
 • J09 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii
 • J10 Klinická virologie I (hepatitidy a HIV)
 • J11 Klinická virologie II (chřipka, respirační viry, klíšťová encefalitida)
 • J12 Klinická parazitologie (základy)
 • J13 Klinická mykologie (základy)
 • J14 Biofilmové infekce
 • J15 Praktická cvičení nejsou (jen výjimečně individuální nahrazování)
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010, 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • RULÍK, Martin, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA, Dana BAUDIŠOVÁ, Jiří GALLO, Simona KAPRÁLOVÁ, Kateřina KOHUŠOVÁ, Dagmar KOUKALOVÁ, Václav KŮDELA, Jiří MIKEŠ, Radko NOVOTNÝ, Martina SIGLOVÁ, Věra TORŠOVÁ a Jiří ZIMÁK. Mikrobiální biofilmy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 448 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2747-8. info
 • Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood. 18th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012, xvi, 778. ISBN 9780702040900. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2008, 960 s. ISBN 0-323-05470-6. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • Tituly 1, 2, přednášky v IS MU a veškeré materiály z praktik jsou základní studijní materiály ke zkoušce, ostatní jsou doplňkové.
Výukové metody
cvičení v laboratoři
samostudium s využitím e-learningových materiálů
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu (zpravidla deset otázek a výběrem z odpovědí, každá za jeden bod; je potřeba získat 7 bodů)
(4) všechny odpovědníky úspěšně splněné; pokud jsou vždy splněny včas (před příslušným praktikem), získává student bonus jednoho bodu pro zápočtový test
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090, (přednosta ústavu)
Sekretariát: 543 183 091
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: vladana.woznicova@gmail.com
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 092
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Veronika Lýčková: 324090@mail.muni.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.